Doktora Programı

Doktora Programı

Program Educational Objectives

1.Alanında özgün bilgi üretmek.
2.Bireysel ve takımlarda etkin çalışmak.
3.Bilgisini uluslararası ya da disiplinlerarası ortamlarda etkili yorumlamak.
4.Görüşlerini en az bir yabancı dilde inandırıcı bir şekilde savunmak.
5.Çalışmalarını tarafsız ve etik değerlendirmek.
6.Araştırma sonuçlarını eğitime yansıtmak ve teknolojiye dönüştürmek.

Program Outcomes

1.Alanında derinliğine ve genişliğine bilgisini kullanarak, özgün bilgi üretir.
2.Güncel bilgi, ürün, süreç ve yöntemler kullanır.
3.Çalışmalarının çıktılarını saygın akademik dergi ve kurultaylarda yayınlar.
4.Alanında üretilen bilgileri eleştirir, sosyal ortamlarda değerlendirir ve bir yabancı dilde etkili bir şekilde savunur.
5.Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve etik sorumluluk bilinciyle topluma anlatır.