CENG 322

İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler’ lar, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut işletim sistemlerinin incelenmesi ve belli başlı işletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluşturulması.

Öğrenim Çıktıları:

  1. İşletim sistemlerinin temel kavramlarını edinerek modern mimari ve işletim sistemlerinde bunları analiz edebilme ve tasarım yapabilme.
  2. İşletim sistemlerinin yer aldığı sistemleri analiz edebilme ve ilgili problemleri tanımlayabilme.
  3. İşletim sistemlerinin problemleriyle ilgili farklı çözüm yöntemlerini karşılaştırabilme ve en uygununu seçebilme.
KONU
Bilgisayar Sistemleri ve İşletim Sistemlerine genel bir bakış, temel kavramlar
Süreçler ve Süreç Yönetimi
Thread kavramı, işlemci kaynak verimliliği ve yönetim algoritmaları
Asenkron eş zamanlı süreçler arası iletişim
Asenkron eş zamanlı süreçlerin senkronizasyon araçları
İşletim sistemlerinde kilitlenme “deadlock” kavramı
Ara Sınav
Bellek Yönetimi
Sanal Bellek Yönetimi
Tek İşlemcili Sistemlerde Scheduling
Çok işlemcili Bilgisayarlar ve Scheduling
Dosya Sistemleri
Girdi/Çıktı Sistemleri
Disk Yönetimi