CENG 473

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

Güvenli bilgi ve haberleşme sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yönetimi ile ilgili yöntem ve araçlar incelenecektir. Bu amaçla gereksinim duyulan güvenlik fonksiyonları ve bunları sağlayan kriptografik güvenlik araçlar, ağ güvenliği araçları ve yöntemleri tanımlanacaktır. Güncel güvenlik problemlerinin incelendiği, bulut bilişim, web uygulama ve servisleri, kablosuz ağlar gibi pek çok uygulama alanını içine alan çözülmemiş problemler ve yapılan çalışmalar öğretilecektir. Öğrenciler ilgi duydukları güncel problemlerden birisini analiz ederek, sorunu, çözüm yöntemlerini veya yapılan araştırma çalışmalarını dönem projesi olarak yazılı raporlar ve sunum yapar.

Konu
Bilgi ve İletişim güvenliğine giriş
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Temel Güvenlik Fonksiyonları ve Kriptografik Araçlar
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Tespiti
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Önlenmesi
Ağ Güvenliği; Temel Güvenlik Problemleri-Korunması
Bulut Bilişim Güvenliği
WEB Uygulamaları ve Servislerinin Güvenliği
İşletim Sistemleri Güvenliği
Internet Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Kablosuz Ağların Güvenliği
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi