CENG 436

Dağıtık Bilgi Yönetimi

Prerequisites: CENG 315

Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu işleme, sorgu eniyileme, işlem yönetimi, eş zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi başlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliştirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular.

Konu
Dağıtık veritabanlarına giriş
İlişkisel vertabanı yönetim sistemlerini tekrar etmek
Bilgisayar ağşarı
Dağıtık veritabanı mimarisi
Dağıtık veritabanı dizaynı- Yatay paylaştırma
Dağıtık veritabanı dizaynı- Dikey paylaştırma
Anlamsal veri yönetimi
Sorgu işleme
Sorgu ayrışımı ve veri lokalizasyonu
Dağıtık sorgu optimizasyonu
Dağıtık aynı anda erişim
Dağıtık tutarlılık protokolleri
Dağıtık güvenlik protokolleri
Ekip projelerinin sunumu ve tartışılması