CENG 390

Bulut Bilişim

Bu ders bulut bilişim konseptini, teknolojinin oluşma nedenlerini, gereksinimlerini, bulut mimarisini, çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını, uygulamalara göre avantajları/dezavantajlarını, IaaS, SaaS, PaaS gibi değişik bulut servisi modellerinin anlatımını kapsar. PaaS konusunda Google App Engine, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure ve diğer Bulut platformlarını da ele almaktadır. Geliştirilmekte olan ya da halihazırda çalışmakta olan mobil uygulamaların, web uygulamalarının, veritabanlarının bulut sistemlere taşınması, bulut mimari üzerinde yapılandırılması, çalıştırılması ve yazılım geliştirilmesikonularını içerir. Ayrıca global olarak bulut sistemlerini kullanarak piyasaya sürülmüş, markalaşmış ürünlerin ve şirketlerin başarı hikayelerini de teknolojik, operasyonel, finansal, marka ve iş planı gibi çeşitli açılardan ele alarak detaylı anlatımlarını içerir.

KONU
Bulut Bilişime Giriş
Service Yapıları (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Bilişim Bileşenleri
Bulut Sistemleri Yapıları (açık, kapalı, hibrid)
Açık bulut: AWS, Google App Engine, MS Azure systems
Veri Depolama, İşleme, Erişimi ve Güvenliği
Şirket İçi ve Bulut Sistem Stratejisi ve Planlaması
Ölçeklenebilir Bulut Veritabanları – SQL, NoSql, Hadoop
Bulut Sistemlere Taşıma
Büyük Veri ve Veri Bilimi
Laboratuvar – Bulut Platform Üzerine Uygulama Geliştirme ve Yükleme
Global Girişimler, Bulut Uygulamaları ve Girişimcilik
Bulut Tabanlı Yüksek İşlemli Uygulamalar
Uygulamalar ve şirketler için Küresel Bulut Stratejisi