Lisans Dersleri

Birinci Sınıf

Course Code Course Name Description Prerequisite(s)
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları

Bölüm hakkında ve genel olarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgi vermeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi. Fakültenin tanıtımı ve çeşitli aktiviteler hakkında bilgi verilmesi. Üniversite içindeki ve diğer çevre kuruluş ve firmalardaki bilgisayar merkezlerinin gezilerek incelenmesi. Temel bilgisayar terimleri: terminoloji, sistem bileşenleri and işleyişi.Internet, Internet Servis Yazılımları, www, e-mail, Windows-Unix-Dos İşletim Sistemleri, Java ile kodlama, Masaüstü Yazılımları.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Bilgisayar biliminde kullanılan temel kavramları ve tanımları kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme ve çözümler üretebilme.
 3. Bilgisayar muhendisliginin uygulama alanlarını açıklayabilme

 

Konu
Bilgisayar mühendisliğine giriş
Veri depolama
Veri işleme
İşletim sistemleri
Bilgisayar ağları ve internet
Algoritmalar
Algoritmalar (devam)
Programlama dilleri
Yazılım mühendisliği
Veri yapıları
Dosya yapıları
Veri tabanı sistemleri
Yapay zeka
Genel değerlendirme
CENG 112 Veri Yapıları

Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree’ler.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Soyut veri yapılarını kullanabilme ve tasarlayabilme.
 2. Dizi ve bağlı veri yapılarını gerçekleştirebilme.
 3. Özyinelemeli veri yapıları ve algoritmaları tasarlayıp analiz edebilme.
 4. Abstract Veri Tipleri tasarlayıp gerçekleştirebilme.
 5. Arama için kullanılan veri yapıları ve algoritmaları gerçekleştirebilme ve kullanabilme.
Konu
Giriş
Veri Soyutlama
Kuyruklar ve Yığınlar
Algoritma Analizi
Özyinelemeli Veri Yapıları: Bağlı Listeler ve Ağaçlar
Temel Sıralama Yöntemleri: Seçme, Yerleştirme ve Kabuk Sıralama
Birleştirerek Sıralama
Hızlı Sıralama
Öbekler (Heaps) ve Öncelikli Kuyruklar
Sembol Tabloları ve İkili Arama
İkili Arama Ağaçları
Dengeli Arama Ağaçları
Karma Tablolar
Çizge Yapıları ve Çizge Ziyaret Yöntemleri
CENG 113
CENG 113 Programlamaya Giriş

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeşitli terminolojilerin temelleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Basit problemlere algoritmik çözümler üretebilme.
 2. Programlamanın temel unsurlarını açıklayabilme ve kullanabilme.
 3. Karar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 4. Tekrar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Bilgisayar programlarını izleyebilme ve inceleyebilme.
 6. Fonksiyon tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
 7. Problem çözmede özyineleme yaklaşımını kullanabilme.
 8. Sınıf tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
Konu
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – I
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – II
Tip, operatör ve ekspresyonlar
Program akış kontrolü
Fonksiyonlar
Program Yapıları
Ders Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Diziler ve Katarlar
İşaretleyiciler
İşaretleyiciler ve Diziler
Özçağrılı Fonksiyonlar
Dinamik Bellek Tahsisi
Ders Değerlendirme ve Tekrar
Giriş Çıkış Fonksiyonları
CENG 115 Ayrık Yapılar

Kümeler ve Fonksiyonlar, Temeller: Algoritmalar, Tam Sayılar, Matrisler, İspat Metotları, Matematiksel Tümevarım, Rekursif Tanımlamalar, ve Algoritmalar, Program Doğruluğu, Saymanın Temelleri, Güvercin Yuvası Prensibi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Rekürans Bağıntısı, Böl-Yönet / İçer-Dışla Bağıntıları, n-li Bağıntılar, Bağıntı Gösterimleri ve Kapanımları, Denklik Bağıntısı, Kısmi Düzenleme, Çizge Terminolojisi, Çizge Gösterimi ve Çizgede Eşbiçim, Bağlantı, Euler ve Hamiltonian Yollar, En Kısa Yol Problemleri, Düzlem Çizge ve Çizge Boyama, Ağaç Gezme, Ağaç Yapıları ve Sıralama, Spanning Ağaçlar, Minimum Spanning Ağaçlar, Boolean Fonksiyonlar ve Gösterimleri, Minimizasyon, Hesaplama Elementleri, Karmaşa Sınıfları, P-NP-NP Tam Karmaşa Sınıfları, Uzay Karmaşası, Sayı Dönüşümü, Hesapsal Mantık, Maksimum ve Minimum, Kodlama ve İnşa.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı ayrık yapıları karşılaştırabilme ve kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun çözüm yollarını belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
Konu
Mantık
Önermeler
İspat yöntemleri
Kümeler ve Fonksiyonlar
Seriler ve Toplamlar
Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi
Sayılar, Bölünebilme ve Matrisler
Dönem arası sınav
Tümevarım ve özyineleme
Sayma teknikleri, permütasyon, kombinasyon
Ayrık olasılık teorisi
Yinelemeli fonksiyonlar
İlişkiler
Çizgeler

İkinci Sınıf

Course Code Course Name Description Prerequisite(s)
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları

Bölüm hakkında ve genel olarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgi vermeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi. Fakültenin tanıtımı ve çeşitli aktiviteler hakkında bilgi verilmesi. Üniversite içindeki ve diğer çevre kuruluş ve firmalardaki bilgisayar merkezlerinin gezilerek incelenmesi. Temel bilgisayar terimleri: terminoloji, sistem bileşenleri and işleyişi.Internet, Internet Servis Yazılımları, www, e-mail, Windows-Unix-Dos İşletim Sistemleri, Java ile kodlama, Masaüstü Yazılımları.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Bilgisayar biliminde kullanılan temel kavramları ve tanımları kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme ve çözümler üretebilme.
 3. Bilgisayar muhendisliginin uygulama alanlarını açıklayabilme

 

Konu
Bilgisayar mühendisliğine giriş
Veri depolama
Veri işleme
İşletim sistemleri
Bilgisayar ağları ve internet
Algoritmalar
Algoritmalar (devam)
Programlama dilleri
Yazılım mühendisliği
Veri yapıları
Dosya yapıları
Veri tabanı sistemleri
Yapay zeka
Genel değerlendirme
CENG 112 Veri Yapıları

Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree’ler.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Soyut veri yapılarını kullanabilme ve tasarlayabilme.
 2. Dizi ve bağlı veri yapılarını gerçekleştirebilme.
 3. Özyinelemeli veri yapıları ve algoritmaları tasarlayıp analiz edebilme.
 4. Abstract Veri Tipleri tasarlayıp gerçekleştirebilme.
 5. Arama için kullanılan veri yapıları ve algoritmaları gerçekleştirebilme ve kullanabilme.
Konu
Giriş
Veri Soyutlama
Kuyruklar ve Yığınlar
Algoritma Analizi
Özyinelemeli Veri Yapıları: Bağlı Listeler ve Ağaçlar
Temel Sıralama Yöntemleri: Seçme, Yerleştirme ve Kabuk Sıralama
Birleştirerek Sıralama
Hızlı Sıralama
Öbekler (Heaps) ve Öncelikli Kuyruklar
Sembol Tabloları ve İkili Arama
İkili Arama Ağaçları
Dengeli Arama Ağaçları
Karma Tablolar
Çizge Yapıları ve Çizge Ziyaret Yöntemleri
CENG 113
CENG 113 Programlamaya Giriş

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeşitli terminolojilerin temelleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Basit problemlere algoritmik çözümler üretebilme.
 2. Programlamanın temel unsurlarını açıklayabilme ve kullanabilme.
 3. Karar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 4. Tekrar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Bilgisayar programlarını izleyebilme ve inceleyebilme.
 6. Fonksiyon tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
 7. Problem çözmede özyineleme yaklaşımını kullanabilme.
 8. Sınıf tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
Konu
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – I
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – II
Tip, operatör ve ekspresyonlar
Program akış kontrolü
Fonksiyonlar
Program Yapıları
Ders Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Diziler ve Katarlar
İşaretleyiciler
İşaretleyiciler ve Diziler
Özçağrılı Fonksiyonlar
Dinamik Bellek Tahsisi
Ders Değerlendirme ve Tekrar
Giriş Çıkış Fonksiyonları
CENG 115 Ayrık Yapılar

Kümeler ve Fonksiyonlar, Temeller: Algoritmalar, Tam Sayılar, Matrisler, İspat Metotları, Matematiksel Tümevarım, Rekursif Tanımlamalar, ve Algoritmalar, Program Doğruluğu, Saymanın Temelleri, Güvercin Yuvası Prensibi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Rekürans Bağıntısı, Böl-Yönet / İçer-Dışla Bağıntıları, n-li Bağıntılar, Bağıntı Gösterimleri ve Kapanımları, Denklik Bağıntısı, Kısmi Düzenleme, Çizge Terminolojisi, Çizge Gösterimi ve Çizgede Eşbiçim, Bağlantı, Euler ve Hamiltonian Yollar, En Kısa Yol Problemleri, Düzlem Çizge ve Çizge Boyama, Ağaç Gezme, Ağaç Yapıları ve Sıralama, Spanning Ağaçlar, Minimum Spanning Ağaçlar, Boolean Fonksiyonlar ve Gösterimleri, Minimizasyon, Hesaplama Elementleri, Karmaşa Sınıfları, P-NP-NP Tam Karmaşa Sınıfları, Uzay Karmaşası, Sayı Dönüşümü, Hesapsal Mantık, Maksimum ve Minimum, Kodlama ve İnşa.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı ayrık yapıları karşılaştırabilme ve kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun çözüm yollarını belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
Konu
Mantık
Önermeler
İspat yöntemleri
Kümeler ve Fonksiyonlar
Seriler ve Toplamlar
Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi
Sayılar, Bölünebilme ve Matrisler
Dönem arası sınav
Tümevarım ve özyineleme
Sayma teknikleri, permütasyon, kombinasyon
Ayrık olasılık teorisi
Yinelemeli fonksiyonlar
İlişkiler
Çizgeler
CENG 211 Programlamanın Temelleri

Nesne temelli programlama yaklaşımı, metotlar, sınıflar, karmaşıklığı gizleme ve kalıtım; temel algoritmalar, sıralama ve arama, kullanıcı tanımlı sınıflar, kendini çağırma kavramı ile faydaları ve getirdiği problemler, istisna yönetimi, uygulama program arayüzleri kullanımı basit grafik programlama, yazılım tasarım kavramı.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir biçimde tasarlayabilme.
 2. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir programlama dili kullanarak gerçekleyebilme.
 3. Kalıtım yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 4. Soyutlama yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 5. Veri yapılarını nesneye dayalı bir biçimde kullanabilme.
Konu
Giriş
Kontrol Yapıları
Sınıflar ve metotlar
Nesneler ve metotlar
Kalıtım
Çokbiçimlilik
Vize
Arayüzler
Ayrıksı Durum Kotarımı
Akışlar ve Dosya G/Ç
Özyineleme
Dinamik Veri Yapıları
Problem Çözümleri
Dönemin değerlendirilmesi
CENG 113
CENG 212 Programlama Dilleri Kavramı

Programlama dillerinde imla, mantıksal ve içeriksel yöntemler. Veri saklanması ve kontrolü. Tanımlayıcıların ilintilendirilmesi. Prosedürel tanımlama ve özetleme. Tanımlar, sıralamalar ve eşzamanlı süreçler. Tipler. Formal semantikler. Günümüzde kullanılan programlama dillerinin belli başlı özellikleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı programlama paradigmalarına mensup dilleri kullanabilme.
 2. Yeni bir programlama dilini kolaylıkla kullanma becerisi gösterebilme.
 3. Bir programın derleme ve çalışma safhalarını açıklayabilme.
 4. Yüksek seviyeli fonksiyonlar yazabilme.
Konu
Giriş
Programlama dili sözdizimi
İsimler, etki alanları ve bağlantılar
Kontrol akışı yapıları
İterasyon ve özyineleme
Veri tipleri
Altyordamlar ve kontrol soyutlaması
Parametre geçiş yöntemleri
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-1
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-2
Fonksiyonel programlama-1
Fonksiyonel programlama-2
Mantık Programlama-1
Mantık Programlama-2
CENG 213 İşlem Teorisi

Soyut automata, ağırlık olarak sonlu durum makineleri; push-down automata; ve Turing makineleri. Formal diller, özellikle içerik-bağımsız diller. Automata ve diller arasındaki ilişkiler. Hesaplanabilirlik ve çözülebilirlik.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Dil tanımlarını sınıflandırabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun gösterim şekilleri belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
 4. Bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıyabilme.
Konu
Giriş.
Kümeler, bağıntılar ve fonksiyonlar.
Temel ispat teknikleri, kapsanımlar (closures).
Diller.
Deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomata.
Düzenli ifadeler.
Bağlamdan bağımsız gramerler.
Pushdown otomata.
Turing makineleri.
Karar verilebilirlik.
Chomsky hiyerarşisi.
Hesaba dayalı karmaşıklık.
NP-tamlık.
P’ye karşı NP’nin durumu.
CENG 214 Mantık Tasarımı

Bilgisayar mimarisine giriş. Sayı sistemleri. Bool Cebiri. Mantık kapıları ve flip-floplar. Kombinasyonel ve sıralı devre tasarımı. Dizgeler, sayaçlar. Bus Transferi. RAM, ROM üniteleri. Komut işletimi ve devresel kontrol.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Birleşimsel devreleri analiz edebilme ve tasarımını yapabilme. 
 2. Aritmetik ve mantık işlem birimlerinin tasarımını gerçekleştirecek yeteneği gösterebilme.
 3. Bellek birimleri ve programlanabilir mantık devrelerinin temellerini kavrama ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisi gösterebilme.
 4. Sonlu durum makinaları ve ardışıl mantık devrelerinin tasarımını gerçekleştirebilme.
Konu
İkili mantık ve Kapılar
Boolean Cebir, Standart Formlar
Harita basitlestirme ve degistirme
NAND, NOR, XOR kapıları ve entegre devreler
Analiz ve tasarım prosedürleri
Aritmetik devreler, dekoder ve enkoder
Multiplekser, standart grafik sembolleri
Latchler ve flip-floplar
Analiz süreci, D flip-floplariyla tasarım, JK flip-floplarıyla tasarım
Yazmaçlar, kaydırma yazmaçları, paralel yüklü kaydırma yazmaçları
Ripple sayacı, senkron ikili sayaç, diğer senkron sayaçlar
RAM, bellek çözümlemesi, hata tespiti ve düzeltme, ROM
PLD, PLA ve PAL
Yazmaç transferi, algoritmik durum makineleri, mikroislemler, bus transferi, islemci unitesi
CENG 215 Devreler Ve Elektronik

Elektrik devrelerinin temelleri ve genel kavramlar (voltaj, akım, güç vb.), temel bileşenler (direnç, bobin, kapasitör, transistör, OPAMP vb.), temel kanunlar (Ohm, Kirchhoff vb.) ve devre analiz yöntemleri. Frekans tepkisi, geçiş analizi, Laplace çevrimi, Fourier serileri. Elektronik ekipmanlara giriş, diyot, transistörler, MOS teknolojisi, mantık aileleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Elektrik devrelerini analiz edebilme ve tasarım problemlerine uygun  çözüm yollarını belirleyebilme.
 2. Devrelere ilişkin deney tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 3. Temel elektronik ekipmanları analiz edebilme ve kullanabilme becerisi gösterebilme, elektronik devrelerin tasarlayabilme.
 4. Sayısal elektroniğin temellerini kavrayarak mantık kapılarının devrelerle gerçekleyebilme.
  Hafta Konu
  1 Elektrik devreleri ve temel devre elemanlarına giriş
  2 Devre yasaları ve teoremleri
  3 Devre analiz yöntemleri
  4 1. dereceden devrelerin analizi
  5 2. dereceden devrelerin analizi
  6 Bağlı kaynaklar ve yükselteçler
  7 Büyük ve küçük sinyal modelleri, sinusoidal cevap
  8 Dönem arası sınav
  9 İşlemsel yükselteç soyutlaması
  10 Empedans modeli
  11 Süzgeçler
  12 Sayısal soyutlama
  13 Sayısal kapıların gerçeklenmesi
  14 Enerji ve güç

   

   

CENG 216 Sayısal Hesaplama

Matris çevrimiyle ilgili sayısal teknikleri içeren uygulamalar ve araştırmalar, lineer denklem sistemleri ve optimizasyon, sonlu fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaşık değer bulma, sayısal diferansiyel ve integrasyon. Bu yöntemlere ilişkin algoritmalar yardımıyla hız, verimlilik ve uygulanabilirliklerinin incelenmesi. Çeşitli nümerik metodların ve kuralların, bilgisayarlardaki programlama dillerinde ve etkin programlama tekniklerinden de yararlanılarak uygulamalarının yapılması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Gerçek sayıların sonlu gösteriminin verilen bir algoritma üzerine etkilerini açıklayabilmek.
 2. Hesaplamalardaki sayısal hatayı çıkarabilmek ve aynı problem için farklı algoritmaların sayısal hatalarını karşılaştırabilmek.
 3. Türev, integral, aradeğerleme ve/veya eniyileme gerektiren sayısal problemleri çözebilmek.
 4. Sayısal problemlere yinelemeli çözümleri uygulayabilmek.
 5. Verilen bir problem tanımına uygun doğrusal/doğrusal olmayan sistemleri yazabilmek.
 6. Verilen doğrusal/doğrusal olmayan bir sisteme uygun sayısal algoritmayı uygulayabilmek.
Konu
Nümerik hesaplama yöntemlerine giriş
Nümerik hesaplamada hatalar
Taylor serisi
Taylor serisi
Sonlu fark hesabı, ileriye ve geriye doğru fark hesapları
Sonlu fark hesabı, merkezi fark hesapları, polinomlar
İçdeğerbiçim ve dışdeğerbiçim
Denklem kökü bulma yöntemleri, Newton yöntemi
Denklem kökü bulma yöntemleri, Secant yöntemi
Eşzamanlı lineer cebirsel denklem çözümleri, temel dizey işlemleri
Dizey evritimi
En küçük kareler eğri uydurma
Fonksiyonel yaklaştırma
Sayısal entegrasyon
CENG 218 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı

Yazılımda algoritmaların rolü, Fonksiyonların büyümesi, reküranslar, olasılık tabanlı analiz ve rastgeleleştirilmiş algoritmalar, dinamik programlama, aç gözlü algoritmalar, ileri veri yapıları, graf algoritmaları, NP-Bütünlük.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Algoritma yaklaşımı ile problemlere çözüm önerebilme.
 2. Verilen bir problem için algoritma tasarım seçeneklerini belirleyebilme.
 3. Uygulamaların karmaşıklıklarını analiz edebilme.

Konu
Genel bakış
Karmaşıklık teorisi
Asimptotik gösterim
Yinelemeler
Dinamik programlama
Analiz , dizayn ve gerçekleştirim
Sınav
Fırsatçı algoritma
Birleştirme
İleri veri yapıları
Çizge algoritmaları
Dizgi eşleştirme
Sıralama
Problem çözme
CENG 222 Olasılık ve İstatistik

Elementer olasılık teorisi, koşullu olasılık ve bağımsız olaylar, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, bileşke ve koşullu dağılımlar, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, parametre tahminlemesi, güven aralıkları, regresyon ve varyans analizini de içeren hipotez testleri, simulasyon.

Öğrenim Çıktıları:

1.Olasılık ve rasgele değişken kavramlarını açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
2.Yaygın olasılık dağılımlarını ve özelliklerini betimleyebilmek ve kullanabilmek.
3.Betimsel istatistiği kullanabilmek.
4.Dağılım parametrelerini kestirebilmek.
5.Güven aralıklarını hesaplayabilmek.
6.Hipotez test edebilmek.
7.Bilgisayarla işlemi olasılık ve istatistik kavramlarını araştırmak ve nicel incelemeler yapmak için bir araç olarak kullanabilmek.

Konu
Populasyon ve değişkenler. Frekans tabloları, yer ölçütleri
Dağılış ölçütleri, örnek ve populasyon.
Olasılık
Şans değişkenleri ve beklenen değer kavramı.
Kesikli şans değişkenleri: Uniform, Bernoulli, binom, geometrik, negatif binom ve Poisson
Sürekli şans değişkenleri: Uniform, Normal, gamma, üssel, weibull dağılışları.
Ara sınav
Tahminleme
Hipotez kontrolları
Hipotez kontrolları: Büyük örnek testleri (z testleri)
Hipotez kontrolları: Küçük örnek testleri
Hipotez kontrolları : X^2 Testleri
Linear Regression and Correlation
Değerlendirme
CENG 311 Bilgisayar Mimarisi

Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut arama, ayırma ve işletme. CPU organizasyonu. Devresel ve mikroprogramlı kontrol mimarisi. Aritmetik algoritmalar ve aritmetik işlemci tasarımı. Girdi-Çıktı düzenlemesi. Bellek düzenlemesi, sanal bellekler, ön bellekler ve bunların yönetimi. Makine dili ve assembly dili. Komut yapıları ve adresleme modları. Çeşitli bilgisayar mimarilerinin incelenmesi: Von Neumann, Paralel ve RISC. Performans arttırımı için kullanılan Pipelining ve diğer ileri düzey teknikler. Paralel hesaplamaya, ara bağlantı ağlarına ve çoklu işlemcilere giriş.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı yapabilme.
 2. Mikroişlemci gerçeklemesi ve testi konusunda tecrübe gösterebilme.
 3. Assembly dilinde programlama yapabilme.
Konu
Bilgisayar mimarisine ve temel bilgisayar organizasyonuna giriş
Bilgisayar aritmetiği (Lab: VHDL dilinin temelleri)
MIPS mimarisi ve Assembly (Lab: VHDL programlama ve simülasyon)
Özel ve genel amaçlı veriyolu tasarımı (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 1)
VHDL programlama dili (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 2)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 1 (Lab: Pabs dahili ünitelerinin implementasyonu)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 2 (Lab: Pabs ünitelerinin entegrasyonu ve mikroişlemcinin testi)
Çevre birimlerinin tasarımı, kesme mekanizmaları (Lab: Pabs kesme mekanizması
Pipelining, Pabs Assembly (Lab: Pabs için assembler ve linker
8086 tabanlı bilgisayar tasarımı (Lab: 8086 assembly programlama – 1)
8086 assembly programlama – 1 (Lab: 8086 assembly programlama – 2)
8086 assembly programlama – 2 (Lab: 8086 assembly programlama – 3)
“Segmentation”, “Paging”, Çalışma modları: “real”, “protected”, “virtual”.
Memory organizasyonu (Lab: İşletim sistemi tasarımının temelleri)
CENG 214
CENG 312 Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarına genel bakış: ağ mimarisi ve ISO-OSI modeli. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoğrafyası: Bağlantı analizleri, erteleme analizi ve omurga analizi. Fiziksel katman: iletme ve çoklandırma, terminal idaresi, hatalar. Veri bağlantı katmanı ve bağlantı protokolleri. Ağ katmanı: yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar. İletim ve oturum katmanı. Sunum katmanı. Uygulama katmanı. Ethernet, token ring ağları, protokoller, bazı ağların ve protokollerinin tanımlanması, ağ planlaması ve idaresi.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İletişim sistemlerinin temel kavramlarını kullanarak sistem analizini yapabilme.
 2. Katmanlı ağ modeli ve Internet protokollerini analiz edebilme.
 3. Ağ ve protokol tasarımlarını gerçekleştirebilme.
Konu
Chapter 1 Giriş Chapter 2 Network Modelleri
Chapter 3 Veri ve sinyaller
Chapter 6 Multiplexing & Spreading
Chapter 7 Transmission Media
Chap 9 : Using Telephone and Cable for Data Transmission + Chap 13: Wired LANs: Ethernet
Chap 14: Wireless LANs
Chap 18: Virtual Circuit Networks: Frame Relay & ATM
MIDTERM
Chap 19: Network Layer: Logical Addressing
Chap 23: Process to Process Delivery:UDP,TCP,SCTP
Chap 25: Domain Name System
Chap 26: Remote Logging, Electronic Mail, File Transfer
Chap 27: WWW and HTTP
Özet
CENG 315 Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminin bilgisayar mühendisliği ile ilgisi; veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve ilişkisel model; normal formlar ve faydaları; veri tabanları yaratma, altında yatan yöntemler, veri tabanı dilleri; bilgi çekimine ilişkin problem; SQL, kullanımı ve gücü; ağlar üzerindeki bilgi sistemleri, özel sistemler ve uygulamalar; özel problemler, erişim, güvenlik ve tutarlılık; ilgili kanuni ve ahlaki konular.

Öğrenim Çıktıları:

1.Her türlü ilişkisel veritabanı modelini tasarlayabilme yeteneğini kazandırmak.
2.Her türlü ilişkisel veritabanını yaratma yeteneğini kazandırmak.
3.İlişkisel cebir ve SQL dilini iyi seviyede öğretmek.
4.Veritabanlarına normalizasyon aşamalarını uygulayabilme yeteneği kazanmak.
5.Veritabanı koşut zamanlılık yöntemlerini kavrama.
6.Veritabanlarında tutarlılık ve güvenlik sağlama yöntemlerini kavrama.
7.Grup çalışması ile proje yapma ve sunma becerisi kazanma.

Konu
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi
İlişkisel Model
İlişkisel Veritabanı Dizaynı
İlişkisel Cebir
SQL (Veri İşleme Dili)
SQL (Veri Tanımlama Dili)
Normalizasyon
Tutarlılık ve Güvenlik
Verimli Sorgu Eniyileme
Sunucu ve İstemciler
JDBC
Eşzamanlılık
Dönem Projeleri
CENG 316 Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisinin rolü, yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi, yazılım yaşam döngüsü modelleri, gereksinim analizi, spesisfikasyon, tasarım uygulaması; temel teknikler; bakımın önemi; geliştirme sürecinin her aşamasında kalite; yeniden kullanılabilirliğin faydası; verifikasyon ve validasyon; ölçütlerin kullanımı, ekip oluşturma, insan-bilgisayar arayüzü.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Verilen bir proje konusunda gereksinimleri belirleyebilme.
 2. Projedeki fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki farkları ayırt edebilme .
 3. Nesne-tabanlı yaklaşımla tasarım yapabilme.
 4. Proje tanımı yazabilme.
 5. Süreç modelini kullanabilme, uygulayabilme.
Konu
Yazılım mühendisliğine giriş, sürece genel bakış
Süreç modelleri, atik süreç modeli
Yazılım mühendisliği uygulaması, sistem mühendisliği
Gereksinim mühendisliği, analiz modeli
Nesne-tabanlı yaklaşım
Tasarım modeli, tasarım mimarisi
Test strateji ve teknikleri
Bilgisayar destekli yazılım geliştirme araçları
Ürün metrikleri
Proje yönetimi, metriklerin ölçülmesi
Yazılım kalite yönetimi
Biçimsel yöntemler
Proje teknik gözden geçirme toplantıları
Proje sunum ve demoları
CENG 318 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi kavramları ve tarihçesi, girdi cihazları ve etkileşim teknikleri, bilgi araçları, kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları, 3B kullanıcı arayüzleri, uyarlanır arayüzler, kullanıcı modellemesi, ses tanıma ve etkileşimli arayüzler, giyilebilir bilgisayarlar, çok kipli arayüzler ve algısal arayüzler.

Öğrenim Çıktıları:

1.İnsan bilgisayar etkileşimi teorisi ve araştırmalarını kavrama.
2.Sistem tasarımının kullanıcı tavır ve davranışları üzerindeki etkisini tanıma.
3.Kullanıcı merkezli tasarım ve değerlendirme süreçlerini tanımlama.
4.Sistemlerin tasarım ve gerçekleştiriminde kullanıcı merkezli tasarım süreçlerini kullanabilme.

Hafta Konu
1 Giriş, insan bilgisayar etkileşiminin tarihçesi.
2 Kolaylık, kullanılabilirlik. Kullanılabilirlik prensipleri.
3 Teknolojinin sınırları. İnsan bilgisayar etkileşiminde yeni teknolojiler.
4 Prototiplendirme teknikleri.
5 Kullanılabilirliğin değerlendirmesi. Kestirimci ve yorumlayıcı değerlendirme.
6 Kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları. Etkileşim tasarımı süreci.
7 Vize sınavı
8 Kullanıcı modellemesi ve kullanıcı profili. Uyarlanır arayüzler.
9 3B kullanıcı arayüzleri, artırılmış gerçeklik.
10 Ses tanıma ve etkileşimli arayüzler.
11 Görü tabanlı, algısal arayüzler.
12 Yaygın hesaplama. İnsan Bilgisayar Etkileşimi geleceğe yönelik öneriler: Yapay zekanın, ağların rolü vs.
13 Proje sunumları.
14 Proje sunumları.
CENG 322 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler’ lar, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut işletim sistemlerinin incelenmesi ve belli başlı işletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluşturulması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İşletim sistemlerinin temel kavramlarını edinerek modern mimari ve işletim sistemlerinde bunları analiz edebilme ve tasarım yapabilme. 
 2. İşletim sistemlerinin yer aldığı sistemleri analiz edebilme ve ilgili problemleri tanımlayabilme.
 3. İşletim sistemlerinin problemleriyle ilgili farklı çözüm yöntemlerini karşılaştırabilme ve en uygununu seçebilme.
Konu
Bilgisayar Sistemleri ve İşletim Sistemlerine genel bir bakış, temel kavramlar
Süreçler ve Süreç Yönetimi
Thread kavramı, işlemci kaynak verimliliği ve yönetim algoritmaları
Asenkron eş zamanlı süreçler arası iletişim
Asenkron eş zamanlı süreçlerin senkronizasyon araçları
İşletim sistemlerinde kilitlenme “deadlock” kavramı
Ara Sınav
Bellek Yönetimi
Sanal Bellek Yönetimi
Tek İşlemcili Sistemlerde Scheduling
Çok işlemcili Bilgisayarlar ve Scheduling
Dosya Sistemleri
Girdi/Çıktı Sistemleri
Disk Yönetimi
CENG 323 Proje Yönetimi

Ekonomi ve yöneticilikle ilgili kavramları mühendislik öğrencilerine tanıtmak amacıyla düzenlenmiş bir ders olup para akışı, faiz oranları, geri ödemeler, arz-talep ilişkileri, ürün bedellendirilmesi, vergiler, enflasyon gibi ekonomiyle ilgili; yönetim analizi, iş yönetimi basamakları, iş ağı analizi, CPM/PERT ağları aracılığıyla proje yöneticiliği, optimizasyon, doğrusal programlama ve karar analizi gibi iş dünyası ve yöneticilikle ilgili konuları içerir. Ayrıca bu konulara ilişkin çeşitli yazılımlar kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Proje yöneticisi ve problem analisti için gerekli kişiliksel ve teknik özellikleri ayırt edebilme
 2. Proje yönetiminin ve problem analizinin temel basamaklarını ve risk faktörlerini tanıyabilme
 3. Projenin temel evreleri olan iş analizi, problem analizi, planlama ve denetim evrelerinin ana hatlarını açıklayabilme
 4. Proje yöneticisi için gerekli olabilecek temel ekonomik kavramları tanıyabilme.
 5. Proje planlama, iş analizi ve süreç modelleme araçları kullanarak, iş analizi, problem analizi, proje planlama ve yönetimini gösterebilme
Konu
Proje yönetmine giriş. Proje ve yönetimi nedir? Proje seçimi
Proje takımı, Proje Yöneticisi, Proje Ofisi
Görev listesi, Work Breakdown Structure, Staement of Work, Sorumluluk Çizelgesi
Kaynak Planlaması, Maliyet planlaması
Zaman planı, FAST Yöntemi, Gannt Çizelgesi, İş Ağı Planlaması
İş Ağı Planlaması (devam), Proje Kısaltma Yöntemleri
Ara Sınav
Bilgisayar program tanıtımı (MS Project)
Takım organizasyonu, yönetimi, liderlik
Risk Analiz Yöntemler
Proje Denetimi, Maliyet Denetimi, Kazanılmış Değer Analizi, Değişim Denetimi
Kalite Kontrol
Karar yöntem ve gereçleri
Proje kapatma
CENG 381 Stokastik Süreçler

Olasılık uzayı, rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele değişkenler dizisi, yakınsama nosyonları, merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu, stokastik süreçler, durağanlık nosyonları, Poisson süreçleri, Gaussian süreçleri, stokastik süreçlerde dönüşüm, ergodizite, ikinci derece rasgele süreçler, tasvirleme teoremleri, Markov süreçleri, homojen Markov modelleri ve uygulamaları.

Konu
Giriş, Olasılık kavramlarının hızlı olarak hatırlatılması
Olasılık
Şans değişkenleri, parametreler, bereberce değişen değişkenler
Transformasyonlar, Olasılıklara ilişkin eşitsizlikler, Markov, Chebyshev ve tek yönlü eşitsizlikler
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri, Sürekli şans değişkenleri
Sürekli şans değişkenleri, Merkezi Limit Teoremi, Transformasyonlar
Ara sınav
Stokastik Süreçler, Poisson Süreci
Doğum-Ölüm Süreci
Markov Süreci – Markov Zinciri
Kuyruk Teorisi, Giriş, genel kavramlar, performans kriterleri
Kuyruk Teorisi, Little kuralı, M/M/1 kuyruk sistemi
Diğer kuyruk sistemleri
CENG 382 Bilgi Teorisi

Bu ders, Shannon’un bilgi teorisine ve temel gürültülü ve gürültüsüz ikili kodlama tasarılarına giriş niteliğindedir. Bilgi kavramı, entropi, basit kaynaklar, Markov kaynakları, devamlı kaynaklar, bilgi kanalları, ottalama hata, belirsizlik, dönüşüm, kapasite, bozunumsuz kodlama, Kraft-McMillan teoremi, Shannon-Fano ve Huffmann kodlama tasarıları, hata düzeltici kodlar, doğrusal kodlar, devinimsel kodlar, Veri Sıkıştırma.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar.
Entropy, relative entropy ve mutual information
Asymptotic equipartition property
Entropy rates of stochastic processes
Data compression -I
Data compression -II
Ara sınav
Channel capacity
Differential entropy
The Gaussian channel
Network Information Theory – I
Network Information Theory – II
Relevant topics in Information Theory today
Rate-distortion
CENG 383 Gerçek-Zamanlı Sistemler

Çeşitli etkileşen bileşenler yardımıyla gerçek-zamanlı sistemlerin belirleme ve doğrulama teknikleri. (a) zaman ilişkili davranışların belirli anlamsal programlama dilleriyle ve (b) planlama algoritmalarıyla gerçek zamanlı sistemlerin biçimsel tasarımı. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı sistemler için tasarlanmış programlama dilleri, reaktif sistemler için tasarlanmış senkron programlama dilleri ve matematiksel altyapısı. Gerçek-zamanlı sistemler için yazılım geliştirme.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere ilişkin temel bilgi ve kavramlar
Bilgisayar mimarilerinin ve mevcut donanımların incelenmesi
Gerçek-Zamanlı belirleme ve tasarım teknikleri
Formel yöntemler: zamanlı-otomatlar (Timed-automata) ve “Petri net”ler, “Model-checking”
Gerçek-Zamanlı programlama dilleri
Senkron programlama dilleri
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – I: Teorik bulgular, “scheduling” algoritmaları
Laboratuvar çalışması – I (İleri C ve Assembly programlama)
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – II: POSIX
Hata toleransı (Fault-tolerance)
Donanım/yazılım entegrasyonu, performans analizi ve optimizasyon, test
Laboratuvar çalışması – II (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – III (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – IV(Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
CENG 384 Mikroişlemciler

Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin komponentleri, mikroişlemcileri için donanım ve yazılım komponentleri; mikrodenetleyiciler; mikrodenetleyiciler ile gömülü sistem tasarımı, bellek arayüzü, analog-sayısal giriş çıkış arayüzleri ve kesme arayüzleri; assembly ve yüksek seviyeli diller ile programlama, gerçek-zamanlı hesaplama, gerçek-zamanlı işletim sistemleri; FPGA için tasarlanmış mikrodenetleyicilerin kullanımı; sistem kontrol, geri beslemeli sistemlerin analizi, kontrol ünitesi tasarımı ; veri toplama, sayısal sinyal işlemenin temelleri.

Konu
8051 mikrodenetleyicilerine giris
8051 birlestirici dile ile programlama
Jump, loop, call komutları ve i/o programlaması
EPROM programlama
8051 adresleme modları
Aritmetik ve mantık komutları ve programları, 8051 donanım bağlantıları ve Intel hex dosyası
Hesap makinesi uygulaması
Birlestirici dilde zamanlayıcı programlaması
Birlestirici dilde seri port programlaması
Birlestiric dilde kesmelerin programlanması
Saniye sayıcı uygulaması
LCD ve tuş takımı bağlantıları
ACD, DAC ve sensor bağlantıları
ACD üzerinden sıcaklık ölçümü uygulaması
CENG 385 Matematiksel Mantık

Önermeler mantığı: sözdizimi, anlamlar, karar verme yordamları; yüklem mantığı: sözdizimi, anlamlar, tanımlanabilirlik, biçimsel dizge, karmaşıklık, karar verememe; tamamlanmamışlık; ikinci derece mantık; ileri konular: çok-değerli mantık, kipsel mantık, zamansal mantık, bulanık mantık.

Konu
Giriş
Önerme mantığında önermeler
Önerme mantığında normal f
Önerme mantığıda anlamsallık
Önerme mantığında Çıkarsama
Yüklem mantığın söz dizimi ve anlamsallığı
Yüklem mantığın doyurulabilirliği
Yüklem mantığın biçimsel düzenleri
Yüklem mantığın tümleşikliği
Yüklem mantığın kararsızlığı ve tümleşiksizliği
Özetleme
Daha yüksek düzenli yüklem mantıkları
İleri konular
Bulanık mantık
CENG 386 Bulanık Mantık Sistemleri

Bulanık küme kuramı, bulanık ilişkiler, bulanık kural tabanı, yaklaşık uslamlama, bulanık denetim, bulanık mantık sistemlerinin tasarımı.

Konu
Giriş
Bulanık kümeler kuramı
Bulanık cebir
Bulanık bağlaçlar
Bulanık ilişkiler
Yaklaşık çıkarsama
Bulanık denetim
Sınama
Bulanık dizge benzetim ortamaları
Bulanık mantık benzetim ortamları
Olabilirlik kuramı
Eksik bilgi yönetimi
Bulanık ölçüm
Bulanık mantıklı karma esnek hesaplamalar
CENG 388 Web Programlama

Web ve .NET çatısı, ASP.NET ile yazılım geliştirme, web hizmetleri programlama, MVC programlama.

Konu
Web ve .NET Framework e Giriş
IIS Web Sunucuları
MS Visual Studio Tanıtımı
MS Visual Studio ile Yazılım Proje Geliştirme
ASP.NET’e Giriş
ASP.NET Page Life Cycle
Web Uygulama Proje Şablonları
Web Form /User Control/ Master Page Kavramları
İstemci Programlama
AJAX Programlama
Web Servisilerine Giriş
ASP.NET ile Web Servis Geliştirme
MVC Mimarisi
ASP.NET MVC Çerçevesi
CENG 389 Mobil Uygulama Geliştirme

Bu ders mobil cihaz programlamanın temellerini, mobil cihaz donanımına erişim ve kullanımı ve mobil uygulamalar ile ağ servislerinin etkileşimini kapsar. Android platformunda kullanıcı arabirimlerinin tasarım ve gerçekleştirilmesi, çapraz platform mobil uygulama geliştirme ve kamera ve GPS gibi algılayıcıların programlanması konularını içerir.

Konu
Mobil Programlamaya Giriş
Uygulamalar ve Aktiviteler
Kullanıcı Arabirimleri Oluşturmak
Niyetler, Yayın Alıcıları ve Adaptörler
İş Parçacıkları ve Bildirimler
Veri Depolama ve Erişimi
Konum Tabanlı Servisler, Haritalar ve Algılayıcılar
Wi-Fi ve Bluetooth ile Bağlantı
Zengin İçerik ve Kamera ile Çalışma
Grafik ve Animasyonlar
Kullanıcı Deneyimi Prensipleri
Ağ Uygulamaları ve Çapraz Platform Programlama
Ağ Servisleriyle Etkileşim
GPU ile Grafik ve Hesaplama

 

CENG 390 Bulut Bilişim

Bu ders bulut bilişim konseptini, teknolojinin oluşma nedenlerini, gereksinimlerini, bulut mimarisini, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını, uygulamalara göre avantajları/dezavantajlarını, IaaS, SaaS, PaaS gibi değişik bulut servisi modellerinin anlatımını kapsar. PaaS konusunda Google App Engine, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure ve diğer Bulut platformlarını da ele almaktadır. Geliştirilmekte olan ya da halihazırda çalışmakta olan mobil uygulamaların, web uygulamalarının, veritabanlarının bulut sistemlere taşınması, bulut mimari üzerinde yapılandırılması, çalıştırılması ve yazılım geliştirilmesikonularını içerir. Ayrıca global olarak bulut sistemlerini kullanarak piyasaya sürülmüş, markalaşmış ürünlerin ve şirketlerin başarı hikayelerini de teknolojik, operasyonel, finansal, marka ve iş planı gibi çeşitli açılardan ele alarak detaylı anlatımlarını içerir.

Konu
Bulut Bilişime Giriş
Service Yapıları (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Bilişim Bileşenleri
Bulut Sistemleri Yapıları (açık, kapalı, hibrid)
Açık bulut: AWS, Google App Engine, MS Azure systems
Veri Depolama, İşleme, Erişimi ve Güvenliği
Şirket İçi ve Bulut Sistem Stratejisi ve Planlaması
Ölçeklenebilir Bulut Veritabanları – SQL, NoSql, Hadoop
Bulut Sistemlere Taşıma
Büyük Veri ve Veri Bilimi
Laboratuvar – Bulut Platform Üzerine Uygulama Geliştirme ve Yükleme
Global Girişimler, Bulut Uygulamaları ve Girişimcilik
Bulut Tabanlı Yüksek İşlemli Uygulamalar
Uygulamalar ve şirketler için Küresel Bulut Stratejisi
CENG 391 İmge Anlamaya Giriş

Bu ders temel imge işleme tekniklerini ve imge içeriğinin analiz yöntemlerini konu alır. Ders içeriğinde imgelerin hafızada temsili, basit imge işleme teknikleri, anahtar nokta çıkarım ve betimlemesi, imge eşleme ile temel kamera geometrisi yer almaktadır.

