CENG 415

Lisans Tezi ve Seminer I

Prerequisites: CENG 316

Teknik rapor yazma, proje yönetimi ve planlama, sistem çözümleme, gereksinim analizi, mühendislik etiği, veri tasarımı, yazılım tasarımı, proje sunumu

Konu
Giriş
Teknik rapor yazımı
Proje yönetimi ve planlaması
Sistem analizi
Gereksinim analizi
Mühendislik etikleri
Veri tasarımı
Yazılım tasarımı
Proje tanıtımları
Davetli konuşmacı – Proje yönetimi
Davetli konuşmacı – Yazılım geliştirme
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
CENG 415-416 Bitirme Projeleri Yönergesi
CENG 415 - Proje Konusu Tanımlama Formu