CENG 444

Paralel Programlama Örüntüleri

Paralel programlama, eşzamanlılık, görev paralelliği, senkronizasyon örüntüleri.

Konu
Paralel programlamaya ve tasarım örüntülerine giriş
Paralel hesaplama
Eşzamanlılık bulma tasarım alanı
Görev ve veri ayrıştırma örüntüsü
Algoritma yapısı tasarım alanı
Görev paralelliği örüntüsü
Ara sınav
Destekleyen yapılar tasarım alanı
Fork/join örüntüsü
Gerçekleme mekanizmaları tasarım alanı
Senkronizasyon/iletişim
Veri akışı paralelliği
Paralel programlama örnekleri
Paralel programlama örnekleri