Konu
Giriş
İmge Temsili
Temel İmge İşleme
İmge Piramitleri
Anahtar Nokta Çıkarımı
Anahtar Nokta Betimleme ve Eşleme
Düzlemsel İzdüşüm Geometrisi
Eniyileme Yöntemleri
İmge Eşleme
Optik Akış ve Şablon Takibi
Temel Kamera Geometrisi
Epipolar Geometri
Sık İmge Öznitelikleri
Nesne Kategorisi Tespiti
CENG 400 Yaz Stajı

Stajın amacı öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda uygulamaya geçmelerini sağlamaktır. Böylece öğrenciler hem iş dünyasını tanımaya başlamış olurlar hem de kariyerlerini yönlendirecekleri ilgi alanını belirlemeye başlarlar. Staj aynı zamanda bir bilgisayar mühendisliği öğrencisinin organizasyonun yapısı, yönetimi ve ilgili şirkette yürütülen enformasyon sistemi ve sistem analizi konusunda bilgi kazanmasını sağlar. Staj herhangi bir iş yerinde öğrencinin pratik uygulama yapmasını, bulunduğu firmanın genel yapısını tanımasını ve o firmada yapılan projelere katılmasını sağlamaktadır.
 

CENG 411 Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik

Bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik problemlerin incelenmesi ve etik teoriler ışığında tartışılması, kanun ve yönetmelik konuları, etik karar verme süreci, mahremiyet ve gizlilik, bilgisayar suçları, profesyonel yaklaşım ve sorumluluklar, sistem güvenliği, bilgisayarların toplum üzerindeki etkileri.

Öğrenim Çıktıları:

1. Bilişim teknolojisinde etik olgusunu ve hukuksal boyutlarını kavrayabilme.
2. Genel etik kavramlarını özümseyebilme.
3. Mahremiyet olgusunu ve oluşabilecek adli vakaları kavrayabilme.
4. Telif hakları olgusunu ve ilintili hukuki bileşenleri kavrayabilme.

Konu
Giris
Mahremiyet
Ifade ozgurlugu (1. bolum)
Ifade ozgurlugu (2. bolum)
Telif haklari (1. bolum)
Telif haklari (2. bolum)
Suc
Sosyoteknik sistemler
Is
Teknolojinin degerlendirilmesi ve denetlenmesi
Hatalar, arizalar ve risk
Profesyonel etik ve sorumluluk (1. bolum)
Profesyonel etik ve sorumluluk (2. bolum)
Tartisma ve ozet
CENG 415 Lisans Tezi ve Seminer I

Teknik rapor yazma, proje yönetimi ve planlama, sistem çözümleme, gereksinim analizi, mühendislik etiği, veri tasarımı, yazılım tasarımı, proje sunumu

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
 7. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık edinme.

 

Konu
Giriş
Teknik rapor yazımı
Proje yönetimi ve planlaması
Sistem analizi
Gereksinim analizi
Mühendislik etikleri
Veri tasarımı
Yazılım tasarımı
Proje tanıtımları
Davetli konuşmacı – Proje yönetimi
Davetli konuşmacı – Yazılım geliştirme
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
CENG 415-416 Bitirme Projeleri Yönergesi
CENG 415 - Proje Konusu Tanımlama Formu
CENG 316
CENG 416 Lisans Tezi ve Seminer II

Davetli konuşmacılar, değişiklik yönetimi, kodlama dokümantasyonu, kodlama standartları, test, güvenirlilik, güvenlik, prototip geliştirme, kullanıcı kitapçıkları, grup demoları

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
Konu
Giriş
Davetli konuşmacı
Değişiklik yönetimi
Kodlama dokümantasyonu
Kodlama standartları
Test
Güvenilirlik
Güvenlik
Grup prototip sunumları
Grup prototip sunumları
Kullanıcı el kitabı hazırlama
Davetli konuşmacı
Grup demoları
Grup demoları
CENG 415
CENG 418

Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği, işletim sistemleri güvenliği, ağ güvenliği, yazılım güvenlği ve web güvenliği pratikleri ve prensiplerinin çalışıldığı alandır. Ders kapsamında, genel saldırı teknik ve araçları, formal erişim kontrol mekanizmaları, bilgi iletimi ile ilgili kuramlar, genel kullanımı olan güvenlik politika modelleri (BLP, Biba gibi modeler), temel kriptografi (AES, RSA, kriptografiz öz çıkarım, sayısal imza vb.), ağ güvenliği, yazılım güvenliği, web güvenliği, bilgisayar ve bilgi güvenliğinde hukuk ve etik konular incelenecektir.
Öğrenim Çıktıları:
1.Öğrenciler dijital dünyadaki ortak güvenlik tehditlerini öğrenirler.
2.Öğrenciler bilgi güvenliğinin temel kuramlarını öğrenirler.
3.Öğrenciler, güvenli bir sistem tasarlarken temel prensip ve tekniklerin neler olduğunu öğrenirler.

Hafta Konu
1 Giriş Derse içerik planının açıklanması. Bilgi Güvenliğine genel bir bakış; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlir.
2 Tehtidler Zararlı Yazılımlar Bellek Saldırıları
3 Formalizm Erişim Kontrol Kuramı, Erişim kontrol matrisi, Bilgi Akışı
4 Politikalar Güvenlik politikaları ve ilgili Modeller
5 Kriptografi I Blok ve akan verinin şifrelenmesi Kriptografik öz çıkarım fonksiyonları, MAC Açık ve Gizli Anahtar sistemleri
6 Kriptografi II Mesaj öz çıkarımı Şifrelemenin güvenlik seviyesi Kimliklendirme
7 Ara sınav
8 Sistemler Güvenli tasarım prensipleri TCB ve güvenli çekirdek Unix ve Windows güvenliği
9 Ağ Güvenliği I TCP/IP güvenliği DNS güvenlik sorunları ve savunma
10 Ağ Güvenliği II TLS/SSL Ağ sızma tespit ve önleme Ateşduvarları
11 Yazılım Güvenliği Zayıflık denetimi, sızma testi Sandboxing Akış kontrol bütünlüğü
12 Web Güvenliği Kullanıcı kimlik denetimi, oturum yönetimi Web Saldırıları
13 Hukuki ve Etik Konular Siber suç ve bilgisayar suçu
CENG 421 Bilgisayar Ağı Programlama

UNIX sistemi: sinyaller, threadler, süreçler arası iletişim, TCP-UDP/IP protocols, Unix üzerinde soket programlama; Windows soketleri, Java ile ağ programlaması; istemci/sunucu modeli, web tabanlı programlama; RPC; Ağ güvenliği konuları.

Konu
Giriş
Network Temel Bilgiler tekrarı
Network Temel Bilgiler tekrarı
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
Midterm
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
CENG 422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi

LAN, WAN, analiz ve tasarımı. LAN standartları, ağların birbirine bağlanması, güncel teknolojiler, LAN tasarım kriterleri ve prosedürleri; WAN tasarımı, ağ servisleri, SNMP Ağ Yönetim Protokolü; tasarım için yardımcı yazılımlar, ağ simülatörleri; ağ güvenliği.

Konu
Yerel alan ağlarının (LAN) gözden geçirilmesi
Geniş alan ağlarının (WAN) gözden geçirilmesi
Intranet, Internet middleware teknolojileri: CORBA, OpenDoc, ODBC
Çeşitli Hesaplama Modelleri: İstemci/Sunucu, İstemci/Ajan/Sunucu, Peer-to-Peer
TCP/IP Konfigürasyonu
Transport Layer Protokolunun Tasarımı
Özet (Sınav)
Network Aktif Ciazhların Seçimi ve Konfigürasyonu
LAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Çeşitli Ağlardaki Trafiğin Analizi
Ağ Yönetimi, SNMP Protokolü
WAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Simülatörlerin Kullanımı, Örmekler
Ağ Güvenliği
CENG 424 Gömülü Bilgisayar Sistemleri

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Bilgisayar Mimarisi Konseptlerinin Gözden Geçirilmesi
FGPA Tasarımı ve VHDL Programlama Dili
Özel ve Genel Amaçlı Veriyolu ve Mikroişlemci Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
LAB – I : Arduino ile basit bir uygulama
Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinin Temelleri
Veri Toplama ve Sayısal İşaret İşleme
LAB – II : Motor hız kontrolü için gerekli devrenin ve test ortamının kurulması
Gerçek-Zamanlı Sistemler
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri
Gömülü Yazılım Tasarımı
Hataya Dayanıklılık (Fault-Tolerance) Teknikleri
LAB – III : Arduino ile geribeslemeli motor hız kontrolü uygulaması
CENG 431 Yazılım Sistemleri Geliştirilmesi

Açık kaynak kod ve paylaşılan yazılım kavramları, kalite ve kullanım şartları konuları, yazılım tekrar kullanımı, program kütüphaneleri, yazılım bileşenleri, diğer kütüphane ve bileşenlerin oluşturulması, uygulama program arayüzleri, ayrı derlemenin kullanımı, yazılım bileşenleri ve kütüphanelerin kullanımı, büyük yazılım sistemleri geliştirmenin zorlukları, yazılımların metrikler ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi, yazılım kriterleri, arayüz tasarım prensipleri, çoklu-ortam konuları, renk, ses, video ve çoklu-ortamlara ilişkin problemler, nesne temelli programlamının ileri konuları, moduler tasarım, saklama ortamları yönetim konuları, paralelleştirme, istemci-sunucu yaklaşımı, sunucu çeşitleri, orta katmanın rolü, istemci ve sunucu servisleri için gerekli yazılım desteği, genel kullanım gören yazılım araçlarının geliştirilmesinde kullanılan nesne temelli teknikler, applet ve servlet yapıları, basit tasarım örüntüleri, yazılım yaşam döngüsü ve aşamaları, süreç kavramı, yazılım geliştirme yaklaşımlarının farkları ve bu farkların sebepleri.

Konu
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 1
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 2
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 1
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 2
Bileşenler ile yazılım geliştirme
Soyutlama ile tasarım yaklaşımı
Nesne tabanlı uygulama çatıları
Tekrar kullanım
Kod iyileştirme
Birim testleri
Tasarımdan yazılıma örnek bir çalışma
Tasarım Şablonları 1
Tasarım Şablonları 2
Tasarım Şablonları 3
CENG 432 Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri

Bu ders kurumsal uygulama geliştirmeye ilişkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli başlı konular; çevik yazılım geliştirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri işleme, web programlama, uygulama kurma ve çalışır hale getirme olarak ifade edilebilir.

Konu
Kurumsal uygulama geliştirmeye giriş
Web programlama 1
Web programlama 2
Thread programlama 1
Thread programlama 2
İstemci socket programlama
Sunucu socket programlama
Kurumsal uygulamalar için veritabanı bağlantıları
JSP sunucu sayfaları
AJAX çatısı
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 1
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 2
Spring uygulama bağlamı
Spring MVC web çatısı
CENG 433 İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme

Mimari tasarım ve sunucu bileşenleri, performs ölçümleme, gelişmiş önbellek stratejileri, MySQL ile yatay ölçeklenebilirlik ve yoğun yük kaldırma.

Konu
Play Altyapısına giriş
Dönem Projesi
Internet mimari dizaynına giris ve ucuz donanım ile dayanıklı yapılar kurma .
Yük ve performans testleri
Önbellek stratejileri
Dağıtık data toplama ve queue sistemleri. Dağıtık DNS yapıları
Sunucu ve tarayıcıda performans loglama
Ölçeklenebilir very tabanları için yazılım geliştirme
MySQLi ölçeklendirme
Hadoop
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
CENG 434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları

Bu ders kapsamında kurumsal uygulama entegrasyonlarının çeşitleri, bunların tasarım ve gerçekleştirilme şekilleri ile bu entegrasyonlara ilişkin güvenlik, güvenilirlik ve hataya tolerans gibi kalite parametreleri işlenecektir.

Konu
Kurumsal mimarilere giriş
Kurumsal bilgi sistemleri katmanları
Kurumsal uygulama entegrasyonlarının temel problemleri
Entegrasyon tipleri
Kurumsal uygulamalarda kullanılan bilgi teknolojileri elemanları ve şablonları
Web servisleri
İşlem monitörleri
Kurumsal servis yolu I
Kurumsal servis yolu II
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi I
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi II
İş etkinliği izleme
Güvenlik
Güvenilirlik ve hataya tolerans
CENG 435 İleri Bilgi Yönetimi

Bu ders veri tabanı yönetim sistemleri ve modern veri tabanı uygulamaları açısından ileri düzeyli konuları kapsayacaktır. Belli başlı konular şunlardır; koşut zamanlılık denetim yöntemleri, ilşkisel veri tabanlarında sorgu işleme ve eniyileme yaklaşımları, indeksleme yöntemleri, parallel ve dağıtık veri tabanları, yeni nesil veri modelleri, veri tabanlarında veri madenciliği, web üzerindeki veri, veri güvenliği.

Konu
Veritabanı Sistemlerinin Üzerinden Geçme, Veri Tanımı, Veri İşleme
İstemciler ve Sunucular, JDBC
Disk Yönetimi
Dosya Yönetimi
Bellek Yönetimi
İşlembilgi Yönetimi
Kayıt Yönetimi
Üst veri Yönetimi
Sorgu İşleme
Sorgu İşleme
Ayrıştırma
Planlama, Veritabanı Sunucu
İndeksleme
Sorgu Optimizasyonu
CENG 315
CENG 436 Dağıtık Bilgi Yönetimi

Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu işleme, sorgu eniyileme, işlem yönetimi, eş zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi başlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliştirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular.

Konu
Dağıtık veritabanlarına giriş
İlişkisel vertabanı yönetim sistemlerini tekrar etmek
Bilgisayar ağşarı
Dağıtık veritabanı mimarisi
Dağıtık veritabanı dizaynı- Yatay paylaştırma
Dağıtık veritabanı dizaynı- Dikey paylaştırma
Anlamsal veri yönetimi
Sorgu işleme
Sorgu ayrışımı ve veri lokalizasyonu
Dağıtık sorgu optimizasyonu
Dağıtık aynı anda erişim
Dağıtık tutarlılık protokolleri
Dağıtık güvenlik protokolleri
Ekip projelerinin sunumu ve tartışılması
CENG 315
CENG 437 Yazılım Kalite Yönetimi

Bu ders yazılım kalite yönetimi, kalite yönetim modelleri (CMMI, ISO, IEEE), kalite yönetimde kulanılan yöntemler, araçlar ve alanları, kalite yönetim sürecinin iyileştirilmesi ve kalite maliyetinin yönetilmesi, hata, sorun önleme ve süreç iyileştirme yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Konu
Yazılım Kalite Yönetimine Giriş
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (CMMI, RUP)
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (ISO9001, SPICE, IEEE12207)
Yazılım Kalite Yönetiminde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Bakım Yönetimi
Bakım Yönetimi
Konfigurasyon Yönetimi
Yazılım Kalite Metrikleri
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
CENG 316
CENG 441 Paralel Programlamaya Giriş

Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriş, Paralelizmin belirlenmesi, paylaşılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletişime ilişkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliştirilmesi, paralel programlama araçları, çeşitli örnekler ve egzersizler.

Konu
Paralel Bilgisayar Sistemlerine Giriş
Paralel Programlama Modelleri
Paralelizmi Keşfetme Metotları
Paralel Algoritma Tasarım Metotları
Paralel Programlama Desenleri
Bellek Paylaşımlı Mimarilerde Thread’ler ve Paralelizm
Domain Ayrıştırma ve OpenMP
Yarış Durumundan Sakınma, Thread’ler ve OpenMP
Task Ayrıştırma ve OpenMP
Paralel Uygulamalarda Verimlilik Analizi
Paralel Uygulamalarda Verimliliğin Arttırılması
Paralelleştirmede Uygun Thread Modelin Belirlenmesi
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
CENG 442 Çok Çekirdekli Mimariler ve İşletim Sistemleri

Çok çekirdekli mimarilere evrimsel bir yaklaşım, çok çekirdekli mimarilerin işletim sistemleriyle entegrasyonu, çok çekirdek ve çoklu threadler için işletim sistemi kernel tasarımı, çoklu thread için işletim sistemi desteği, kullanıcı düzeyinde threadler, kernel seviyesinde threadler. Örnekler: Solaris threadleri, treadler ve kütüphaneler, tek işlemcili ve çok işlemcili platformlarda çoklu threadler için donanım desteği.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
İşlemci Mimarisi: komut set tasarımı
İşlemci Uygulamaları
Interrupts, Traps ve Exceptions
İşlemci Verimliliği
Pipeline işlemci tasarımı ve performans
Ara sınav 1
Yeni Mimariler ve Çok çekirdekli Tasarımlar
İşlemci Yönetimi
Bellek Yönetim Teknikleri
Bellek Hiyerarşisi
Paralel İşlemciler
Girdi/Çıktı ve Dosya Sistemleri
Sonuç: Tüm Parçaları Biraraya Getirmek
CENG 443 Heterojen Paralel Programlama

Heterojen GPU mimarisi, GPU programlama modelleri ve yöntemleri, CUDA programlama.

Konu
Heterojen paralel programlamaya giriş
GPU donanımı ve mimarisi
CUDA’ya giriş
CUDA thread temelleri
CUDA hafızası
CUDA paylaşımlı hafızası
Ara sınav
CUDA performansı
Warp seviyesinde CUDA
Paralel örüntüler
Paralel örüntüler-2
Performans iyileştirme
CUDA akışı
Çoklu GPUlar
CENG 444 Paralel Programlama Örüntüleri

Paralel programlama, eşzamanlılık, görev paralelliği, senkronizasyon örüntüleri.

Konu
Paralel programlamaya ve tasarım örüntülerine giriş
Paralel hesaplama
Eşzamanlılık bulma tasarım alanı
Görev ve veri ayrıştırma örüntüsü
Algoritma yapısı tasarım alanı
Görev paralelliği örüntüsü
Ara sınav
Destekleyen yapılar tasarım alanı
Fork/join örüntüsü
Gerçekleme mekanizmaları tasarım alanı
Senkronizasyon/iletişim
Veri akışı paralelliği
Paralel programlama örnekleri
Paralel programlama örnekleri
CENG 451 İleri Sayısal Sistem Tasarımı

Sonlu durum makinalarının tasarım ve analizi; yüksek seviyeli donanım tanımlama dilleri, VHDL, tasarımda otomatik sentezleme; sayısal tümleşik devre tasarımı ve ileri düzey tasarım konuları; sayısal devrelerin elektriksel özellikleri, senkron ve askenron devreler, bilgisayar aritmetiği, harici devrelere bağlantı için ara yüz tasarımı, sayısal sistemlerin testi; gömülü hesaplama sistemlerinin ASIC ile tasarlanması; tekrar kullanım için tasarım.

Konu
Sayısal Sistem Tasarımına Giriş
Temel Elektronik
Sayısal Tasarımın Temelleri
FPGA ve ASIC tasarım; VHDL Programlama Dili – I
VHDL – II
Özet ve Değerlendirme
Elektronik Tasarım Otomasyon Araçları
Özel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Genel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Sayısal Sinyal İşlemci Tasarımı
Hataya Dayanıklı Donanım Tasarımı
Harici Devreler için Arayüz
Tekrar kullanım için tasarım, test ve diğer konular
Dönem projesi
CENG 452 Gömülü Sistemler için Yazılım Geliştirilmesi

Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akış ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroişlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal işleme, iletişim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal işleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı işletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri.

Konu
Gömülü sistemlerde yazılım geliştirmeye giriş
Derleyiciler, kod üreteçleri, sistem seviyesinde tasarım araçları
Hesaplamada veri akış ve kontrol modelleri
Tek ve çok işlemcili sistemler için yazılım sentezleme
Senkron/Reaktif programlama dilleri
Gerçek-zamanlı işletim sistemleri
Özet (yazılı yoklama)
Gerçek-zamanlı iş yükü planlama (scheduling) algoritmaları
Sayısal işaret işleme, haberleşme ve kontrol alanlarında algoritma tasarımı
Algoritmaların mikrodenetleyiciler, sayisal işaret işlemcileri ve FPGA’ler üzerinde implementasyonu
Yazılım geliştirme araçları ve standartları
Test, tekrar kullanım odaklı tasarım
Yazılım tabanlı hataya-dayanıklılık teknikleri
Dönem projelerinin tartışılması
CENG 461 Yapay Us

Sonuca dayalı programlama; sorun çözme; bilgi gösterme; çıkarsama; mantıksal davranmak; belirsizlik; öğrenme; iletişim.

Konu
Giris
Bildirimsel yazılım dilleri
Problem çözme
Buluşsal yaklaşımlar
Bilgi
Varlık bilgisi
Çıkarsama
Mantıksal davranma
Sınama
Belirsiz bilgi
Belirsizlik altında çıkarsama
Öğrenme
İletişim
Algılama ve etiketleme
CENG 462 Esnek Hesaplama

Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karışıklık kuramı.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Yüksek Düzeyli Mantıklar
Tasarlama
Uzman Dizgeler
Çevre Örnekleme
Özetleme
Esnek Hesaplama
Simgesel Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Anlamsal Ağ
Robot Bilimi
CENG 463 Yapay Öğrenmeye Giriş

Otomatik öğrenme konusuna giriş ve değişik uygulama alanlarından örnekler verilmesi. Bayesçi karar kuramı. Gözetimli öğrenme teknikleri. Model seçimi. Boyut Azaltma. Öbekleme. Destek yöney makineleri. Çizgesel modeller. Sinir ağlarına giriş. Pekiştirmeli öğrenme.

Konu
Yapay Öğrenmede Kavramlar
Bayesçi Karar Teoremi
Gözetimli Öğrenmenin Temelleri
Doğrusal Bağlanım
Mantıksal Bağlanım
Model Seçme Prosedürleri
Çok Değişkenli Sınıflandırma, Çok DEğişkenli Bağlanım
Özet ve Sınav
Boyut Azaltma ve Temel Bileşen Analizi
Öbekleme
Doğrusal Ayrım Fonksiyonları
Sinir Ağları
Gözetimli Öğrenme: Parametrik olmayan yaklaşımlar
Yapay Öğrenme Deneylerinin Tasarım ve Analizi
CENG 471 Kriptografi

Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok şifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleştirilmiş blok şifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI – Açık anahtar alt yapısı ve ilişkin modeller, IEEE P1363, Fips 140.2-186.2, x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar.

Konu
Gizlilik, bütünlük ve kimlik denetimi ile ilgili temel tanımlar ve kriptografi tarihi.
Bilgi kuramı ve Olasılık kuramı ile ilgili temel kavramlar.
Monoalphabetical & Polyalphabetical yerine koyma yöntemi
Transpositions-Permutations
Blok şifreleme, DES-AES
Simetrik anahtar yönetimi ve güvenlik mimarisi.
Simetrik kriptosistem tasarım ve doğrulama.
Sayılar kuramına giriş, kavramlar I
Sayılar kuramına giriş, kavramlar II
Faktorizasyon tabanlı kriptosistem: RSA
Ayrık Logaritma problemi ve kriptosistemler: DHKE, ElGamal
Elliptik Eğri Kriptosistem: ECC
PKI – Açık Anahtar Altyapısı
Kriptografik Protokol tasarımı FIPS 140-2/3
CENG 472 Ağ Güvenliği

Hat şifreleme, Uçtan-uca şifreleme, bilgisayar ağı ve Internet tabanlı saldırılar. Güvenlik duvarları, E-posta güvenliği konuları, Web bağlantılı güvenlik konuları, Sistem çökmesinden geri kurtarım, Stand-alone ile Ağ İşlemlerinin C2 işlevselliğinin karşılaştırılması, Hacker’ lar ve Cracker’ lar, Bilgisayar ağı saldırıları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 473 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

Güvenli bilgi ve haberleşme sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yönetimi ile ilgili yöntem ve araçlar incelenecektir. Bu amaçla gereksinim duyulan güvenlik fonksiyonları ve bunları sağlayan kriptografik güvenlik araçlar, ağ güvenliği araçları ve yöntemleri tanımlanacaktır. Güncel güvenlik problemlerinin incelendiği, bulut bilişim, web uygulama ve servisleri, kablosuz ağlar gibi pek çok uygulama alanını içine alan çözülmemiş problemler ve yapılan çalışmalar öğretilecektir. Öğrenciler ilgi duydukları güncel problemlerden birisini analiz ederek, sorunu, çözüm yöntemlerini veya yapılan araştırma çalışmalarını dönem projesi olarak yazılı raporlar ve sunum yapar.

Konu
Bilgi ve İletişim güvenliğine giriş
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Tespiti
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Önlenmesi
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Korunması
Bulut Bilişim Güvenliği
WEB Uygulamaları ve Servislerinin Güvenliği
İşletim Sistemleri Güvenliği
Internet Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
CENG 481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal Yaklaşımlar

Kuramsal fikirlerin çözüm setlerine dönüştürülmesi, problem çözme teknikleri ve bilgisayar bilimlerindeki uygulamaların matematiksel yaklaşımlarla entegrasyonu, Başlıca kuramlar: Algoritmalar, Karmaşa kuramı, Oyunlar Kuramı, Olasılık Kuramı, Graf Kuramı, Otomata Kuramı, Cebir ve Kriptografi.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – I
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – II
Otomatlar Kuramı
Diller ve Hesaplanabilirlik
Algoritmalar; Algoritma Kuramı
Algoritmalar; Algoritma Çözümlemesi
Algoritmalar; Veri Yapıları
Algoritmalar; Yaklaşıklaşma Algotirmaları Orta büyüklük
Algoritmalar; Çizge  Algoritmaları
Algoritmalar ; Sayısal Çözümleme
Yapay Zeka
Makina Öğrenmesi
Algoritmalar; Hesaplamalı Biyoloji
CENG 482 Evrimsel Hesaplama

Evrim stratejileri, evrimsel programlama, genetik algoritmalar, genetik programlama, seçilen çeşitli evrimsel hesaplama tekniklerinin incelenmesi.

Konu
Giriş
Evrimsel strateji
Evrimsel programlama
Genetik algoritmalara giriş
Genetik algoritma uygulamaları
Genetik programlama
Öğrenebilen sınıflandırıcı dizgeler
Değerlendirme
Sürü aklı
Türetik evrim
Uyumluluk arama
Yapay bağışıklık dizgeleri
Yapay yaşam
Kültür algoritmaları
CENG 483 Davranışsal Robot Bilimi

Mekatronik; yapılar; denetim; yapay us birimleri; bilgisayar görüntü; eşleştirme; tasarlama; yönlendirme; iletişim; iş birlikçilik; robot etikleri; uygulamalar.

Konu
Giriş
Mekatronik
Yazılımsal yapılar
Denetim
Yapay us birimleri
Görüntü işleme
Eşleştirme
Tasarlama
Yol bulma
Değerlendirme
İletişim
İş birliği
Robot etikleri
Uygulamalar
CENG 484 Veri Madenciliği

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Bilgi Keşfi Genel Bakış
Genel olarak Veri Madenciliği
Veri Ambarcılığı ve Metodları
Veri Hazırlanması
Veri Madenciliğinin Temelleri
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
Ekip Projelerinin Sunumu ve Tartışılması
CENG 485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik

Bilgi teknolojilerinde iş idaresinin temellerine ek olarak bu ders hedef belirleme, ekip kurma, bilgi sermayesi, müşteri projeleri ve iş yönetimi için paradigmalar, stratejiler ve yöntemler konularını kapsayacaktır.

Konu
İlk Girişimcilik Deneyimi
Bilişim sektöründe sunum
Pazarlama yöntemleri
İş geliştirme stratejileri
IBM ve Microsoft örnekleri
Ekip yönetiminde paradigmalar
Kurum içi kaynak ve kurum dış kaynak kavramları
Stratejik plan ve önemi
İş büyütmede müşteri projelerinin önemi
Yazılım ekibi yönetiminde denenmiş modeller
Yeni iş modelleri
Dünyadaki yazılım sektörü gelişmeleri ve Türkiye
Gelecekte yazılım sektörü I
Gelecekte yazılım sektörü II
CENG 486 Akıllı İşletmeler için Girişimcilik

Akıllı iş dünyasını oluşturan bileşenler ve ekosistem. İş süreçlerinin otomasyonu. Akıllı İş Dünyası iş modelleri ve bunların gerçekleştirimi.

Hafta Konu
1 Akıllı İş Dünyasına Giriş
2 Akıllı İş Dünyası Ekosistemi
3 Otomasyon Temelli Değer Yaratma
4 İş Ortaklarını Ağlarla Bağlama
5 Veriye Dayanan Akıl
6 Karar Vermeyi Otomatikleştirme
7 İş süreçlerini Otomatikleştirme
8 Otomasyon Temelli İş Modelleri
9 Üyelik Ekonomisi
10 Bulut Temelli İş Platform Oluşturma
11 Nesnelerin İnterneti ve Sayısal Dönüşüm
12 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Yetkinlikleri
13 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Ekosistemi
14 Akıllı İş Dünyasının Geleceği
CENG 487 Bilgisayar Grafiğine Giriş

Dersin temel amacı öğrencilerin modelleme, oluşturma, dokulandırma ve ışıklandırma benzeri temel Bilgisayar Grafiği konularında bilgi sahibi olmalarıdır. Öğrenciler bilgilerini OpenGL benzeri standart programlama arabirimleriyle öğrendiklerini uygulama konusunda pratik kazanacaklardır.

Konu
Giriş
Renk
Bilgisayar Grafiği için Matematik
Üç Boyutlu Grafik
OpenGL
Dokulandırma
Gölgelendirme ve Işıklandırma I
Oluşturmaya Giriş
Işınatımı
Işın Taramanın Temelleri
Foton Haritalama ve Küresel Işıklandırma
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme ve Işıklandırma II
Hacim Oluşturma
CENG 488 Bilgisayar Grafiği

Bu ders ileri bilgisayar grafiği oluşturma tekniklerini konu alır. Derste gerçekçi bilgisayar grafiği için gerekli ileri ışıklandırma modelleri, hızlandırma teknikleri, hacimsel oluşturma yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu bilgisayar grafiği tekniklerinin güncel donanım üzerinde hızlandırılmasını da kapsar.

Konu
Giriş
Işınatımı
Işın Tarama Teknikleri
Foton Haritalama I
Foton Haritalama II
Küresel Işıklandırma I
Küresel Işıklandırma II
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme
Işıklandırma
Hacim Oluşturma I
Hacim Oluşturma II
İleri Sahne Modelleme I
İleri Sahne Modelleme II
CENG 500 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmaktadır. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş

Bilgisayar ve istatistik tekniklerinin veri işleme uyarlaması ve uygulanması. Kodlama hazırlığı, veri toplama (bilgisayarlı olan ve olmayan), eleme, özetleme, tablolama ve analiz, olasılık ve şans değişkenleri, istatistiksel tahminleme ve hipotez kontrolları, sayımla elde edilen verilerin analizi. Doğrusal modeller (regresyon, korelasyon, varyans analizi).

Konu
Temel tanımlamalar, değişkenler, frekans tabloları, yer ve dağılış istatistikleri.
Örnek uzayı, olaylar, olasılık
Bağımsızlık, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları. Beklenen değer.
Kesikli uniform, binom, geometrik, n.binom, poisson dağılışları.
Sürekli Uniform, normal, gamma, üssel ve weibull dağılışları.
Vize
İstatistiksel yorumlamaya giriş. Nokta ve aralık tahminleri.
Hipotez kontrolları: Temel kavramlar, hipotez kontrollarının felsefesi, büyük örnek testleri (z)
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler.
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler(devam).
Sayımla elde edilen verilerin analizi. Chi kare testleri.
Basit doğrusal regresyon. Korelasyon.
Çoklu regresyona giriş.
Deneme planlamaya ve desenlerine giriş. Varyans analizi.
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim

Giriş, Sistem kavramı, Sistem Modelleme, Monte Carlo tekniği, Sistem Girdi değişkenlerinin tanımlanması ve seçilmesi, şans sayıları türetimi ve incelenmesi, şans değişkenleri türetilmesi, ayrık sistem benzetimi, ayrık sistem benzetim yazılımları.

Konu
Simulasyon ve Monte Carlo Simulasyonu, Simulasyon hangi durumlarda kullanılır.
Sistem ve Model
Temel İstatistik bilgisi tekrarı
Tahminleme ve Hipotez kontrolları tekrarı
İyi uyum testleri
Girdi değişkeni seçilmesi
Şans sayıları, Şans sayıları türetme, Şans sayısı türeticilerinin testleri
Ara Sınav
Şans Değişkenleri türetme yöntemleri, ters transformasyon ve diğer yöntemler
Normal dağılıştan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Diğer sürekli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Kesikli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Discrete sistem simulasyonu kavramları
Simulasyon dilleri
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları

Hastane bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı. Biyolojik modelleme ve tıbbi görüntü işleme algoritmalarının matematiksel, fiziksel ve fizyolojik temelleri. Beyin, kalp, sinir sistemi ve duyu organları gibi organların bilgisayarda modellemesine ilişkin konular.

Konu
Tıpta ve biyolojide bilgisayar kullanım alanları
Tıbbi veri ve bilgi
Tıpra bilgisayar ağları
Biyo-sinyal işleme
Hasta merkezli bilgi sistemleri
Klinik destek sistemleri
Hastane bilgi sistemlerinin planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi
Tıbbi karar destek sistemleri
Süreçler ve diferansiyel denklemler
Tıpta bilgisayar görüsü görüntüleme
Sistem teorisi
Tıbbi görüntüleme sistemleri
Tıbbi ham verinin sınıflandırılması ve işlenmesi
Elektronik tıbbi kayıtlar
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri

Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınama-yanılma yöntemleri ve dinamik programlama tanıtılarak özellikle optimal denetim problemlerine uygulanacak. Dinamik programlama yaklaşımından kesikli ve sürekli optimal düzenleyiciler türetilecek. Doğrusal gözlemci ve ayırma teoremleri geri beslemeli denetleyici uygulamaları için geliştirecek.

Konu
Optimizasyona giriş
Matematiksel gözden geçirme I: vektörler ve matrisler
Matematiksel gözden geçirme II: yüksek matematik
Kısıtsız optimizasyon, one-dimensional search
“golden section”, “Fibonacci”, “Newton s method”
gradient arama metotları: “Steepest-descent”, “conjugate-gradient”, En küçük kareler analizi
Kısıtlı optimizasyon
Lineer programlama
Değerlendirme ve gözden geçirme
Derivatif olmayan metotlar, sezgisel optimizasyon metotları
Yapay sinir ağları, benzetimli tavlama yöntemi
Proje sunumları ve tartışmaları I
Proje sunumları ve tartışmaları II
Proje sunumları ve tartışmaları III
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, OSI katmanları, Internet modeli, TCP-UDP/IP, kablosuz TCP, mobil IP, Ipv6, tıkanma kontrolü, servis kalitesi hizmetleri, “multicast” yönlendirme, gerçek-zamanlı haberleşme için destekler ve protokoller, ağ güvenliği, gelecek kuşak ağlar.

Konu
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Bilgisayar Ağlarının Gözden Geçirilmesi
OSI Katmanları, Internet Modeli, 1. ve 2. Katmanlar
Kablosuz Ağlar
TCP-UDP, Kablosuz TCP ve Diğer Eklemeler
IP, Mobil IP, IPv6
Yönlendirme – I
Yönlendirme – II
Performans Ölçümü, Trafik Analizi, Simülasyon
Trafik Sıkışıklık Kontrolü ve Servis Kalitesi Konuları
Çokluiletim, Gerçek-Zamanlı Haberleşme Protokolleri
Güvenlik Konuları
Geleceğin Ağları ve Prokolleri
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışmalar
CENG 506 Derin Öğrenme

Bu ders derin yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme yöntemlerini ele almaktadır. Ders içeriğinde derin yapay sinir ağlarının geçmişten günümüze gelişimi, temel çalışma prensipleri, konvolüsyonel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma ve imgede nesne tespit ve tanıma konuları yer almaktadır.

Konu
Yapay sinir ağları tarihçesi ve giriş
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – I
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – II
Geri yayılım – I
Geri yayılım – II
Yapay sinir ağlarını eğitme I: veri önişleme, ağırlık ilklendirme ve düzenlileştirme, yığın düzgeleme ve yitim fonksiyonları
Yapay sinir ağlarını eğitme II: gradyan doğrulama, eğitim verileri yorum ve takibi, ağırlık güncelleme yöntemleri, hiper parametre eniyileme
Konvolüsyonel sinir ağları – I
Konvolüsyonel sinir ağları – II
Konvolüsyonel sinir ağları ile mekansal yerseme ve nesne tespiti
Konvolüsyonel sinir ağlarınu görselleştirme ve anlama
Yinelgeli sinir ağları
Pratikte konvolüsyonel yapay sinir ağları eğitme: Veri artımı, aktarım öğrenme
Derin yapay sinir ağları kodlama çerçeveleri
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş

Bu ders biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama yöntem ve sistemlerini konu alır. Ders içeriğinde biyometrik tanımanın geçmişten günümüze gelişimi, biyometrik tanıma sistemlerinin temel çalışma prensipleri ve temel yüz ve parmak izi tanıma algoritmaları yer almaktadır.

Konu
Kişi tanıma tarihçesi ve biyometriye giriş
Biyometrik sistemler
Biyometrik işlevler
Biyometrik performans ölçümleri
Parmakizi tanımaya giriş
Parkmakizi öznitelikleri çıkarma
Parmakizi eşleştirme
Yüz tanımaya giriş
Yüz imgeleri elde etme yöntemleri ve önişleme
Yüz tespiti
Yüz öznitelikleri çıkarma
Yüz eşleştirme
Yüz değişimleri ile başetme yöntemleri
Yüz modelleme
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme

Bu ders fotoğraf, uzaktan algılama, tarayıcılar gibi yollarla elde edilmiş görüntüleri işlemek ve zenginleştirmek için gerekli konuları kapsar. Transformasyon teknikleri, kayıtlar ve ayırım fonksiyonlarını içerir.

Konu
Görüntü İşlemede Kavramlar
Sayısal İmge Temsili
MATLAB Bilgilendirmesi ve MATLAB da İmge Temsili
İmgede Gürültü ve Filtreleme
İkili Değer İmge İşleme
İmge Bölütleme
Fourier Çevrimi ve Uygulamaları
İmge Zenginleştirme
Dönem arası sınav
Kenar Tespiti
Köşe Tespiti
Kamera Geometrisi ve Kalibrasyonu
Nokta Eşleme ve Epipolar Geometri
Proje sunumları
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme

Bu ders bilgisayarlı görü teknikleriyle imge ve videolarda nesnelerin ve kameraların konumlarının bulunması ve takip edilmesini konu alır. Ders içeriği takip edilecek nesne ve sahnenin modellenmesi için gerekli matematiksel teoriyi ve kullanılan algoritmaları da kapsar.

Konu
Takibe Giriş
Optik Akış ve Lucas-Kanade Takip Yöntemi
Şablon Takibin Temelleri
İleri Şablon Takibi
Kalman Süzgeci I
Kalman Süzgeci II
Parçacık Süzgeçleri
Modellemeye Giriş
Seyrek Modeller
3B Modelleme
Yarı-Seyrek Modeller
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama I
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama II
Yeniden Konulama Yaklaşımları
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı

Bu ders, tiplere ait metodları ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından çarpıklık oranı kuramı ele alınacaktır. Ayrıca çok sayıda-kullanıcı kanalları ve rastgele parametreli kanallar işlenecektir. Son olarak ilintili kaynak kodlaması kavramı verilecektir.

Konu
Tipler yöntemi
Tipler yöntemi, geniş sapma teoremi
Geniş sapma teoremi, şartlı limit teoremi
Şartlı limit teoremi, ortak ve şartlı tipler
Güçlü karakteristik kümeler
Güçlü karakteristik kümeler, oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması fonksiyonu
Çoklu tanımlar
Wyner-Ziv problemi
Slepian-Wolf problemi
Çoklu-erişim kanalı
Çoklu-erişim kanalı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı

Bu ders farklı biçimsel hesaplama modellerini ortaya koyarak başlayacaktır. Sonrasında Church-Turing tezi ele alınacaktır. Ayrıca karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik konuları işlenecektir. Son olarak, karmaşıklık ve ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Konu
Giriş ve Genel Bakış
Matematik Tekrarı
Sonlu Otomata ve Düzenli Diller
Bağlamdan Bağımsız Diller ve Pushdown Otomata
Turing Makineleri ve Church-Turing Tezi
Karar Verilebilirlik
Gözden Geçirme
İndirgenebilirlik
Zaman Karmaşıklığı, P ve NP
NP-tamlık
Gözden Geçirme
Yer karmaşıklığı
Rastgeleleştirme
Paralel karmaşıklık
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Bu ders derleyici tasarımının teorisi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Tarama ve çözümleme konuları işlenecektir. Ayrıca semantik analiz de ele alınacaktır.

Konu
Derleyicilere giriş
Derleyici projesini tanıtma
Sözlüksel analiz
Lexer gerçekleştirimi
FLEX
Bağlamdan bağımsız gramerler
Anlam karmaşası, soyut sözdizim ağaçları
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
LR çözümleme
Semantik analize genel bakış
Tip kontrolü ve çıkarım
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi

Temeller, Kongruans, Denklem ve Üstler İçin Algoritmalar, Euler’in Φ Fonksiyonu ve Kodlanması, İkinci Derece Kongruanslar, Asal Sayılar, Kuadratik Kalanlar, Sürekli Kesirler, Asal Sayı Testi Algoritmaları, Büyük Asal Sayı Bulma, Eliptik Eğriler, Faktörizasyon Algoritmaları, Tamsayı Faktörizasyonunda Üstel Metotlar İçin Algoritmalar, Subeksponansiyel Faktörizasyon Algoritmaları, Ayrık Logaritma Hesaplamaları.

Konu
Giriş
Tamsayıların temel özellikleri
Moduler arithmetik
Moduler arithmetik
Temel tamsayı aritmetiği, hızlı tamsayı aritmetiği
Büyük tam sayılarla arithemetik
Makine modelleri ve karmaşa kuramı
Euclid algoritmaları
Asal Sayılar; dağılışları, üretilmesi ve testleri
Abelian Grouplar
Rings
Sonlu ve ayrık olasılık dağılışı
Hash fonksiyonlar
Olasılık tabanlı algoritmalar
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular

Bilgisayar Bilimlerinin ileri konularından seçilen çeşitli konular seminer ortamında kapsanacaktır.

Konu
Kimlik doğrulamada biyometrikler
CMMI, The capability maturity model
Yeni nesil bilgisayar ağları
Yazılım değerlendirme
SQA, Yazılım kalite yönetimi
WAP, Kablosuz uygulama protokolü
Uzaktan eğitim
Bulanık mantık
Genetik algoritmalar
Yapar sinir ağları ile sızıntı kontrolü
FPS robotlarında genetik algoritmalar
Bulut bilişimi
Sanal gerçeklik
Yapay zeka
CENG 516 İleri Programlama Dilleri

Yeni programlama dilleri tasarlamak ve geliştirmek, modern programlama dillerinin var olan özelliklerini incelemek ve kavramak, programlama dili tasarım kararlarının gerçekleştirimler üzerindeki etkisini anlamak.

