CENG 471

Kriptografi

Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok şifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleştirilmiş blok şifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI – Açık anahtar alt yapısı ve ilişkin modeller, IEEE P1363, Fips 140.2-186.2, x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar.

Konu
Gizlilik, bütünlük ve kimlik denetimi ile ilgili temel tanımlar ve kriptografi tarihi.
Bilgi kuramı ve Olasılık kuramı ile ilgili temel kavramlar.
Monoalphabetical & Polyalphabetical yerine koyma yöntemi
Transpositions-Permutations
Blok şifreleme, DES-AES
Simetrik anahtar yönetimi ve güvenlik mimarisi.
Simetrik kriptosistem tasarım ve doğrulama.
Sayılar kuramına giriş, kavramlar I
Sayılar kuramına giriş, kavramlar II
Faktorizasyon tabanlı kriptosistem: RSA
Ayrık Logaritma problemi ve kriptosistemler: DHKE, ElGamal
Elliptik Eğri Kriptosistem: ECC
PKI – Açık Anahtar Altyapısı
Kriptografik Protokol tasarımı FIPS 140-2/3