CENG 424

Gömülü Bilgisayar Sistemleri

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

Öğrenim Çıktıları:
  1. Gömülü sistemleri modelleyebilme ve tasarlayabilme.
  2. Sistemlerin gerçeklenmesi ve sınanması konusunda tecrübe gösterebilme.
  3. Gömülü yazılım geliştirme tekniklerini kullanma ve uygulayabilme yeteneği gösterebilme.

 

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Bilgisayar Mimarisi Konseptlerinin Gözden Geçirilmesi
FGPA Tasarımı ve VHDL Programlama Dili
Özel ve Genel Amaçlı Veriyolu ve Mikroişlemci Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
LAB – I : Arduino ile basit bir uygulama
Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinin Temelleri
Veri Toplama ve Sayısal İşaret İşleme
LAB – II : Motor hız kontrolü için gerekli devrenin ve test ortamının kurulması
Gerçek-Zamanlı Sistemler
Gerçek-Zamanlı İşletim Sistemleri
Gömülü Yazılım Tasarımı
Hataya Dayanıklılık (Fault-Tolerance) Teknikleri
LAB – III : Arduino ile geribeslemeli motor hız kontrolü uygulaması