Konu
Programlama dillerine giriş
Sentaks ve semantik I
Sentaks ve semantik II
Gösterimsel semantik
Yazım teorisi I
Yazım teorisi II
Lambda hesaplama I
Lambda hesaplama II
Fonksiyonlar
Aksiyomatik semantik I
Aksiyomatik semantik II
Program özelliklerini teorik söylemlerle doğrulama
Mantık programlama I
Mantık programlama II
CENG 517 Bilgisayar Bilimleri Klasikleri

Gödel karar verilemezlik teoremi, hesaplanabilirlik, oyun kuramı üzerine görüşler, bilgi kuramı temelleri, çizgeler, bilgisayar ağları, kriptografide yeni yönelimler, Antikythera mekanizması, “declarative” programlama, ilişkisel veritabanı modeli, makineler ve zeka, hesaplama karmaşıklığı.

Konu
Gödel Karar Verilemezlik Teoremi
Hesaplanabilirlik üzerine, Entscheidungsproblem’ine bir uygulama ile-Alan M. Turing
Fiziğin Bilgisayarlar ile Benzetimi-Richard P. Feynman
İşbirlikçi Olmayan Oyunlar-John Nash
İletişimin Matematiksel Bir Teorisi-Claude E. Shannon
Patikalar, Ağaçlar ve Çiçekler-Jack Edmonds
Kriptografide Yeni yönelimler-Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman
Vize
Düşünebilirken-Vannevar Bush
Sembolik İfadelerin ve Hesaplamalarının Özyinelemeli Fonksiyonları-John McCarthy
Hesaplama Makineleri ve Zeka-A.M. Turing
Öğrenilebilenin Bir Teorisi-L.G. Valiant
Güvenli Bilgi Akışının Kafes Modeli-Dorothy E. Denning
Eski Yunan’dan Yüksek Teknoloji ve Astronomik Hesaplama Makinesi Antikythera Mekanizması
CENG 518 Bilimsel Araştırma Metodolojisine ve Etiğe Giriş

Deneysel bilgisayar bilimleri. Temel bilimsel araştırma metodolojisi. Araştırma soruları ve deneysel sorular. Deneysel değerlendirme. Bilim etiği. Bilgisayar muhendisliginin sosyal boyutunu ve modern dünyadaki yerini konumlandırmak. Mahremiyet ve bilgisayar güvenilirliği konularının teorisi ve pratiği. Etik teorilerin irdelenmesi ve bilgisayar alanındaki uygulama alanları.

Konu
Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
Bilgisayar bilimlerinde bilim, deneysel bilgisayar bilimleri
Deneysel araştırma
Keşifçi veri analizi
Deneysel tasarımda temel konular
Hipotez testi ve tahminleme
Bilgisayar yoğun istatistiksel yöntemler
Etiğe giriş
Bilgisayar etiğinde sosyoteknik bakış açısına giriş
Bilim etiği
Bilgisayar bilimlerinde mesleki etik
Bilgisayarın güvenilirliği ilkeleri ve vaka analizleri
Mahremiyet
Genel Özet
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri, süreç senkkronizasyonu, dağıtık sistemler iletişimi, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtık algoritmalar, dağıtık sistemlerde statik ve dinamik iş dağıtımı, grup iletişimi, hata toleransı, dağıtık gerçek-zamanlı sistemler.

Konu
“Daha kötü daha iyidir”in yükselişi
“Silici: Çok thread li programlarda veriye erişim yarışlarını dinamik tespit edici”
Mesa da süreçler ve monitörlerle deneyim
Thread ler kütüphane olarak uygulanamazlar
Elle yığın yönetimi olmadan birlikte yürütülen görevlerin yönetimi
Supersayfaları destekleyen pratik, şeffaf işletim sistemi
VMware ESX Sunucularında bellek kaynak yönetimi
Hata-habersiz hesaplama aracılığıyla sunucu kullanılabilirliği ve güvenliği arttırmak
x86 sanallaştırmada yazılım ve donanım tekniklerinin karşılaştırılması
Log-yapısında dosya sistem tasarım ve uygulaması
Senkronizasyonun tekrar düşünülmesi
Kesme-sürücülü çekirdekte kilitlenmenin eliminasyonu
Dağıtık cache bellek tutarlılığı için etkin hata tolerans mekanizması
Düşük-bant genişliğinde ağ dosya sistemi
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemler, bilgisayar mühendisliğindeki rolü; özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı, mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri;uygulamaya özel entegre devre tasarımına giriş, VHDL.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Sayısal Mantık ve Bilgisayar Mimarisi Kavramlarının Gözden Geçirilmesi
FPGA Tasarımı; VHDL Programlama Dili
Tek ve çok amaçlı Veriyolu Tasarımı
Mikroişlemci Konseptleri ve Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
Gerçek-Zamanlı Çekirdekler
Gerçek-Zamanlı Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Doğrulanması
Veri Toplama ve Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları
Kontrol Sistemleri
Gömülü Yazılım Geliştirme
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım, Sürekli Geliştirme
Hata-Tolerans Teknikleri
Güncel Gelişmeler ve Araştırmalar
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular

Gerçek-Zamanlı yazılım tasarımı konuları, gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı görev planlama algoritmaları, yazılım spesifikasyonlarında kullanılan formal metotlar, zaman otomatlarını kullanarak modelleme ve doğrulama, yazılım tasarımı, programlama dilleri, test, performans çözümlemesi ve eniyilemesi, belgeleme, yazılımın yeniden kullanımı, hataya dayanıklılık.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere Giriş
Gerçek-Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirmenin Temelleri
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri I
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri II
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
“Model Checking”
Yazılım Tasarımı
Özet ve Yoklama
Programlama Dilleri
Test
Yüksek Performanslı Analiz ve Eniyileme
Güvenlik-Kritik Sistemler ve Hata-Toleransı
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım ve Sürekli Geliştirme
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışma
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi

Mikroişlemci tasarımının temelleri, komut seti mimarisi, “pipelining”, ileri bellek hiyerarşilerinin tasarımı, “multithreading”, proses seviyesinde ve komut seviyesinde parallelleştirme, işlemciler arası haberleşme modelleri, çoklu işemciler, gelecekte beklenen gelişmeler.

Konu
Bilgisayar Sistemlerine Genel Bakış
Komut Seti Mimarisi: Veriyolu ve Kontrol Ünitesi
“Pipelining”, “Instruction-Level Parallel” (ILP) Mimarisi
Laboratuvar Çalışması: Genel Amaçlı Mikroişlemci Tasarımı
Yük Planlama
“Thread-Level Parallelism”
Bilgisayar Sistemlerinde Zamanlama Konuları
Çok İşlemcili Sistemler
Çok İşlemcili Sistemler
Laboratuvar Çalışması: Çokluişlemciler
Arabellekler ve Bellek Hiyerarşisi
Ağlar
Gözden Geçirme ve Güncel Gelişmeler
Sunumlar ve Ödevlerin Tartışılması
CENG 525 Hata Toleranslı Hesaplama

Hata modelleme, test, bilgisayar sistemlerindeki hata toleransı sağlayan çoklama yöntemleri, hata tespit etme, hatayı düzeltme, hata kapsamı, alandaki güncel araştırma konuları.

Hafta Konu
1 Hata toleransına giriş
2 Dijital devreler ve hata modelleme
3 Birleşimsel ve ardışık devreler için sınama
4 Mikroişlemci tabanlı sistemler için sınama
5 Hata bulma, kendini kontrol eden modüller
6 Arıza teşhisi, çoklama
7 Ara sınav
8 Yazılım güvenilirliği
9 Kendini düzelten algoritmalar
10 Hata kapsama
11 Hassasiyet buluşu
12 Bozukluk buluşu
13 Alandaki güncel araştırma konuları
14 Alandaki güncel araştırma konuları
CENG 531 İleri Yapay Us

Yapay us yaklaşımları; yüksek düzenli mantık; tasarlama; uzman dizgeler; yapay us dizgelerin çevresi; yapay us dizgelerde esnek hesaplama; simgesel olmayan öğrenme; doğal dil işleme; akıllı aracı; çoklu aracı dizgesi; anlamsal örgü; robot bilimi.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Hüksek Düzeyli Mantıklar
Planlama
Uzman Sistemler
Çevre Modelleme
Özet
Esnek Hesaplama
Sembolik Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Semantik Web
Robotik
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği

Uzman sistem geliştirilmesindeki çeşitli tekniklere giriş. Bilgi tanıtma yöntemleri, üretim sistemleri, yorum yöntemleri, belirsizlik ve ipucu kombinasyonları, uzman sistem mimarisi ve kontrolu, bilgi edinme, uzman sistem programlama dilleri, çeşitli durum analizleri.

Konu
Giriş
Bilgi Gösterimi
Kitaplık
Belirsizlik
Dil İşleme
Bilgi Toplama
Uzman Dizge Yapıları
Üretici Dizgeler
Özetleme
Varlık Bilimi
Akıllı Aracı
Bilgi Düzenleme
Karar Destek Dizgeleri
Robot Bilimi
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama

Akıllı bilgisayar etmenlerinin karmaşık, belirsizlik içeren ve dinamik ortamlarda hedeflerine yönelik davranışları göstermeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, karmaşık problemlere atanan etmenlerin belirsizlik altında karar verebilme yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Etmenin doğru kararları verebilmesi için bulunduğu ortam hakkında sahip olduğu bilginin yanında ortam üzerinde değişikliğe neden olabilecek hareketlerinin, hedeflerinin ve tercihlerinin iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu ders kapsamında belirsizliğin modellenmesi ve belirsizlik altında karar verme sürecinde karşılaşılan sorunlarda kullanılabilecek olasılıksal çıkarsamaya dayalı çözüm yaklaşımları tartışılmaktadır.

Konu
Giris
Olasilikta cizgesel modeller
Belirsizliklerin oldugu bir ortamda bilginin temsil edilmesi
Bayes cikarsamasi
Bayes aglarinda cikarsama
Bayesa aglarinda ogrenme
Ozet ve Vize
Bilgi Muhendisligi
Bayes aglarinda cesitli uygulamalar
Zaman bazli modeller
Dinamik Bayes Aglarinda Cikarsama
Markov Karar Verme Surecleri
Kismen gozlemlenebilen Markov karar verme surecleri
Proje Sunumlari
CENG 534 Doğal Dİl İşleme için Derin Öğrenme

Doğal dil işleme, bilgi çağının en önemli teknolojilerinden biridir. Geleneksel doğal dil işlemede göreve özel öznitelik mühendisliği ve dile özel çözümler yaygındı. Son zamanlarda birçok farklı doğal dil işleme görevinde derin öğrenme yaklaşımları ile çok yüksek başarım elde edilmiş ve çok dilli çözümler ortaya konmuştur. Bu ders doğal dil işlemeye uygulanan derin öğrenmede ileri araştırmaları kapsamaktadır. Ele alınacak konular arasında sözcük vektör gösterimleri, pencere tabanlı sinir ağları, yinelemeli sinir ağları, uzun ömürlü kısa-dönem bellek modelleri, özyinelemeli ağlar, evrişimsel sinir ağları, bellek bileşeni içeren çok yeni modeller bulunmaktadır. Geniş ölçekli bir doğal dil işleme problemi üzerinde özel bir yapay sinir ağı çözümünün gerçekleştirimi, eğitilmesi, test edilmesi ve görselleştirilmesini içeren bir dönem projesi verilecektir.

Hafta Konu
1 Doğal dil işlemeye ve derin öğrenmeye giriş
2 Basit sözcük vektör gösterimleri: word2vec, GloVe
3 İleri sözcük vektör gösterimleri: Dil modelleri, softmax, tek katmanlı ağlar
4 Yapay sinir ağları ve geri yayılım–varlık ismi tanıma
5 Parametre eniyileme için pratik ipuçları: gradyan kontrolleri, aşırı öğrenme, düzenlileştirme, aktivasyon fonksiyonları, ayrıntılar
6 Yinelemeli sinir ağları–dil modelleme ve diğer görevler
7 Özyinelemeli sinir ağları–çözümleme
8 Genel tekrar
9 Evrişimsel sinir ağları—cümle sınıflandırma
10 Ses Tanıma
11 Makine çevirisi
12 Seq2Seq ve geniş ölçekli derin öğrenme
13 Doğal dil işlemede derin öğrenmenin geleceği: Dinamik bellek ağları
14 Proje Sunumları

 

 

 

CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel kuramı ve uzantıları: ilişkisel hesap, ilişkisel cebir, üst dereceli normal biçimler; ileri veri taban yönetim dizge kavramları: bütünlük, kurtulma, koşul zamanlı, güvenlik, sorgu eniyileştirme; nesneye dayalı veritabanları; dağıtık veri tabanları, ilgili uygulamalar ve tutanaklar: veri çoklama, veri parçalama, eşgüdümleme, yük dağılımı; koşut veritabanları; çıkarsamalı veritabanları; birleştirilmiş veritabanları ve türdeş/türdeş olmayan.

Konu
İlişkisel Model
Sorgu İşleme
Sorgu Eniyileme
Sorgu Eniyileme
İndeksleme
Indeksleme
Kilitler ve Koşut Zamanlılık
Koşut Zamanlılık Yönetimi
Paralel Verştabanları
Dağıtık Veritabanları
Zamansal Veritabanları
Veri Madenciliği
Veri Küpleri
Arama Motorları
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Stratejik Bilgi Çıkarımı
Veri Madenciliğine Giriş
Veri Ambarı Modelleri ve Teknikleri
Veri Hazırlama
Veri Madenciliği Temelleri
Kavram Tanımlama
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri

Bu ders düzensiz yapıda bilgi içeren belge koleksiyonlarında arama yapılmasını sağlayan bilgi erişim sistemlerinin bileşenleri ile ilgili konuları kapsar. Hem metin hem de resim ve video gibi zengin içerik taşıyan belge koleksiyonlarında bilgi erişimi ders içeriğinde yer almaktadır.

Konu
Boole’ca Erişim
Sözlükler ve Toleranslı Erişim
Dizin Oluşturma ve Sıkıştırma
Puanlama, Terim Ağırlıklama ve Yöney Uzayı Modeli
Bilgi Erişimde Değerlendirme
İlgililik Geribildirimi ve Sorgu Açılımı
Olasılıksal Bilgi Erişimi
Dil Modelleri
Metin Sınıflandırma
Belge Kümeleme
Ağda Aramanın Temelleri
Bağlantı Analizi
Görüntü ve Video Verisi Dizinleme
Bilginin Görselleştirilmesi
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım mühendisliği kavramını ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından yazılım geliştirme süreci anlatılacaktır. Ders kapsamında yazılım gereksinimleri, yazılım spesifikasyonu, yazılım analizi ve biçimsel analiz konuları işlenecektir. Ayrıca kalite yönetimi, ürün metrikleri, süreç metrikleri, COTS ve yazılım psikolojisi konuları da ele alınacaktır.

Konu
Problem
Süreç ve Yaşam Döngüsü Modelleri
Gereksinimler ve Spesifikasyonu I
Gereksinimler ve Spesifikasyonu II
Tasarım I
Tasarım II
Güven Tesis Etme (Sınama, Analiz, Kalite Güvencesi, Gözden Geçirmeler)
Metrikler ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
COTS ve Yeniden Kullanım
Biçimsel Doğrulama
Takım Organizasyonu ve İnsan Yönetimi
Programlama Dillerinin Yazılım Mühendisliği Bakış Açıları
Yazılım Emniyeti ve Genel Özetleme
Örnek Olaylar
CENG 552 Yazılım Sınama

Yazılım sınamanın temelleri, yazılım sınama süreci ve sürekli kalite arttırımı, sonlu durum modelleri ile sınama olgularının oluşturulması, beyaz kutu ve siyah kutu yaklaşımları ile sınama yeterliliği değerlendirmesi, model temelli yazılım sınama.

Konu
Yazılım doğrulama ve onaylamaya giriş
Yazılım test etmeye genel bakış ve sınıflamalar
Fonksiyonel (kara kutu) test etme I
Fonksiyonel (kara kutu) test etme II
Yapısal (beyaz kutu) test etme I
Yapısal (beyaz kutu) test etme II
Mutasyon test etme
Model-tabanlı test etme
Entegrasyon test etme
Regresyon test etme
Test durumu oluşturmaya genel bakış
Test süreçlerine genel bakış
Test etme araçları ve test otomasyonu
Yazılım güvenilirlik modelleme
CENG 555 Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı

Bu ders öğrencilere servis tasarımı ve mühendisliği konusunda bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır. Öğrenciler servis odaklı mimariler ile tasrımı çeviklik, uyumluluk ve maliyet-etkinlik olarak gerçekleştirmeyi öğrenecektir. Özellike mikroservis tabanlı mimariler ve reaktif sitemler olay odaklı modelleme vurgulanacaktır. Öğrenciler bu bilgileri uygulaycakları bir proje gerçekleştirecklerdir.

Hafta Konu
1 Servis Odaklılık
2 Servis Odaklı Mimari
3 Servis Tasarım Prensipleri, SOM Faydaları
4 Web servislerinin evrimi
5 Programlanabilir Web
6 Kaynak Odaklı Mimari
7 Servislerin Evrimi ve Mikroservisler
8 Alan Odaklı Tasarım
10 Olay Odaklı Modelleme
11 İleri Düzey Olay Odaklı Modelleme Kavramları
12 Olay Odaklı Analiz Yöntemi
13 Reactive Systems
14 Mikroservis Tasarım Örüntüleri
15 İleri düzey kavramlar
CENG 556 Yazılım Yönetimi

Bu ders yazılım yönetiminin ileri düzeyde iki boyutuna yoğunlaşmaktadır: kurumsal değişim ve yazılım ölçümü. Temel konular yazılım süreç iyileştirme çerçeveleri, çevik değişim modelleri, süreç modelleme notasyonları ve yazılım projelerinde ölçüm ve tahminleme modellerinden oluşmaktadır. Öğrenciler hem modelleme ve kurumsal değerlendirme projesi gerçekleştirmekte ve hem de yazılım ölçümü ve tahminleme ile ilgili deneyim kazanmaktadırlar.

Hafta Konu
1 Kalite İyileştirme Kavramları
2 Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Kalite Yönetimi
3 Kalite Yönetimi ve Değer
4 Yazılım Altkültürleri
5 Olgunluk Modelleri
6 Çevik Olgunluk Modelleri
7 Örüntülerin Değişimi
8 Süreç Modelleme Notasyonları
9 Süreç Modelleme
10 Ölçüm Teorisi
11 Kalite Ölçümü
12 Yazılım Büyüklük Ölçümü ve Tahminleme
13 Kurumsal Değişim Engelleri
14 Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Tabanlı Organizasyonlar
CENG 557 İleri Yazılım Tasarım Şablonları

Bu ders ileri yazılım tasarım şablonları üzerine odaklanmıştır. Dersin ana konularını; ileri nesneye dayalı programlama presipleri, nesneye dayalı tasarım şablonları, kurumsal uygulama mimarisi şablonları, kurumsal uygulama bütünleştirme şablonları ve alana dayalı tasarım şablonları oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler tasarım şablonları kullanarak modern yazılım geliştirme kavramlarını öğrenecek ve bu kavramları kullanarak orta büyüklükteki bir yazılımı takım olarak geliştirecektir.

 

Hafta Konu
1 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarıma Giriş
2 Abstrakt Sınıflar ve Arayüzler ile Kalıtım ve Polimorfizm
3 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
4 Mimari Tasarım Şablonu – Model Görünüm Yönetici
5 Gözlemci Tasarım Şablonu
6 Üretim Tasarım Şablonları
7 Yapısal Tasarım Şablonları
8 Davranışsal Tasarım Şablonları
9 Kurumsal Uygulama Mimarisi Şablonlarına Giriş
10 Nesne-İlişki Tasarım Şablonları
11 Kurumsal Uygulama Bütünleştirme Şablonlarına Giriş
12 Mesajlaşma Tasarım Şablonları
13 Alana Dayalı Tasarıma Giriş
14 Mikroservis Tasarım Şablonları
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili kavramlar ve uygulamalar, risk ve zayıflıkların analizi, politika oluşturma, kontrol ve koruma metotları, veritabanı güvenliği, kimlik denetleme teknolojileri, hukuk ve mahremiyet gibi konular ders kapsamında incelenecektir.

Konu
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 2: Politikalar
Modül 2: Politikalar
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Ders Projesinin Tamanlanması
Ders Projesinin Tamanlanması
CENG 562 İnternet Güvenliği

İnternet güvenliğine giriş, Temel şifreleme teknikleri, TCP/IP güvenliği, Elektronik posta güvenliği, Web güvenliği, Ağ yönetim güvenliği, Güvenlik duvarları, Saldırı tespit sistemleri, İnternet güvenlik yönetim araçları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği

Güvenli veritabanları ve güvenli yazılım uygulamaları konuları, geliştirim yöntemleri ve araştırma alanları. Veritabanları ve yazılımlar için güvenlik modelleri, temelleri ve pratikleri.

Konu
Yazılım güvenliğine giriş
Yazılım zayıflıkları I
Yazılım zayıflıkları II
Güvenli yazılım geliştirme metodolojisi
Güvenli yazılım analiz ve tasarımı
Güvenli yazılım gerçekleştirme, test etme ve denetleme
Kod denetleme
Statik analiz
Ortak Kriterler
Veritabanı güvenliğine giriş
Erişim denetimi
Rol-tabanlı erişim denetimi
Şebekeler
Etiket güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu

Strateji, Güvenlik, Ulusal/Uluslararası Kripto Strateji ve Politikası, Kripto Cihazları İthalat/İhracat Rejimleri, Bilgi Yönetimi ve Politikası Geliştirme, Bilgi Sistemleri Stratejisi/Güvenliği Standart ve Politikaları, Bilgisayar Güvenliği Acil Durum Kurumları (CERTs), Süreklilik Planlaması, Beklenmeyen Durum ve Sonrası Standart ve Politikalarının Belirlenmesi, Organizasyonlar, NGO-Think Tanks, Bilgi Sistemleri ve Açık Kaynak İstihbaratı, Strateji/Politika Belirleyici Yazılımlar-Simülatörler, Elektronik Ticaret, Onay Kurumları, Elektronik Noter, Elektronik Para.

Konu
Bilgi sistemleri yönetimine giriş
Bilgi sistemleri yönetiminin evrimi
Bilgi sistemleri yönetim modelleri ve yapıları
Bilgi teknolojileri idaresi
Bilgi sistemleri planlama I
Bilgi sistemleri planlama II
Bilgi sistemleri için organizasyonel modeller
Standartlar ve prosedürler
Yasal konular
Finansal konular
Bilgi sistemlerinde kalite yönetimi
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi I
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi II
Bilgi sistemlerinde güven yönetimi
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları

Kavramlar, Terminoloji, Komuta-Kontrol-İletişim-Bilgisayar ve İstihbarat ( Command-Control-Communications-Computers and Intelligence – C4I ) Yapısı, Hedefler ve Tehditler, Siber Uzayda Saldırı ve Önlemler, Ekonomik – Psikolojik ve İstihbarat Savaşları, Bilgi Savaşları Stratejisi, Siber Uzayda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Siber Terörizm.

Konu
Giriş
Bilgi Savaşları Kavramları
Bilgi ve Savaş: Bir Devrim mi Gerçekleşti?
Savaşın Yeni Yüzü, Sibersavaş: Siber İstihbaratta Olaylar Arasında Bağlantıların Kurulması.
Savaş Sanatı: Sun Zi nin Askeri Yöntemleri
Düşmanını Tanı
Düşmanından Öğrenme
Komünikasyon Kayıtlarından Kurumsal Yapının Çıkarılması
Araçlar ve Yöntemler: Rakip Karar Verme Süreçlerini Etkilemek Üzere Pratik Yaklaşımlar
Komutanın Kırılması: Kurumsal Karar Vermede Görülen Yaygın Aksaklıklar
Yenilginin Yayılması-Parçalanmanın Kendi Kendini Sağlamlaştırması
Dedikodu Önemlidir-Şüphe Sokularak İstikrarın Bozulması
Kristal Küre
Kurumsal Zırh-Saldırılara Karşı Dayanıklı Kurumların Tasarlanması
CENG 590 Seminer

Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

CENG 600 Doktora Tezi

Doktora derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmış. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf

Bu ders, imgelerden 3 boyutlu bilgi (özellikle şekil) çıkarımı ile ilgili algoritma ve uygulamaları kapsar. Öncelikle kamera modeli ve kalibrasyonu, 2B ve 3B projektif geometri ve ilgi noktası çıkarımı konuları işlenir. Ardından, tek imgeden geriçatım, hareketten yapı çıkarımı, siluetlerden şekil çıkarımı gibi edilgen 3B geriçatım teknikleri görülür. Ayrıca, doğrudan 3B veri elde eden aktif algılama teknikleri (uçuş süresi kameralar, yapısal ışık, lazer tarayıcılar) de işlenir.

Konu
Kamera modeli ve kalibrasyonu
İlgi noktası çıkarımı ve nokta eşleme
İlgi noktası takibi ve optik akış
2 Boyutlu projektif geometri
RANSAC ve ilgi noktaları kullanarak imge hizalama (imge bükme)
3 Boyutlu projektif geometri ve epipolar geometri
İki imgeli ve çoklu imgeli hareketten yapı çıkarımı
3 Boyutlu eşzamanlı konumlama ve haritalama
Stereo eşleme ile derinlik çıkarımı
İmge bölütleme
X’ten şekil çıkarımı
3 Boyutlu geriçatım
Aktif algılama teknikleri
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi

Ders içeriğinde paralel ve seri algoritmaların karmaşıklık analizlerinin öğretilmesi ve tasarım kuram ve modellerinin çalışılıp, kritik değerlendirmelerinin yapılabilir bir seviyeye öğrencilerin getirilmesi bulunmaktadır.

CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı

Bu ders kapsamında öğrenciler kategori kuramının ispat tekniklerinde kullanımını öğrenecek ve bilgisayar bilimlerinde sunulan araştırmaları değerlendirme ve bilimsel olarak kendi araştırma sonuçlarını sunabilecek bir temel bilgi ve deneyim altyapısına sahip olacaklardır.

CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmaya giriş, Bilimsel araştırma süreç modelleri, Entellektüel buluş, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırıcılar, Bilimsel araştırma yazıları okuma yöntemleri, Bilimsel araştırma yazılarının yapısı, Literatür tarama yöntemleri, Bibliyografi ve atıflar, Bilimsel araştırma sunumları, Bilimsel araştırma proje önerileri, Bilimsel araştırma proje planlama, Risk yönetimi, Yasal, sosyal ve etik konuları.

CENG 631 Bilişsel Hesaplama

İnsan beyni; ussal kavramlar, örneklemeler ve yapılar; ussal kavramlar için matematiksel örneklemeler; bilinç evrimin örneklenmesi; iş birlikçi us; ussal makinalar.

Konu
Özet
İnsan Beyni
Problem Decomposition
Belirtmeli Matematik
Bilişsel Çevre
Bilişsel Kavramlar
Davranışsal Yapılar
Bilişsel Yapılar
Sınav
Bilinç Evrimi
Hesaplamalı Us
Öğrenme
Etkileşim
Bilişsel Makinalar
CENG 632 Hesaplamalı Us

Bayes ağları; kargaşa kuramı; akıllı davranışlar; karma yapma ve karma düzenler.

CENG 641 Veri Tümleme

Bu ders veri tümlemedeki sistem, mantık ve sosyal farklılıklar gibi zorlukları ortaya koyarak başlayacaktır. Ders ardından türdeş olmamaya çözüm olan diller, otomatik şema eşleştirme teknikleri, türdeş olmayan sistemlerde sorgu işleme ve veri tümleme için kullanılan mimariler gibi temel konuları ele alacaktır. Son olarak, ticari sistemlerde bu konuda gelinen nokta ve very uzayları tartışılacaktır.

Konu
Veri Tümleme Nedir?
Veri Tümlemenin Zorlukları
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Otomatik Şema Eşleştirme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Alanları
Ticari Veri Tümleme Sistemleri
Veri Tümleme Sistemlerinin Evrimi
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği

Bu alanda önerilen yöntemler, basit, zaman ve bellek etkin sezgisel tekniklerden, hesaplama karmaşıklığı yüksek, gizlemeyi kesin yapan algoritmalara kadar varan geniş bir yelpazede yeralmaktadır.

Konu
Gizliliği Koruyan Veri Madenciliğine ve İlişkisel Kural Saklamaya Giriş
Arka Plan (Terminoloji ve Temel Bilgiler)
İlişkisel Kural Saklama Yöntemleri
Diğer Bilgi Saklama Yöntemleri
Sezgisel Yaklaşımlar
Sınır Tabanlı Yaklaşımları
Max–Min Algoritmaları (BBA Algoritması)
Max–Min Algoritmaları (Diğer)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Menon Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Inline Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (İki Aşamalı Yaklaşma Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Melez Algoritma)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Koşut Zamanlama Çerçevesi)
Kesin Gizleme Algoritmalarının Ölçülendirilmesi
CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler

Biçimsel Yöntemlere Giriş, Önerme ve Betimleme Mantıkları, Program Doğrulama, CSP süreç algebrası, Protokol Doğrulama, Model Denetimi, Otomata ile Sistem Modelleme, Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama, Model Denetimi Algoritmaları, Sembolik Model Denetimi, Soyutlama Yöntemleri, SPIN Model Denetim Aracı.

Konu
Biçimsel Yöntemlere Giriş
Önerme ve Betimleme Mantıkları
Program Doğrulama
Program Doğrulama
CSP süreç algebrası
Protokol Doğrulama
Model Denetimi
Otomata ile Sistem Modelleme
Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama
Model Denetimi Algoritmaları
Model Denetimi Algoritmaları
Sembolik Model Denetimi
Soyutlama Yöntemleri
SPIN Model Denetim Aracı
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler

Asimetrik kripto sistemlere ilişkin temel matematik konuları ve uygulama koşul ve prensipleri değerlendirilecektir. Dönem sonunda öğrencilerin güvenlik problemini analiz ederek, en uygun protokolü seçme ve uygulayabilme yeterliliğinde olması için çalışmalar kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülecektir.

CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 663 Kriptanaliz

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 690 İleri Seminer

Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür taraması yaparak bilgi toplamasını ve topladığı bilgiyi raporlayarak seminer olarak sunabilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencinin, sunum teknikleri, sunum formatı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Üçüncü Sınıf

Course Code Course Name Description Prerequisite(s)
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları

Bölüm hakkında ve genel olarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgi vermeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi. Fakültenin tanıtımı ve çeşitli aktiviteler hakkında bilgi verilmesi. Üniversite içindeki ve diğer çevre kuruluş ve firmalardaki bilgisayar merkezlerinin gezilerek incelenmesi. Temel bilgisayar terimleri: terminoloji, sistem bileşenleri and işleyişi.Internet, Internet Servis Yazılımları, www, e-mail, Windows-Unix-Dos İşletim Sistemleri, Java ile kodlama, Masaüstü Yazılımları.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Bilgisayar biliminde kullanılan temel kavramları ve tanımları kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme ve çözümler üretebilme.
 3. Bilgisayar muhendisliginin uygulama alanlarını açıklayabilme

 

Konu
Bilgisayar mühendisliğine giriş
Veri depolama
Veri işleme
İşletim sistemleri
Bilgisayar ağları ve internet
Algoritmalar
Algoritmalar (devam)
Programlama dilleri
Yazılım mühendisliği
Veri yapıları
Dosya yapıları
Veri tabanı sistemleri
Yapay zeka
Genel değerlendirme
CENG 112 Veri Yapıları

Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree’ler.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Soyut veri yapılarını kullanabilme ve tasarlayabilme.
 2. Dizi ve bağlı veri yapılarını gerçekleştirebilme.
 3. Özyinelemeli veri yapıları ve algoritmaları tasarlayıp analiz edebilme.
 4. Abstract Veri Tipleri tasarlayıp gerçekleştirebilme.
 5. Arama için kullanılan veri yapıları ve algoritmaları gerçekleştirebilme ve kullanabilme.
Konu
Giriş
Veri Soyutlama
Kuyruklar ve Yığınlar
Algoritma Analizi
Özyinelemeli Veri Yapıları: Bağlı Listeler ve Ağaçlar
Temel Sıralama Yöntemleri: Seçme, Yerleştirme ve Kabuk Sıralama
Birleştirerek Sıralama
Hızlı Sıralama
Öbekler (Heaps) ve Öncelikli Kuyruklar
Sembol Tabloları ve İkili Arama
İkili Arama Ağaçları
Dengeli Arama Ağaçları
Karma Tablolar
Çizge Yapıları ve Çizge Ziyaret Yöntemleri
CENG 113
CENG 113 Programlamaya Giriş

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeşitli terminolojilerin temelleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Basit problemlere algoritmik çözümler üretebilme.
 2. Programlamanın temel unsurlarını açıklayabilme ve kullanabilme.
 3. Karar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 4. Tekrar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Bilgisayar programlarını izleyebilme ve inceleyebilme.
 6. Fonksiyon tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
 7. Problem çözmede özyineleme yaklaşımını kullanabilme.
 8. Sınıf tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
Konu
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – I
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – II
Tip, operatör ve ekspresyonlar
Program akış kontrolü
Fonksiyonlar
Program Yapıları
Ders Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Diziler ve Katarlar
İşaretleyiciler
İşaretleyiciler ve Diziler
Özçağrılı Fonksiyonlar
Dinamik Bellek Tahsisi
Ders Değerlendirme ve Tekrar
Giriş Çıkış Fonksiyonları
CENG 115 Ayrık Yapılar

Kümeler ve Fonksiyonlar, Temeller: Algoritmalar, Tam Sayılar, Matrisler, İspat Metotları, Matematiksel Tümevarım, Rekursif Tanımlamalar, ve Algoritmalar, Program Doğruluğu, Saymanın Temelleri, Güvercin Yuvası Prensibi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Rekürans Bağıntısı, Böl-Yönet / İçer-Dışla Bağıntıları, n-li Bağıntılar, Bağıntı Gösterimleri ve Kapanımları, Denklik Bağıntısı, Kısmi Düzenleme, Çizge Terminolojisi, Çizge Gösterimi ve Çizgede Eşbiçim, Bağlantı, Euler ve Hamiltonian Yollar, En Kısa Yol Problemleri, Düzlem Çizge ve Çizge Boyama, Ağaç Gezme, Ağaç Yapıları ve Sıralama, Spanning Ağaçlar, Minimum Spanning Ağaçlar, Boolean Fonksiyonlar ve Gösterimleri, Minimizasyon, Hesaplama Elementleri, Karmaşa Sınıfları, P-NP-NP Tam Karmaşa Sınıfları, Uzay Karmaşası, Sayı Dönüşümü, Hesapsal Mantık, Maksimum ve Minimum, Kodlama ve İnşa.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı ayrık yapıları karşılaştırabilme ve kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun çözüm yollarını belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
Konu
Mantık
Önermeler
İspat yöntemleri
Kümeler ve Fonksiyonlar
Seriler ve Toplamlar
Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi
Sayılar, Bölünebilme ve Matrisler
Dönem arası sınav
Tümevarım ve özyineleme
Sayma teknikleri, permütasyon, kombinasyon
Ayrık olasılık teorisi
Yinelemeli fonksiyonlar
İlişkiler
Çizgeler
CENG 211 Programlamanın Temelleri

Nesne temelli programlama yaklaşımı, metotlar, sınıflar, karmaşıklığı gizleme ve kalıtım; temel algoritmalar, sıralama ve arama, kullanıcı tanımlı sınıflar, kendini çağırma kavramı ile faydaları ve getirdiği problemler, istisna yönetimi, uygulama program arayüzleri kullanımı basit grafik programlama, yazılım tasarım kavramı.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir biçimde tasarlayabilme.
 2. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir programlama dili kullanarak gerçekleyebilme.
 3. Kalıtım yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 4. Soyutlama yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 5. Veri yapılarını nesneye dayalı bir biçimde kullanabilme.
Konu
Giriş
Kontrol Yapıları
Sınıflar ve metotlar
Nesneler ve metotlar
Kalıtım
Çokbiçimlilik
Vize
Arayüzler
Ayrıksı Durum Kotarımı
Akışlar ve Dosya G/Ç
Özyineleme
Dinamik Veri Yapıları
Problem Çözümleri
Dönemin değerlendirilmesi
CENG 113
CENG 212 Programlama Dilleri Kavramı

Programlama dillerinde imla, mantıksal ve içeriksel yöntemler. Veri saklanması ve kontrolü. Tanımlayıcıların ilintilendirilmesi. Prosedürel tanımlama ve özetleme. Tanımlar, sıralamalar ve eşzamanlı süreçler. Tipler. Formal semantikler. Günümüzde kullanılan programlama dillerinin belli başlı özellikleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı programlama paradigmalarına mensup dilleri kullanabilme.
 2. Yeni bir programlama dilini kolaylıkla kullanma becerisi gösterebilme.
 3. Bir programın derleme ve çalışma safhalarını açıklayabilme.
 4. Yüksek seviyeli fonksiyonlar yazabilme.
Konu
Giriş
Programlama dili sözdizimi
İsimler, etki alanları ve bağlantılar
Kontrol akışı yapıları
İterasyon ve özyineleme
Veri tipleri
Altyordamlar ve kontrol soyutlaması
Parametre geçiş yöntemleri
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-1
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-2
Fonksiyonel programlama-1
Fonksiyonel programlama-2
Mantık Programlama-1
Mantık Programlama-2
CENG 213 İşlem Teorisi

Soyut automata, ağırlık olarak sonlu durum makineleri; push-down automata; ve Turing makineleri. Formal diller, özellikle içerik-bağımsız diller. Automata ve diller arasındaki ilişkiler. Hesaplanabilirlik ve çözülebilirlik.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Dil tanımlarını sınıflandırabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun gösterim şekilleri belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
 4. Bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıyabilme.
Konu
Giriş.
Kümeler, bağıntılar ve fonksiyonlar.
Temel ispat teknikleri, kapsanımlar (closures).
Diller.
Deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomata.
Düzenli ifadeler.
Bağlamdan bağımsız gramerler.
Pushdown otomata.
Turing makineleri.
Karar verilebilirlik.
Chomsky hiyerarşisi.
Hesaba dayalı karmaşıklık.
NP-tamlık.
P’ye karşı NP’nin durumu.
CENG 214 Mantık Tasarımı

Bilgisayar mimarisine giriş. Sayı sistemleri. Bool Cebiri. Mantık kapıları ve flip-floplar. Kombinasyonel ve sıralı devre tasarımı. Dizgeler, sayaçlar. Bus Transferi. RAM, ROM üniteleri. Komut işletimi ve devresel kontrol.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Birleşimsel devreleri analiz edebilme ve tasarımını yapabilme. 
 2. Aritmetik ve mantık işlem birimlerinin tasarımını gerçekleştirecek yeteneği gösterebilme.
 3. Bellek birimleri ve programlanabilir mantık devrelerinin temellerini kavrama ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisi gösterebilme.
 4. Sonlu durum makinaları ve ardışıl mantık devrelerinin tasarımını gerçekleştirebilme.
Konu
İkili mantık ve Kapılar
Boolean Cebir, Standart Formlar
Harita basitlestirme ve degistirme
NAND, NOR, XOR kapıları ve entegre devreler
Analiz ve tasarım prosedürleri
Aritmetik devreler, dekoder ve enkoder
Multiplekser, standart grafik sembolleri
Latchler ve flip-floplar
Analiz süreci, D flip-floplariyla tasarım, JK flip-floplarıyla tasarım
Yazmaçlar, kaydırma yazmaçları, paralel yüklü kaydırma yazmaçları
Ripple sayacı, senkron ikili sayaç, diğer senkron sayaçlar
RAM, bellek çözümlemesi, hata tespiti ve düzeltme, ROM
PLD, PLA ve PAL
Yazmaç transferi, algoritmik durum makineleri, mikroislemler, bus transferi, islemci unitesi
CENG 215 Devreler Ve Elektronik

Elektrik devrelerinin temelleri ve genel kavramlar (voltaj, akım, güç vb.), temel bileşenler (direnç, bobin, kapasitör, transistör, OPAMP vb.), temel kanunlar (Ohm, Kirchhoff vb.) ve devre analiz yöntemleri. Frekans tepkisi, geçiş analizi, Laplace çevrimi, Fourier serileri. Elektronik ekipmanlara giriş, diyot, transistörler, MOS teknolojisi, mantık aileleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Elektrik devrelerini analiz edebilme ve tasarım problemlerine uygun  çözüm yollarını belirleyebilme.
 2. Devrelere ilişkin deney tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 3. Temel elektronik ekipmanları analiz edebilme ve kullanabilme becerisi gösterebilme, elektronik devrelerin tasarlayabilme.
 4. Sayısal elektroniğin temellerini kavrayarak mantık kapılarının devrelerle gerçekleyebilme.
  Hafta Konu
  1 Elektrik devreleri ve temel devre elemanlarına giriş
  2 Devre yasaları ve teoremleri
  3 Devre analiz yöntemleri
  4 1. dereceden devrelerin analizi
  5 2. dereceden devrelerin analizi
  6 Bağlı kaynaklar ve yükselteçler
  7 Büyük ve küçük sinyal modelleri, sinusoidal cevap
  8 Dönem arası sınav
  9 İşlemsel yükselteç soyutlaması
  10 Empedans modeli
  11 Süzgeçler
  12 Sayısal soyutlama
  13 Sayısal kapıların gerçeklenmesi
  14 Enerji ve güç

   

   

CENG 216 Sayısal Hesaplama

Matris çevrimiyle ilgili sayısal teknikleri içeren uygulamalar ve araştırmalar, lineer denklem sistemleri ve optimizasyon, sonlu fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaşık değer bulma, sayısal diferansiyel ve integrasyon. Bu yöntemlere ilişkin algoritmalar yardımıyla hız, verimlilik ve uygulanabilirliklerinin incelenmesi. Çeşitli nümerik metodların ve kuralların, bilgisayarlardaki programlama dillerinde ve etkin programlama tekniklerinden de yararlanılarak uygulamalarının yapılması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Gerçek sayıların sonlu gösteriminin verilen bir algoritma üzerine etkilerini açıklayabilmek.
 2. Hesaplamalardaki sayısal hatayı çıkarabilmek ve aynı problem için farklı algoritmaların sayısal hatalarını karşılaştırabilmek.
 3. Türev, integral, aradeğerleme ve/veya eniyileme gerektiren sayısal problemleri çözebilmek.
 4. Sayısal problemlere yinelemeli çözümleri uygulayabilmek.
 5. Verilen bir problem tanımına uygun doğrusal/doğrusal olmayan sistemleri yazabilmek.
 6. Verilen doğrusal/doğrusal olmayan bir sisteme uygun sayısal algoritmayı uygulayabilmek.
Konu
Nümerik hesaplama yöntemlerine giriş
Nümerik hesaplamada hatalar
Taylor serisi
Taylor serisi
Sonlu fark hesabı, ileriye ve geriye doğru fark hesapları
Sonlu fark hesabı, merkezi fark hesapları, polinomlar
İçdeğerbiçim ve dışdeğerbiçim
Denklem kökü bulma yöntemleri, Newton yöntemi
Denklem kökü bulma yöntemleri, Secant yöntemi
Eşzamanlı lineer cebirsel denklem çözümleri, temel dizey işlemleri
Dizey evritimi
En küçük kareler eğri uydurma
Fonksiyonel yaklaştırma
Sayısal entegrasyon
CENG 218 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı

Yazılımda algoritmaların rolü, Fonksiyonların büyümesi, reküranslar, olasılık tabanlı analiz ve rastgeleleştirilmiş algoritmalar, dinamik programlama, aç gözlü algoritmalar, ileri veri yapıları, graf algoritmaları, NP-Bütünlük.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Algoritma yaklaşımı ile problemlere çözüm önerebilme.
 2. Verilen bir problem için algoritma tasarım seçeneklerini belirleyebilme.
 3. Uygulamaların karmaşıklıklarını analiz edebilme.

