CENG 112

Veri Yapıları

Prerequisites: CENG 113

Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree’ler.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Soyut veri yapılarını kullanabilme ve tasarlayabilme.
  2. Dizi ve bağlı veri yapılarını gerçekleştirebilme.
  3. Özyinelemeli veri yapıları ve algoritmaları tasarlayıp analiz edebilme.
  4. Abstract Veri Tipleri tasarlayıp gerçekleştirebilme.
  5. Arama için kullanılan veri yapıları ve algoritmaları gerçekleştirebilme ve kullanabilme.
Konu
Giriş
Veri Soyutlama
Kuyruklar ve Yığınlar
Algoritma Analizi
Özyinelemeli Veri Yapıları: Bağlı Listeler ve Ağaçlar
Temel Sıralama Yöntemleri: Seçme, Yerleştirme ve Kabuk Sıralama
Birleştirerek Sıralama
Hızlı Sıralama
Öbekler (Heaps) ve Öncelikli Kuyruklar
Sembol Tabloları ve İkili Arama
İkili Arama Ağaçları
Dengeli Arama Ağaçları
Karma Tablolar
Çizge Yapıları ve Çizge Ziyaret Yöntemleri

Öğretim Elemanı

Profesör / Bölüm Başkanı

Asistan(lar)

Diğer Birinci Sınıf Dersleri