CENG 432

Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri

Bu ders kurumsal uygulama geliştirmeye ilişkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli başlı konular; çevik yazılım geliştirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri işleme, web programlama, uygulama kurma ve çalışır hale getirme olarak ifade edilebilir.

Konu
Kurumsal uygulama geliştirmeye giriş
Web programlama 1
Web programlama 2
Thread programlama 1
Thread programlama 2
İstemci socket programlama
Sunucu socket programlama
Kurumsal uygulamalar için veritabanı bağlantıları
JSP sunucu sayfaları
AJAX çatısı
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 1
Kurumsal uygulama tasarım şablonları 2
Spring uygulama bağlamı
Spring MVC web çatısı