Konu
Genel bakış
Karmaşıklık teorisi
Asimptotik gösterim
Yinelemeler
Dinamik programlama
Analiz , dizayn ve gerçekleştirim
Sınav
Fırsatçı algoritma
Birleştirme
İleri veri yapıları
Çizge algoritmaları
Dizgi eşleştirme
Sıralama
Problem çözme
CENG 222 Olasılık ve İstatistik

Elementer olasılık teorisi, koşullu olasılık ve bağımsız olaylar, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, bileşke ve koşullu dağılımlar, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, parametre tahminlemesi, güven aralıkları, regresyon ve varyans analizini de içeren hipotez testleri, simulasyon.

Öğrenim Çıktıları:

1.Olasılık ve rasgele değişken kavramlarını açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
2.Yaygın olasılık dağılımlarını ve özelliklerini betimleyebilmek ve kullanabilmek.
3.Betimsel istatistiği kullanabilmek.
4.Dağılım parametrelerini kestirebilmek.
5.Güven aralıklarını hesaplayabilmek.
6.Hipotez test edebilmek.
7.Bilgisayarla işlemi olasılık ve istatistik kavramlarını araştırmak ve nicel incelemeler yapmak için bir araç olarak kullanabilmek.

Konu
Populasyon ve değişkenler. Frekans tabloları, yer ölçütleri
Dağılış ölçütleri, örnek ve populasyon.
Olasılık
Şans değişkenleri ve beklenen değer kavramı.
Kesikli şans değişkenleri: Uniform, Bernoulli, binom, geometrik, negatif binom ve Poisson
Sürekli şans değişkenleri: Uniform, Normal, gamma, üssel, weibull dağılışları.
Ara sınav
Tahminleme
Hipotez kontrolları
Hipotez kontrolları: Büyük örnek testleri (z testleri)
Hipotez kontrolları: Küçük örnek testleri
Hipotez kontrolları : X^2 Testleri
Linear Regression and Correlation
Değerlendirme
CENG 311 Bilgisayar Mimarisi

Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut arama, ayırma ve işletme. CPU organizasyonu. Devresel ve mikroprogramlı kontrol mimarisi. Aritmetik algoritmalar ve aritmetik işlemci tasarımı. Girdi-Çıktı düzenlemesi. Bellek düzenlemesi, sanal bellekler, ön bellekler ve bunların yönetimi. Makine dili ve assembly dili. Komut yapıları ve adresleme modları. Çeşitli bilgisayar mimarilerinin incelenmesi: Von Neumann, Paralel ve RISC. Performans arttırımı için kullanılan Pipelining ve diğer ileri düzey teknikler. Paralel hesaplamaya, ara bağlantı ağlarına ve çoklu işlemcilere giriş.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı yapabilme.
 2. Mikroişlemci gerçeklemesi ve testi konusunda tecrübe gösterebilme.
 3. Assembly dilinde programlama yapabilme.
Konu
Bilgisayar mimarisine ve temel bilgisayar organizasyonuna giriş
Bilgisayar aritmetiği (Lab: VHDL dilinin temelleri)
MIPS mimarisi ve Assembly (Lab: VHDL programlama ve simülasyon)
Özel ve genel amaçlı veriyolu tasarımı (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 1)
VHDL programlama dili (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 2)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 1 (Lab: Pabs dahili ünitelerinin implementasyonu)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 2 (Lab: Pabs ünitelerinin entegrasyonu ve mikroişlemcinin testi)
Çevre birimlerinin tasarımı, kesme mekanizmaları (Lab: Pabs kesme mekanizması
Pipelining, Pabs Assembly (Lab: Pabs için assembler ve linker
8086 tabanlı bilgisayar tasarımı (Lab: 8086 assembly programlama – 1)
8086 assembly programlama – 1 (Lab: 8086 assembly programlama – 2)
8086 assembly programlama – 2 (Lab: 8086 assembly programlama – 3)
“Segmentation”, “Paging”, Çalışma modları: “real”, “protected”, “virtual”.
Memory organizasyonu (Lab: İşletim sistemi tasarımının temelleri)
CENG 214
CENG 312 Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarına genel bakış: ağ mimarisi ve ISO-OSI modeli. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoğrafyası: Bağlantı analizleri, erteleme analizi ve omurga analizi. Fiziksel katman: iletme ve çoklandırma, terminal idaresi, hatalar. Veri bağlantı katmanı ve bağlantı protokolleri. Ağ katmanı: yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar. İletim ve oturum katmanı. Sunum katmanı. Uygulama katmanı. Ethernet, token ring ağları, protokoller, bazı ağların ve protokollerinin tanımlanması, ağ planlaması ve idaresi.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İletişim sistemlerinin temel kavramlarını kullanarak sistem analizini yapabilme.
 2. Katmanlı ağ modeli ve Internet protokollerini analiz edebilme.
 3. Ağ ve protokol tasarımlarını gerçekleştirebilme.
Konu
Chapter 1 Giriş Chapter 2 Network Modelleri
Chapter 3 Veri ve sinyaller
Chapter 6 Multiplexing & Spreading
Chapter 7 Transmission Media
Chap 9 : Using Telephone and Cable for Data Transmission + Chap 13: Wired LANs: Ethernet
Chap 14: Wireless LANs
Chap 18: Virtual Circuit Networks: Frame Relay & ATM
MIDTERM
Chap 19: Network Layer: Logical Addressing
Chap 23: Process to Process Delivery:UDP,TCP,SCTP
Chap 25: Domain Name System
Chap 26: Remote Logging, Electronic Mail, File Transfer
Chap 27: WWW and HTTP
Özet
CENG 315 Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminin bilgisayar mühendisliği ile ilgisi; veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve ilişkisel model; normal formlar ve faydaları; veri tabanları yaratma, altında yatan yöntemler, veri tabanı dilleri; bilgi çekimine ilişkin problem; SQL, kullanımı ve gücü; ağlar üzerindeki bilgi sistemleri, özel sistemler ve uygulamalar; özel problemler, erişim, güvenlik ve tutarlılık; ilgili kanuni ve ahlaki konular.

Öğrenim Çıktıları:

1.Her türlü ilişkisel veritabanı modelini tasarlayabilme yeteneğini kazandırmak.
2.Her türlü ilişkisel veritabanını yaratma yeteneğini kazandırmak.
3.İlişkisel cebir ve SQL dilini iyi seviyede öğretmek.
4.Veritabanlarına normalizasyon aşamalarını uygulayabilme yeteneği kazanmak.
5.Veritabanı koşut zamanlılık yöntemlerini kavrama.
6.Veritabanlarında tutarlılık ve güvenlik sağlama yöntemlerini kavrama.
7.Grup çalışması ile proje yapma ve sunma becerisi kazanma.

Konu
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi
İlişkisel Model
İlişkisel Veritabanı Dizaynı
İlişkisel Cebir
SQL (Veri İşleme Dili)
SQL (Veri Tanımlama Dili)
Normalizasyon
Tutarlılık ve Güvenlik
Verimli Sorgu Eniyileme
Sunucu ve İstemciler
JDBC
Eşzamanlılık
Dönem Projeleri
CENG 316 Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisinin rolü, yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi, yazılım yaşam döngüsü modelleri, gereksinim analizi, spesisfikasyon, tasarım uygulaması; temel teknikler; bakımın önemi; geliştirme sürecinin her aşamasında kalite; yeniden kullanılabilirliğin faydası; verifikasyon ve validasyon; ölçütlerin kullanımı, ekip oluşturma, insan-bilgisayar arayüzü.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Verilen bir proje konusunda gereksinimleri belirleyebilme.
 2. Projedeki fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki farkları ayırt edebilme .
 3. Nesne-tabanlı yaklaşımla tasarım yapabilme.
 4. Proje tanımı yazabilme.
 5. Süreç modelini kullanabilme, uygulayabilme.
Konu
Yazılım mühendisliğine giriş, sürece genel bakış
Süreç modelleri, atik süreç modeli
Yazılım mühendisliği uygulaması, sistem mühendisliği
Gereksinim mühendisliği, analiz modeli
Nesne-tabanlı yaklaşım
Tasarım modeli, tasarım mimarisi
Test strateji ve teknikleri
Bilgisayar destekli yazılım geliştirme araçları
Ürün metrikleri
Proje yönetimi, metriklerin ölçülmesi
Yazılım kalite yönetimi
Biçimsel yöntemler
Proje teknik gözden geçirme toplantıları
Proje sunum ve demoları
CENG 318 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi kavramları ve tarihçesi, girdi cihazları ve etkileşim teknikleri, bilgi araçları, kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları, 3B kullanıcı arayüzleri, uyarlanır arayüzler, kullanıcı modellemesi, ses tanıma ve etkileşimli arayüzler, giyilebilir bilgisayarlar, çok kipli arayüzler ve algısal arayüzler.

Öğrenim Çıktıları:

1.İnsan bilgisayar etkileşimi teorisi ve araştırmalarını kavrama.
2.Sistem tasarımının kullanıcı tavır ve davranışları üzerindeki etkisini tanıma.
3.Kullanıcı merkezli tasarım ve değerlendirme süreçlerini tanımlama.
4.Sistemlerin tasarım ve gerçekleştiriminde kullanıcı merkezli tasarım süreçlerini kullanabilme.

Hafta Konu
1 Giriş, insan bilgisayar etkileşiminin tarihçesi.
2 Kolaylık, kullanılabilirlik. Kullanılabilirlik prensipleri.
3 Teknolojinin sınırları. İnsan bilgisayar etkileşiminde yeni teknolojiler.
4 Prototiplendirme teknikleri.
5 Kullanılabilirliğin değerlendirmesi. Kestirimci ve yorumlayıcı değerlendirme.
6 Kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları. Etkileşim tasarımı süreci.
7 Vize sınavı
8 Kullanıcı modellemesi ve kullanıcı profili. Uyarlanır arayüzler.
9 3B kullanıcı arayüzleri, artırılmış gerçeklik.
10 Ses tanıma ve etkileşimli arayüzler.
11 Görü tabanlı, algısal arayüzler.
12 Yaygın hesaplama. İnsan Bilgisayar Etkileşimi geleceğe yönelik öneriler: Yapay zekanın, ağların rolü vs.
13 Proje sunumları.
14 Proje sunumları.
CENG 322 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler’ lar, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut işletim sistemlerinin incelenmesi ve belli başlı işletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluşturulması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İşletim sistemlerinin temel kavramlarını edinerek modern mimari ve işletim sistemlerinde bunları analiz edebilme ve tasarım yapabilme. 
 2. İşletim sistemlerinin yer aldığı sistemleri analiz edebilme ve ilgili problemleri tanımlayabilme.
 3. İşletim sistemlerinin problemleriyle ilgili farklı çözüm yöntemlerini karşılaştırabilme ve en uygununu seçebilme.
Konu
Bilgisayar Sistemleri ve İşletim Sistemlerine genel bir bakış, temel kavramlar
Süreçler ve Süreç Yönetimi
Thread kavramı, işlemci kaynak verimliliği ve yönetim algoritmaları
Asenkron eş zamanlı süreçler arası iletişim
Asenkron eş zamanlı süreçlerin senkronizasyon araçları
İşletim sistemlerinde kilitlenme “deadlock” kavramı
Ara Sınav
Bellek Yönetimi
Sanal Bellek Yönetimi
Tek İşlemcili Sistemlerde Scheduling
Çok işlemcili Bilgisayarlar ve Scheduling
Dosya Sistemleri
Girdi/Çıktı Sistemleri
Disk Yönetimi
CENG 323 Proje Yönetimi

Ekonomi ve yöneticilikle ilgili kavramları mühendislik öğrencilerine tanıtmak amacıyla düzenlenmiş bir ders olup para akışı, faiz oranları, geri ödemeler, arz-talep ilişkileri, ürün bedellendirilmesi, vergiler, enflasyon gibi ekonomiyle ilgili; yönetim analizi, iş yönetimi basamakları, iş ağı analizi, CPM/PERT ağları aracılığıyla proje yöneticiliği, optimizasyon, doğrusal programlama ve karar analizi gibi iş dünyası ve yöneticilikle ilgili konuları içerir. Ayrıca bu konulara ilişkin çeşitli yazılımlar kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Proje yöneticisi ve problem analisti için gerekli kişiliksel ve teknik özellikleri ayırt edebilme
 2. Proje yönetiminin ve problem analizinin temel basamaklarını ve risk faktörlerini tanıyabilme
 3. Projenin temel evreleri olan iş analizi, problem analizi, planlama ve denetim evrelerinin ana hatlarını açıklayabilme
 4. Proje yöneticisi için gerekli olabilecek temel ekonomik kavramları tanıyabilme.
 5. Proje planlama, iş analizi ve süreç modelleme araçları kullanarak, iş analizi, problem analizi, proje planlama ve yönetimini gösterebilme
Konu
Proje yönetmine giriş. Proje ve yönetimi nedir? Proje seçimi
Proje takımı, Proje Yöneticisi, Proje Ofisi
Görev listesi, Work Breakdown Structure, Staement of Work, Sorumluluk Çizelgesi
Kaynak Planlaması, Maliyet planlaması
Zaman planı, FAST Yöntemi, Gannt Çizelgesi, İş Ağı Planlaması
İş Ağı Planlaması (devam), Proje Kısaltma Yöntemleri
Ara Sınav
Bilgisayar program tanıtımı (MS Project)
Takım organizasyonu, yönetimi, liderlik
Risk Analiz Yöntemler
Proje Denetimi, Maliyet Denetimi, Kazanılmış Değer Analizi, Değişim Denetimi
Kalite Kontrol
Karar yöntem ve gereçleri
Proje kapatma
CENG 381 Stokastik Süreçler

Olasılık uzayı, rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele değişkenler dizisi, yakınsama nosyonları, merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu, stokastik süreçler, durağanlık nosyonları, Poisson süreçleri, Gaussian süreçleri, stokastik süreçlerde dönüşüm, ergodizite, ikinci derece rasgele süreçler, tasvirleme teoremleri, Markov süreçleri, homojen Markov modelleri ve uygulamaları.

Konu
Giriş, Olasılık kavramlarının hızlı olarak hatırlatılması
Olasılık
Şans değişkenleri, parametreler, bereberce değişen değişkenler
Transformasyonlar, Olasılıklara ilişkin eşitsizlikler, Markov, Chebyshev ve tek yönlü eşitsizlikler
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri, Sürekli şans değişkenleri
Sürekli şans değişkenleri, Merkezi Limit Teoremi, Transformasyonlar
Ara sınav
Stokastik Süreçler, Poisson Süreci
Doğum-Ölüm Süreci
Markov Süreci – Markov Zinciri
Kuyruk Teorisi, Giriş, genel kavramlar, performans kriterleri
Kuyruk Teorisi, Little kuralı, M/M/1 kuyruk sistemi
Diğer kuyruk sistemleri
CENG 382 Bilgi Teorisi

Bu ders, Shannon’un bilgi teorisine ve temel gürültülü ve gürültüsüz ikili kodlama tasarılarına giriş niteliğindedir. Bilgi kavramı, entropi, basit kaynaklar, Markov kaynakları, devamlı kaynaklar, bilgi kanalları, ottalama hata, belirsizlik, dönüşüm, kapasite, bozunumsuz kodlama, Kraft-McMillan teoremi, Shannon-Fano ve Huffmann kodlama tasarıları, hata düzeltici kodlar, doğrusal kodlar, devinimsel kodlar, Veri Sıkıştırma.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar.
Entropy, relative entropy ve mutual information
Asymptotic equipartition property
Entropy rates of stochastic processes
Data compression -I
Data compression -II
Ara sınav
Channel capacity
Differential entropy
The Gaussian channel
Network Information Theory – I
Network Information Theory – II
Relevant topics in Information Theory today
Rate-distortion
CENG 383 Gerçek-Zamanlı Sistemler

Çeşitli etkileşen bileşenler yardımıyla gerçek-zamanlı sistemlerin belirleme ve doğrulama teknikleri. (a) zaman ilişkili davranışların belirli anlamsal programlama dilleriyle ve (b) planlama algoritmalarıyla gerçek zamanlı sistemlerin biçimsel tasarımı. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı sistemler için tasarlanmış programlama dilleri, reaktif sistemler için tasarlanmış senkron programlama dilleri ve matematiksel altyapısı. Gerçek-zamanlı sistemler için yazılım geliştirme.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere ilişkin temel bilgi ve kavramlar
Bilgisayar mimarilerinin ve mevcut donanımların incelenmesi
Gerçek-Zamanlı belirleme ve tasarım teknikleri
Formel yöntemler: zamanlı-otomatlar (Timed-automata) ve “Petri net”ler, “Model-checking”
Gerçek-Zamanlı programlama dilleri
Senkron programlama dilleri
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – I: Teorik bulgular, “scheduling” algoritmaları
Laboratuvar çalışması – I (İleri C ve Assembly programlama)
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – II: POSIX
Hata toleransı (Fault-tolerance)
Donanım/yazılım entegrasyonu, performans analizi ve optimizasyon, test
Laboratuvar çalışması – II (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – III (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – IV(Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
CENG 384 Mikroişlemciler

Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin komponentleri, mikroişlemcileri için donanım ve yazılım komponentleri; mikrodenetleyiciler; mikrodenetleyiciler ile gömülü sistem tasarımı, bellek arayüzü, analog-sayısal giriş çıkış arayüzleri ve kesme arayüzleri; assembly ve yüksek seviyeli diller ile programlama, gerçek-zamanlı hesaplama, gerçek-zamanlı işletim sistemleri; FPGA için tasarlanmış mikrodenetleyicilerin kullanımı; sistem kontrol, geri beslemeli sistemlerin analizi, kontrol ünitesi tasarımı ; veri toplama, sayısal sinyal işlemenin temelleri.

Konu
8051 mikrodenetleyicilerine giris
8051 birlestirici dile ile programlama
Jump, loop, call komutları ve i/o programlaması
EPROM programlama
8051 adresleme modları
Aritmetik ve mantık komutları ve programları, 8051 donanım bağlantıları ve Intel hex dosyası
Hesap makinesi uygulaması
Birlestirici dilde zamanlayıcı programlaması
Birlestirici dilde seri port programlaması
Birlestiric dilde kesmelerin programlanması
Saniye sayıcı uygulaması
LCD ve tuş takımı bağlantıları
ACD, DAC ve sensor bağlantıları
ACD üzerinden sıcaklık ölçümü uygulaması
CENG 385 Matematiksel Mantık

Önermeler mantığı: sözdizimi, anlamlar, karar verme yordamları; yüklem mantığı: sözdizimi, anlamlar, tanımlanabilirlik, biçimsel dizge, karmaşıklık, karar verememe; tamamlanmamışlık; ikinci derece mantık; ileri konular: çok-değerli mantık, kipsel mantık, zamansal mantık, bulanık mantık.

Konu
Giriş
Önerme mantığında önermeler
Önerme mantığında normal f
Önerme mantığıda anlamsallık
Önerme mantığında Çıkarsama
Yüklem mantığın söz dizimi ve anlamsallığı
Yüklem mantığın doyurulabilirliği
Yüklem mantığın biçimsel düzenleri
Yüklem mantığın tümleşikliği
Yüklem mantığın kararsızlığı ve tümleşiksizliği
Özetleme
Daha yüksek düzenli yüklem mantıkları
İleri konular
Bulanık mantık
CENG 386 Bulanık Mantık Sistemleri

Bulanık küme kuramı, bulanık ilişkiler, bulanık kural tabanı, yaklaşık uslamlama, bulanık denetim, bulanık mantık sistemlerinin tasarımı.

Konu
Giriş
Bulanık kümeler kuramı
Bulanık cebir
Bulanık bağlaçlar
Bulanık ilişkiler
Yaklaşık çıkarsama
Bulanık denetim
Sınama
Bulanık dizge benzetim ortamaları
Bulanık mantık benzetim ortamları
Olabilirlik kuramı
Eksik bilgi yönetimi
Bulanık ölçüm
Bulanık mantıklı karma esnek hesaplamalar
CENG 388 Web Programlama

Web ve .NET çatısı, ASP.NET ile yazılım geliştirme, web hizmetleri programlama, MVC programlama.

Konu
Web ve .NET Framework e Giriş
IIS Web Sunucuları
MS Visual Studio Tanıtımı
MS Visual Studio ile Yazılım Proje Geliştirme
ASP.NET’e Giriş
ASP.NET Page Life Cycle
Web Uygulama Proje Şablonları
Web Form /User Control/ Master Page Kavramları
İstemci Programlama
AJAX Programlama
Web Servisilerine Giriş
ASP.NET ile Web Servis Geliştirme
MVC Mimarisi
ASP.NET MVC Çerçevesi
CENG 389 Mobil Uygulama Geliştirme

Bu ders mobil cihaz programlamanın temellerini, mobil cihaz donanımına erişim ve kullanımı ve mobil uygulamalar ile ağ servislerinin etkileşimini kapsar. Android platformunda kullanıcı arabirimlerinin tasarım ve gerçekleştirilmesi, çapraz platform mobil uygulama geliştirme ve kamera ve GPS gibi algılayıcıların programlanması konularını içerir.

Konu
Mobil Programlamaya Giriş
Uygulamalar ve Aktiviteler
Kullanıcı Arabirimleri Oluşturmak
Niyetler, Yayın Alıcıları ve Adaptörler
İş Parçacıkları ve Bildirimler
Veri Depolama ve Erişimi
Konum Tabanlı Servisler, Haritalar ve Algılayıcılar
Wi-Fi ve Bluetooth ile Bağlantı
Zengin İçerik ve Kamera ile Çalışma
Grafik ve Animasyonlar
Kullanıcı Deneyimi Prensipleri
Ağ Uygulamaları ve Çapraz Platform Programlama
Ağ Servisleriyle Etkileşim
GPU ile Grafik ve Hesaplama

 

CENG 390 Bulut Bilişim

Bu ders bulut bilişim konseptini, teknolojinin oluşma nedenlerini, gereksinimlerini, bulut mimarisini, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını, uygulamalara göre avantajları/dezavantajlarını, IaaS, SaaS, PaaS gibi değişik bulut servisi modellerinin anlatımını kapsar. PaaS konusunda Google App Engine, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure ve diğer Bulut platformlarını da ele almaktadır. Geliştirilmekte olan ya da halihazırda çalışmakta olan mobil uygulamaların, web uygulamalarının, veritabanlarının bulut sistemlere taşınması, bulut mimari üzerinde yapılandırılması, çalıştırılması ve yazılım geliştirilmesikonularını içerir. Ayrıca global olarak bulut sistemlerini kullanarak piyasaya sürülmüş, markalaşmış ürünlerin ve şirketlerin başarı hikayelerini de teknolojik, operasyonel, finansal, marka ve iş planı gibi çeşitli açılardan ele alarak detaylı anlatımlarını içerir.

Konu
Bulut Bilişime Giriş
Service Yapıları (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Bilişim Bileşenleri
Bulut Sistemleri Yapıları (açık, kapalı, hibrid)
Açık bulut: AWS, Google App Engine, MS Azure systems
Veri Depolama, İşleme, Erişimi ve Güvenliği
Şirket İçi ve Bulut Sistem Stratejisi ve Planlaması
Ölçeklenebilir Bulut Veritabanları – SQL, NoSql, Hadoop
Bulut Sistemlere Taşıma
Büyük Veri ve Veri Bilimi
Laboratuvar – Bulut Platform Üzerine Uygulama Geliştirme ve Yükleme
Global Girişimler, Bulut Uygulamaları ve Girişimcilik
Bulut Tabanlı Yüksek İşlemli Uygulamalar
Uygulamalar ve şirketler için Küresel Bulut Stratejisi
CENG 391 İmge Anlamaya Giriş

Bu ders temel imge işleme tekniklerini ve imge içeriğinin analiz yöntemlerini konu alır. Ders içeriğinde imgelerin hafızada temsili, basit imge işleme teknikleri, anahtar nokta çıkarım ve betimlemesi, imge eşleme ile temel kamera geometrisi yer almaktadır.

Konu
Giriş
İmge Temsili
Temel İmge İşleme
İmge Piramitleri
Anahtar Nokta Çıkarımı
Anahtar Nokta Betimleme ve Eşleme
Düzlemsel İzdüşüm Geometrisi
Eniyileme Yöntemleri
İmge Eşleme
Optik Akış ve Şablon Takibi
Temel Kamera Geometrisi
Epipolar Geometri
Sık İmge Öznitelikleri
Nesne Kategorisi Tespiti
CENG 400 Yaz Stajı

Stajın amacı öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda uygulamaya geçmelerini sağlamaktır. Böylece öğrenciler hem iş dünyasını tanımaya başlamış olurlar hem de kariyerlerini yönlendirecekleri ilgi alanını belirlemeye başlarlar. Staj aynı zamanda bir bilgisayar mühendisliği öğrencisinin organizasyonun yapısı, yönetimi ve ilgili şirkette yürütülen enformasyon sistemi ve sistem analizi konusunda bilgi kazanmasını sağlar. Staj herhangi bir iş yerinde öğrencinin pratik uygulama yapmasını, bulunduğu firmanın genel yapısını tanımasını ve o firmada yapılan projelere katılmasını sağlamaktadır.
 

CENG 411 Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik

Bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik problemlerin incelenmesi ve etik teoriler ışığında tartışılması, kanun ve yönetmelik konuları, etik karar verme süreci, mahremiyet ve gizlilik, bilgisayar suçları, profesyonel yaklaşım ve sorumluluklar, sistem güvenliği, bilgisayarların toplum üzerindeki etkileri.

Öğrenim Çıktıları:

1. Bilişim teknolojisinde etik olgusunu ve hukuksal boyutlarını kavrayabilme.
2. Genel etik kavramlarını özümseyebilme.
3. Mahremiyet olgusunu ve oluşabilecek adli vakaları kavrayabilme.
4. Telif hakları olgusunu ve ilintili hukuki bileşenleri kavrayabilme.

Konu
Giris
Mahremiyet
Ifade ozgurlugu (1. bolum)
Ifade ozgurlugu (2. bolum)
Telif haklari (1. bolum)
Telif haklari (2. bolum)
Suc
Sosyoteknik sistemler
Is
Teknolojinin degerlendirilmesi ve denetlenmesi
Hatalar, arizalar ve risk
Profesyonel etik ve sorumluluk (1. bolum)
Profesyonel etik ve sorumluluk (2. bolum)
Tartisma ve ozet
CENG 415 Lisans Tezi ve Seminer I

Teknik rapor yazma, proje yönetimi ve planlama, sistem çözümleme, gereksinim analizi, mühendislik etiği, veri tasarımı, yazılım tasarımı, proje sunumu

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
 7. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık edinme.

 

Konu
Giriş
Teknik rapor yazımı
Proje yönetimi ve planlaması
Sistem analizi
Gereksinim analizi
Mühendislik etikleri
Veri tasarımı
Yazılım tasarımı
Proje tanıtımları
Davetli konuşmacı – Proje yönetimi
Davetli konuşmacı – Yazılım geliştirme
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
CENG 415-416 Bitirme Projeleri Yönergesi
CENG 415 - Proje Konusu Tanımlama Formu
CENG 316
CENG 416 Lisans Tezi ve Seminer II

Davetli konuşmacılar, değişiklik yönetimi, kodlama dokümantasyonu, kodlama standartları, test, güvenirlilik, güvenlik, prototip geliştirme, kullanıcı kitapçıkları, grup demoları

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
Konu
Giriş
Davetli konuşmacı
Değişiklik yönetimi
Kodlama dokümantasyonu
Kodlama standartları
Test
Güvenilirlik
Güvenlik
Grup prototip sunumları
Grup prototip sunumları
Kullanıcı el kitabı hazırlama
Davetli konuşmacı
Grup demoları
Grup demoları
CENG 415
CENG 418

Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği, işletim sistemleri güvenliği, ağ güvenliği, yazılım güvenlği ve web güvenliği pratikleri ve prensiplerinin çalışıldığı alandır. Ders kapsamında, genel saldırı teknik ve araçları, formal erişim kontrol mekanizmaları, bilgi iletimi ile ilgili kuramlar, genel kullanımı olan güvenlik politika modelleri (BLP, Biba gibi modeler), temel kriptografi (AES, RSA, kriptografiz öz çıkarım, sayısal imza vb.), ağ güvenliği, yazılım güvenliği, web güvenliği, bilgisayar ve bilgi güvenliğinde hukuk ve etik konular incelenecektir.
Öğrenim Çıktıları:
1.Öğrenciler dijital dünyadaki ortak güvenlik tehditlerini öğrenirler.
2.Öğrenciler bilgi güvenliğinin temel kuramlarını öğrenirler.
3.Öğrenciler, güvenli bir sistem tasarlarken temel prensip ve tekniklerin neler olduğunu öğrenirler.

Hafta Konu
1 Giriş Derse içerik planının açıklanması. Bilgi Güvenliğine genel bir bakış; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlir.
2 Tehtidler Zararlı Yazılımlar Bellek Saldırıları
3 Formalizm Erişim Kontrol Kuramı, Erişim kontrol matrisi, Bilgi Akışı
4 Politikalar Güvenlik politikaları ve ilgili Modeller
5 Kriptografi I Blok ve akan verinin şifrelenmesi Kriptografik öz çıkarım fonksiyonları, MAC Açık ve Gizli Anahtar sistemleri
6 Kriptografi II Mesaj öz çıkarımı Şifrelemenin güvenlik seviyesi Kimliklendirme
7 Ara sınav
8 Sistemler Güvenli tasarım prensipleri TCB ve güvenli çekirdek Unix ve Windows güvenliği
9 Ağ Güvenliği I TCP/IP güvenliği DNS güvenlik sorunları ve savunma
10 Ağ Güvenliği II TLS/SSL Ağ sızma tespit ve önleme Ateşduvarları
11 Yazılım Güvenliği Zayıflık denetimi, sızma testi Sandboxing Akış kontrol bütünlüğü
12 Web Güvenliği Kullanıcı kimlik denetimi, oturum yönetimi Web Saldırıları
13 Hukuki ve Etik Konular Siber suç ve bilgisayar suçu
CENG 421 Bilgisayar Ağı Programlama

UNIX sistemi: sinyaller, threadler, süreçler arası iletişim, TCP-UDP/IP protocols, Unix üzerinde soket programlama; Windows soketleri, Java ile ağ programlaması; istemci/sunucu modeli, web tabanlı programlama; RPC; Ağ güvenliği konuları.

Konu
Giriş
Network Temel Bilgiler tekrarı
Network Temel Bilgiler tekrarı
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
Midterm
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
CENG 422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi

LAN, WAN, analiz ve tasarımı. LAN standartları, ağların birbirine bağlanması, güncel teknolojiler, LAN tasarım kriterleri ve prosedürleri; WAN tasarımı, ağ servisleri, SNMP Ağ Yönetim Protokolü; tasarım için yardımcı yazılımlar, ağ simülatörleri; ağ güvenliği.

Konu
Yerel alan ağlarının (LAN) gözden geçirilmesi
Geniş alan ağlarının (WAN) gözden geçirilmesi
Intranet, Internet middleware teknolojileri: CORBA, OpenDoc, ODBC
Çeşitli Hesaplama Modelleri: İstemci/Sunucu, İstemci/Ajan/Sunucu, Peer-to-Peer
TCP/IP Konfigürasyonu
Transport Layer Protokolunun Tasarımı
Özet (Sınav)
Network Aktif Ciazhların Seçimi ve Konfigürasyonu
LAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Çeşitli Ağlardaki Trafiğin Analizi
Ağ Yönetimi, SNMP Protokolü
WAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Simülatörlerin Kullanımı, Örmekler
Ağ Güvenliği
CENG 424 Gömülü Bilgisayar Sistemleri

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Bilgisayar Mimarisi Konseptlerinin Gözden Geçirilmesi
FGPA Tasarımı ve VHDL Programlama Dili
Özel ve Genel Amaçlı Veriyolu ve Mikroişlemci Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
LAB – I : Arduino ile basit bir uygulama
Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinin Temelleri
Veri Toplama ve Sayısal İşaret İşleme
LAB – II : Motor hız kontrolü için gerekli devrenin ve test ortamının kurulması
Gerçek-Zamanlı Sistemler
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri
Gömülü Yazılım Tasarımı
Hataya Dayanıklılık (Fault-Tolerance) Teknikleri
LAB – III : Arduino ile geribeslemeli motor hız kontrolü uygulaması
CENG 431 Yazılım Sistemleri Geliştirilmesi

Açık kaynak kod ve paylaşılan yazılım kavramları, kalite ve kullanım şartları konuları, yazılım tekrar kullanımı, program kütüphaneleri, yazılım bileşenleri, diğer kütüphane ve bileşenlerin oluşturulması, uygulama program arayüzleri, ayrı derlemenin kullanımı, yazılım bileşenleri ve kütüphanelerin kullanımı, büyük yazılım sistemleri geliştirmenin zorlukları, yazılımların metrikler ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi, yazılım kriterleri, arayüz tasarım prensipleri, çoklu-ortam konuları, renk, ses, video ve çoklu-ortamlara ilişkin problemler, nesne temelli programlamının ileri konuları, moduler tasarım, saklama ortamları yönetim konuları, paralelleştirme, istemci-sunucu yaklaşımı, sunucu çeşitleri, orta katmanın rolü, istemci ve sunucu servisleri için gerekli yazılım desteği, genel kullanım gören yazılım araçlarının geliştirilmesinde kullanılan nesne temelli teknikler, applet ve servlet yapıları, basit tasarım örüntüleri, yazılım yaşam döngüsü ve aşamaları, süreç kavramı, yazılım geliştirme yaklaşımlarının farkları ve bu farkların sebepleri.

Konu
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 1
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 2
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 1
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 2
Bileşenler ile yazılım geliştirme
Soyutlama ile tasarım yaklaşımı
Nesne tabanlı uygulama çatıları
Tekrar kullanım
Kod iyileştirme
Birim testleri
Tasarımdan yazılıma örnek bir çalışma
Tasarım Şablonları 1
Tasarım Şablonları 2
Tasarım Şablonları 3
CENG 432 Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri

Bu ders kurumsal uygulama geliştirmeye ilişkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli başlı konular; çevik yazılım geliştirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri işleme, web programlama, uygulama kurma ve çalışır hale getirme olarak ifade edilebilir.

Konu
Kurumsal uygulama geliştirmeye giriş
Web programlama 1
Web programlama 2
Thread programlama 1
Thread programlama 2
İstemci socket programlama
Sunucu socket programlama
Kurumsal uygulamalar için veritabanı bağlantıları
JSP sunucu sayfaları
AJAX çatısı
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 1
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 2
Spring uygulama bağlamı
Spring MVC web çatısı
CENG 433 İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme

Mimari tasarım ve sunucu bileşenleri, performs ölçümleme, gelişmiş önbellek stratejileri, MySQL ile yatay ölçeklenebilirlik ve yoğun yük kaldırma.

Konu
Play Altyapısına giriş
Dönem Projesi
Internet mimari dizaynına giris ve ucuz donanım ile dayanıklı yapılar kurma .
Yük ve performans testleri
Önbellek stratejileri
Dağıtık data toplama ve queue sistemleri. Dağıtık DNS yapıları
Sunucu ve tarayıcıda performans loglama
Ölçeklenebilir very tabanları için yazılım geliştirme
MySQLi ölçeklendirme
Hadoop
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
CENG 434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları

Bu ders kapsamında kurumsal uygulama entegrasyonlarının çeşitleri, bunların tasarım ve gerçekleştirilme şekilleri ile bu entegrasyonlara ilişkin güvenlik, güvenilirlik ve hataya tolerans gibi kalite parametreleri işlenecektir.

Konu
Kurumsal mimarilere giriş
Kurumsal bilgi sistemleri katmanları
Kurumsal uygulama entegrasyonlarının temel problemleri
Entegrasyon tipleri
Kurumsal uygulamalarda kullanılan bilgi teknolojileri elemanları ve şablonları
Web servisleri
İşlem monitörleri
Kurumsal servis yolu I
Kurumsal servis yolu II
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi I
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi II
İş etkinliği izleme
Güvenlik
Güvenilirlik ve hataya tolerans
CENG 435 İleri Bilgi Yönetimi

Bu ders veri tabanı yönetim sistemleri ve modern veri tabanı uygulamaları açısından ileri düzeyli konuları kapsayacaktır. Belli başlı konular şunlardır; koşut zamanlılık denetim yöntemleri, ilşkisel veri tabanlarında sorgu işleme ve eniyileme yaklaşımları, indeksleme yöntemleri, parallel ve dağıtık veri tabanları, yeni nesil veri modelleri, veri tabanlarında veri madenciliği, web üzerindeki veri, veri güvenliği.

Konu
Veritabanı Sistemlerinin Üzerinden Geçme, Veri Tanımı, Veri İşleme
İstemciler ve Sunucular, JDBC
Disk Yönetimi
Dosya Yönetimi
Bellek Yönetimi
İşlembilgi Yönetimi
Kayıt Yönetimi
Üst veri Yönetimi
Sorgu İşleme
Sorgu İşleme
Ayrıştırma
Planlama, Veritabanı Sunucu
İndeksleme
Sorgu Optimizasyonu
CENG 315
CENG 436 Dağıtık Bilgi Yönetimi

Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu işleme, sorgu eniyileme, işlem yönetimi, eş zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi başlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliştirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular.

Konu
Dağıtık veritabanlarına giriş
İlişkisel vertabanı yönetim sistemlerini tekrar etmek
Bilgisayar ağşarı
Dağıtık veritabanı mimarisi
Dağıtık veritabanı dizaynı- Yatay paylaştırma
Dağıtık veritabanı dizaynı- Dikey paylaştırma
Anlamsal veri yönetimi
Sorgu işleme
Sorgu ayrışımı ve veri lokalizasyonu
Dağıtık sorgu optimizasyonu
Dağıtık aynı anda erişim
Dağıtık tutarlılık protokolleri
Dağıtık güvenlik protokolleri
Ekip projelerinin sunumu ve tartışılması
CENG 315
CENG 437 Yazılım Kalite Yönetimi

Bu ders yazılım kalite yönetimi, kalite yönetim modelleri (CMMI, ISO, IEEE), kalite yönetimde kulanılan yöntemler, araçlar ve alanları, kalite yönetim sürecinin iyileştirilmesi ve kalite maliyetinin yönetilmesi, hata, sorun önleme ve süreç iyileştirme yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Konu
Yazılım Kalite Yönetimine Giriş
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (CMMI, RUP)
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (ISO9001, SPICE, IEEE12207)
Yazılım Kalite Yönetiminde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Bakım Yönetimi
Bakım Yönetimi
Konfigurasyon Yönetimi
Yazılım Kalite Metrikleri
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
CENG 316
CENG 441 Paralel Programlamaya Giriş

Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriş, Paralelizmin belirlenmesi, paylaşılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletişime ilişkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliştirilmesi, paralel programlama araçları, çeşitli örnekler ve egzersizler.

Konu
Paralel Bilgisayar Sistemlerine Giriş
Paralel Programlama Modelleri
Paralelizmi Keşfetme Metotları
Paralel Algoritma Tasarım Metotları
Paralel Programlama Desenleri
Bellek Paylaşımlı Mimarilerde Thread’ler ve Paralelizm
Domain Ayrıştırma ve OpenMP
Yarış Durumundan Sakınma, Thread’ler ve OpenMP
Task Ayrıştırma ve OpenMP
Paralel Uygulamalarda Verimlilik Analizi
Paralel Uygulamalarda Verimliliğin Arttırılması
Paralelleştirmede Uygun Thread Modelin Belirlenmesi
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
CENG 442 Çok Çekirdekli Mimariler ve İşletim Sistemleri

Çok çekirdekli mimarilere evrimsel bir yaklaşım, çok çekirdekli mimarilerin işletim sistemleriyle entegrasyonu, çok çekirdek ve çoklu threadler için işletim sistemi kernel tasarımı, çoklu thread için işletim sistemi desteği, kullanıcı düzeyinde threadler, kernel seviyesinde threadler. Örnekler: Solaris threadleri, treadler ve kütüphaneler, tek işlemcili ve çok işlemcili platformlarda çoklu threadler için donanım desteği.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
İşlemci Mimarisi: komut set tasarımı
İşlemci Uygulamaları
Interrupts, Traps ve Exceptions
İşlemci Verimliliği
Pipeline işlemci tasarımı ve performans
Ara sınav 1
Yeni Mimariler ve Çok çekirdekli Tasarımlar
İşlemci Yönetimi
Bellek Yönetim Teknikleri
Bellek Hiyerarşisi
Paralel İşlemciler
Girdi/Çıktı ve Dosya Sistemleri
Sonuç: Tüm Parçaları Biraraya Getirmek
CENG 443 Heterojen Paralel Programlama

Heterojen GPU mimarisi, GPU programlama modelleri ve yöntemleri, CUDA programlama.

Konu
Heterojen paralel programlamaya giriş
GPU donanımı ve mimarisi
CUDA’ya giriş
CUDA thread temelleri
CUDA hafızası
CUDA paylaşımlı hafızası
Ara sınav
CUDA performansı
Warp seviyesinde CUDA
Paralel örüntüler
Paralel örüntüler-2
Performans iyileştirme
CUDA akışı
Çoklu GPUlar
CENG 444 Paralel Programlama Örüntüleri

Paralel programlama, eşzamanlılık, görev paralelliği, senkronizasyon örüntüleri.

