CENG 465

Veri Yoğun Sistemlerin İlkeleri

Bu dersin temel amacı, öğrencileri çok çeşitli veri sistemlerinin arkasındaki temel fikirlerle tanıştırmaktır. Öğrenciler, verileri depolamak ve işlemek için çeşitli yaklaşımları, teknikleri ve araçları karşılaştırarak her birinin güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilecek ve uygulamaları için en uygun olanı seçebileceklerdir.

Çeşitli veri modelleri ve sorgu dilleri; veri depolama ve veri getirme; dağıtık verilerde çoğaltma ve bölümleme; işlemler; dağıtık sistemlerin zorluklarları; dağıtık sistemlerde tutarlılık ve fikir birliği; toplu işlem ve akış işleme.

Veri Yoğun Sistemlere Giriş
Veri Modelleri ve Sorgulama Dilleri
Veri Modelleri ve Sorgulama Dilleri
Veri Depolama ve Çekme
Veri Kodlama
Dağıtık Veri Çoğaltma
Dağıtık Veri Bölümleme
Dağıtık Olmayan ve Dağıtık Veritabanlarında İşlemler
Dağıtık Olmayan ve Dağıtık Veritabanlarında İşlemler
Dağıtık Sistemlerin Zorlukları
Hataya Dayanıklı Dağıtık Sistemler
Toplu İşlem
Akış İşleme
Veri Sistemlerinin Geleceği