CENG 385

Matematiksel Mantık

Önermeler mantığı: sözdizimi, anlamlar, karar verme yordamları; yüklem mantığı: sözdizimi, anlamlar, tanımlanabilirlik, biçimsel dizge, karmaşıklık, karar verememe; tamamlanmamışlık; ikinci derece mantık; ileri konular: çok-değerli mantık, kipsel mantık, zamansal mantık, bulanık mantık.

KONU
Giriş
Önerme mantığında önermeler
Önerme mantığında normal f
Önerme mantığıda anlamsallık
Önerme mantığında Çıkarsama
Yüklem mantığın söz dizimi ve anlamsallığı
Yüklem mantığın doyurulabilirliği
Yüklem mantığın biçimsel düzenleri
Yüklem mantığın tümleşikliği
Yüklem mantığın kararsızlığı ve tümleşiksizliği
Özetleme
Daha yüksek düzenli yüklem mantıkları
İleri konular
Bulanık mantık