Konu
Paralel programlamaya ve tasarım örüntülerine giriş
Paralel hesaplama
Eşzamanlılık bulma tasarım alanı
Görev ve veri ayrıştırma örüntüsü
Algoritma yapısı tasarım alanı
Görev paralelliği örüntüsü
Ara sınav
Destekleyen yapılar tasarım alanı
Fork/join örüntüsü
Gerçekleme mekanizmaları tasarım alanı
Senkronizasyon/iletişim
Veri akışı paralelliği
Paralel programlama örnekleri
Paralel programlama örnekleri
CENG 451 İleri Sayısal Sistem Tasarımı

Sonlu durum makinalarının tasarım ve analizi; yüksek seviyeli donanım tanımlama dilleri, VHDL, tasarımda otomatik sentezleme; sayısal tümleşik devre tasarımı ve ileri düzey tasarım konuları; sayısal devrelerin elektriksel özellikleri, senkron ve askenron devreler, bilgisayar aritmetiği, harici devrelere bağlantı için ara yüz tasarımı, sayısal sistemlerin testi; gömülü hesaplama sistemlerinin ASIC ile tasarlanması; tekrar kullanım için tasarım.

Konu
Sayısal Sistem Tasarımına Giriş
Temel Elektronik
Sayısal Tasarımın Temelleri
FPGA ve ASIC tasarım; VHDL Programlama Dili – I
VHDL – II
Özet ve Değerlendirme
Elektronik Tasarım Otomasyon Araçları
Özel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Genel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Sayısal Sinyal İşlemci Tasarımı
Hataya Dayanıklı Donanım Tasarımı
Harici Devreler için Arayüz
Tekrar kullanım için tasarım, test ve diğer konular
Dönem projesi
CENG 452 Gömülü Sistemler için Yazılım Geliştirilmesi

Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akış ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroişlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal işleme, iletişim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal işleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı işletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri.

Konu
Gömülü sistemlerde yazılım geliştirmeye giriş
Derleyiciler, kod üreteçleri, sistem seviyesinde tasarım araçları
Hesaplamada veri akış ve kontrol modelleri
Tek ve çok işlemcili sistemler için yazılım sentezleme
Senkron/Reaktif programlama dilleri
Gerçek-zamanlı işletim sistemleri
Özet (yazılı yoklama)
Gerçek-zamanlı iş yükü planlama (scheduling) algoritmaları
Sayısal işaret işleme, haberleşme ve kontrol alanlarında algoritma tasarımı
Algoritmaların mikrodenetleyiciler, sayisal işaret işlemcileri ve FPGA’ler üzerinde implementasyonu
Yazılım geliştirme araçları ve standartları
Test, tekrar kullanım odaklı tasarım
Yazılım tabanlı hataya-dayanıklılık teknikleri
Dönem projelerinin tartışılması
CENG 461 Yapay Us

Sonuca dayalı programlama; sorun çözme; bilgi gösterme; çıkarsama; mantıksal davranmak; belirsizlik; öğrenme; iletişim.

Konu
Giris
Bildirimsel yazılım dilleri
Problem çözme
Buluşsal yaklaşımlar
Bilgi
Varlık bilgisi
Çıkarsama
Mantıksal davranma
Sınama
Belirsiz bilgi
Belirsizlik altında çıkarsama
Öğrenme
İletişim
Algılama ve etiketleme
CENG 462 Esnek Hesaplama

Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karışıklık kuramı.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Yüksek Düzeyli Mantıklar
Tasarlama
Uzman Dizgeler
Çevre Örnekleme
Özetleme
Esnek Hesaplama
Simgesel Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Anlamsal Ağ
Robot Bilimi
CENG 463 Yapay Öğrenmeye Giriş

Otomatik öğrenme konusuna giriş ve değişik uygulama alanlarından örnekler verilmesi. Bayesçi karar kuramı. Gözetimli öğrenme teknikleri. Model seçimi. Boyut Azaltma. Öbekleme. Destek yöney makineleri. Çizgesel modeller. Sinir ağlarına giriş. Pekiştirmeli öğrenme.

Konu
Yapay Öğrenmede Kavramlar
Bayesçi Karar Teoremi
Gözetimli Öğrenmenin Temelleri
Doğrusal Bağlanım
Mantıksal Bağlanım
Model Seçme Prosedürleri
Çok Değişkenli Sınıflandırma, Çok DEğişkenli Bağlanım
Özet ve Sınav
Boyut Azaltma ve Temel Bileşen Analizi
Öbekleme
Doğrusal Ayrım Fonksiyonları
Sinir Ağları
Gözetimli Öğrenme: Parametrik olmayan yaklaşımlar
Yapay Öğrenme Deneylerinin Tasarım ve Analizi
CENG 471 Kriptografi

Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok şifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleştirilmiş blok şifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI – Açık anahtar alt yapısı ve ilişkin modeller, IEEE P1363, Fips 140.2-186.2, x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar.

Konu
Gizlilik, bütünlük ve kimlik denetimi ile ilgili temel tanımlar ve kriptografi tarihi.
Bilgi kuramı ve Olasılık kuramı ile ilgili temel kavramlar.
Monoalphabetical & Polyalphabetical yerine koyma yöntemi
Transpositions-Permutations
Blok şifreleme, DES-AES
Simetrik anahtar yönetimi ve güvenlik mimarisi.
Simetrik kriptosistem tasarım ve doğrulama.
Sayılar kuramına giriş, kavramlar I
Sayılar kuramına giriş, kavramlar II
Faktorizasyon tabanlı kriptosistem: RSA
Ayrık Logaritma problemi ve kriptosistemler: DHKE, ElGamal
Elliptik Eğri Kriptosistem: ECC
PKI – Açık Anahtar Altyapısı
Kriptografik Protokol tasarımı FIPS 140-2/3
CENG 472 Ağ Güvenliği

Hat şifreleme, Uçtan-uca şifreleme, bilgisayar ağı ve Internet tabanlı saldırılar. Güvenlik duvarları, E-posta güvenliği konuları, Web bağlantılı güvenlik konuları, Sistem çökmesinden geri kurtarım, Stand-alone ile Ağ İşlemlerinin C2 işlevselliğinin karşılaştırılması, Hacker’ lar ve Cracker’ lar, Bilgisayar ağı saldırıları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 473 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

Güvenli bilgi ve haberleşme sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yönetimi ile ilgili yöntem ve araçlar incelenecektir. Bu amaçla gereksinim duyulan güvenlik fonksiyonları ve bunları sağlayan kriptografik güvenlik araçlar, ağ güvenliği araçları ve yöntemleri tanımlanacaktır. Güncel güvenlik problemlerinin incelendiği, bulut bilişim, web uygulama ve servisleri, kablosuz ağlar gibi pek çok uygulama alanını içine alan çözülmemiş problemler ve yapılan çalışmalar öğretilecektir. Öğrenciler ilgi duydukları güncel problemlerden birisini analiz ederek, sorunu, çözüm yöntemlerini veya yapılan araştırma çalışmalarını dönem projesi olarak yazılı raporlar ve sunum yapar.

Konu
Bilgi ve İletişim güvenliğine giriş
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Tespiti
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Önlenmesi
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Korunması
Bulut Bilişim Güvenliği
WEB Uygulamaları ve Servislerinin Güvenliği
İşletim Sistemleri Güvenliği
Internet Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
CENG 481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal Yaklaşımlar

Kuramsal fikirlerin çözüm setlerine dönüştürülmesi, problem çözme teknikleri ve bilgisayar bilimlerindeki uygulamaların matematiksel yaklaşımlarla entegrasyonu, Başlıca kuramlar: Algoritmalar, Karmaşa kuramı, Oyunlar Kuramı, Olasılık Kuramı, Graf Kuramı, Otomata Kuramı, Cebir ve Kriptografi.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – I
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – II
Otomatlar Kuramı
Diller ve Hesaplanabilirlik
Algoritmalar; Algoritma Kuramı
Algoritmalar; Algoritma Çözümlemesi
Algoritmalar; Veri Yapıları
Algoritmalar; Yaklaşıklaşma Algotirmaları Orta büyüklük
Algoritmalar; Çizge  Algoritmaları
Algoritmalar ; Sayısal Çözümleme
Yapay Zeka
Makina Öğrenmesi
Algoritmalar; Hesaplamalı Biyoloji
CENG 482 Evrimsel Hesaplama

Evrim stratejileri, evrimsel programlama, genetik algoritmalar, genetik programlama, seçilen çeşitli evrimsel hesaplama tekniklerinin incelenmesi.

Konu
Giriş
Evrimsel strateji
Evrimsel programlama
Genetik algoritmalara giriş
Genetik algoritma uygulamaları
Genetik programlama
Öğrenebilen sınıflandırıcı dizgeler
Değerlendirme
Sürü aklı
Türetik evrim
Uyumluluk arama
Yapay bağışıklık dizgeleri
Yapay yaşam
Kültür algoritmaları
CENG 483 Davranışsal Robot Bilimi

Mekatronik; yapılar; denetim; yapay us birimleri; bilgisayar görüntü; eşleştirme; tasarlama; yönlendirme; iletişim; iş birlikçilik; robot etikleri; uygulamalar.

Konu
Giriş
Mekatronik
Yazılımsal yapılar
Denetim
Yapay us birimleri
Görüntü işleme
Eşleştirme
Tasarlama
Yol bulma
Değerlendirme
İletişim
İş birliği
Robot etikleri
Uygulamalar
CENG 484 Veri Madenciliği

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Bilgi Keşfi Genel Bakış
Genel olarak Veri Madenciliği
Veri Ambarcılığı ve Metodları
Veri Hazırlanması
Veri Madenciliğinin Temelleri
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
Ekip Projelerinin Sunumu ve Tartışılması
CENG 485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik

Bilgi teknolojilerinde iş idaresinin temellerine ek olarak bu ders hedef belirleme, ekip kurma, bilgi sermayesi, müşteri projeleri ve iş yönetimi için paradigmalar, stratejiler ve yöntemler konularını kapsayacaktır.

Konu
İlk Girişimcilik Deneyimi
Bilişim sektöründe sunum
Pazarlama yöntemleri
İş geliştirme stratejileri
IBM ve Microsoft örnekleri
Ekip yönetiminde paradigmalar
Kurum içi kaynak ve kurum dış kaynak kavramları
Stratejik plan ve önemi
İş büyütmede müşteri projelerinin önemi
Yazılım ekibi yönetiminde denenmiş modeller
Yeni iş modelleri
Dünyadaki yazılım sektörü gelişmeleri ve Türkiye
Gelecekte yazılım sektörü I
Gelecekte yazılım sektörü II
CENG 486 Akıllı İşletmeler için Girişimcilik

Akıllı iş dünyasını oluşturan bileşenler ve ekosistem. İş süreçlerinin otomasyonu. Akıllı İş Dünyası iş modelleri ve bunların gerçekleştirimi.

Hafta Konu
1 Akıllı İş Dünyasına Giriş
2 Akıllı İş Dünyası Ekosistemi
3 Otomasyon Temelli Değer Yaratma
4 İş Ortaklarını Ağlarla Bağlama
5 Veriye Dayanan Akıl
6 Karar Vermeyi Otomatikleştirme
7 İş süreçlerini Otomatikleştirme
8 Otomasyon Temelli İş Modelleri
9 Üyelik Ekonomisi
10 Bulut Temelli İş Platform Oluşturma
11 Nesnelerin İnterneti ve Sayısal Dönüşüm
12 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Yetkinlikleri
13 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Ekosistemi
14 Akıllı İş Dünyasının Geleceği
CENG 487 Bilgisayar Grafiğine Giriş

Dersin temel amacı öğrencilerin modelleme, oluşturma, dokulandırma ve ışıklandırma benzeri temel Bilgisayar Grafiği konularında bilgi sahibi olmalarıdır. Öğrenciler bilgilerini OpenGL benzeri standart programlama arabirimleriyle öğrendiklerini uygulama konusunda pratik kazanacaklardır.

Konu
Giriş
Renk
Bilgisayar Grafiği için Matematik
Üç Boyutlu Grafik
OpenGL
Dokulandırma
Gölgelendirme ve Işıklandırma I
Oluşturmaya Giriş
Işınatımı
Işın Taramanın Temelleri
Foton Haritalama ve Küresel Işıklandırma
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme ve Işıklandırma II
Hacim Oluşturma
CENG 488 Bilgisayar Grafiği

Bu ders ileri bilgisayar grafiği oluşturma tekniklerini konu alır. Derste gerçekçi bilgisayar grafiği için gerekli ileri ışıklandırma modelleri, hızlandırma teknikleri, hacimsel oluşturma yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu bilgisayar grafiği tekniklerinin güncel donanım üzerinde hızlandırılmasını da kapsar.

Konu
Giriş
Işınatımı
Işın Tarama Teknikleri
Foton Haritalama I
Foton Haritalama II
Küresel Işıklandırma I
Küresel Işıklandırma II
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme
Işıklandırma
Hacim Oluşturma I
Hacim Oluşturma II
İleri Sahne Modelleme I
İleri Sahne Modelleme II
CENG 500 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmaktadır. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş

Bilgisayar ve istatistik tekniklerinin veri işleme uyarlaması ve uygulanması. Kodlama hazırlığı, veri toplama (bilgisayarlı olan ve olmayan), eleme, özetleme, tablolama ve analiz, olasılık ve şans değişkenleri, istatistiksel tahminleme ve hipotez kontrolları, sayımla elde edilen verilerin analizi. Doğrusal modeller (regresyon, korelasyon, varyans analizi).

Konu
Temel tanımlamalar, değişkenler, frekans tabloları, yer ve dağılış istatistikleri.
Örnek uzayı, olaylar, olasılık
Bağımsızlık, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları. Beklenen değer.
Kesikli uniform, binom, geometrik, n.binom, poisson dağılışları.
Sürekli Uniform, normal, gamma, üssel ve weibull dağılışları.
Vize
İstatistiksel yorumlamaya giriş. Nokta ve aralık tahminleri.
Hipotez kontrolları: Temel kavramlar, hipotez kontrollarının felsefesi, büyük örnek testleri (z)
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler.
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler(devam).
Sayımla elde edilen verilerin analizi. Chi kare testleri.
Basit doğrusal regresyon. Korelasyon.
Çoklu regresyona giriş.
Deneme planlamaya ve desenlerine giriş. Varyans analizi.
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim

Giriş, Sistem kavramı, Sistem Modelleme, Monte Carlo tekniği, Sistem Girdi değişkenlerinin tanımlanması ve seçilmesi, şans sayıları türetimi ve incelenmesi, şans değişkenleri türetilmesi, ayrık sistem benzetimi, ayrık sistem benzetim yazılımları.

Konu
Simulasyon ve Monte Carlo Simulasyonu, Simulasyon hangi durumlarda kullanılır.
Sistem ve Model
Temel İstatistik bilgisi tekrarı
Tahminleme ve Hipotez kontrolları tekrarı
İyi uyum testleri
Girdi değişkeni seçilmesi
Şans sayıları, Şans sayıları türetme, Şans sayısı türeticilerinin testleri
Ara Sınav
Şans Değişkenleri türetme yöntemleri, ters transformasyon ve diğer yöntemler
Normal dağılıştan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Diğer sürekli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Kesikli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Discrete sistem simulasyonu kavramları
Simulasyon dilleri
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları

Hastane bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı. Biyolojik modelleme ve tıbbi görüntü işleme algoritmalarının matematiksel, fiziksel ve fizyolojik temelleri. Beyin, kalp, sinir sistemi ve duyu organları gibi organların bilgisayarda modellemesine ilişkin konular.

Konu
Tıpta ve biyolojide bilgisayar kullanım alanları
Tıbbi veri ve bilgi
Tıpra bilgisayar ağları
Biyo-sinyal işleme
Hasta merkezli bilgi sistemleri
Klinik destek sistemleri
Hastane bilgi sistemlerinin planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi
Tıbbi karar destek sistemleri
Süreçler ve diferansiyel denklemler
Tıpta bilgisayar görüsü görüntüleme
Sistem teorisi
Tıbbi görüntüleme sistemleri
Tıbbi ham verinin sınıflandırılması ve işlenmesi
Elektronik tıbbi kayıtlar
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri

Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınama-yanılma yöntemleri ve dinamik programlama tanıtılarak özellikle optimal denetim problemlerine uygulanacak. Dinamik programlama yaklaşımından kesikli ve sürekli optimal düzenleyiciler türetilecek. Doğrusal gözlemci ve ayırma teoremleri geri beslemeli denetleyici uygulamaları için geliştirecek.

Konu
Optimizasyona giriş
Matematiksel gözden geçirme I: vektörler ve matrisler
Matematiksel gözden geçirme II: yüksek matematik
Kısıtsız optimizasyon, one-dimensional search
“golden section”, “Fibonacci”, “Newton s method”
gradient arama metotları: “Steepest-descent”, “conjugate-gradient”, En küçük kareler analizi
Kısıtlı optimizasyon
Lineer programlama
Değerlendirme ve gözden geçirme
Derivatif olmayan metotlar, sezgisel optimizasyon metotları
Yapay sinir ağları, benzetimli tavlama yöntemi
Proje sunumları ve tartışmaları I
Proje sunumları ve tartışmaları II
Proje sunumları ve tartışmaları III
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, OSI katmanları, Internet modeli, TCP-UDP/IP, kablosuz TCP, mobil IP, Ipv6, tıkanma kontrolü, servis kalitesi hizmetleri, “multicast” yönlendirme, gerçek-zamanlı haberleşme için destekler ve protokoller, ağ güvenliği, gelecek kuşak ağlar.

Konu
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Bilgisayar Ağlarının Gözden Geçirilmesi
OSI Katmanları, Internet Modeli, 1. ve 2. Katmanlar
Kablosuz Ağlar
TCP-UDP, Kablosuz TCP ve Diğer Eklemeler
IP, Mobil IP, IPv6
Yönlendirme – I
Yönlendirme – II
Performans Ölçümü, Trafik Analizi, Simülasyon
Trafik Sıkışıklık Kontrolü ve Servis Kalitesi Konuları
Çokluiletim, Gerçek-Zamanlı Haberleşme Protokolleri
Güvenlik Konuları
Geleceğin Ağları ve Prokolleri
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışmalar
CENG 506 Derin Öğrenme

Bu ders derin yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme yöntemlerini ele almaktadır. Ders içeriğinde derin yapay sinir ağlarının geçmişten günümüze gelişimi, temel çalışma prensipleri, konvolüsyonel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma ve imgede nesne tespit ve tanıma konuları yer almaktadır.

Konu
Yapay sinir ağları tarihçesi ve giriş
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – I
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – II
Geri yayılım – I
Geri yayılım – II
Yapay sinir ağlarını eğitme I: veri önişleme, ağırlık ilklendirme ve düzenlileştirme, yığın düzgeleme ve yitim fonksiyonları
Yapay sinir ağlarını eğitme II: gradyan doğrulama, eğitim verileri yorum ve takibi, ağırlık güncelleme yöntemleri, hiper parametre eniyileme
Konvolüsyonel sinir ağları – I
Konvolüsyonel sinir ağları – II
Konvolüsyonel sinir ağları ile mekansal yerseme ve nesne tespiti
Konvolüsyonel sinir ağlarınu görselleştirme ve anlama
Yinelgeli sinir ağları
Pratikte konvolüsyonel yapay sinir ağları eğitme: Veri artımı, aktarım öğrenme
Derin yapay sinir ağları kodlama çerçeveleri
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş

Bu ders biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama yöntem ve sistemlerini konu alır. Ders içeriğinde biyometrik tanımanın geçmişten günümüze gelişimi, biyometrik tanıma sistemlerinin temel çalışma prensipleri ve temel yüz ve parmak izi tanıma algoritmaları yer almaktadır.

Konu
Kişi tanıma tarihçesi ve biyometriye giriş
Biyometrik sistemler
Biyometrik işlevler
Biyometrik performans ölçümleri
Parmakizi tanımaya giriş
Parkmakizi öznitelikleri çıkarma
Parmakizi eşleştirme
Yüz tanımaya giriş
Yüz imgeleri elde etme yöntemleri ve önişleme
Yüz tespiti
Yüz öznitelikleri çıkarma
Yüz eşleştirme
Yüz değişimleri ile başetme yöntemleri
Yüz modelleme
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme

Bu ders fotoğraf, uzaktan algılama, tarayıcılar gibi yollarla elde edilmiş görüntüleri işlemek ve zenginleştirmek için gerekli konuları kapsar. Transformasyon teknikleri, kayıtlar ve ayırım fonksiyonlarını içerir.

Konu
Görüntü İşlemede Kavramlar
Sayısal İmge Temsili
MATLAB Bilgilendirmesi ve MATLAB da İmge Temsili
İmgede Gürültü ve Filtreleme
İkili Değer İmge İşleme
İmge Bölütleme
Fourier Çevrimi ve Uygulamaları
İmge Zenginleştirme
Dönem arası sınav
Kenar Tespiti
Köşe Tespiti
Kamera Geometrisi ve Kalibrasyonu
Nokta Eşleme ve Epipolar Geometri
Proje sunumları
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme

Bu ders bilgisayarlı görü teknikleriyle imge ve videolarda nesnelerin ve kameraların konumlarının bulunması ve takip edilmesini konu alır. Ders içeriği takip edilecek nesne ve sahnenin modellenmesi için gerekli matematiksel teoriyi ve kullanılan algoritmaları da kapsar.

Konu
Takibe Giriş
Optik Akış ve Lucas-Kanade Takip Yöntemi
Şablon Takibin Temelleri
İleri Şablon Takibi
Kalman Süzgeci I
Kalman Süzgeci II
Parçacık Süzgeçleri
Modellemeye Giriş
Seyrek Modeller
3B Modelleme
Yarı-Seyrek Modeller
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama I
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama II
Yeniden Konulama Yaklaşımları
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı

Bu ders, tiplere ait metodları ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından çarpıklık oranı kuramı ele alınacaktır. Ayrıca çok sayıda-kullanıcı kanalları ve rastgele parametreli kanallar işlenecektir. Son olarak ilintili kaynak kodlaması kavramı verilecektir.

Konu
Tipler yöntemi
Tipler yöntemi, geniş sapma teoremi
Geniş sapma teoremi, şartlı limit teoremi
Şartlı limit teoremi, ortak ve şartlı tipler
Güçlü karakteristik kümeler
Güçlü karakteristik kümeler, oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması fonksiyonu
Çoklu tanımlar
Wyner-Ziv problemi
Slepian-Wolf problemi
Çoklu-erişim kanalı
Çoklu-erişim kanalı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı

Bu ders farklı biçimsel hesaplama modellerini ortaya koyarak başlayacaktır. Sonrasında Church-Turing tezi ele alınacaktır. Ayrıca karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik konuları işlenecektir. Son olarak, karmaşıklık ve ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Konu
Giriş ve Genel Bakış
Matematik Tekrarı
Sonlu Otomata ve Düzenli Diller
Bağlamdan Bağımsız Diller ve Pushdown Otomata
Turing Makineleri ve Church-Turing Tezi
Karar Verilebilirlik
Gözden Geçirme
İndirgenebilirlik
Zaman Karmaşıklığı, P ve NP
NP-tamlık
Gözden Geçirme
Yer karmaşıklığı
Rastgeleleştirme
Paralel karmaşıklık
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Bu ders derleyici tasarımının teorisi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Tarama ve çözümleme konuları işlenecektir. Ayrıca semantik analiz de ele alınacaktır.

Konu
Derleyicilere giriş
Derleyici projesini tanıtma
Sözlüksel analiz
Lexer gerçekleştirimi
FLEX
Bağlamdan bağımsız gramerler
Anlam karmaşası, soyut sözdizim ağaçları
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
LR çözümleme
Semantik analize genel bakış
Tip kontrolü ve çıkarım
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi

Temeller, Kongruans, Denklem ve Üstler İçin Algoritmalar, Euler’in Φ Fonksiyonu ve Kodlanması, İkinci Derece Kongruanslar, Asal Sayılar, Kuadratik Kalanlar, Sürekli Kesirler, Asal Sayı Testi Algoritmaları, Büyük Asal Sayı Bulma, Eliptik Eğriler, Faktörizasyon Algoritmaları, Tamsayı Faktörizasyonunda Üstel Metotlar İçin Algoritmalar, Subeksponansiyel Faktörizasyon Algoritmaları, Ayrık Logaritma Hesaplamaları.

Konu
Giriş
Tamsayıların temel özellikleri
Moduler arithmetik
Moduler arithmetik
Temel tamsayı aritmetiği, hızlı tamsayı aritmetiği
Büyük tam sayılarla arithemetik
Makine modelleri ve karmaşa kuramı
Euclid algoritmaları
Asal Sayılar; dağılışları, üretilmesi ve testleri
Abelian Grouplar
Rings
Sonlu ve ayrık olasılık dağılışı
Hash fonksiyonlar
Olasılık tabanlı algoritmalar
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular

Bilgisayar Bilimlerinin ileri konularından seçilen çeşitli konular seminer ortamında kapsanacaktır.

Konu
Kimlik doğrulamada biyometrikler
CMMI, The capability maturity model
Yeni nesil bilgisayar ağları
Yazılım değerlendirme
SQA, Yazılım kalite yönetimi
WAP, Kablosuz uygulama protokolü
Uzaktan eğitim
Bulanık mantık
Genetik algoritmalar
Yapar sinir ağları ile sızıntı kontrolü
FPS robotlarında genetik algoritmalar
Bulut bilişimi
Sanal gerçeklik
Yapay zeka
CENG 516 İleri Programlama Dilleri

Yeni programlama dilleri tasarlamak ve geliştirmek, modern programlama dillerinin var olan özelliklerini incelemek ve kavramak, programlama dili tasarım kararlarının gerçekleştirimler üzerindeki etkisini anlamak.

Konu
Programlama dillerine giriş
Sentaks ve semantik I
Sentaks ve semantik II
Gösterimsel semantik
Yazım teorisi I
Yazım teorisi II
Lambda hesaplama I
Lambda hesaplama II
Fonksiyonlar
Aksiyomatik semantik I
Aksiyomatik semantik II
Program özelliklerini teorik söylemlerle doğrulama
Mantık programlama I
Mantık programlama II
CENG 517 Bilgisayar Bilimleri Klasikleri

Gödel karar verilemezlik teoremi, hesaplanabilirlik, oyun kuramı üzerine görüşler, bilgi kuramı temelleri, çizgeler, bilgisayar ağları, kriptografide yeni yönelimler, Antikythera mekanizması, “declarative” programlama, ilişkisel veritabanı modeli, makineler ve zeka, hesaplama karmaşıklığı.

Konu
Gödel Karar Verilemezlik Teoremi
Hesaplanabilirlik üzerine, Entscheidungsproblem’ine bir uygulama ile-Alan M. Turing
Fiziğin Bilgisayarlar ile Benzetimi-Richard P. Feynman
İşbirlikçi Olmayan Oyunlar-John Nash
İletişimin Matematiksel Bir Teorisi-Claude E. Shannon
Patikalar, Ağaçlar ve Çiçekler-Jack Edmonds
Kriptografide Yeni yönelimler-Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman
Vize
Düşünebilirken-Vannevar Bush
Sembolik İfadelerin ve Hesaplamalarının Özyinelemeli Fonksiyonları-John McCarthy
Hesaplama Makineleri ve Zeka-A.M. Turing
Öğrenilebilenin Bir Teorisi-L.G. Valiant
Güvenli Bilgi Akışının Kafes Modeli-Dorothy E. Denning
Eski Yunan’dan Yüksek Teknoloji ve Astronomik Hesaplama Makinesi Antikythera Mekanizması
CENG 518 Bilimsel Araştırma Metodolojisine ve Etiğe Giriş

Deneysel bilgisayar bilimleri. Temel bilimsel araştırma metodolojisi. Araştırma soruları ve deneysel sorular. Deneysel değerlendirme. Bilim etiği. Bilgisayar muhendisliginin sosyal boyutunu ve modern dünyadaki yerini konumlandırmak. Mahremiyet ve bilgisayar güvenilirliği konularının teorisi ve pratiği. Etik teorilerin irdelenmesi ve bilgisayar alanındaki uygulama alanları.

Konu
Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
Bilgisayar bilimlerinde bilim, deneysel bilgisayar bilimleri
Deneysel araştırma
Keşifçi veri analizi
Deneysel tasarımda temel konular
Hipotez testi ve tahminleme
Bilgisayar yoğun istatistiksel yöntemler
Etiğe giriş
Bilgisayar etiğinde sosyoteknik bakış açısına giriş
Bilim etiği
Bilgisayar bilimlerinde mesleki etik
Bilgisayarın güvenilirliği ilkeleri ve vaka analizleri
Mahremiyet
Genel Özet
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri, süreç senkkronizasyonu, dağıtık sistemler iletişimi, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtık algoritmalar, dağıtık sistemlerde statik ve dinamik iş dağıtımı, grup iletişimi, hata toleransı, dağıtık gerçek-zamanlı sistemler.

Konu
“Daha kötü daha iyidir”in yükselişi
“Silici: Çok thread li programlarda veriye erişim yarışlarını dinamik tespit edici”
Mesa da süreçler ve monitörlerle deneyim
Thread ler kütüphane olarak uygulanamazlar
Elle yığın yönetimi olmadan birlikte yürütülen görevlerin yönetimi
Supersayfaları destekleyen pratik, şeffaf işletim sistemi
VMware ESX Sunucularında bellek kaynak yönetimi
Hata-habersiz hesaplama aracılığıyla sunucu kullanılabilirliği ve güvenliği arttırmak
x86 sanallaştırmada yazılım ve donanım tekniklerinin karşılaştırılması
Log-yapısında dosya sistem tasarım ve uygulaması
Senkronizasyonun tekrar düşünülmesi
Kesme-sürücülü çekirdekte kilitlenmenin eliminasyonu
Dağıtık cache bellek tutarlılığı için etkin hata tolerans mekanizması
Düşük-bant genişliğinde ağ dosya sistemi
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemler, bilgisayar mühendisliğindeki rolü; özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı, mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri;uygulamaya özel entegre devre tasarımına giriş, VHDL.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Sayısal Mantık ve Bilgisayar Mimarisi Kavramlarının Gözden Geçirilmesi
FPGA Tasarımı; VHDL Programlama Dili
Tek ve çok amaçlı Veriyolu Tasarımı
Mikroişlemci Konseptleri ve Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
Gerçek-Zamanlı Çekirdekler
Gerçek-Zamanlı Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Doğrulanması
Veri Toplama ve Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları
Kontrol Sistemleri
Gömülü Yazılım Geliştirme
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım, Sürekli Geliştirme
Hata-Tolerans Teknikleri
Güncel Gelişmeler ve Araştırmalar
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular

Gerçek-Zamanlı yazılım tasarımı konuları, gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı görev planlama algoritmaları, yazılım spesifikasyonlarında kullanılan formal metotlar, zaman otomatlarını kullanarak modelleme ve doğrulama, yazılım tasarımı, programlama dilleri, test, performans çözümlemesi ve eniyilemesi, belgeleme, yazılımın yeniden kullanımı, hataya dayanıklılık.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere Giriş
Gerçek-Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirmenin Temelleri
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri I
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri II
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
“Model Checking”
Yazılım Tasarımı
Özet ve Yoklama
Programlama Dilleri
Test
Yüksek Performanslı Analiz ve Eniyileme
Güvenlik-Kritik Sistemler ve Hata-Toleransı
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım ve Sürekli Geliştirme
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışma
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi

Mikroişlemci tasarımının temelleri, komut seti mimarisi, “pipelining”, ileri bellek hiyerarşilerinin tasarımı, “multithreading”, proses seviyesinde ve komut seviyesinde parallelleştirme, işlemciler arası haberleşme modelleri, çoklu işemciler, gelecekte beklenen gelişmeler.

Konu
Bilgisayar Sistemlerine Genel Bakış
Komut Seti Mimarisi: Veriyolu ve Kontrol Ünitesi
“Pipelining”, “Instruction-Level Parallel” (ILP) Mimarisi
Laboratuvar Çalışması: Genel Amaçlı Mikroişlemci Tasarımı
Yük Planlama
“Thread-Level Parallelism”
Bilgisayar Sistemlerinde Zamanlama Konuları
Çok İşlemcili Sistemler
Çok İşlemcili Sistemler
Laboratuvar Çalışması: Çokluişlemciler
Arabellekler ve Bellek Hiyerarşisi
Ağlar
Gözden Geçirme ve Güncel Gelişmeler
Sunumlar ve Ödevlerin Tartışılması
CENG 525 Hata Toleranslı Hesaplama

Hata modelleme, test, bilgisayar sistemlerindeki hata toleransı sağlayan çoklama yöntemleri, hata tespit etme, hatayı düzeltme, hata kapsamı, alandaki güncel araştırma konuları.

Hafta Konu
1 Hata toleransına giriş
2 Dijital devreler ve hata modelleme
3 Birleşimsel ve ardışık devreler için sınama
4 Mikroişlemci tabanlı sistemler için sınama
5 Hata bulma, kendini kontrol eden modüller
6 Arıza teşhisi, çoklama
7 Ara sınav
8 Yazılım güvenilirliği
9 Kendini düzelten algoritmalar
10 Hata kapsama
11 Hassasiyet buluşu
12 Bozukluk buluşu
13 Alandaki güncel araştırma konuları
14 Alandaki güncel araştırma konuları
CENG 531 İleri Yapay Us

Yapay us yaklaşımları; yüksek düzenli mantık; tasarlama; uzman dizgeler; yapay us dizgelerin çevresi; yapay us dizgelerde esnek hesaplama; simgesel olmayan öğrenme; doğal dil işleme; akıllı aracı; çoklu aracı dizgesi; anlamsal örgü; robot bilimi.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Hüksek Düzeyli Mantıklar
Planlama
Uzman Sistemler
Çevre Modelleme
Özet
Esnek Hesaplama
Sembolik Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Semantik Web
Robotik
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği

Uzman sistem geliştirilmesindeki çeşitli tekniklere giriş. Bilgi tanıtma yöntemleri, üretim sistemleri, yorum yöntemleri, belirsizlik ve ipucu kombinasyonları, uzman sistem mimarisi ve kontrolu, bilgi edinme, uzman sistem programlama dilleri, çeşitli durum analizleri.

Konu
Giriş
Bilgi Gösterimi
Kitaplık
Belirsizlik
Dil İşleme
Bilgi Toplama
Uzman Dizge Yapıları
Üretici Dizgeler
Özetleme
Varlık Bilimi
Akıllı Aracı
Bilgi Düzenleme
Karar Destek Dizgeleri
Robot Bilimi
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama

Akıllı bilgisayar etmenlerinin karmaşık, belirsizlik içeren ve dinamik ortamlarda hedeflerine yönelik davranışları göstermeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, karmaşık problemlere atanan etmenlerin belirsizlik altında karar verebilme yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Etmenin doğru kararları verebilmesi için bulunduğu ortam hakkında sahip olduğu bilginin yanında ortam üzerinde değişikliğe neden olabilecek hareketlerinin, hedeflerinin ve tercihlerinin iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu ders kapsamında belirsizliğin modellenmesi ve belirsizlik altında karar verme sürecinde karşılaşılan sorunlarda kullanılabilecek olasılıksal çıkarsamaya dayalı çözüm yaklaşımları tartışılmaktadır.

Konu
Giris
Olasilikta cizgesel modeller
Belirsizliklerin oldugu bir ortamda bilginin temsil edilmesi
Bayes cikarsamasi
Bayes aglarinda cikarsama
Bayesa aglarinda ogrenme
Ozet ve Vize
Bilgi Muhendisligi
Bayes aglarinda cesitli uygulamalar
Zaman bazli modeller
Dinamik Bayes Aglarinda Cikarsama
Markov Karar Verme Surecleri
Kismen gozlemlenebilen Markov karar verme surecleri
Proje Sunumlari
CENG 534 Doğal Dİl İşleme için Derin Öğrenme

Doğal dil işleme, bilgi çağının en önemli teknolojilerinden biridir. Geleneksel doğal dil işlemede göreve özel öznitelik mühendisliği ve dile özel çözümler yaygındı. Son zamanlarda birçok farklı doğal dil işleme görevinde derin öğrenme yaklaşımları ile çok yüksek başarım elde edilmiş ve çok dilli çözümler ortaya konmuştur. Bu ders doğal dil işlemeye uygulanan derin öğrenmede ileri araştırmaları kapsamaktadır. Ele alınacak konular arasında sözcük vektör gösterimleri, pencere tabanlı sinir ağları, yinelemeli sinir ağları, uzun ömürlü kısa-dönem bellek modelleri, özyinelemeli ağlar, evrişimsel sinir ağları, bellek bileşeni içeren çok yeni modeller bulunmaktadır. Geniş ölçekli bir doğal dil işleme problemi üzerinde özel bir yapay sinir ağı çözümünün gerçekleştirimi, eğitilmesi, test edilmesi ve görselleştirilmesini içeren bir dönem projesi verilecektir.

Hafta Konu
1 Doğal dil işlemeye ve derin öğrenmeye giriş
2 Basit sözcük vektör gösterimleri: word2vec, GloVe
3 İleri sözcük vektör gösterimleri: Dil modelleri, softmax, tek katmanlı ağlar
4 Yapay sinir ağları ve geri yayılım–varlık ismi tanıma
5 Parametre eniyileme için pratik ipuçları: gradyan kontrolleri, aşırı öğrenme, düzenlileştirme, aktivasyon fonksiyonları, ayrıntılar
6 Yinelemeli sinir ağları–dil modelleme ve diğer görevler
7 Özyinelemeli sinir ağları–çözümleme
8 Genel tekrar
9 Evrişimsel sinir ağları—cümle sınıflandırma
10 Ses Tanıma
11 Makine çevirisi
12 Seq2Seq ve geniş ölçekli derin öğrenme
13 Doğal dil işlemede derin öğrenmenin geleceği: Dinamik bellek ağları
14 Proje Sunumları

 

 

 

CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel kuramı ve uzantıları: ilişkisel hesap, ilişkisel cebir, üst dereceli normal biçimler; ileri veri taban yönetim dizge kavramları: bütünlük, kurtulma, koşul zamanlı, güvenlik, sorgu eniyileştirme; nesneye dayalı veritabanları; dağıtık veri tabanları, ilgili uygulamalar ve tutanaklar: veri çoklama, veri parçalama, eşgüdümleme, yük dağılımı; koşut veritabanları; çıkarsamalı veritabanları; birleştirilmiş veritabanları ve türdeş/türdeş olmayan.

Konu
İlişkisel Model
Sorgu İşleme
Sorgu Eniyileme
Sorgu Eniyileme
İndeksleme
Indeksleme
Kilitler ve Koşut Zamanlılık
Koşut Zamanlılık Yönetimi
Paralel Verştabanları
Dağıtık Veritabanları
Zamansal Veritabanları
Veri Madenciliği
Veri Küpleri
Arama Motorları
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Stratejik Bilgi Çıkarımı
Veri Madenciliğine Giriş
Veri Ambarı Modelleri ve Teknikleri
Veri Hazırlama
Veri Madenciliği Temelleri
Kavram Tanımlama
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri

Bu ders düzensiz yapıda bilgi içeren belge koleksiyonlarında arama yapılmasını sağlayan bilgi erişim sistemlerinin bileşenleri ile ilgili konuları kapsar. Hem metin hem de resim ve video gibi zengin içerik taşıyan belge koleksiyonlarında bilgi erişimi ders içeriğinde yer almaktadır.

Konu
Boole’ca Erişim
Sözlükler ve Toleranslı Erişim
Dizin Oluşturma ve Sıkıştırma
Puanlama, Terim Ağırlıklama ve Yöney Uzayı Modeli
Bilgi Erişimde Değerlendirme
İlgililik Geribildirimi ve Sorgu Açılımı
Olasılıksal Bilgi Erişimi
Dil Modelleri
Metin Sınıflandırma
Belge Kümeleme
Ağda Aramanın Temelleri
Bağlantı Analizi
Görüntü ve Video Verisi Dizinleme
Bilginin Görselleştirilmesi
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım mühendisliği kavramını ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından yazılım geliştirme süreci anlatılacaktır. Ders kapsamında yazılım gereksinimleri, yazılım spesifikasyonu, yazılım analizi ve biçimsel analiz konuları işlenecektir. Ayrıca kalite yönetimi, ürün metrikleri, süreç metrikleri, COTS ve yazılım psikolojisi konuları da ele alınacaktır.

Konu
Problem
Süreç ve Yaşam Döngüsü Modelleri
Gereksinimler ve Spesifikasyonu I
Gereksinimler ve Spesifikasyonu II
Tasarım I
Tasarım II
Güven Tesis Etme (Sınama, Analiz, Kalite Güvencesi, Gözden Geçirmeler)
Metrikler ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
COTS ve Yeniden Kullanım
Biçimsel Doğrulama
Takım Organizasyonu ve İnsan Yönetimi
Programlama Dillerinin Yazılım Mühendisliği Bakış Açıları
Yazılım Emniyeti ve Genel Özetleme
Örnek Olaylar
CENG 552 Yazılım Sınama

Yazılım sınamanın temelleri, yazılım sınama süreci ve sürekli kalite arttırımı, sonlu durum modelleri ile sınama olgularının oluşturulması, beyaz kutu ve siyah kutu yaklaşımları ile sınama yeterliliği değerlendirmesi, model temelli yazılım sınama.

Konu
Yazılım doğrulama ve onaylamaya giriş
Yazılım test etmeye genel bakış ve sınıflamalar
Fonksiyonel (kara kutu) test etme I
Fonksiyonel (kara kutu) test etme II
Yapısal (beyaz kutu) test etme I
Yapısal (beyaz kutu) test etme II
Mutasyon test etme
Model-tabanlı test etme
Entegrasyon test etme
Regresyon test etme
Test durumu oluşturmaya genel bakış
Test süreçlerine genel bakış
Test etme araçları ve test otomasyonu
Yazılım güvenilirlik modelleme
CENG 555 Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı

Bu ders öğrencilere servis tasarımı ve mühendisliği konusunda bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır. Öğrenciler servis odaklı mimariler ile tasrımı çeviklik, uyumluluk ve maliyet-etkinlik olarak gerçekleştirmeyi öğrenecektir. Özellike mikroservis tabanlı mimariler ve reaktif sitemler olay odaklı modelleme vurgulanacaktır. Öğrenciler bu bilgileri uygulaycakları bir proje gerçekleştirecklerdir.

Hafta Konu
1 Servis Odaklılık
2 Servis Odaklı Mimari
3 Servis Tasarım Prensipleri, SOM Faydaları
4 Web servislerinin evrimi
5 Programlanabilir Web
6 Kaynak Odaklı Mimari
7 Servislerin Evrimi ve Mikroservisler
8 Alan Odaklı Tasarım
10 Olay Odaklı Modelleme
11 İleri Düzey Olay Odaklı Modelleme Kavramları
12 Olay Odaklı Analiz Yöntemi
13 Reactive Systems
14 Mikroservis Tasarım Örüntüleri
15 İleri düzey kavramlar
CENG 556 Yazılım Yönetimi

Bu ders yazılım yönetiminin ileri düzeyde iki boyutuna yoğunlaşmaktadır: kurumsal değişim ve yazılım ölçümü. Temel konular yazılım süreç iyileştirme çerçeveleri, çevik değişim modelleri, süreç modelleme notasyonları ve yazılım projelerinde ölçüm ve tahminleme modellerinden oluşmaktadır. Öğrenciler hem modelleme ve kurumsal değerlendirme projesi gerçekleştirmekte ve hem de yazılım ölçümü ve tahminleme ile ilgili deneyim kazanmaktadırlar.

