CENG 386

Bulanık Mantık Sistemleri

Bulanık küme kuramı, bulanık ilişkiler, bulanık kural tabanı, yaklaşık uslamlama, bulanık denetim, bulanık mantık sistemlerinin tasarımı.

Konu
Giriş
Bulanık kümeler kuramı
Bulanık cebir
Bulanık bağlaçlar
Bulanık ilişkiler
Yaklaşık çıkarsama
Bulanık denetim
Sınama
Bulanık dizge benzetim ortamaları
Bulanık mantık benzetim ortamları
Olabilirlik kuramı
Eksik bilgi yönetimi
Bulanık ölçüm
Bulanık mantıklı karma esnek hesaplamalar