CENG 113

Programlamaya Giriş

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeşitli terminolojilerin temelleri.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Basit problemlere algoritmik çözümler üretebilme.
  2. Programlamanın temel unsurlarını açıklayabilme ve kullanabilme.
  3. Karar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
  4. Tekrar yapılarını tasarlayabilme ve uygulayabilme.
  5. Bilgisayar programlarını izleyebilme ve inceleyebilme.
  6. Fonksiyon tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
  7. Problem çözmede özyineleme yaklaşımını kullanabilme.
  8. Sınıf tasarlayabilme, tanımlayabilme ve kullanabilme.
Konu
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – I
Programlamanın Temellerine Giriş – Öğretici Başlangıç – II
Tip, operatör ve ekspresyonlar
Program akış kontrolü
Fonksiyonlar
Program Yapıları
Ders Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Diziler ve Katarlar
İşaretleyiciler
İşaretleyiciler ve Diziler
Özçağrılı Fonksiyonlar
Dinamik Bellek Tahsisi
Ders Değerlendirme ve Tekrar
Giriş Çıkış Fonksiyonları
Diğer Birinci Sınıf Dersleri