Hafta Konu
1 Kalite İyileştirme Kavramları
2 Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Kalite Yönetimi
3 Kalite Yönetimi ve Değer
4 Yazılım Altkültürleri
5 Olgunluk Modelleri
6 Çevik Olgunluk Modelleri
7 Örüntülerin Değişimi
8 Süreç Modelleme Notasyonları
9 Süreç Modelleme
10 Ölçüm Teorisi
11 Kalite Ölçümü
12 Yazılım Büyüklük Ölçümü ve Tahminleme
13 Kurumsal Değişim Engelleri
14 Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Tabanlı Organizasyonlar
CENG 557 İleri Yazılım Tasarım Şablonları

Bu ders ileri yazılım tasarım şablonları üzerine odaklanmıştır. Dersin ana konularını; ileri nesneye dayalı programlama presipleri, nesneye dayalı tasarım şablonları, kurumsal uygulama mimarisi şablonları, kurumsal uygulama bütünleştirme şablonları ve alana dayalı tasarım şablonları oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler tasarım şablonları kullanarak modern yazılım geliştirme kavramlarını öğrenecek ve bu kavramları kullanarak orta büyüklükteki bir yazılımı takım olarak geliştirecektir.

 

Hafta Konu
1 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarıma Giriş
2 Abstrakt Sınıflar ve Arayüzler ile Kalıtım ve Polimorfizm
3 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
4 Mimari Tasarım Şablonu – Model Görünüm Yönetici
5 Gözlemci Tasarım Şablonu
6 Üretim Tasarım Şablonları
7 Yapısal Tasarım Şablonları
8 Davranışsal Tasarım Şablonları
9 Kurumsal Uygulama Mimarisi Şablonlarına Giriş
10 Nesne-İlişki Tasarım Şablonları
11 Kurumsal Uygulama Bütünleştirme Şablonlarına Giriş
12 Mesajlaşma Tasarım Şablonları
13 Alana Dayalı Tasarıma Giriş
14 Mikroservis Tasarım Şablonları
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili kavramlar ve uygulamalar, risk ve zayıflıkların analizi, politika oluşturma, kontrol ve koruma metotları, veritabanı güvenliği, kimlik denetleme teknolojileri, hukuk ve mahremiyet gibi konular ders kapsamında incelenecektir.

Konu
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 2: Politikalar
Modül 2: Politikalar
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Ders Projesinin Tamanlanması
Ders Projesinin Tamanlanması
CENG 562 İnternet Güvenliği

İnternet güvenliğine giriş, Temel şifreleme teknikleri, TCP/IP güvenliği, Elektronik posta güvenliği, Web güvenliği, Ağ yönetim güvenliği, Güvenlik duvarları, Saldırı tespit sistemleri, İnternet güvenlik yönetim araçları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği

Güvenli veritabanları ve güvenli yazılım uygulamaları konuları, geliştirim yöntemleri ve araştırma alanları. Veritabanları ve yazılımlar için güvenlik modelleri, temelleri ve pratikleri.

Konu
Yazılım güvenliğine giriş
Yazılım zayıflıkları I
Yazılım zayıflıkları II
Güvenli yazılım geliştirme metodolojisi
Güvenli yazılım analiz ve tasarımı
Güvenli yazılım gerçekleştirme, test etme ve denetleme
Kod denetleme
Statik analiz
Ortak Kriterler
Veritabanı güvenliğine giriş
Erişim denetimi
Rol-tabanlı erişim denetimi
Şebekeler
Etiket güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu

Strateji, Güvenlik, Ulusal/Uluslararası Kripto Strateji ve Politikası, Kripto Cihazları İthalat/İhracat Rejimleri, Bilgi Yönetimi ve Politikası Geliştirme, Bilgi Sistemleri Stratejisi/Güvenliği Standart ve Politikaları, Bilgisayar Güvenliği Acil Durum Kurumları (CERTs), Süreklilik Planlaması, Beklenmeyen Durum ve Sonrası Standart ve Politikalarının Belirlenmesi, Organizasyonlar, NGO-Think Tanks, Bilgi Sistemleri ve Açık Kaynak İstihbaratı, Strateji/Politika Belirleyici Yazılımlar-Simülatörler, Elektronik Ticaret, Onay Kurumları, Elektronik Noter, Elektronik Para.

Konu
Bilgi sistemleri yönetimine giriş
Bilgi sistemleri yönetiminin evrimi
Bilgi sistemleri yönetim modelleri ve yapıları
Bilgi teknolojileri idaresi
Bilgi sistemleri planlama I
Bilgi sistemleri planlama II
Bilgi sistemleri için organizasyonel modeller
Standartlar ve prosedürler
Yasal konular
Finansal konular
Bilgi sistemlerinde kalite yönetimi
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi I
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi II
Bilgi sistemlerinde güven yönetimi
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları

Kavramlar, Terminoloji, Komuta-Kontrol-İletişim-Bilgisayar ve İstihbarat ( Command-Control-Communications-Computers and Intelligence – C4I ) Yapısı, Hedefler ve Tehditler, Siber Uzayda Saldırı ve Önlemler, Ekonomik – Psikolojik ve İstihbarat Savaşları, Bilgi Savaşları Stratejisi, Siber Uzayda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Siber Terörizm.

Konu
Giriş
Bilgi Savaşları Kavramları
Bilgi ve Savaş: Bir Devrim mi Gerçekleşti?
Savaşın Yeni Yüzü, Sibersavaş: Siber İstihbaratta Olaylar Arasında Bağlantıların Kurulması.
Savaş Sanatı: Sun Zi nin Askeri Yöntemleri
Düşmanını Tanı
Düşmanından Öğrenme
Komünikasyon Kayıtlarından Kurumsal Yapının Çıkarılması
Araçlar ve Yöntemler: Rakip Karar Verme Süreçlerini Etkilemek Üzere Pratik Yaklaşımlar
Komutanın Kırılması: Kurumsal Karar Vermede Görülen Yaygın Aksaklıklar
Yenilginin Yayılması-Parçalanmanın Kendi Kendini Sağlamlaştırması
Dedikodu Önemlidir-Şüphe Sokularak İstikrarın Bozulması
Kristal Küre
Kurumsal Zırh-Saldırılara Karşı Dayanıklı Kurumların Tasarlanması
CENG 590 Seminer

Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

CENG 600 Doktora Tezi

Doktora derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmış. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf

Bu ders, imgelerden 3 boyutlu bilgi (özellikle şekil) çıkarımı ile ilgili algoritma ve uygulamaları kapsar. Öncelikle kamera modeli ve kalibrasyonu, 2B ve 3B projektif geometri ve ilgi noktası çıkarımı konuları işlenir. Ardından, tek imgeden geriçatım, hareketten yapı çıkarımı, siluetlerden şekil çıkarımı gibi edilgen 3B geriçatım teknikleri görülür. Ayrıca, doğrudan 3B veri elde eden aktif algılama teknikleri (uçuş süresi kameralar, yapısal ışık, lazer tarayıcılar) de işlenir.

Konu
Kamera modeli ve kalibrasyonu
İlgi noktası çıkarımı ve nokta eşleme
İlgi noktası takibi ve optik akış
2 Boyutlu projektif geometri
RANSAC ve ilgi noktaları kullanarak imge hizalama (imge bükme)
3 Boyutlu projektif geometri ve epipolar geometri
İki imgeli ve çoklu imgeli hareketten yapı çıkarımı
3 Boyutlu eşzamanlı konumlama ve haritalama
Stereo eşleme ile derinlik çıkarımı
İmge bölütleme
X’ten şekil çıkarımı
3 Boyutlu geriçatım
Aktif algılama teknikleri
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi

Ders içeriğinde paralel ve seri algoritmaların karmaşıklık analizlerinin öğretilmesi ve tasarım kuram ve modellerinin çalışılıp, kritik değerlendirmelerinin yapılabilir bir seviyeye öğrencilerin getirilmesi bulunmaktadır.

CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı

Bu ders kapsamında öğrenciler kategori kuramının ispat tekniklerinde kullanımını öğrenecek ve bilgisayar bilimlerinde sunulan araştırmaları değerlendirme ve bilimsel olarak kendi araştırma sonuçlarını sunabilecek bir temel bilgi ve deneyim altyapısına sahip olacaklardır.

CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmaya giriş, Bilimsel araştırma süreç modelleri, Entellektüel buluş, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırıcılar, Bilimsel araştırma yazıları okuma yöntemleri, Bilimsel araştırma yazılarının yapısı, Literatür tarama yöntemleri, Bibliyografi ve atıflar, Bilimsel araştırma sunumları, Bilimsel araştırma proje önerileri, Bilimsel araştırma proje planlama, Risk yönetimi, Yasal, sosyal ve etik konuları.

CENG 631 Bilişsel Hesaplama

İnsan beyni; ussal kavramlar, örneklemeler ve yapılar; ussal kavramlar için matematiksel örneklemeler; bilinç evrimin örneklenmesi; iş birlikçi us; ussal makinalar.

Konu
Özet
İnsan Beyni
Problem Decomposition
Belirtmeli Matematik
Bilişsel Çevre
Bilişsel Kavramlar
Davranışsal Yapılar
Bilişsel Yapılar
Sınav
Bilinç Evrimi
Hesaplamalı Us
Öğrenme
Etkileşim
Bilişsel Makinalar
CENG 632 Hesaplamalı Us

Bayes ağları; kargaşa kuramı; akıllı davranışlar; karma yapma ve karma düzenler.

CENG 641 Veri Tümleme

Bu ders veri tümlemedeki sistem, mantık ve sosyal farklılıklar gibi zorlukları ortaya koyarak başlayacaktır. Ders ardından türdeş olmamaya çözüm olan diller, otomatik şema eşleştirme teknikleri, türdeş olmayan sistemlerde sorgu işleme ve veri tümleme için kullanılan mimariler gibi temel konuları ele alacaktır. Son olarak, ticari sistemlerde bu konuda gelinen nokta ve very uzayları tartışılacaktır.

Konu
Veri Tümleme Nedir?
Veri Tümlemenin Zorlukları
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Otomatik Şema Eşleştirme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Alanları
Ticari Veri Tümleme Sistemleri
Veri Tümleme Sistemlerinin Evrimi
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği

Bu alanda önerilen yöntemler, basit, zaman ve bellek etkin sezgisel tekniklerden, hesaplama karmaşıklığı yüksek, gizlemeyi kesin yapan algoritmalara kadar varan geniş bir yelpazede yeralmaktadır.

Konu
Gizliliği Koruyan Veri Madenciliğine ve İlişkisel Kural Saklamaya Giriş
Arka Plan (Terminoloji ve Temel Bilgiler)
İlişkisel Kural Saklama Yöntemleri
Diğer Bilgi Saklama Yöntemleri
Sezgisel Yaklaşımlar
Sınır Tabanlı Yaklaşımları
Max–Min Algoritmaları (BBA Algoritması)
Max–Min Algoritmaları (Diğer)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Menon Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Inline Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (İki Aşamalı Yaklaşma Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Melez Algoritma)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Koşut Zamanlama Çerçevesi)
Kesin Gizleme Algoritmalarının Ölçülendirilmesi
CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler

Biçimsel Yöntemlere Giriş, Önerme ve Betimleme Mantıkları, Program Doğrulama, CSP süreç algebrası, Protokol Doğrulama, Model Denetimi, Otomata ile Sistem Modelleme, Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama, Model Denetimi Algoritmaları, Sembolik Model Denetimi, Soyutlama Yöntemleri, SPIN Model Denetim Aracı.

Konu
Biçimsel Yöntemlere Giriş
Önerme ve Betimleme Mantıkları
Program Doğrulama
Program Doğrulama
CSP süreç algebrası
Protokol Doğrulama
Model Denetimi
Otomata ile Sistem Modelleme
Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama
Model Denetimi Algoritmaları
Model Denetimi Algoritmaları
Sembolik Model Denetimi
Soyutlama Yöntemleri
SPIN Model Denetim Aracı
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler

Asimetrik kripto sistemlere ilişkin temel matematik konuları ve uygulama koşul ve prensipleri değerlendirilecektir. Dönem sonunda öğrencilerin güvenlik problemini analiz ederek, en uygun protokolü seçme ve uygulayabilme yeterliliğinde olması için çalışmalar kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülecektir.

CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 663 Kriptanaliz

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 690 İleri Seminer

Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür taraması yaparak bilgi toplamasını ve topladığı bilgiyi raporlayarak seminer olarak sunabilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencinin, sunum teknikleri, sunum formatı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Dördüncü Sınıf

Course Code Course Name Description Prerequisite(s)
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları

Bölüm hakkında ve genel olarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgi vermeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi. Fakültenin tanıtımı ve çeşitli aktiviteler hakkında bilgi verilmesi. Üniversite içindeki ve diğer çevre kuruluş ve firmalardaki bilgisayar merkezlerinin gezilerek incelenmesi. Temel bilgisayar terimleri: terminoloji, sistem bileşenleri and işleyişi.Internet, Internet Servis Yazılımları, www, e-mail, Windows-Unix-Dos İşletim Sistemleri, Java ile kodlama, Masaüstü Yazılımları.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Bilgisayar biliminde kullanılan temel kavramları ve tanımları kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme ve çözümler üretebilme.
 3. Bilgisayar muhendisliginin uygulama alanlarını açıklayabilme

 

Konu
Bilgisayar mühendisliğine giriş
Veri depolama
Veri işleme
İşletim sistemleri
Bilgisayar ağları ve internet
Algoritmalar
Algoritmalar (devam)
Programlama dilleri
Yazılım mühendisliği
Veri yapıları
Dosya yapıları
Veri tabanı sistemleri
Yapay zeka
Genel değerlendirme
CENG 112 Veri Yapıları

Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree’ler.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Soyut veri yapılarını kullanabilme ve tasarlayabilme.
 2. Dizi ve bağlı veri yapılarını gerçekleştirebilme.
 3. Özyinelemeli veri yapıları ve algoritmaları tasarlayıp analiz edebilme.
 4. Abstract Veri Tipleri tasarlayıp gerçekleştirebilme.
 5. Arama için kullanılan veri yapıları ve algoritmaları gerçekleştirebilme ve kullanabilme.
Konu
Giriş
Veri Soyutlama
Kuyruklar ve Yığınlar
Algoritma Analizi
Özyinelemeli Veri Yapıları: Bağlı Listeler ve Ağaçlar
Temel Sıralama Yöntemleri: Seçme, Yerleştirme ve Kabuk Sıralama
Birleştirerek Sıralama
Hızlı Sıralama
Öbekler (Heaps) ve Öncelikli Kuyruklar
Sembol Tabloları ve İkili Arama
İkili Arama Ağaçları
Dengeli Arama Ağaçları
Karma Tablolar
Çizge Yapıları ve Çizge Ziyaret Yöntemleri
CENG 113
CENG 113 Programlamaya Giriş

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeşitli terminolojilerin temelleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Basit problemlere algoritmik çözümler üretebilme.
 2. Programlamanın temel unsurlarını açıklayabilme ve kullanabilme.
 3. Karar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 4. Tekrar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Bilgisayar programlarını izleyebilme ve inceleyebilme.
 6. Fonksiyon tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
 7. Problem çözmede özyineleme yaklaşımını kullanabilme.
 8. Sınıf tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
Konu
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – I
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – II
Tip, operatör ve ekspresyonlar
Program akış kontrolü
Fonksiyonlar
Program Yapıları
Ders Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Diziler ve Katarlar
İşaretleyiciler
İşaretleyiciler ve Diziler
Özçağrılı Fonksiyonlar
Dinamik Bellek Tahsisi
Ders Değerlendirme ve Tekrar
Giriş Çıkış Fonksiyonları
CENG 115 Ayrık Yapılar

Kümeler ve Fonksiyonlar, Temeller: Algoritmalar, Tam Sayılar, Matrisler, İspat Metotları, Matematiksel Tümevarım, Rekursif Tanımlamalar, ve Algoritmalar, Program Doğruluğu, Saymanın Temelleri, Güvercin Yuvası Prensibi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Rekürans Bağıntısı, Böl-Yönet / İçer-Dışla Bağıntıları, n-li Bağıntılar, Bağıntı Gösterimleri ve Kapanımları, Denklik Bağıntısı, Kısmi Düzenleme, Çizge Terminolojisi, Çizge Gösterimi ve Çizgede Eşbiçim, Bağlantı, Euler ve Hamiltonian Yollar, En Kısa Yol Problemleri, Düzlem Çizge ve Çizge Boyama, Ağaç Gezme, Ağaç Yapıları ve Sıralama, Spanning Ağaçlar, Minimum Spanning Ağaçlar, Boolean Fonksiyonlar ve Gösterimleri, Minimizasyon, Hesaplama Elementleri, Karmaşa Sınıfları, P-NP-NP Tam Karmaşa Sınıfları, Uzay Karmaşası, Sayı Dönüşümü, Hesapsal Mantık, Maksimum ve Minimum, Kodlama ve İnşa.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı ayrık yapıları karşılaştırabilme ve kullanabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun çözüm yollarını belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
Konu
Mantık
Önermeler
İspat yöntemleri
Kümeler ve Fonksiyonlar
Seriler ve Toplamlar
Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi
Sayılar, Bölünebilme ve Matrisler
Dönem arası sınav
Tümevarım ve özyineleme
Sayma teknikleri, permütasyon, kombinasyon
Ayrık olasılık teorisi
Yinelemeli fonksiyonlar
İlişkiler
Çizgeler
CENG 211 Programlamanın Temelleri

Nesne temelli programlama yaklaşımı, metotlar, sınıflar, karmaşıklığı gizleme ve kalıtım; temel algoritmalar, sıralama ve arama, kullanıcı tanımlı sınıflar, kendini çağırma kavramı ile faydaları ve getirdiği problemler, istisna yönetimi, uygulama program arayüzleri kullanımı basit grafik programlama, yazılım tasarım kavramı.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir biçimde tasarlayabilme.
 2. Problem çözümlerini nesneye dayalı bir programlama dili kullanarak gerçekleyebilme.
 3. Kalıtım yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 4. Soyutlama yaklaşımı ile nesneye dayalı programlama yapabilme.
 5. Veri yapılarını nesneye dayalı bir biçimde kullanabilme.
Konu
Giriş
Kontrol Yapıları
Sınıflar ve metotlar
Nesneler ve metotlar
Kalıtım
Çokbiçimlilik
Vize
Arayüzler
Ayrıksı Durum Kotarımı
Akışlar ve Dosya G/Ç
Özyineleme
Dinamik Veri Yapıları
Problem Çözümleri
Dönemin değerlendirilmesi
CENG 113
CENG 212 Programlama Dilleri Kavramı

Programlama dillerinde imla, mantıksal ve içeriksel yöntemler. Veri saklanması ve kontrolü. Tanımlayıcıların ilintilendirilmesi. Prosedürel tanımlama ve özetleme. Tanımlar, sıralamalar ve eşzamanlı süreçler. Tipler. Formal semantikler. Günümüzde kullanılan programlama dillerinin belli başlı özellikleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Farklı programlama paradigmalarına mensup dilleri kullanabilme.
 2. Yeni bir programlama dilini kolaylıkla kullanma becerisi gösterebilme.
 3. Bir programın derleme ve çalışma safhalarını açıklayabilme.
 4. Yüksek seviyeli fonksiyonlar yazabilme.
Konu
Giriş
Programlama dili sözdizimi
İsimler, etki alanları ve bağlantılar
Kontrol akışı yapıları
İterasyon ve özyineleme
Veri tipleri
Altyordamlar ve kontrol soyutlaması
Parametre geçiş yöntemleri
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-1
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-2
Fonksiyonel programlama-1
Fonksiyonel programlama-2
Mantık Programlama-1
Mantık Programlama-2
CENG 213 İşlem Teorisi

Soyut automata, ağırlık olarak sonlu durum makineleri; push-down automata; ve Turing makineleri. Formal diller, özellikle içerik-bağımsız diller. Automata ve diller arasındaki ilişkiler. Hesaplanabilirlik ve çözülebilirlik.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Dil tanımlarını sınıflandırabilme.
 2. Problemleri analiz edebilme, uygun gösterim şekilleri belirleyebilme.
 3. Soyutlama yeteneği gösterebilme.
 4. Bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıyabilme.
Konu
Giriş.
Kümeler, bağıntılar ve fonksiyonlar.
Temel ispat teknikleri, kapsanımlar (closures).
Diller.
Deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomata.
Düzenli ifadeler.
Bağlamdan bağımsız gramerler.
Pushdown otomata.
Turing makineleri.
Karar verilebilirlik.
Chomsky hiyerarşisi.
Hesaba dayalı karmaşıklık.
NP-tamlık.
P’ye karşı NP’nin durumu.
CENG 214 Mantık Tasarımı

Bilgisayar mimarisine giriş. Sayı sistemleri. Bool Cebiri. Mantık kapıları ve flip-floplar. Kombinasyonel ve sıralı devre tasarımı. Dizgeler, sayaçlar. Bus Transferi. RAM, ROM üniteleri. Komut işletimi ve devresel kontrol.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Birleşimsel devreleri analiz edebilme ve tasarımını yapabilme. 
 2. Aritmetik ve mantık işlem birimlerinin tasarımını gerçekleştirecek yeteneği gösterebilme.
 3. Bellek birimleri ve programlanabilir mantık devrelerinin temellerini kavrama ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisi gösterebilme.
 4. Sonlu durum makinaları ve ardışıl mantık devrelerinin tasarımını gerçekleştirebilme.
Konu
İkili mantık ve Kapılar
Boolean Cebir, Standart Formlar
Harita basitlestirme ve degistirme
NAND, NOR, XOR kapıları ve entegre devreler
Analiz ve tasarım prosedürleri
Aritmetik devreler, dekoder ve enkoder
Multiplekser, standart grafik sembolleri
Latchler ve flip-floplar
Analiz süreci, D flip-floplariyla tasarım, JK flip-floplarıyla tasarım
Yazmaçlar, kaydırma yazmaçları, paralel yüklü kaydırma yazmaçları
Ripple sayacı, senkron ikili sayaç, diğer senkron sayaçlar
RAM, bellek çözümlemesi, hata tespiti ve düzeltme, ROM
PLD, PLA ve PAL
Yazmaç transferi, algoritmik durum makineleri, mikroislemler, bus transferi, islemci unitesi
CENG 215 Devreler Ve Elektronik

Elektrik devrelerinin temelleri ve genel kavramlar (voltaj, akım, güç vb.), temel bileşenler (direnç, bobin, kapasitör, transistör, OPAMP vb.), temel kanunlar (Ohm, Kirchhoff vb.) ve devre analiz yöntemleri. Frekans tepkisi, geçiş analizi, Laplace çevrimi, Fourier serileri. Elektronik ekipmanlara giriş, diyot, transistörler, MOS teknolojisi, mantık aileleri.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Elektrik devrelerini analiz edebilme ve tasarım problemlerine uygun  çözüm yollarını belirleyebilme.
 2. Devrelere ilişkin deney tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme.
 3. Temel elektronik ekipmanları analiz edebilme ve kullanabilme becerisi gösterebilme, elektronik devrelerin tasarlayabilme.
 4. Sayısal elektroniğin temellerini kavrayarak mantık kapılarının devrelerle gerçekleyebilme.
  Hafta Konu
  1 Elektrik devreleri ve temel devre elemanlarına giriş
  2 Devre yasaları ve teoremleri
  3 Devre analiz yöntemleri
  4 1. dereceden devrelerin analizi
  5 2. dereceden devrelerin analizi
  6 Bağlı kaynaklar ve yükselteçler
  7 Büyük ve küçük sinyal modelleri, sinusoidal cevap
  8 Dönem arası sınav
  9 İşlemsel yükselteç soyutlaması
  10 Empedans modeli
  11 Süzgeçler
  12 Sayısal soyutlama
  13 Sayısal kapıların gerçeklenmesi
  14 Enerji ve güç

   

   

CENG 216 Sayısal Hesaplama

Matris çevrimiyle ilgili sayısal teknikleri içeren uygulamalar ve araştırmalar, lineer denklem sistemleri ve optimizasyon, sonlu fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaşık değer bulma, sayısal diferansiyel ve integrasyon. Bu yöntemlere ilişkin algoritmalar yardımıyla hız, verimlilik ve uygulanabilirliklerinin incelenmesi. Çeşitli nümerik metodların ve kuralların, bilgisayarlardaki programlama dillerinde ve etkin programlama tekniklerinden de yararlanılarak uygulamalarının yapılması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Gerçek sayıların sonlu gösteriminin verilen bir algoritma üzerine etkilerini açıklayabilmek.
 2. Hesaplamalardaki sayısal hatayı çıkarabilmek ve aynı problem için farklı algoritmaların sayısal hatalarını karşılaştırabilmek.
 3. Türev, integral, aradeğerleme ve/veya eniyileme gerektiren sayısal problemleri çözebilmek.
 4. Sayısal problemlere yinelemeli çözümleri uygulayabilmek.
 5. Verilen bir problem tanımına uygun doğrusal/doğrusal olmayan sistemleri yazabilmek.
 6. Verilen doğrusal/doğrusal olmayan bir sisteme uygun sayısal algoritmayı uygulayabilmek.
Konu
Nümerik hesaplama yöntemlerine giriş
Nümerik hesaplamada hatalar
Taylor serisi
Taylor serisi
Sonlu fark hesabı, ileriye ve geriye doğru fark hesapları
Sonlu fark hesabı, merkezi fark hesapları, polinomlar
İçdeğerbiçim ve dışdeğerbiçim
Denklem kökü bulma yöntemleri, Newton yöntemi
Denklem kökü bulma yöntemleri, Secant yöntemi
Eşzamanlı lineer cebirsel denklem çözümleri, temel dizey işlemleri
Dizey evritimi
En küçük kareler eğri uydurma
Fonksiyonel yaklaştırma
Sayısal entegrasyon
CENG 218 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı

Yazılımda algoritmaların rolü, Fonksiyonların büyümesi, reküranslar, olasılık tabanlı analiz ve rastgeleleştirilmiş algoritmalar, dinamik programlama, aç gözlü algoritmalar, ileri veri yapıları, graf algoritmaları, NP-Bütünlük.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Algoritma yaklaşımı ile problemlere çözüm önerebilme.
 2. Verilen bir problem için algoritma tasarım seçeneklerini belirleyebilme.
 3. Uygulamaların karmaşıklıklarını analiz edebilme.

Konu
Genel bakış
Karmaşıklık teorisi
Asimptotik gösterim
Yinelemeler
Dinamik programlama
Analiz , dizayn ve gerçekleştirim
Sınav
Fırsatçı algoritma
Birleştirme
İleri veri yapıları
Çizge algoritmaları
Dizgi eşleştirme
Sıralama
Problem çözme
CENG 222 Olasılık ve İstatistik

Elementer olasılık teorisi, koşullu olasılık ve bağımsız olaylar, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, bileşke ve koşullu dağılımlar, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, parametre tahminlemesi, güven aralıkları, regresyon ve varyans analizini de içeren hipotez testleri, simulasyon.

Öğrenim Çıktıları:

1.Olasılık ve rasgele değişken kavramlarını açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
2.Yaygın olasılık dağılımlarını ve özelliklerini betimleyebilmek ve kullanabilmek.
3.Betimsel istatistiği kullanabilmek.
4.Dağılım parametrelerini kestirebilmek.
5.Güven aralıklarını hesaplayabilmek.
6.Hipotez test edebilmek.
7.Bilgisayarla işlemi olasılık ve istatistik kavramlarını araştırmak ve nicel incelemeler yapmak için bir araç olarak kullanabilmek.

Konu
Populasyon ve değişkenler. Frekans tabloları, yer ölçütleri
Dağılış ölçütleri, örnek ve populasyon.
Olasılık
Şans değişkenleri ve beklenen değer kavramı.
Kesikli şans değişkenleri: Uniform, Bernoulli, binom, geometrik, negatif binom ve Poisson
Sürekli şans değişkenleri: Uniform, Normal, gamma, üssel, weibull dağılışları.
Ara sınav
Tahminleme
Hipotez kontrolları
Hipotez kontrolları: Büyük örnek testleri (z testleri)
Hipotez kontrolları: Küçük örnek testleri
Hipotez kontrolları : X^2 Testleri
Linear Regression and Correlation
Değerlendirme
CENG 311 Bilgisayar Mimarisi

Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut arama, ayırma ve işletme. CPU organizasyonu. Devresel ve mikroprogramlı kontrol mimarisi. Aritmetik algoritmalar ve aritmetik işlemci tasarımı. Girdi-Çıktı düzenlemesi. Bellek düzenlemesi, sanal bellekler, ön bellekler ve bunların yönetimi. Makine dili ve assembly dili. Komut yapıları ve adresleme modları. Çeşitli bilgisayar mimarilerinin incelenmesi: Von Neumann, Paralel ve RISC. Performans arttırımı için kullanılan Pipelining ve diğer ileri düzey teknikler. Paralel hesaplamaya, ara bağlantı ağlarına ve çoklu işlemcilere giriş.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı yapabilme.
 2. Mikroişlemci gerçeklemesi ve testi konusunda tecrübe gösterebilme.
 3. Assembly dilinde programlama yapabilme.
Konu
Bilgisayar mimarisine ve temel bilgisayar organizasyonuna giriş
Bilgisayar aritmetiği (Lab: VHDL dilinin temelleri)
MIPS mimarisi ve Assembly (Lab: VHDL programlama ve simülasyon)
Özel ve genel amaçlı veriyolu tasarımı (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 1)
VHDL programlama dili (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 2)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 1 (Lab: Pabs dahili ünitelerinin implementasyonu)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 2 (Lab: Pabs ünitelerinin entegrasyonu ve mikroişlemcinin testi)
Çevre birimlerinin tasarımı, kesme mekanizmaları (Lab: Pabs kesme mekanizması
Pipelining, Pabs Assembly (Lab: Pabs için assembler ve linker
8086 tabanlı bilgisayar tasarımı (Lab: 8086 assembly programlama – 1)
8086 assembly programlama – 1 (Lab: 8086 assembly programlama – 2)
8086 assembly programlama – 2 (Lab: 8086 assembly programlama – 3)
“Segmentation”, “Paging”, Çalışma modları: “real”, “protected”, “virtual”.
Memory organizasyonu (Lab: İşletim sistemi tasarımının temelleri)
CENG 214
CENG 312 Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarına genel bakış: ağ mimarisi ve ISO-OSI modeli. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoğrafyası: Bağlantı analizleri, erteleme analizi ve omurga analizi. Fiziksel katman: iletme ve çoklandırma, terminal idaresi, hatalar. Veri bağlantı katmanı ve bağlantı protokolleri. Ağ katmanı: yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar. İletim ve oturum katmanı. Sunum katmanı. Uygulama katmanı. Ethernet, token ring ağları, protokoller, bazı ağların ve protokollerinin tanımlanması, ağ planlaması ve idaresi.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İletişim sistemlerinin temel kavramlarını kullanarak sistem analizini yapabilme.
 2. Katmanlı ağ modeli ve Internet protokollerini analiz edebilme.
 3. Ağ ve protokol tasarımlarını gerçekleştirebilme.
Konu
Chapter 1 Giriş Chapter 2 Network Modelleri
Chapter 3 Veri ve sinyaller
Chapter 6 Multiplexing & Spreading
Chapter 7 Transmission Media
Chap 9 : Using Telephone and Cable for Data Transmission + Chap 13: Wired LANs: Ethernet
Chap 14: Wireless LANs
Chap 18: Virtual Circuit Networks: Frame Relay & ATM
MIDTERM
Chap 19: Network Layer: Logical Addressing
Chap 23: Process to Process Delivery:UDP,TCP,SCTP
Chap 25: Domain Name System
Chap 26: Remote Logging, Electronic Mail, File Transfer
Chap 27: WWW and HTTP
Özet
CENG 315 Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminin bilgisayar mühendisliği ile ilgisi; veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve ilişkisel model; normal formlar ve faydaları; veri tabanları yaratma, altında yatan yöntemler, veri tabanı dilleri; bilgi çekimine ilişkin problem; SQL, kullanımı ve gücü; ağlar üzerindeki bilgi sistemleri, özel sistemler ve uygulamalar; özel problemler, erişim, güvenlik ve tutarlılık; ilgili kanuni ve ahlaki konular.

Öğrenim Çıktıları:

1.Her türlü ilişkisel veritabanı modelini tasarlayabilme yeteneğini kazandırmak.
2.Her türlü ilişkisel veritabanını yaratma yeteneğini kazandırmak.
3.İlişkisel cebir ve SQL dilini iyi seviyede öğretmek.
4.Veritabanlarına normalizasyon aşamalarını uygulayabilme yeteneği kazanmak.
5.Veritabanı koşut zamanlılık yöntemlerini kavrama.
6.Veritabanlarında tutarlılık ve güvenlik sağlama yöntemlerini kavrama.
7.Grup çalışması ile proje yapma ve sunma becerisi kazanma.

Konu
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi
İlişkisel Model
İlişkisel Veritabanı Dizaynı
İlişkisel Cebir
SQL (Veri İşleme Dili)
SQL (Veri Tanımlama Dili)
Normalizasyon
Tutarlılık ve Güvenlik
Verimli Sorgu Eniyileme
Sunucu ve İstemciler
JDBC
Eşzamanlılık
Dönem Projeleri
CENG 316 Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisinin rolü, yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi, yazılım yaşam döngüsü modelleri, gereksinim analizi, spesisfikasyon, tasarım uygulaması; temel teknikler; bakımın önemi; geliştirme sürecinin her aşamasında kalite; yeniden kullanılabilirliğin faydası; verifikasyon ve validasyon; ölçütlerin kullanımı, ekip oluşturma, insan-bilgisayar arayüzü.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Verilen bir proje konusunda gereksinimleri belirleyebilme.
 2. Projedeki fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki farkları ayırt edebilme .
 3. Nesne-tabanlı yaklaşımla tasarım yapabilme.
 4. Proje tanımı yazabilme.
 5. Süreç modelini kullanabilme, uygulayabilme.
Konu
Yazılım mühendisliğine giriş, sürece genel bakış
Süreç modelleri, atik süreç modeli
Yazılım mühendisliği uygulaması, sistem mühendisliği
Gereksinim mühendisliği, analiz modeli
Nesne-tabanlı yaklaşım
Tasarım modeli, tasarım mimarisi
Test strateji ve teknikleri
Bilgisayar destekli yazılım geliştirme araçları
Ürün metrikleri
Proje yönetimi, metriklerin ölçülmesi
Yazılım kalite yönetimi
Biçimsel yöntemler
Proje teknik gözden geçirme toplantıları
Proje sunum ve demoları
CENG 318 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi kavramları ve tarihçesi, girdi cihazları ve etkileşim teknikleri, bilgi araçları, kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları, 3B kullanıcı arayüzleri, uyarlanır arayüzler, kullanıcı modellemesi, ses tanıma ve etkileşimli arayüzler, giyilebilir bilgisayarlar, çok kipli arayüzler ve algısal arayüzler.

Öğrenim Çıktıları:

1.İnsan bilgisayar etkileşimi teorisi ve araştırmalarını kavrama.
2.Sistem tasarımının kullanıcı tavır ve davranışları üzerindeki etkisini tanıma.
3.Kullanıcı merkezli tasarım ve değerlendirme süreçlerini tanımlama.
4.Sistemlerin tasarım ve gerçekleştiriminde kullanıcı merkezli tasarım süreçlerini kullanabilme.

Hafta Konu
1 Giriş, insan bilgisayar etkileşiminin tarihçesi.
2 Kolaylık, kullanılabilirlik. Kullanılabilirlik prensipleri.
3 Teknolojinin sınırları. İnsan bilgisayar etkileşiminde yeni teknolojiler.
4 Prototiplendirme teknikleri.
5 Kullanılabilirliğin değerlendirmesi. Kestirimci ve yorumlayıcı değerlendirme.
6 Kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları. Etkileşim tasarımı süreci.
7 Vize sınavı
8 Kullanıcı modellemesi ve kullanıcı profili. Uyarlanır arayüzler.
9 3B kullanıcı arayüzleri, artırılmış gerçeklik.
10 Ses tanıma ve etkileşimli arayüzler.
11 Görü tabanlı, algısal arayüzler.
12 Yaygın hesaplama. İnsan Bilgisayar Etkileşimi geleceğe yönelik öneriler: Yapay zekanın, ağların rolü vs.
13 Proje sunumları.
14 Proje sunumları.
CENG 322 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler’ lar, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut işletim sistemlerinin incelenmesi ve belli başlı işletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluşturulması.

Öğrenim Çıktıları:

 1. İşletim sistemlerinin temel kavramlarını edinerek modern mimari ve işletim sistemlerinde bunları analiz edebilme ve tasarım yapabilme. 
 2. İşletim sistemlerinin yer aldığı sistemleri analiz edebilme ve ilgili problemleri tanımlayabilme.
 3. İşletim sistemlerinin problemleriyle ilgili farklı çözüm yöntemlerini karşılaştırabilme ve en uygununu seçebilme.
Konu
Bilgisayar Sistemleri ve İşletim Sistemlerine genel bir bakış, temel kavramlar
Süreçler ve Süreç Yönetimi
Thread kavramı, işlemci kaynak verimliliği ve yönetim algoritmaları
Asenkron eş zamanlı süreçler arası iletişim
Asenkron eş zamanlı süreçlerin senkronizasyon araçları
İşletim sistemlerinde kilitlenme “deadlock” kavramı
Ara Sınav
Bellek Yönetimi
Sanal Bellek Yönetimi
Tek İşlemcili Sistemlerde Scheduling
Çok işlemcili Bilgisayarlar ve Scheduling
Dosya Sistemleri
Girdi/Çıktı Sistemleri
Disk Yönetimi
CENG 323 Proje Yönetimi

Ekonomi ve yöneticilikle ilgili kavramları mühendislik öğrencilerine tanıtmak amacıyla düzenlenmiş bir ders olup para akışı, faiz oranları, geri ödemeler, arz-talep ilişkileri, ürün bedellendirilmesi, vergiler, enflasyon gibi ekonomiyle ilgili; yönetim analizi, iş yönetimi basamakları, iş ağı analizi, CPM/PERT ağları aracılığıyla proje yöneticiliği, optimizasyon, doğrusal programlama ve karar analizi gibi iş dünyası ve yöneticilikle ilgili konuları içerir. Ayrıca bu konulara ilişkin çeşitli yazılımlar kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenim Çıktıları:

 1. Proje yöneticisi ve problem analisti için gerekli kişiliksel ve teknik özellikleri ayırt edebilme
 2. Proje yönetiminin ve problem analizinin temel basamaklarını ve risk faktörlerini tanıyabilme
 3. Projenin temel evreleri olan iş analizi, problem analizi, planlama ve denetim evrelerinin ana hatlarını açıklayabilme
 4. Proje yöneticisi için gerekli olabilecek temel ekonomik kavramları tanıyabilme.
 5. Proje planlama, iş analizi ve süreç modelleme araçları kullanarak, iş analizi, problem analizi, proje planlama ve yönetimini gösterebilme
Konu
Proje yönetmine giriş. Proje ve yönetimi nedir? Proje seçimi
Proje takımı, Proje Yöneticisi, Proje Ofisi
Görev listesi, Work Breakdown Structure, Staement of Work, Sorumluluk Çizelgesi
Kaynak Planlaması, Maliyet planlaması
Zaman planı, FAST Yöntemi, Gannt Çizelgesi, İş Ağı Planlaması
İş Ağı Planlaması (devam), Proje Kısaltma Yöntemleri
Ara Sınav
Bilgisayar program tanıtımı (MS Project)
Takım organizasyonu, yönetimi, liderlik
Risk Analiz Yöntemler
Proje Denetimi, Maliyet Denetimi, Kazanılmış Değer Analizi, Değişim Denetimi
Kalite Kontrol
Karar yöntem ve gereçleri
Proje kapatma
CENG 381 Stokastik Süreçler

Olasılık uzayı, rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele değişkenler dizisi, yakınsama nosyonları, merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu, stokastik süreçler, durağanlık nosyonları, Poisson süreçleri, Gaussian süreçleri, stokastik süreçlerde dönüşüm, ergodizite, ikinci derece rasgele süreçler, tasvirleme teoremleri, Markov süreçleri, homojen Markov modelleri ve uygulamaları.

Konu
Giriş, Olasılık kavramlarının hızlı olarak hatırlatılması
Olasılık
Şans değişkenleri, parametreler, bereberce değişen değişkenler
Transformasyonlar, Olasılıklara ilişkin eşitsizlikler, Markov, Chebyshev ve tek yönlü eşitsizlikler
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri, Sürekli şans değişkenleri
Sürekli şans değişkenleri, Merkezi Limit Teoremi, Transformasyonlar
Ara sınav
Stokastik Süreçler, Poisson Süreci
Doğum-Ölüm Süreci
Markov Süreci – Markov Zinciri
Kuyruk Teorisi, Giriş, genel kavramlar, performans kriterleri
Kuyruk Teorisi, Little kuralı, M/M/1 kuyruk sistemi
Diğer kuyruk sistemleri
CENG 382 Bilgi Teorisi

Bu ders, Shannon’un bilgi teorisine ve temel gürültülü ve gürültüsüz ikili kodlama tasarılarına giriş niteliğindedir. Bilgi kavramı, entropi, basit kaynaklar, Markov kaynakları, devamlı kaynaklar, bilgi kanalları, ottalama hata, belirsizlik, dönüşüm, kapasite, bozunumsuz kodlama, Kraft-McMillan teoremi, Shannon-Fano ve Huffmann kodlama tasarıları, hata düzeltici kodlar, doğrusal kodlar, devinimsel kodlar, Veri Sıkıştırma.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar.
Entropy, relative entropy ve mutual information
Asymptotic equipartition property
Entropy rates of stochastic processes
Data compression -I
Data compression -II
Ara sınav
Channel capacity
Differential entropy
The Gaussian channel
Network Information Theory – I
Network Information Theory – II
Relevant topics in Information Theory today
Rate-distortion
CENG 383 Gerçek-Zamanlı Sistemler

Çeşitli etkileşen bileşenler yardımıyla gerçek-zamanlı sistemlerin belirleme ve doğrulama teknikleri. (a) zaman ilişkili davranışların belirli anlamsal programlama dilleriyle ve (b) planlama algoritmalarıyla gerçek zamanlı sistemlerin biçimsel tasarımı. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı sistemler için tasarlanmış programlama dilleri, reaktif sistemler için tasarlanmış senkron programlama dilleri ve matematiksel altyapısı. Gerçek-zamanlı sistemler için yazılım geliştirme.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere ilişkin temel bilgi ve kavramlar
Bilgisayar mimarilerinin ve mevcut donanımların incelenmesi
Gerçek-Zamanlı belirleme ve tasarım teknikleri
Formel yöntemler: zamanlı-otomatlar (Timed-automata) ve “Petri net”ler, “Model-checking”
Gerçek-Zamanlı programlama dilleri
Senkron programlama dilleri
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – I: Teorik bulgular, “scheduling” algoritmaları
Laboratuvar çalışması – I (İleri C ve Assembly programlama)
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – II: POSIX
Hata toleransı (Fault-tolerance)
Donanım/yazılım entegrasyonu, performans analizi ve optimizasyon, test
Laboratuvar çalışması – II (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – III (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – IV(Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
CENG 384 Mikroişlemciler

Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin komponentleri, mikroişlemcileri için donanım ve yazılım komponentleri; mikrodenetleyiciler; mikrodenetleyiciler ile gömülü sistem tasarımı, bellek arayüzü, analog-sayısal giriş çıkış arayüzleri ve kesme arayüzleri; assembly ve yüksek seviyeli diller ile programlama, gerçek-zamanlı hesaplama, gerçek-zamanlı işletim sistemleri; FPGA için tasarlanmış mikrodenetleyicilerin kullanımı; sistem kontrol, geri beslemeli sistemlerin analizi, kontrol ünitesi tasarımı ; veri toplama, sayısal sinyal işlemenin temelleri.

