CENG 441

Paralel Programlamaya Giriş

Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriş, Paralelizmin belirlenmesi, paylaşılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletişime ilişkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliştirilmesi, paralel programlama araçları, çeşitli örnekler ve egzersizler.

Konu
Paralel Bilgisayar Sistemlerine Giriş
Paralel Programlama Modelleri
Paralelizmi Keşfetme Metotları
Paralel Algoritma Tasarım Metotları
Paralel Programlama Desenleri
Bellek Paylaşımlı Mimarilerde Thread’ler ve Paralelizm
Domain Ayrıştırma ve OpenMP
Yarış Durumundan Sakınma, Thread’ler ve OpenMP
Task Ayrıştırma ve OpenMP
Paralel Uygulamalarda Verimlilik Analizi
Paralel Uygulamalarda Verimliliğin Arttırılması
Paralelleştirmede Uygun Thread Modelin Belirlenmesi
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI
Dağıtık Bellekli Ortamlarda Paralelleştirme – MPI