Konu
8051 mikrodenetleyicilerine giris
8051 birlestirici dile ile programlama
Jump, loop, call komutları ve i/o programlaması
EPROM programlama
8051 adresleme modları
Aritmetik ve mantık komutları ve programları, 8051 donanım bağlantıları ve Intel hex dosyası
Hesap makinesi uygulaması
Birlestirici dilde zamanlayıcı programlaması
Birlestirici dilde seri port programlaması
Birlestiric dilde kesmelerin programlanması
Saniye sayıcı uygulaması
LCD ve tuş takımı bağlantıları
ACD, DAC ve sensor bağlantıları
ACD üzerinden sıcaklık ölçümü uygulaması
CENG 385 Matematiksel Mantık

Önermeler mantığı: sözdizimi, anlamlar, karar verme yordamları; yüklem mantığı: sözdizimi, anlamlar, tanımlanabilirlik, biçimsel dizge, karmaşıklık, karar verememe; tamamlanmamışlık; ikinci derece mantık; ileri konular: çok-değerli mantık, kipsel mantık, zamansal mantık, bulanık mantık.

Konu
Giriş
Önerme mantığında önermeler
Önerme mantığında normal f
Önerme mantığıda anlamsallık
Önerme mantığında Çıkarsama
Yüklem mantığın söz dizimi ve anlamsallığı
Yüklem mantığın doyurulabilirliği
Yüklem mantığın biçimsel düzenleri
Yüklem mantığın tümleşikliği
Yüklem mantığın kararsızlığı ve tümleşiksizliği
Özetleme
Daha yüksek düzenli yüklem mantıkları
İleri konular
Bulanık mantık
CENG 386 Bulanık Mantık Sistemleri

Bulanık küme kuramı, bulanık ilişkiler, bulanık kural tabanı, yaklaşık uslamlama, bulanık denetim, bulanık mantık sistemlerinin tasarımı.

Konu
Giriş
Bulanık kümeler kuramı
Bulanık cebir
Bulanık bağlaçlar
Bulanık ilişkiler
Yaklaşık çıkarsama
Bulanık denetim
Sınama
Bulanık dizge benzetim ortamaları
Bulanık mantık benzetim ortamları
Olabilirlik kuramı
Eksik bilgi yönetimi
Bulanık ölçüm
Bulanık mantıklı karma esnek hesaplamalar
CENG 388 Web Programlama

Web ve .NET çatısı, ASP.NET ile yazılım geliştirme, web hizmetleri programlama, MVC programlama.

Konu
Web ve .NET Framework e Giriş
IIS Web Sunucuları
MS Visual Studio Tanıtımı
MS Visual Studio ile Yazılım Proje Geliştirme
ASP.NET’e Giriş
ASP.NET Page Life Cycle
Web Uygulama Proje Şablonları
Web Form /User Control/ Master Page Kavramları
İstemci Programlama
AJAX Programlama
Web Servisilerine Giriş
ASP.NET ile Web Servis Geliştirme
MVC Mimarisi
ASP.NET MVC Çerçevesi
CENG 389 Mobil Uygulama Geliştirme

Bu ders mobil cihaz programlamanın temellerini, mobil cihaz donanımına erişim ve kullanımı ve mobil uygulamalar ile ağ servislerinin etkileşimini kapsar. Android platformunda kullanıcı arabirimlerinin tasarım ve gerçekleştirilmesi, çapraz platform mobil uygulama geliştirme ve kamera ve GPS gibi algılayıcıların programlanması konularını içerir.

Konu
Mobil Programlamaya Giriş
Uygulamalar ve Aktiviteler
Kullanıcı Arabirimleri Oluşturmak
Niyetler, Yayın Alıcıları ve Adaptörler
İş Parçacıkları ve Bildirimler
Veri Depolama ve Erişimi
Konum Tabanlı Servisler, Haritalar ve Algılayıcılar
Wi-Fi ve Bluetooth ile Bağlantı
Zengin İçerik ve Kamera ile Çalışma
Grafik ve Animasyonlar
Kullanıcı Deneyimi Prensipleri
Ağ Uygulamaları ve Çapraz Platform Programlama
Ağ Servisleriyle Etkileşim
GPU ile Grafik ve Hesaplama

 

CENG 390 Bulut Bilişim

Bu ders bulut bilişim konseptini, teknolojinin oluşma nedenlerini, gereksinimlerini, bulut mimarisini, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını, uygulamalara göre avantajları/dezavantajlarını, IaaS, SaaS, PaaS gibi değişik bulut servisi modellerinin anlatımını kapsar. PaaS konusunda Google App Engine, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure ve diğer Bulut platformlarını da ele almaktadır. Geliştirilmekte olan ya da halihazırda çalışmakta olan mobil uygulamaların, web uygulamalarının, veritabanlarının bulut sistemlere taşınması, bulut mimari üzerinde yapılandırılması, çalıştırılması ve yazılım geliştirilmesikonularını içerir. Ayrıca global olarak bulut sistemlerini kullanarak piyasaya sürülmüş, markalaşmış ürünlerin ve şirketlerin başarı hikayelerini de teknolojik, operasyonel, finansal, marka ve iş planı gibi çeşitli açılardan ele alarak detaylı anlatımlarını içerir.

Konu
Bulut Bilişime Giriş
Service Yapıları (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Bilişim Bileşenleri
Bulut Sistemleri Yapıları (açık, kapalı, hibrid)
Açık bulut: AWS, Google App Engine, MS Azure systems
Veri Depolama, İşleme, Erişimi ve Güvenliği
Şirket İçi ve Bulut Sistem Stratejisi ve Planlaması
Ölçeklenebilir Bulut Veritabanları – SQL, NoSql, Hadoop
Bulut Sistemlere Taşıma
Büyük Veri ve Veri Bilimi
Laboratuvar – Bulut Platform Üzerine Uygulama Geliştirme ve Yükleme
Global Girişimler, Bulut Uygulamaları ve Girişimcilik
Bulut Tabanlı Yüksek İşlemli Uygulamalar
Uygulamalar ve şirketler için Küresel Bulut Stratejisi
CENG 391 İmge Anlamaya Giriş

Bu ders temel imge işleme tekniklerini ve imge içeriğinin analiz yöntemlerini konu alır. Ders içeriğinde imgelerin hafızada temsili, basit imge işleme teknikleri, anahtar nokta çıkarım ve betimlemesi, imge eşleme ile temel kamera geometrisi yer almaktadır.

Konu
Giriş
İmge Temsili
Temel İmge İşleme
İmge Piramitleri
Anahtar Nokta Çıkarımı
Anahtar Nokta Betimleme ve Eşleme
Düzlemsel İzdüşüm Geometrisi
Eniyileme Yöntemleri
İmge Eşleme
Optik Akış ve Şablon Takibi
Temel Kamera Geometrisi
Epipolar Geometri
Sık İmge Öznitelikleri
Nesne Kategorisi Tespiti
CENG 400 Yaz Stajı

Stajın amacı öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda uygulamaya geçmelerini sağlamaktır. Böylece öğrenciler hem iş dünyasını tanımaya başlamış olurlar hem de kariyerlerini yönlendirecekleri ilgi alanını belirlemeye başlarlar. Staj aynı zamanda bir bilgisayar mühendisliği öğrencisinin organizasyonun yapısı, yönetimi ve ilgili şirkette yürütülen enformasyon sistemi ve sistem analizi konusunda bilgi kazanmasını sağlar. Staj herhangi bir iş yerinde öğrencinin pratik uygulama yapmasını, bulunduğu firmanın genel yapısını tanımasını ve o firmada yapılan projelere katılmasını sağlamaktadır.
 

CENG 411 Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik

Bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik problemlerin incelenmesi ve etik teoriler ışığında tartışılması, kanun ve yönetmelik konuları, etik karar verme süreci, mahremiyet ve gizlilik, bilgisayar suçları, profesyonel yaklaşım ve sorumluluklar, sistem güvenliği, bilgisayarların toplum üzerindeki etkileri.

Öğrenim Çıktıları:

1. Bilişim teknolojisinde etik olgusunu ve hukuksal boyutlarını kavrayabilme.
2. Genel etik kavramlarını özümseyebilme.
3. Mahremiyet olgusunu ve oluşabilecek adli vakaları kavrayabilme.
4. Telif hakları olgusunu ve ilintili hukuki bileşenleri kavrayabilme.

Konu
Giris
Mahremiyet
Ifade ozgurlugu (1. bolum)
Ifade ozgurlugu (2. bolum)
Telif haklari (1. bolum)
Telif haklari (2. bolum)
Suc
Sosyoteknik sistemler
Is
Teknolojinin degerlendirilmesi ve denetlenmesi
Hatalar, arizalar ve risk
Profesyonel etik ve sorumluluk (1. bolum)
Profesyonel etik ve sorumluluk (2. bolum)
Tartisma ve ozet
CENG 415 Lisans Tezi ve Seminer I

Teknik rapor yazma, proje yönetimi ve planlama, sistem çözümleme, gereksinim analizi, mühendislik etiği, veri tasarımı, yazılım tasarımı, proje sunumu

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
 7. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık edinme.

 

Konu
Giriş
Teknik rapor yazımı
Proje yönetimi ve planlaması
Sistem analizi
Gereksinim analizi
Mühendislik etikleri
Veri tasarımı
Yazılım tasarımı
Proje tanıtımları
Davetli konuşmacı – Proje yönetimi
Davetli konuşmacı – Yazılım geliştirme
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
CENG 415-416 Bitirme Projeleri Yönergesi
CENG 415 - Proje Konusu Tanımlama Formu
CENG 316
CENG 416 Lisans Tezi ve Seminer II

Davetli konuşmacılar, değişiklik yönetimi, kodlama dokümantasyonu, kodlama standartları, test, güvenirlilik, güvenlik, prototip geliştirme, kullanıcı kitapçıkları, grup demoları

Öğrenim Çıktıları:

 1. Problem tanımlayabilme becerisinin kazanılabilmesi.
 2. Problemi analiz edebilme, kapsam, kısıt, gereksinimleri belirleyebilme, çözüm tasarımı yapabilme.
 3. Yenilikçi, sürdürülebilir, çevreye ve topluma faydalı çözüm tasarımı yapabilme.
 4. Yeni yöntem ve teknoloji öğrenebilme ve kullanabilme.
 5. Ekip çalışması yapma becerisini kazanabilme.
 6. Projenin yazılı ve sözlü sunum becerisini edinebilme.
Konu
Giriş
Davetli konuşmacı
Değişiklik yönetimi
Kodlama dokümantasyonu
Kodlama standartları
Test
Güvenilirlik
Güvenlik
Grup prototip sunumları
Grup prototip sunumları
Kullanıcı el kitabı hazırlama
Davetli konuşmacı
Grup demoları
Grup demoları
CENG 415
CENG 418

Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği, işletim sistemleri güvenliği, ağ güvenliği, yazılım güvenlği ve web güvenliği pratikleri ve prensiplerinin çalışıldığı alandır. Ders kapsamında, genel saldırı teknik ve araçları, formal erişim kontrol mekanizmaları, bilgi iletimi ile ilgili kuramlar, genel kullanımı olan güvenlik politika modelleri (BLP, Biba gibi modeler), temel kriptografi (AES, RSA, kriptografiz öz çıkarım, sayısal imza vb.), ağ güvenliği, yazılım güvenliği, web güvenliği, bilgisayar ve bilgi güvenliğinde hukuk ve etik konular incelenecektir.
Öğrenim Çıktıları:
1.Öğrenciler dijital dünyadaki ortak güvenlik tehditlerini öğrenirler.
2.Öğrenciler bilgi güvenliğinin temel kuramlarını öğrenirler.
3.Öğrenciler, güvenli bir sistem tasarlarken temel prensip ve tekniklerin neler olduğunu öğrenirler.

Hafta Konu
1 Giriş Derse içerik planının açıklanması. Bilgi Güvenliğine genel bir bakış; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlir.
2 Tehtidler Zararlı Yazılımlar Bellek Saldırıları
3 Formalizm Erişim Kontrol Kuramı, Erişim kontrol matrisi, Bilgi Akışı
4 Politikalar Güvenlik politikaları ve ilgili Modeller
5 Kriptografi I Blok ve akan verinin şifrelenmesi Kriptografik öz çıkarım fonksiyonları, MAC Açık ve Gizli Anahtar sistemleri
6 Kriptografi II Mesaj öz çıkarımı Şifrelemenin güvenlik seviyesi Kimliklendirme
7 Ara sınav
8 Sistemler Güvenli tasarım prensipleri TCB ve güvenli çekirdek Unix ve Windows güvenliği
9 Ağ Güvenliği I TCP/IP güvenliği DNS güvenlik sorunları ve savunma
10 Ağ Güvenliği II TLS/SSL Ağ sızma tespit ve önleme Ateşduvarları
11 Yazılım Güvenliği Zayıflık denetimi, sızma testi Sandboxing Akış kontrol bütünlüğü
12 Web Güvenliği Kullanıcı kimlik denetimi, oturum yönetimi Web Saldırıları
13 Hukuki ve Etik Konular Siber suç ve bilgisayar suçu
CENG 421 Bilgisayar Ağı Programlama

UNIX sistemi: sinyaller, threadler, süreçler arası iletişim, TCP-UDP/IP protocols, Unix üzerinde soket programlama; Windows soketleri, Java ile ağ programlaması; istemci/sunucu modeli, web tabanlı programlama; RPC; Ağ güvenliği konuları.

Konu
Giriş
Network Temel Bilgiler tekrarı
Network Temel Bilgiler tekrarı
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
TCP/IP Programlama
Midterm
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
PHP / Mysql Programlama
CENG 422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi

LAN, WAN, analiz ve tasarımı. LAN standartları, ağların birbirine bağlanması, güncel teknolojiler, LAN tasarım kriterleri ve prosedürleri; WAN tasarımı, ağ servisleri, SNMP Ağ Yönetim Protokolü; tasarım için yardımcı yazılımlar, ağ simülatörleri; ağ güvenliği.

Konu
Yerel alan ağlarının (LAN) gözden geçirilmesi
Geniş alan ağlarının (WAN) gözden geçirilmesi
Intranet, Internet middleware teknolojileri: CORBA, OpenDoc, ODBC
Çeşitli Hesaplama Modelleri: İstemci/Sunucu, İstemci/Ajan/Sunucu, Peer-to-Peer
TCP/IP Konfigürasyonu
Transport Layer Protokolunun Tasarımı
Özet (Sınav)
Network Aktif Ciazhların Seçimi ve Konfigürasyonu
LAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Çeşitli Ağlardaki Trafiğin Analizi
Ağ Yönetimi, SNMP Protokolü
WAN Tasarımı: Konseptler, araçlar ve uygulamalar
Simülatörlerin Kullanımı, Örmekler
Ağ Güvenliği
CENG 424 Gömülü Bilgisayar Sistemleri

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Bilgisayar Mimarisi Konseptlerinin Gözden Geçirilmesi
FGPA Tasarımı ve VHDL Programlama Dili
Özel ve Genel Amaçlı Veriyolu ve Mikroişlemci Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
LAB – I : Arduino ile basit bir uygulama
Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinin Temelleri
Veri Toplama ve Sayısal İşaret İşleme
LAB – II : Motor hız kontrolü için gerekli devrenin ve test ortamının kurulması
Gerçek-Zamanlı Sistemler
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri
Gömülü Yazılım Tasarımı
Hataya Dayanıklılık (Fault-Tolerance) Teknikleri
LAB – III : Arduino ile geribeslemeli motor hız kontrolü uygulaması
CENG 431 Yazılım Sistemleri Geliştirilmesi

Açık kaynak kod ve paylaşılan yazılım kavramları, kalite ve kullanım şartları konuları, yazılım tekrar kullanımı, program kütüphaneleri, yazılım bileşenleri, diğer kütüphane ve bileşenlerin oluşturulması, uygulama program arayüzleri, ayrı derlemenin kullanımı, yazılım bileşenleri ve kütüphanelerin kullanımı, büyük yazılım sistemleri geliştirmenin zorlukları, yazılımların metrikler ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi, yazılım kriterleri, arayüz tasarım prensipleri, çoklu-ortam konuları, renk, ses, video ve çoklu-ortamlara ilişkin problemler, nesne temelli programlamının ileri konuları, moduler tasarım, saklama ortamları yönetim konuları, paralelleştirme, istemci-sunucu yaklaşımı, sunucu çeşitleri, orta katmanın rolü, istemci ve sunucu servisleri için gerekli yazılım desteği, genel kullanım gören yazılım araçlarının geliştirilmesinde kullanılan nesne temelli teknikler, applet ve servlet yapıları, basit tasarım örüntüleri, yazılım yaşam döngüsü ve aşamaları, süreç kavramı, yazılım geliştirme yaklaşımlarının farkları ve bu farkların sebepleri.

Konu
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 1
Nesne tabanlı yazılım geliştirme 2
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 1
UML ile nesne tabanlı analiz ve tasarım 2
Bileşenler ile yazılım geliştirme
Soyutlama ile tasarım yaklaşımı
Nesne tabanlı uygulama çatıları
Tekrar kullanım
Kod iyileştirme
Birim testleri
Tasarımdan yazılıma örnek bir çalışma
Tasarım Şablonları 1
Tasarım Şablonları 2
Tasarım Şablonları 3
CENG 432 Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri

Bu ders kurumsal uygulama geliştirmeye ilişkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli başlı konular; çevik yazılım geliştirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri işleme, web programlama, uygulama kurma ve çalışır hale getirme olarak ifade edilebilir.

Konu
Kurumsal uygulama geliştirmeye giriş
Web programlama 1
Web programlama 2
Thread programlama 1
Thread programlama 2
İstemci socket programlama
Sunucu socket programlama
Kurumsal uygulamalar için veritabanı bağlantıları
JSP sunucu sayfaları
AJAX çatısı
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 1
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 2
Spring uygulama bağlamı
Spring MVC web çatısı
CENG 433 İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme

Mimari tasarım ve sunucu bileşenleri, performs ölçümleme, gelişmiş önbellek stratejileri, MySQL ile yatay ölçeklenebilirlik ve yoğun yük kaldırma.

Konu
Play Altyapısına giriş
Dönem Projesi
Internet mimari dizaynına giris ve ucuz donanım ile dayanıklı yapılar kurma .
Yük ve performans testleri
Önbellek stratejileri
Dağıtık data toplama ve queue sistemleri. Dağıtık DNS yapıları
Sunucu ve tarayıcıda performans loglama
Ölçeklenebilir very tabanları için yazılım geliştirme
MySQLi ölçeklendirme
Hadoop
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
CENG 434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları

Bu ders kapsamında kurumsal uygulama entegrasyonlarının çeşitleri, bunların tasarım ve gerçekleştirilme şekilleri ile bu entegrasyonlara ilişkin güvenlik, güvenilirlik ve hataya tolerans gibi kalite parametreleri işlenecektir.

Konu
Kurumsal mimarilere giriş
Kurumsal bilgi sistemleri katmanları
Kurumsal uygulama entegrasyonlarının temel problemleri
Entegrasyon tipleri
Kurumsal uygulamalarda kullanılan bilgi teknolojileri elemanları ve şablonları
Web servisleri
İşlem monitörleri
Kurumsal servis yolu I
Kurumsal servis yolu II
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi I
İş süreçleri, iş akışları ve bunların yönetimi II
İş etkinliği izleme
Güvenlik
Güvenilirlik ve hataya tolerans
CENG 435 İleri Bilgi Yönetimi

Bu ders veri tabanı yönetim sistemleri ve modern veri tabanı uygulamaları açısından ileri düzeyli konuları kapsayacaktır. Belli başlı konular şunlardır; koşut zamanlılık denetim yöntemleri, ilşkisel veri tabanlarında sorgu işleme ve eniyileme yaklaşımları, indeksleme yöntemleri, parallel ve dağıtık veri tabanları, yeni nesil veri modelleri, veri tabanlarında veri madenciliği, web üzerindeki veri, veri güvenliği.

Konu
Veritabanı Sistemlerinin Üzerinden Geçme, Veri Tanımı, Veri İşleme
İstemciler ve Sunucular, JDBC
Disk Yönetimi
Dosya Yönetimi
Bellek Yönetimi
İşlembilgi Yönetimi
Kayıt Yönetimi
Üst veri Yönetimi
Sorgu İşleme
Sorgu İşleme
Ayrıştırma
Planlama, Veritabanı Sunucu
İndeksleme
Sorgu Optimizasyonu
CENG 315
CENG 436 Dağıtık Bilgi Yönetimi

Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu işleme, sorgu eniyileme, işlem yönetimi, eş zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi başlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliştirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular.

Konu
Dağıtık veritabanlarına giriş
İlişkisel vertabanı yönetim sistemlerini tekrar etmek
Bilgisayar ağşarı
Dağıtık veritabanı mimarisi
Dağıtık veritabanı dizaynı- Yatay paylaştırma
Dağıtık veritabanı dizaynı- Dikey paylaştırma
Anlamsal veri yönetimi
Sorgu işleme
Sorgu ayrışımı ve veri lokalizasyonu
Dağıtık sorgu optimizasyonu
Dağıtık aynı anda erişim
Dağıtık tutarlılık protokolleri
Dağıtık güvenlik protokolleri
Ekip projelerinin sunumu ve tartışılması
CENG 315
CENG 437 Yazılım Kalite Yönetimi

Bu ders yazılım kalite yönetimi, kalite yönetim modelleri (CMMI, ISO, IEEE), kalite yönetimde kulanılan yöntemler, araçlar ve alanları, kalite yönetim sürecinin iyileştirilmesi ve kalite maliyetinin yönetilmesi, hata, sorun önleme ve süreç iyileştirme yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Konu
Yazılım Kalite Yönetimine Giriş
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (CMMI, RUP)
Yazılım Kalitesinin bileşenleri ve Kalite Modelleri (ISO9001, SPICE, IEEE12207)
Yazılım Kalite Yönetiminde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Hata, Sorun Önleme Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Yazılım Test Yöntemleri
Bakım Yönetimi
Bakım Yönetimi
Konfigurasyon Yönetimi
Yazılım Kalite Metrikleri
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
Süreç Kalite Metrikleri ve Kalite Yönetimde Maliyet
CENG 316
CENG 441 Paralel Programlamaya Giriş

Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriş, Paralelizmin belirlenmesi, paylaşılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletişime ilişkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliştirilmesi, paralel programlama araçları, çeşitli örnekler ve egzersizler.

Konu
Paralel Bilgisayar Sistemlerine Giriş
Paralel Programlama Modelleri
Paralelizmi Keşfetme Metotları
Paralel Algoritma Tasarım Metotları
Paralel Programlama Desenleri
Bellek Paylaşımlı Mimarilerde Thread’ler ve Paralelizm
Domain Ayrıştırma ve OpenMP
Yarış Durumundan Sakınma, Thread’ler ve OpenMP
Task Ayrıştırma ve OpenMP
Paralel Uygulamalarda Verimlilik Analizi
Paralel Uygulamalarda Verimliliğin Arttırılması
Paralelleştirmede Uygun Thread Modelin Belirlenmesi
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
CENG 442 Çok Çekirdekli Mimariler ve İşletim Sistemleri

Çok çekirdekli mimarilere evrimsel bir yaklaşım, çok çekirdekli mimarilerin işletim sistemleriyle entegrasyonu, çok çekirdek ve çoklu threadler için işletim sistemi kernel tasarımı, çoklu thread için işletim sistemi desteği, kullanıcı düzeyinde threadler, kernel seviyesinde threadler. Örnekler: Solaris threadleri, treadler ve kütüphaneler, tek işlemcili ve çok işlemcili platformlarda çoklu threadler için donanım desteği.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
İşlemci Mimarisi: komut set tasarımı
İşlemci Uygulamaları
Interrupts, Traps ve Exceptions
İşlemci Verimliliği
Pipeline işlemci tasarımı ve performans
Ara sınav 1
Yeni Mimariler ve Çok çekirdekli Tasarımlar
İşlemci Yönetimi
Bellek Yönetim Teknikleri
Bellek Hiyerarşisi
Paralel İşlemciler
Girdi/Çıktı ve Dosya Sistemleri
Sonuç: Tüm Parçaları Biraraya Getirmek
CENG 443 Heterojen Paralel Programlama

Heterojen GPU mimarisi, GPU programlama modelleri ve yöntemleri, CUDA programlama.

Konu
Heterojen paralel programlamaya giriş
GPU donanımı ve mimarisi
CUDA’ya giriş
CUDA thread temelleri
CUDA hafızası
CUDA paylaşımlı hafızası
Ara sınav
CUDA performansı
Warp seviyesinde CUDA
Paralel örüntüler
Paralel örüntüler-2
Performans iyileştirme
CUDA akışı
Çoklu GPUlar
CENG 444 Paralel Programlama Örüntüleri

Paralel programlama, eşzamanlılık, görev paralelliği, senkronizasyon örüntüleri.

Konu
Paralel programlamaya ve tasarım örüntülerine giriş
Paralel hesaplama
Eşzamanlılık bulma tasarım alanı
Görev ve veri ayrıştırma örüntüsü
Algoritma yapısı tasarım alanı
Görev paralelliği örüntüsü
Ara sınav
Destekleyen yapılar tasarım alanı
Fork/join örüntüsü
Gerçekleme mekanizmaları tasarım alanı
Senkronizasyon/iletişim
Veri akışı paralelliği
Paralel programlama örnekleri
Paralel programlama örnekleri
CENG 451 İleri Sayısal Sistem Tasarımı

Sonlu durum makinalarının tasarım ve analizi; yüksek seviyeli donanım tanımlama dilleri, VHDL, tasarımda otomatik sentezleme; sayısal tümleşik devre tasarımı ve ileri düzey tasarım konuları; sayısal devrelerin elektriksel özellikleri, senkron ve askenron devreler, bilgisayar aritmetiği, harici devrelere bağlantı için ara yüz tasarımı, sayısal sistemlerin testi; gömülü hesaplama sistemlerinin ASIC ile tasarlanması; tekrar kullanım için tasarım.

Konu
Sayısal Sistem Tasarımına Giriş
Temel Elektronik
Sayısal Tasarımın Temelleri
FPGA ve ASIC tasarım; VHDL Programlama Dili – I
VHDL – II
Özet ve Değerlendirme
Elektronik Tasarım Otomasyon Araçları
Özel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Genel Amaçlı Yazılımsal Mikroişlemci/denetleyici Tasarımı
Sayısal Sinyal İşlemci Tasarımı
Hataya Dayanıklı Donanım Tasarımı
Harici Devreler için Arayüz
Tekrar kullanım için tasarım, test ve diğer konular
Dönem projesi
CENG 452 Gömülü Sistemler için Yazılım Geliştirilmesi

Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akış ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroişlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal işleme, iletişim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal işleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı işletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri.

Konu
Gömülü sistemlerde yazılım geliştirmeye giriş
Derleyiciler, kod üreteçleri, sistem seviyesinde tasarım araçları
Hesaplamada veri akış ve kontrol modelleri
Tek ve çok işlemcili sistemler için yazılım sentezleme
Senkron/Reaktif programlama dilleri
Gerçek-zamanlı işletim sistemleri
Özet (yazılı yoklama)
Gerçek-zamanlı iş yükü planlama (scheduling) algoritmaları
Sayısal işaret işleme, haberleşme ve kontrol alanlarında algoritma tasarımı
Algoritmaların mikrodenetleyiciler, sayisal işaret işlemcileri ve FPGA’ler üzerinde implementasyonu
Yazılım geliştirme araçları ve standartları
Test, tekrar kullanım odaklı tasarım
Yazılım tabanlı hataya-dayanıklılık teknikleri
Dönem projelerinin tartışılması
CENG 461 Yapay Us

Sonuca dayalı programlama; sorun çözme; bilgi gösterme; çıkarsama; mantıksal davranmak; belirsizlik; öğrenme; iletişim.

Konu
Giris
Bildirimsel yazılım dilleri
Problem çözme
Buluşsal yaklaşımlar
Bilgi
Varlık bilgisi
Çıkarsama
Mantıksal davranma
Sınama
Belirsiz bilgi
Belirsizlik altında çıkarsama
Öğrenme
İletişim
Algılama ve etiketleme
CENG 462 Esnek Hesaplama

Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karışıklık kuramı.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Yüksek Düzeyli Mantıklar
Tasarlama
Uzman Dizgeler
Çevre Örnekleme
Özetleme
Esnek Hesaplama
Simgesel Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Anlamsal Ağ
Robot Bilimi
CENG 463 Yapay Öğrenmeye Giriş

Otomatik öğrenme konusuna giriş ve değişik uygulama alanlarından örnekler verilmesi. Bayesçi karar kuramı. Gözetimli öğrenme teknikleri. Model seçimi. Boyut Azaltma. Öbekleme. Destek yöney makineleri. Çizgesel modeller. Sinir ağlarına giriş. Pekiştirmeli öğrenme.

Konu
Yapay Öğrenmede Kavramlar
Bayesçi Karar Teoremi
Gözetimli Öğrenmenin Temelleri
Doğrusal Bağlanım
Mantıksal Bağlanım
Model Seçme Prosedürleri
Çok Değişkenli Sınıflandırma, Çok DEğişkenli Bağlanım
Özet ve Sınav
Boyut Azaltma ve Temel Bileşen Analizi
Öbekleme
Doğrusal Ayrım Fonksiyonları
Sinir Ağları
Gözetimli Öğrenme: Parametrik olmayan yaklaşımlar
Yapay Öğrenme Deneylerinin Tasarım ve Analizi
CENG 471 Kriptografi

Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok şifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleştirilmiş blok şifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI – Açık anahtar alt yapısı ve ilişkin modeller, IEEE P1363, Fips 140.2-186.2, x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar.

Konu
Gizlilik, bütünlük ve kimlik denetimi ile ilgili temel tanımlar ve kriptografi tarihi.
Bilgi kuramı ve Olasılık kuramı ile ilgili temel kavramlar.
Monoalphabetical & Polyalphabetical yerine koyma yöntemi
Transpositions-Permutations
Blok şifreleme, DES-AES
Simetrik anahtar yönetimi ve güvenlik mimarisi.
Simetrik kriptosistem tasarım ve doğrulama.
Sayılar kuramına giriş, kavramlar I
Sayılar kuramına giriş, kavramlar II
Faktorizasyon tabanlı kriptosistem: RSA
Ayrık Logaritma problemi ve kriptosistemler: DHKE, ElGamal
Elliptik Eğri Kriptosistem: ECC
PKI – Açık Anahtar Altyapısı
Kriptografik Protokol tasarımı FIPS 140-2/3
CENG 472 Ağ Güvenliği

Hat şifreleme, Uçtan-uca şifreleme, bilgisayar ağı ve Internet tabanlı saldırılar. Güvenlik duvarları, E-posta güvenliği konuları, Web bağlantılı güvenlik konuları, Sistem çökmesinden geri kurtarım, Stand-alone ile Ağ İşlemlerinin C2 işlevselliğinin karşılaştırılması, Hacker’ lar ve Cracker’ lar, Bilgisayar ağı saldırıları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 473 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

Güvenli bilgi ve haberleşme sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yönetimi ile ilgili yöntem ve araçlar incelenecektir. Bu amaçla gereksinim duyulan güvenlik fonksiyonları ve bunları sağlayan kriptografik güvenlik araçlar, ağ güvenliği araçları ve yöntemleri tanımlanacaktır. Güncel güvenlik problemlerinin incelendiği, bulut bilişim, web uygulama ve servisleri, kablosuz ağlar gibi pek çok uygulama alanını içine alan çözülmemiş problemler ve yapılan çalışmalar öğretilecektir. Öğrenciler ilgi duydukları güncel problemlerden birisini analiz ederek, sorunu, çözüm yöntemlerini veya yapılan araştırma çalışmalarını dönem projesi olarak yazılı raporlar ve sunum yapar.

Konu
Bilgi ve İletişim güvenliğine giriş
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Tespiti
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Önlenmesi
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Korunması
Bulut Bilişim Güvenliği
WEB Uygulamaları ve Servislerinin Güvenliği
İşletim Sistemleri Güvenliği
Internet Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
CENG 481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal Yaklaşımlar

Kuramsal fikirlerin çözüm setlerine dönüştürülmesi, problem çözme teknikleri ve bilgisayar bilimlerindeki uygulamaların matematiksel yaklaşımlarla entegrasyonu, Başlıca kuramlar: Algoritmalar, Karmaşa kuramı, Oyunlar Kuramı, Olasılık Kuramı, Graf Kuramı, Otomata Kuramı, Cebir ve Kriptografi.

Konu
Giriş: İlgili kavramlar ve ders içeriğinin tanımlanması.
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – I
Hesaplama Karmaşıklığı Kuramı – II
Otomatlar Kuramı
Diller ve Hesaplanabilirlik
Algoritmalar; Algoritma Kuramı
Algoritmalar; Algoritma Çözümlemesi
Algoritmalar; Veri Yapıları
Algoritmalar; Yaklaşıklaşma Algotirmaları Orta büyüklük
Algoritmalar; Çizge  Algoritmaları
Algoritmalar ; Sayısal Çözümleme
Yapay Zeka
Makina Öğrenmesi
Algoritmalar; Hesaplamalı Biyoloji
CENG 482 Evrimsel Hesaplama

Evrim stratejileri, evrimsel programlama, genetik algoritmalar, genetik programlama, seçilen çeşitli evrimsel hesaplama tekniklerinin incelenmesi.

Konu
Giriş
Evrimsel strateji
Evrimsel programlama
Genetik algoritmalara giriş
Genetik algoritma uygulamaları
Genetik programlama
Öğrenebilen sınıflandırıcı dizgeler
Değerlendirme
Sürü aklı
Türetik evrim
Uyumluluk arama
Yapay bağışıklık dizgeleri
Yapay yaşam
Kültür algoritmaları
CENG 483 Davranışsal Robot Bilimi

Mekatronik; yapılar; denetim; yapay us birimleri; bilgisayar görüntü; eşleştirme; tasarlama; yönlendirme; iletişim; iş birlikçilik; robot etikleri; uygulamalar.

Konu
Giriş
Mekatronik
Yazılımsal yapılar
Denetim
Yapay us birimleri
Görüntü işleme
Eşleştirme
Tasarlama
Yol bulma
Değerlendirme
İletişim
İş birliği
Robot etikleri
Uygulamalar
CENG 484 Veri Madenciliği

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Bilgi Keşfi Genel Bakış
Genel olarak Veri Madenciliği
Veri Ambarcılığı ve Metodları
Veri Hazırlanması
Veri Madenciliğinin Temelleri
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
Ekip Projelerinin Sunumu ve Tartışılması
CENG 485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik

Bilgi teknolojilerinde iş idaresinin temellerine ek olarak bu ders hedef belirleme, ekip kurma, bilgi sermayesi, müşteri projeleri ve iş yönetimi için paradigmalar, stratejiler ve yöntemler konularını kapsayacaktır.

Konu
İlk Girişimcilik Deneyimi
Bilişim sektöründe sunum
Pazarlama yöntemleri
İş geliştirme stratejileri
IBM ve Microsoft örnekleri
Ekip yönetiminde paradigmalar
Kurum içi kaynak ve kurum dış kaynak kavramları
Stratejik plan ve önemi
İş büyütmede müşteri projelerinin önemi
Yazılım ekibi yönetiminde denenmiş modeller
Yeni iş modelleri
Dünyadaki yazılım sektörü gelişmeleri ve Türkiye
Gelecekte yazılım sektörü I
Gelecekte yazılım sektörü II
CENG 486 Akıllı İşletmeler için Girişimcilik

Akıllı iş dünyasını oluşturan bileşenler ve ekosistem. İş süreçlerinin otomasyonu. Akıllı İş Dünyası iş modelleri ve bunların gerçekleştirimi.

Hafta Konu
1 Akıllı İş Dünyasına Giriş
2 Akıllı İş Dünyası Ekosistemi
3 Otomasyon Temelli Değer Yaratma
4 İş Ortaklarını Ağlarla Bağlama
5 Veriye Dayanan Akıl
6 Karar Vermeyi Otomatikleştirme
7 İş süreçlerini Otomatikleştirme
8 Otomasyon Temelli İş Modelleri
9 Üyelik Ekonomisi
10 Bulut Temelli İş Platform Oluşturma
11 Nesnelerin İnterneti ve Sayısal Dönüşüm
12 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Yetkinlikleri
13 Akıllı İş Dünyası için Girişimcilik Ekosistemi
14 Akıllı İş Dünyasının Geleceği
CENG 487 Bilgisayar Grafiğine Giriş

Dersin temel amacı öğrencilerin modelleme, oluşturma, dokulandırma ve ışıklandırma benzeri temel Bilgisayar Grafiği konularında bilgi sahibi olmalarıdır. Öğrenciler bilgilerini OpenGL benzeri standart programlama arabirimleriyle öğrendiklerini uygulama konusunda pratik kazanacaklardır.

Konu
Giriş
Renk
Bilgisayar Grafiği için Matematik
Üç Boyutlu Grafik
OpenGL
Dokulandırma
Gölgelendirme ve Işıklandırma I
Oluşturmaya Giriş
Işınatımı
Işın Taramanın Temelleri
Foton Haritalama ve Küresel Işıklandırma
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme ve Işıklandırma II
Hacim Oluşturma
CENG 488 Bilgisayar Grafiği

Bu ders ileri bilgisayar grafiği oluşturma tekniklerini konu alır. Derste gerçekçi bilgisayar grafiği için gerekli ileri ışıklandırma modelleri, hızlandırma teknikleri, hacimsel oluşturma yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu bilgisayar grafiği tekniklerinin güncel donanım üzerinde hızlandırılmasını da kapsar.

Konu
Giriş
Işınatımı
Işın Tarama Teknikleri
Foton Haritalama I
Foton Haritalama II
Küresel Işıklandırma I
Küresel Işıklandırma II
Işın Taramanın Hızlandırılması
Gölgelendirme
Işıklandırma
Hacim Oluşturma I
Hacim Oluşturma II
İleri Sahne Modelleme I
İleri Sahne Modelleme II
CENG 500 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmaktadır. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 501 İstatistiksel Veri İşleme Giriş

Bilgisayar ve istatistik tekniklerinin veri işleme uyarlaması ve uygulanması. Kodlama hazırlığı, veri toplama (bilgisayarlı olan ve olmayan), eleme, özetleme, tablolama ve analiz, olasılık ve şans değişkenleri, istatistiksel tahminleme ve hipotez kontrolları, sayımla elde edilen verilerin analizi. Doğrusal modeller (regresyon, korelasyon, varyans analizi).

Konu
Temel tanımlamalar, değişkenler, frekans tabloları, yer ve dağılış istatistikleri.
Örnek uzayı, olaylar, olasılık
Bağımsızlık, şans değişkenleri ve olasılık dağılışları. Beklenen değer.
Kesikli uniform, binom, geometrik, n.binom, poisson dağılışları.
Sürekli Uniform, normal, gamma, üssel ve weibull dağılışları.
Vize
İstatistiksel yorumlamaya giriş. Nokta ve aralık tahminleri.
Hipotez kontrolları: Temel kavramlar, hipotez kontrollarının felsefesi, büyük örnek testleri (z)
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler.
Hipotez kontrolları: Küçük örnekler. Bir ve iki örnek testler(devam).
Sayımla elde edilen verilerin analizi. Chi kare testleri.
Basit doğrusal regresyon. Korelasyon.
Çoklu regresyona giriş.
Deneme planlamaya ve desenlerine giriş. Varyans analizi.
CENG 502 Sistem Modelleme ve Bilgisayarlı Benzetim

Giriş, Sistem kavramı, Sistem Modelleme, Monte Carlo tekniği, Sistem Girdi değişkenlerinin tanımlanması ve seçilmesi, şans sayıları türetimi ve incelenmesi, şans değişkenleri türetilmesi, ayrık sistem benzetimi, ayrık sistem benzetim yazılımları.

Konu
Simulasyon ve Monte Carlo Simulasyonu, Simulasyon hangi durumlarda kullanılır.
Sistem ve Model
Temel İstatistik bilgisi tekrarı
Tahminleme ve Hipotez kontrolları tekrarı
İyi uyum testleri
Girdi değişkeni seçilmesi
Şans sayıları, Şans sayıları türetme, Şans sayısı türeticilerinin testleri
Ara Sınav
Şans Değişkenleri türetme yöntemleri, ters transformasyon ve diğer yöntemler
Normal dağılıştan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Diğer sürekli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Kesikli dağılışlardan şans değişkenleri türetme yöntemleri
Discrete sistem simulasyonu kavramları
Simulasyon dilleri
CENG 503 Tıp ve Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları

Hastane bilgi sistemlerinin analiz ve tasarımı. Biyolojik modelleme ve tıbbi görüntü işleme algoritmalarının matematiksel, fiziksel ve fizyolojik temelleri. Beyin, kalp, sinir sistemi ve duyu organları gibi organların bilgisayarda modellemesine ilişkin konular.

Konu
Tıpta ve biyolojide bilgisayar kullanım alanları
Tıbbi veri ve bilgi
Tıpra bilgisayar ağları
Biyo-sinyal işleme
Hasta merkezli bilgi sistemleri
Klinik destek sistemleri
Hastane bilgi sistemlerinin planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi
Tıbbi karar destek sistemleri
Süreçler ve diferansiyel denklemler
Tıpta bilgisayar görüsü görüntüleme
Sistem teorisi
Tıbbi görüntüleme sistemleri
Tıbbi ham verinin sınıflandırılması ve işlenmesi
Elektronik tıbbi kayıtlar
CENG 504 Eniyileme Yöntemleri

Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınama-yanılma yöntemleri ve dinamik programlama tanıtılarak özellikle optimal denetim problemlerine uygulanacak. Dinamik programlama yaklaşımından kesikli ve sürekli optimal düzenleyiciler türetilecek. Doğrusal gözlemci ve ayırma teoremleri geri beslemeli denetleyici uygulamaları için geliştirecek.

Konu
Optimizasyona giriş
Matematiksel gözden geçirme I: vektörler ve matrisler
Matematiksel gözden geçirme II: yüksek matematik
Kısıtsız optimizasyon, one-dimensional search
“golden section”, “Fibonacci”, “Newton s method”
gradient arama metotları: “Steepest-descent”, “conjugate-gradient”, En küçük kareler analizi
Kısıtlı optimizasyon
Lineer programlama
Değerlendirme ve gözden geçirme
Derivatif olmayan metotlar, sezgisel optimizasyon metotları
Yapay sinir ağları, benzetimli tavlama yöntemi
Proje sunumları ve tartışmaları I
Proje sunumları ve tartışmaları II
Proje sunumları ve tartışmaları III
CENG 505 İleri Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, OSI katmanları, Internet modeli, TCP-UDP/IP, kablosuz TCP, mobil IP, Ipv6, tıkanma kontrolü, servis kalitesi hizmetleri, “multicast” yönlendirme, gerçek-zamanlı haberleşme için destekler ve protokoller, ağ güvenliği, gelecek kuşak ağlar.

Konu
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Bilgisayar Ağlarının Gözden Geçirilmesi
OSI Katmanları, Internet Modeli, 1. ve 2. Katmanlar
Kablosuz Ağlar
TCP-UDP, Kablosuz TCP ve Diğer Eklemeler
IP, Mobil IP, IPv6
Yönlendirme – I
Yönlendirme – II
Performans Ölçümü, Trafik Analizi, Simülasyon
Trafik Sıkışıklık Kontrolü ve Servis Kalitesi Konuları
Çokluiletim, Gerçek-Zamanlı Haberleşme Protokolleri
Güvenlik Konuları
Geleceğin Ağları ve Prokolleri
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışmalar
CENG 506 Derin Öğrenme

Bu ders derin yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme yöntemlerini ele almaktadır. Ders içeriğinde derin yapay sinir ağlarının geçmişten günümüze gelişimi, temel çalışma prensipleri, konvolüsyonel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma ve imgede nesne tespit ve tanıma konuları yer almaktadır.

Konu
Yapay sinir ağları tarihçesi ve giriş
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – I
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – II
Geri yayılım – I
Geri yayılım – II
Yapay sinir ağlarını eğitme I: veri önişleme, ağırlık ilklendirme ve düzenlileştirme, yığın düzgeleme ve yitim fonksiyonları
Yapay sinir ağlarını eğitme II: gradyan doğrulama, eğitim verileri yorum ve takibi, ağırlık güncelleme yöntemleri, hiper parametre eniyileme
Konvolüsyonel sinir ağları – I
Konvolüsyonel sinir ağları – II
Konvolüsyonel sinir ağları ile mekansal yerseme ve nesne tespiti
Konvolüsyonel sinir ağlarınu görselleştirme ve anlama
Yinelgeli sinir ağları
Pratikte konvolüsyonel yapay sinir ağları eğitme: Veri artımı, aktarım öğrenme
Derin yapay sinir ağları kodlama çerçeveleri
CENG 507 Biyometrik Tanımaya Giriş

Bu ders biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama yöntem ve sistemlerini konu alır. Ders içeriğinde biyometrik tanımanın geçmişten günümüze gelişimi, biyometrik tanıma sistemlerinin temel çalışma prensipleri ve temel yüz ve parmak izi tanıma algoritmaları yer almaktadır.

Konu
Kişi tanıma tarihçesi ve biyometriye giriş
Biyometrik sistemler
Biyometrik işlevler
Biyometrik performans ölçümleri
Parmakizi tanımaya giriş
Parkmakizi öznitelikleri çıkarma
Parmakizi eşleştirme
Yüz tanımaya giriş
Yüz imgeleri elde etme yöntemleri ve önişleme
Yüz tespiti
Yüz öznitelikleri çıkarma
Yüz eşleştirme
Yüz değişimleri ile başetme yöntemleri
Yüz modelleme
CENG 508 Sayısal Görüntü İşleme

Bu ders fotoğraf, uzaktan algılama, tarayıcılar gibi yollarla elde edilmiş görüntüleri işlemek ve zenginleştirmek için gerekli konuları kapsar. Transformasyon teknikleri, kayıtlar ve ayırım fonksiyonlarını içerir.

Konu
Görüntü İşlemede Kavramlar
Sayısal İmge Temsili
MATLAB Bilgilendirmesi ve MATLAB da İmge Temsili
İmgede Gürültü ve Filtreleme
İkili Değer İmge İşleme
İmge Bölütleme
Fourier Çevrimi ve Uygulamaları
İmge Zenginleştirme
Dönem arası sınav
Kenar Tespiti
Köşe Tespiti
Kamera Geometrisi ve Kalibrasyonu
Nokta Eşleme ve Epipolar Geometri
Proje sunumları
CENG 509 Görü Tabanlı Takip ve Modelleme

Bu ders bilgisayarlı görü teknikleriyle imge ve videolarda nesnelerin ve kameraların konumlarının bulunması ve takip edilmesini konu alır. Ders içeriği takip edilecek nesne ve sahnenin modellenmesi için gerekli matematiksel teoriyi ve kullanılan algoritmaları da kapsar.

Konu
Takibe Giriş
Optik Akış ve Lucas-Kanade Takip Yöntemi
Şablon Takibin Temelleri
İleri Şablon Takibi
Kalman Süzgeci I
Kalman Süzgeci II
Parçacık Süzgeçleri
Modellemeye Giriş
Seyrek Modeller
3B Modelleme
Yarı-Seyrek Modeller
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama I
Aynı Anda Konumlama ve Haritalama II
Yeniden Konulama Yaklaşımları
CENG 511 İleri Bilgi Kuramı

Bu ders, tiplere ait metodları ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından çarpıklık oranı kuramı ele alınacaktır. Ayrıca çok sayıda-kullanıcı kanalları ve rastgele parametreli kanallar işlenecektir. Son olarak ilintili kaynak kodlaması kavramı verilecektir.

Konu
Tipler yöntemi
Tipler yöntemi, geniş sapma teoremi
Geniş sapma teoremi, şartlı limit teoremi
Şartlı limit teoremi, ortak ve şartlı tipler
Güçlü karakteristik kümeler
Güçlü karakteristik kümeler, oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması fonksiyonu
Çoklu tanımlar
Wyner-Ziv problemi
Slepian-Wolf problemi
Çoklu-erişim kanalı
Çoklu-erişim kanalı
CENG 512 İleri Hesaplama Kuramı

Bu ders farklı biçimsel hesaplama modellerini ortaya koyarak başlayacaktır. Sonrasında Church-Turing tezi ele alınacaktır. Ayrıca karar verilebilirlik ve indirgenebilirlik konuları işlenecektir. Son olarak, karmaşıklık ve ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Konu
Giriş ve Genel Bakış
Matematik Tekrarı
Sonlu Otomata ve Düzenli Diller
Bağlamdan Bağımsız Diller ve Pushdown Otomata
Turing Makineleri ve Church-Turing Tezi
Karar Verilebilirlik
Gözden Geçirme
İndirgenebilirlik
Zaman Karmaşıklığı, P ve NP
NP-tamlık
Gözden Geçirme
Yer karmaşıklığı
Rastgeleleştirme
Paralel karmaşıklık
CENG 513 Derleyici Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Bu ders derleyici tasarımının teorisi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Tarama ve çözümleme konuları işlenecektir. Ayrıca semantik analiz de ele alınacaktır.

Konu
Derleyicilere giriş
Derleyici projesini tanıtma
Sözlüksel analiz
Lexer gerçekleştirimi
FLEX
Bağlamdan bağımsız gramerler
Anlam karmaşası, soyut sözdizim ağaçları
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Yukarıdan-aşağıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
Aşağıdan-yukarıya çözümleme
LR çözümleme
Semantik analize genel bakış
Tip kontrolü ve çıkarım
CENG 514 Bilgisayar Tabanlı Sayılar Teorisi

Temeller, Kongruans, Denklem ve Üstler İçin Algoritmalar, Euler’in Φ Fonksiyonu ve Kodlanması, İkinci Derece Kongruanslar, Asal Sayılar, Kuadratik Kalanlar, Sürekli Kesirler, Asal Sayı Testi Algoritmaları, Büyük Asal Sayı Bulma, Eliptik Eğriler, Faktörizasyon Algoritmaları, Tamsayı Faktörizasyonunda Üstel Metotlar İçin Algoritmalar, Subeksponansiyel Faktörizasyon Algoritmaları, Ayrık Logaritma Hesaplamaları.

Konu
Giriş
Tamsayıların temel özellikleri
Moduler arithmetik
Moduler arithmetik
Temel tamsayı aritmetiği, hızlı tamsayı aritmetiği
Büyük tam sayılarla arithemetik
Makine modelleri ve karmaşa kuramı
Euclid algoritmaları
Asal Sayılar; dağılışları, üretilmesi ve testleri
Abelian Grouplar
Rings
Sonlu ve ayrık olasılık dağılışı
Hash fonksiyonlar
Olasılık tabanlı algoritmalar
CENG 515 Bilgisayar Bilimlerinde Çeşitli Konular

Bilgisayar Bilimlerinin ileri konularından seçilen çeşitli konular seminer ortamında kapsanacaktır.

Konu
Kimlik doğrulamada biyometrikler
CMMI, The capability maturity model
Yeni nesil bilgisayar ağları
Yazılım değerlendirme
SQA, Yazılım kalite yönetimi
WAP, Kablosuz uygulama protokolü
Uzaktan eğitim
Bulanık mantık
Genetik algoritmalar
Yapar sinir ağları ile sızıntı kontrolü
FPS robotlarında genetik algoritmalar
Bulut bilişimi
Sanal gerçeklik
Yapay zeka
CENG 516 İleri Programlama Dilleri

Yeni programlama dilleri tasarlamak ve geliştirmek, modern programlama dillerinin var olan özelliklerini incelemek ve kavramak, programlama dili tasarım kararlarının gerçekleştirimler üzerindeki etkisini anlamak.

Konu
Programlama dillerine giriş
Sentaks ve semantik I
Sentaks ve semantik II
Gösterimsel semantik
Yazım teorisi I
Yazım teorisi II
Lambda hesaplama I
Lambda hesaplama II
Fonksiyonlar
Aksiyomatik semantik I
Aksiyomatik semantik II
Program özelliklerini teorik söylemlerle doğrulama
Mantık programlama I
Mantık programlama II
CENG 517 Bilgisayar Bilimleri Klasikleri

Gödel karar verilemezlik teoremi, hesaplanabilirlik, oyun kuramı üzerine görüşler, bilgi kuramı temelleri, çizgeler, bilgisayar ağları, kriptografide yeni yönelimler, Antikythera mekanizması, “declarative” programlama, ilişkisel veritabanı modeli, makineler ve zeka, hesaplama karmaşıklığı.

Konu
Gödel Karar Verilemezlik Teoremi
Hesaplanabilirlik üzerine, Entscheidungsproblem’ine bir uygulama ile-Alan M. Turing
Fiziğin Bilgisayarlar ile Benzetimi-Richard P. Feynman
İşbirlikçi Olmayan Oyunlar-John Nash
İletişimin Matematiksel Bir Teorisi-Claude E. Shannon
Patikalar, Ağaçlar ve Çiçekler-Jack Edmonds
Kriptografide Yeni yönelimler-Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman
Vize
Düşünebilirken-Vannevar Bush
Sembolik İfadelerin ve Hesaplamalarının Özyinelemeli Fonksiyonları-John McCarthy
Hesaplama Makineleri ve Zeka-A.M. Turing
Öğrenilebilenin Bir Teorisi-L.G. Valiant
Güvenli Bilgi Akışının Kafes Modeli-Dorothy E. Denning
Eski Yunan’dan Yüksek Teknoloji ve Astronomik Hesaplama Makinesi Antikythera Mekanizması
CENG 518 Bilimsel Araştırma Metodolojisine ve Etiğe Giriş

Deneysel bilgisayar bilimleri. Temel bilimsel araştırma metodolojisi. Araştırma soruları ve deneysel sorular. Deneysel değerlendirme. Bilim etiği. Bilgisayar muhendisliginin sosyal boyutunu ve modern dünyadaki yerini konumlandırmak. Mahremiyet ve bilgisayar güvenilirliği konularının teorisi ve pratiği. Etik teorilerin irdelenmesi ve bilgisayar alanındaki uygulama alanları.

Konu
Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş
Bilgisayar bilimlerinde bilim, deneysel bilgisayar bilimleri
Deneysel araştırma
Keşifçi veri analizi
Deneysel tasarımda temel konular
Hipotez testi ve tahminleme
Bilgisayar yoğun istatistiksel yöntemler
Etiğe giriş
Bilgisayar etiğinde sosyoteknik bakış açısına giriş
Bilim etiği
Bilgisayar bilimlerinde mesleki etik
Bilgisayarın güvenilirliği ilkeleri ve vaka analizleri
Mahremiyet
Genel Özet
CENG 521 İleri İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri, süreç senkkronizasyonu, dağıtık sistemler iletişimi, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtık algoritmalar, dağıtık sistemlerde statik ve dinamik iş dağıtımı, grup iletişimi, hata toleransı, dağıtık gerçek-zamanlı sistemler.

Konu
“Daha kötü daha iyidir”in yükselişi
“Silici: Çok thread li programlarda veriye erişim yarışlarını dinamik tespit edici”
Mesa da süreçler ve monitörlerle deneyim
Thread ler kütüphane olarak uygulanamazlar
Elle yığın yönetimi olmadan birlikte yürütülen görevlerin yönetimi
Supersayfaları destekleyen pratik, şeffaf işletim sistemi
VMware ESX Sunucularında bellek kaynak yönetimi
Hata-habersiz hesaplama aracılığıyla sunucu kullanılabilirliği ve güvenliği arttırmak
x86 sanallaştırmada yazılım ve donanım tekniklerinin karşılaştırılması
Log-yapısında dosya sistem tasarım ve uygulaması
Senkronizasyonun tekrar düşünülmesi
Kesme-sürücülü çekirdekte kilitlenmenin eliminasyonu
Dağıtık cache bellek tutarlılığı için etkin hata tolerans mekanizması
Düşük-bant genişliğinde ağ dosya sistemi
CENG 522 İleri Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemler, bilgisayar mühendisliğindeki rolü; özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı, mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri;uygulamaya özel entegre devre tasarımına giriş, VHDL.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Sayısal Mantık ve Bilgisayar Mimarisi Kavramlarının Gözden Geçirilmesi
FPGA Tasarımı; VHDL Programlama Dili
Tek ve çok amaçlı Veriyolu Tasarımı
Mikroişlemci Konseptleri ve Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
Gerçek-Zamanlı Çekirdekler
Gerçek-Zamanlı Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Doğrulanması
Veri Toplama ve Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları
Kontrol Sistemleri
Gömülü Yazılım Geliştirme
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım, Sürekli Geliştirme
Hata-Tolerans Teknikleri
Güncel Gelişmeler ve Araştırmalar
CENG 523 Gerçek-Zamanlı Sistemlerde İleri Konular

Gerçek-Zamanlı yazılım tasarımı konuları, gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı görev planlama algoritmaları, yazılım spesifikasyonlarında kullanılan formal metotlar, zaman otomatlarını kullanarak modelleme ve doğrulama, yazılım tasarımı, programlama dilleri, test, performans çözümlemesi ve eniyilemesi, belgeleme, yazılımın yeniden kullanımı, hataya dayanıklılık.

Konu
Gerçek-Zamanlı Sistemlere Giriş
Gerçek-Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirmenin Temelleri
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri I
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri II
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
“Model Checking”
Yazılım Tasarımı
Özet ve Yoklama
Programlama Dilleri
Test
Yüksek Performanslı Analiz ve Eniyileme
Güvenlik-Kritik Sistemler ve Hata-Toleransı
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım ve Sürekli Geliştirme
Dönem Projesi Sunumları ve Tartışma
CENG 524 İleri Bilgisayar Mimarisi

Mikroişlemci tasarımının temelleri, komut seti mimarisi, “pipelining”, ileri bellek hiyerarşilerinin tasarımı, “multithreading”, proses seviyesinde ve komut seviyesinde parallelleştirme, işlemciler arası haberleşme modelleri, çoklu işemciler, gelecekte beklenen gelişmeler.

Konu
Bilgisayar Sistemlerine Genel Bakış
Komut Seti Mimarisi: Veriyolu ve Kontrol Ünitesi
“Pipelining”, “Instruction-Level Parallel” (ILP) Mimarisi
Laboratuvar Çalışması: Genel Amaçlı Mikroişlemci Tasarımı
Yük Planlama
“Thread-Level Parallelism”
Bilgisayar Sistemlerinde Zamanlama Konuları
Çok İşlemcili Sistemler
Çok İşlemcili Sistemler
Laboratuvar Çalışması: Çokluişlemciler
Arabellekler ve Bellek Hiyerarşisi
Ağlar
Gözden Geçirme ve Güncel Gelişmeler
Sunumlar ve Ödevlerin Tartışılması
CENG 525 Hata Toleranslı Hesaplama

Hata modelleme, test, bilgisayar sistemlerindeki hata toleransı sağlayan çoklama yöntemleri, hata tespit etme, hatayı düzeltme, hata kapsamı, alandaki güncel araştırma konuları.

Hafta Konu
1 Hata toleransına giriş
2 Dijital devreler ve hata modelleme
3 Birleşimsel ve ardışık devreler için sınama
4 Mikroişlemci tabanlı sistemler için sınama
5 Hata bulma, kendini kontrol eden modüller
6 Arıza teşhisi, çoklama
7 Ara sınav
8 Yazılım güvenilirliği
9 Kendini düzelten algoritmalar
10 Hata kapsama
11 Hassasiyet buluşu
12 Bozukluk buluşu
13 Alandaki güncel araştırma konuları
14 Alandaki güncel araştırma konuları
CENG 531 İleri Yapay Us

Yapay us yaklaşımları; yüksek düzenli mantık; tasarlama; uzman dizgeler; yapay us dizgelerin çevresi; yapay us dizgelerde esnek hesaplama; simgesel olmayan öğrenme; doğal dil işleme; akıllı aracı; çoklu aracı dizgesi; anlamsal örgü; robot bilimi.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Hüksek Düzeyli Mantıklar
Planlama
Uzman Sistemler
Çevre Modelleme
Özet
Esnek Hesaplama
Sembolik Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Semantik Web
Robotik
CENG 532 Uzman Sistemler ve Bilgi Mühendisliği

Uzman sistem geliştirilmesindeki çeşitli tekniklere giriş. Bilgi tanıtma yöntemleri, üretim sistemleri, yorum yöntemleri, belirsizlik ve ipucu kombinasyonları, uzman sistem mimarisi ve kontrolu, bilgi edinme, uzman sistem programlama dilleri, çeşitli durum analizleri.

Konu
Giriş
Bilgi Gösterimi
Kitaplık
Belirsizlik
Dil İşleme
Bilgi Toplama
Uzman Dizge Yapıları
Üretici Dizgeler
Özetleme
Varlık Bilimi
Akıllı Aracı
Bilgi Düzenleme
Karar Destek Dizgeleri
Robot Bilimi
CENG 533 Olasılıksal Çıkarsama

Akıllı bilgisayar etmenlerinin karmaşık, belirsizlik içeren ve dinamik ortamlarda hedeflerine yönelik davranışları göstermeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, karmaşık problemlere atanan etmenlerin belirsizlik altında karar verebilme yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Etmenin doğru kararları verebilmesi için bulunduğu ortam hakkında sahip olduğu bilginin yanında ortam üzerinde değişikliğe neden olabilecek hareketlerinin, hedeflerinin ve tercihlerinin iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu ders kapsamında belirsizliğin modellenmesi ve belirsizlik altında karar verme sürecinde karşılaşılan sorunlarda kullanılabilecek olasılıksal çıkarsamaya dayalı çözüm yaklaşımları tartışılmaktadır.

Konu
Giris
Olasilikta cizgesel modeller
Belirsizliklerin oldugu bir ortamda bilginin temsil edilmesi
Bayes cikarsamasi
Bayes aglarinda cikarsama
Bayesa aglarinda ogrenme
Ozet ve Vize
Bilgi Muhendisligi
Bayes aglarinda cesitli uygulamalar
Zaman bazli modeller
Dinamik Bayes Aglarinda Cikarsama
Markov Karar Verme Surecleri
Kismen gozlemlenebilen Markov karar verme surecleri
Proje Sunumlari
CENG 534 Doğal Dİl İşleme için Derin Öğrenme

Doğal dil işleme, bilgi çağının en önemli teknolojilerinden biridir. Geleneksel doğal dil işlemede göreve özel öznitelik mühendisliği ve dile özel çözümler yaygındı. Son zamanlarda birçok farklı doğal dil işleme görevinde derin öğrenme yaklaşımları ile çok yüksek başarım elde edilmiş ve çok dilli çözümler ortaya konmuştur. Bu ders doğal dil işlemeye uygulanan derin öğrenmede ileri araştırmaları kapsamaktadır. Ele alınacak konular arasında sözcük vektör gösterimleri, pencere tabanlı sinir ağları, yinelemeli sinir ağları, uzun ömürlü kısa-dönem bellek modelleri, özyinelemeli ağlar, evrişimsel sinir ağları, bellek bileşeni içeren çok yeni modeller bulunmaktadır. Geniş ölçekli bir doğal dil işleme problemi üzerinde özel bir yapay sinir ağı çözümünün gerçekleştirimi, eğitilmesi, test edilmesi ve görselleştirilmesini içeren bir dönem projesi verilecektir.

Hafta Konu
1 Doğal dil işlemeye ve derin öğrenmeye giriş
2 Basit sözcük vektör gösterimleri: word2vec, GloVe
3 İleri sözcük vektör gösterimleri: Dil modelleri, softmax, tek katmanlı ağlar
4 Yapay sinir ağları ve geri yayılım–varlık ismi tanıma
5 Parametre eniyileme için pratik ipuçları: gradyan kontrolleri, aşırı öğrenme, düzenlileştirme, aktivasyon fonksiyonları, ayrıntılar
6 Yinelemeli sinir ağları–dil modelleme ve diğer görevler
7 Özyinelemeli sinir ağları–çözümleme
8 Genel tekrar
9 Evrişimsel sinir ağları—cümle sınıflandırma
10 Ses Tanıma
11 Makine çevirisi
12 Seq2Seq ve geniş ölçekli derin öğrenme
13 Doğal dil işlemede derin öğrenmenin geleceği: Dinamik bellek ağları
14 Proje Sunumları

 

 

 

CENG 541 İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel kuramı ve uzantıları: ilişkisel hesap, ilişkisel cebir, üst dereceli normal biçimler; ileri veri taban yönetim dizge kavramları: bütünlük, kurtulma, koşul zamanlı, güvenlik, sorgu eniyileştirme; nesneye dayalı veritabanları; dağıtık veri tabanları, ilgili uygulamalar ve tutanaklar: veri çoklama, veri parçalama, eşgüdümleme, yük dağılımı; koşut veritabanları; çıkarsamalı veritabanları; birleştirilmiş veritabanları ve türdeş/türdeş olmayan.

Konu
İlişkisel Model
Sorgu İşleme
Sorgu Eniyileme
Sorgu Eniyileme
İndeksleme
Indeksleme
Kilitler ve Koşut Zamanlılık
Koşut Zamanlılık Yönetimi
Paralel Verştabanları
Dağıtık Veritabanları
Zamansal Veritabanları
Veri Madenciliği
Veri Küpleri
Arama Motorları
CENG 542 Stratejik Bilgi Çıkarımı

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Stratejik Bilgi Çıkarımı
Veri Madenciliğine Giriş
Veri Ambarı Modelleri ve Teknikleri
Veri Hazırlama
Veri Madenciliği Temelleri
Kavram Tanımlama
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları
CENG 543 Bilgi Erişim Sistemleri

Bu ders düzensiz yapıda bilgi içeren belge koleksiyonlarında arama yapılmasını sağlayan bilgi erişim sistemlerinin bileşenleri ile ilgili konuları kapsar. Hem metin hem de resim ve video gibi zengin içerik taşıyan belge koleksiyonlarında bilgi erişimi ders içeriğinde yer almaktadır.

Konu
Boole’ca Erişim
Sözlükler ve Toleranslı Erişim
Dizin Oluşturma ve Sıkıştırma
Puanlama, Terim Ağırlıklama ve Yöney Uzayı Modeli
Bilgi Erişimde Değerlendirme
İlgililik Geribildirimi ve Sorgu Açılımı
Olasılıksal Bilgi Erişimi
Dil Modelleri
Metin Sınıflandırma
Belge Kümeleme
Ağda Aramanın Temelleri
Bağlantı Analizi
Görüntü ve Video Verisi Dizinleme
Bilginin Görselleştirilmesi
CENG 551 İleri Yazılım Mühendisliği

Bu ders yazılım mühendisliği kavramını ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından yazılım geliştirme süreci anlatılacaktır. Ders kapsamında yazılım gereksinimleri, yazılım spesifikasyonu, yazılım analizi ve biçimsel analiz konuları işlenecektir. Ayrıca kalite yönetimi, ürün metrikleri, süreç metrikleri, COTS ve yazılım psikolojisi konuları da ele alınacaktır.

Konu
Problem
Süreç ve Yaşam Döngüsü Modelleri
Gereksinimler ve Spesifikasyonu I
Gereksinimler ve Spesifikasyonu II
Tasarım I
Tasarım II
Güven Tesis Etme (Sınama, Analiz, Kalite Güvencesi, Gözden Geçirmeler)
Metrikler ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
COTS ve Yeniden Kullanım
Biçimsel Doğrulama
Takım Organizasyonu ve İnsan Yönetimi
Programlama Dillerinin Yazılım Mühendisliği Bakış Açıları
Yazılım Emniyeti ve Genel Özetleme
Örnek Olaylar
CENG 552 Yazılım Sınama

Yazılım sınamanın temelleri, yazılım sınama süreci ve sürekli kalite arttırımı, sonlu durum modelleri ile sınama olgularının oluşturulması, beyaz kutu ve siyah kutu yaklaşımları ile sınama yeterliliği değerlendirmesi, model temelli yazılım sınama.

Konu
Yazılım doğrulama ve onaylamaya giriş
Yazılım test etmeye genel bakış ve sınıflamalar
Fonksiyonel (kara kutu) test etme I
Fonksiyonel (kara kutu) test etme II
Yapısal (beyaz kutu) test etme I
Yapısal (beyaz kutu) test etme II
Mutasyon test etme
Model-tabanlı test etme
Entegrasyon test etme
Regresyon test etme
Test durumu oluşturmaya genel bakış
Test süreçlerine genel bakış
Test etme araçları ve test otomasyonu
Yazılım güvenilirlik modelleme
CENG 555 Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı

Bu ders öğrencilere servis tasarımı ve mühendisliği konusunda bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır. Öğrenciler servis odaklı mimariler ile tasrımı çeviklik, uyumluluk ve maliyet-etkinlik olarak gerçekleştirmeyi öğrenecektir. Özellike mikroservis tabanlı mimariler ve reaktif sitemler olay odaklı modelleme vurgulanacaktır. Öğrenciler bu bilgileri uygulaycakları bir proje gerçekleştirecklerdir.

Hafta Konu
1 Servis Odaklılık
2 Servis Odaklı Mimari
3 Servis Tasarım Prensipleri, SOM Faydaları
4 Web servislerinin evrimi
5 Programlanabilir Web
6 Kaynak Odaklı Mimari
7 Servislerin Evrimi ve Mikroservisler
8 Alan Odaklı Tasarım
10 Olay Odaklı Modelleme
11 İleri Düzey Olay Odaklı Modelleme Kavramları
12 Olay Odaklı Analiz Yöntemi
13 Reactive Systems
14 Mikroservis Tasarım Örüntüleri
15 İleri düzey kavramlar
CENG 556 Yazılım Yönetimi

Bu ders yazılım yönetiminin ileri düzeyde iki boyutuna yoğunlaşmaktadır: kurumsal değişim ve yazılım ölçümü. Temel konular yazılım süreç iyileştirme çerçeveleri, çevik değişim modelleri, süreç modelleme notasyonları ve yazılım projelerinde ölçüm ve tahminleme modellerinden oluşmaktadır. Öğrenciler hem modelleme ve kurumsal değerlendirme projesi gerçekleştirmekte ve hem de yazılım ölçümü ve tahminleme ile ilgili deneyim kazanmaktadırlar.

Hafta Konu
1 Kalite İyileştirme Kavramları
2 Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Kalite Yönetimi
3 Kalite Yönetimi ve Değer
4 Yazılım Altkültürleri
5 Olgunluk Modelleri
6 Çevik Olgunluk Modelleri
7 Örüntülerin Değişimi
8 Süreç Modelleme Notasyonları
9 Süreç Modelleme
10 Ölçüm Teorisi
11 Kalite Ölçümü
12 Yazılım Büyüklük Ölçümü ve Tahminleme
13 Kurumsal Değişim Engelleri
14 Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Tabanlı Organizasyonlar
CENG 557 İleri Yazılım Tasarım Şablonları

Bu ders ileri yazılım tasarım şablonları üzerine odaklanmıştır. Dersin ana konularını; ileri nesneye dayalı programlama presipleri, nesneye dayalı tasarım şablonları, kurumsal uygulama mimarisi şablonları, kurumsal uygulama bütünleştirme şablonları ve alana dayalı tasarım şablonları oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler tasarım şablonları kullanarak modern yazılım geliştirme kavramlarını öğrenecek ve bu kavramları kullanarak orta büyüklükteki bir yazılımı takım olarak geliştirecektir.

 

Hafta Konu
1 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarıma Giriş
2 Abstrakt Sınıflar ve Arayüzler ile Kalıtım ve Polimorfizm
3 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
4 Mimari Tasarım Şablonu – Model Görünüm Yönetici
5 Gözlemci Tasarım Şablonu
6 Üretim Tasarım Şablonları
7 Yapısal Tasarım Şablonları
8 Davranışsal Tasarım Şablonları
9 Kurumsal Uygulama Mimarisi Şablonlarına Giriş
10 Nesne-İlişki Tasarım Şablonları
11 Kurumsal Uygulama Bütünleştirme Şablonlarına Giriş
12 Mesajlaşma Tasarım Şablonları
13 Alana Dayalı Tasarıma Giriş
14 Mikroservis Tasarım Şablonları
CENG 561 İleri Bilgi Güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili kavramlar ve uygulamalar, risk ve zayıflıkların analizi, politika oluşturma, kontrol ve koruma metotları, veritabanı güvenliği, kimlik denetleme teknolojileri, hukuk ve mahremiyet gibi konular ders kapsamında incelenecektir.

Konu
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 1: Bilgisayar Güvenliği ve Güvencesine Giriş
Modül 2: Politikalar
Modül 2: Politikalar
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 3: Kriptografi ve Anahtar Yönetimi
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 4: Yetkilendirme ve Erişim kontrolü
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Modül 5: Ağ Güvenliği ve Sızma Tespiti
Ders Projesinin Tamanlanması
Ders Projesinin Tamanlanması
CENG 562 İnternet Güvenliği

İnternet güvenliğine giriş, Temel şifreleme teknikleri, TCP/IP güvenliği, Elektronik posta güvenliği, Web güvenliği, Ağ yönetim güvenliği, Güvenlik duvarları, Saldırı tespit sistemleri, İnternet güvenlik yönetim araçları.

Konu
Bilgisayar ağları güvenliğine giriş
Simetrik şifreleme
Asimetrik şifreleme
Erişim denetimi
Dağıtık erişim denetimi
E-posta güvenliği
IPSEC ile IP güvenliği
Ağ yönetiminde güvenlik
Bilgisayar ağlarına saldırılar
Güvenlik duvarı
Güvenlik duvarı politikaları
Güvenlik duvarı ile kullanılan teknolojiler (NAT, VPN)
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 1
Saldırı ve nüfuz tespit sistemleri 2
CENG 563 Veritabanı ve Yazılım Güvenliği

Güvenli veritabanları ve güvenli yazılım uygulamaları konuları, geliştirim yöntemleri ve araştırma alanları. Veritabanları ve yazılımlar için güvenlik modelleri, temelleri ve pratikleri.

Konu
Yazılım güvenliğine giriş
Yazılım zayıflıkları I
Yazılım zayıflıkları II
Güvenli yazılım geliştirme metodolojisi
Güvenli yazılım analiz ve tasarımı
Güvenli yazılım gerçekleştirme, test etme ve denetleme
Kod denetleme
Statik analiz
Ortak Kriterler
Veritabanı güvenliğine giriş
Erişim denetimi
Rol-tabanlı erişim denetimi
Şebekeler
Etiket güvenliği
CENG 564 Bilgi Sistemleri Politika, Yönetim ve Organizasyonu

Strateji, Güvenlik, Ulusal/Uluslararası Kripto Strateji ve Politikası, Kripto Cihazları İthalat/İhracat Rejimleri, Bilgi Yönetimi ve Politikası Geliştirme, Bilgi Sistemleri Stratejisi/Güvenliği Standart ve Politikaları, Bilgisayar Güvenliği Acil Durum Kurumları (CERTs), Süreklilik Planlaması, Beklenmeyen Durum ve Sonrası Standart ve Politikalarının Belirlenmesi, Organizasyonlar, NGO-Think Tanks, Bilgi Sistemleri ve Açık Kaynak İstihbaratı, Strateji/Politika Belirleyici Yazılımlar-Simülatörler, Elektronik Ticaret, Onay Kurumları, Elektronik Noter, Elektronik Para.

Konu
Bilgi sistemleri yönetimine giriş
Bilgi sistemleri yönetiminin evrimi
Bilgi sistemleri yönetim modelleri ve yapıları
Bilgi teknolojileri idaresi
Bilgi sistemleri planlama I
Bilgi sistemleri planlama II
Bilgi sistemleri için organizasyonel modeller
Standartlar ve prosedürler
Yasal konular
Finansal konular
Bilgi sistemlerinde kalite yönetimi
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi I
Bilgi sistemlerinin politika bazlı yönetimi II
Bilgi sistemlerinde güven yönetimi
CENG 565 C4I ve Bilgi Savaşları

Kavramlar, Terminoloji, Komuta-Kontrol-İletişim-Bilgisayar ve İstihbarat ( Command-Control-Communications-Computers and Intelligence – C4I ) Yapısı, Hedefler ve Tehditler, Siber Uzayda Saldırı ve Önlemler, Ekonomik – Psikolojik ve İstihbarat Savaşları, Bilgi Savaşları Stratejisi, Siber Uzayda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Siber Terörizm.

Konu
Giriş
Bilgi Savaşları Kavramları
Bilgi ve Savaş: Bir Devrim mi Gerçekleşti?
Savaşın Yeni Yüzü, Sibersavaş: Siber İstihbaratta Olaylar Arasında Bağlantıların Kurulması.
Savaş Sanatı: Sun Zi nin Askeri Yöntemleri
Düşmanını Tanı
Düşmanından Öğrenme
Komünikasyon Kayıtlarından Kurumsal Yapının Çıkarılması
Araçlar ve Yöntemler: Rakip Karar Verme Süreçlerini Etkilemek Üzere Pratik Yaklaşımlar
Komutanın Kırılması: Kurumsal Karar Vermede Görülen Yaygın Aksaklıklar
Yenilginin Yayılması-Parçalanmanın Kendi Kendini Sağlamlaştırması
Dedikodu Önemlidir-Şüphe Sokularak İstikrarın Bozulması
Kristal Küre
Kurumsal Zırh-Saldırılara Karşı Dayanıklı Kurumların Tasarlanması
CENG 590 Seminer

Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

CENG 600 Doktora Tezi

Doktora derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmış. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.

CENG 608 3 Boyutlu Fotoğraf

Bu ders, imgelerden 3 boyutlu bilgi (özellikle şekil) çıkarımı ile ilgili algoritma ve uygulamaları kapsar. Öncelikle kamera modeli ve kalibrasyonu, 2B ve 3B projektif geometri ve ilgi noktası çıkarımı konuları işlenir. Ardından, tek imgeden geriçatım, hareketten yapı çıkarımı, siluetlerden şekil çıkarımı gibi edilgen 3B geriçatım teknikleri görülür. Ayrıca, doğrudan 3B veri elde eden aktif algılama teknikleri (uçuş süresi kameralar, yapısal ışık, lazer tarayıcılar) de işlenir.

Konu
Kamera modeli ve kalibrasyonu
İlgi noktası çıkarımı ve nokta eşleme
İlgi noktası takibi ve optik akış
2 Boyutlu projektif geometri
RANSAC ve ilgi noktaları kullanarak imge hizalama (imge bükme)
3 Boyutlu projektif geometri ve epipolar geometri
İki imgeli ve çoklu imgeli hareketten yapı çıkarımı
3 Boyutlu eşzamanlı konumlama ve haritalama
Stereo eşleme ile derinlik çıkarımı
İmge bölütleme
X’ten şekil çıkarımı
3 Boyutlu geriçatım
Aktif algılama teknikleri
CENG 611 İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi

Ders içeriğinde paralel ve seri algoritmaların karmaşıklık analizlerinin öğretilmesi ve tasarım kuram ve modellerinin çalışılıp, kritik değerlendirmelerinin yapılabilir bir seviyeye öğrencilerin getirilmesi bulunmaktadır.

CENG 612 Bilgisayar Bilimlerinde Kategori Kuramı

Bu ders kapsamında öğrenciler kategori kuramının ispat tekniklerinde kullanımını öğrenecek ve bilgisayar bilimlerinde sunulan araştırmaları değerlendirme ve bilimsel olarak kendi araştırma sonuçlarını sunabilecek bir temel bilgi ve deneyim altyapısına sahip olacaklardır.

CENG 613 Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmaya giriş, Bilimsel araştırma süreç modelleri, Entellektüel buluş, Bilimsel araştırma yöntemleri, Bilgisayar Bilimlerinde Bilimsel Araştırıcılar, Bilimsel araştırma yazıları okuma yöntemleri, Bilimsel araştırma yazılarının yapısı, Literatür tarama yöntemleri, Bibliyografi ve atıflar, Bilimsel araştırma sunumları, Bilimsel araştırma proje önerileri, Bilimsel araştırma proje planlama, Risk yönetimi, Yasal, sosyal ve etik konuları.

CENG 631 Bilişsel Hesaplama

İnsan beyni; ussal kavramlar, örneklemeler ve yapılar; ussal kavramlar için matematiksel örneklemeler; bilinç evrimin örneklenmesi; iş birlikçi us; ussal makinalar.

Konu
Özet
İnsan Beyni
Problem Decomposition
Belirtmeli Matematik
Bilişsel Çevre
Bilişsel Kavramlar
Davranışsal Yapılar
Bilişsel Yapılar
Sınav
Bilinç Evrimi
Hesaplamalı Us
Öğrenme
Etkileşim
Bilişsel Makinalar
CENG 632 Hesaplamalı Us

Bayes ağları; kargaşa kuramı; akıllı davranışlar; karma yapma ve karma düzenler.

CENG 641 Veri Tümleme

Bu ders veri tümlemedeki sistem, mantık ve sosyal farklılıklar gibi zorlukları ortaya koyarak başlayacaktır. Ders ardından türdeş olmamaya çözüm olan diller, otomatik şema eşleştirme teknikleri, türdeş olmayan sistemlerde sorgu işleme ve veri tümleme için kullanılan mimariler gibi temel konuları ele alacaktır. Son olarak, ticari sistemlerde bu konuda gelinen nokta ve very uzayları tartışılacaktır.

Konu
Veri Tümleme Nedir?
Veri Tümlemenin Zorlukları
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Veri Kaynaklarının Modellenmesi
Otomatik Şema Eşleştirme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu İşleme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemlerinde Sorgu En İyileme
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Tümleme Sistemleri Mimarileri
Veri Alanları
Ticari Veri Tümleme Sistemleri
Veri Tümleme Sistemlerinin Evrimi
CENG 642 Gizliliği Koruyan Veri Madenciliği

Bu alanda önerilen yöntemler, basit, zaman ve bellek etkin sezgisel tekniklerden, hesaplama karmaşıklığı yüksek, gizlemeyi kesin yapan algoritmalara kadar varan geniş bir yelpazede yeralmaktadır.

Konu
Gizliliği Koruyan Veri Madenciliğine ve İlişkisel Kural Saklamaya Giriş
Arka Plan (Terminoloji ve Temel Bilgiler)
İlişkisel Kural Saklama Yöntemleri
Diğer Bilgi Saklama Yöntemleri
Sezgisel Yaklaşımlar
Sınır Tabanlı Yaklaşımları
Max–Min Algoritmaları (BBA Algoritması)
Max–Min Algoritmaları (Diğer)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Menon Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Inline Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (İki Aşamalı Yaklaşma Algoritması)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Melez Algoritma)
Kesin Saklama Yaklaşımları (Koşut Zamanlama Çerçevesi)
Kesin Gizleme Algoritmalarının Ölçülendirilmesi
CENG 651 Güvenlik İçin Formal Yöntemler

Biçimsel Yöntemlere Giriş, Önerme ve Betimleme Mantıkları, Program Doğrulama, CSP süreç algebrası, Protokol Doğrulama, Model Denetimi, Otomata ile Sistem Modelleme, Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama, Model Denetimi Algoritmaları, Sembolik Model Denetimi, Soyutlama Yöntemleri, SPIN Model Denetim Aracı.

Konu
Biçimsel Yöntemlere Giriş
Önerme ve Betimleme Mantıkları
Program Doğrulama
Program Doğrulama
CSP süreç algebrası
Protokol Doğrulama
Model Denetimi
Otomata ile Sistem Modelleme
Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama
Model Denetimi Algoritmaları
Model Denetimi Algoritmaları
Sembolik Model Denetimi
Soyutlama Yöntemleri
SPIN Model Denetim Aracı
CENG 661 İleri Asimetrik Kriptosistemler

Asimetrik kripto sistemlere ilişkin temel matematik konuları ve uygulama koşul ve prensipleri değerlendirilecektir. Dönem sonunda öğrencilerin güvenlik problemini analiz ederek, en uygun protokolü seçme ve uygulayabilme yeterliliğinde olması için çalışmalar kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülecektir.

CENG 662 İleri Simetrik Kriptosistemler

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 663 Kriptanaliz

Ders içeriğinde kriptosistem türleri ve bu kriptosistemlere yönelik, kriptanaliz yöntemleri incelenecektir.

CENG 690 İleri Seminer

Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür taraması yaparak bilgi toplamasını ve topladığı bilgiyi raporlayarak seminer olarak sunabilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencinin, sunum teknikleri, sunum formatı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.