CENG 383

Gerçek-Zamanlı Sistemler

Çeşitli etkileşen bileşenler yardımıyla gerçek-zamanlı sistemlerin belirleme ve doğrulama teknikleri. (a) zaman ilişkili davranışların belirli anlamsal programlama dilleriyle ve (b) planlama algoritmalarıyla gerçek zamanlı sistemlerin biçimsel tasarımı. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı sistemler için tasarlanmış programlama dilleri, reaktif sistemler için tasarlanmış senkron programlama dilleri ve matematiksel altyapısı. Gerçek-zamanlı sistemler için yazılım geliştirme.

KONU
Gerçek-Zamanlı Sistemlere ilişkin temel bilgi ve kavramlar
Bilgisayar mimarilerinin ve mevcut donanımların incelenmesi
Gerçek-Zamanlı belirleme ve tasarım teknikleri
Formel yöntemler: zamanlı-otomatlar (Timed-automata) ve “Petri net”ler, “Model-checking”
Gerçek-Zamanlı programlama dilleri
Senkron programlama dilleri
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – I: Teorik bulgular, “scheduling” algoritmaları
Laboratuvar çalışması – I (İleri C ve Assembly programlama)
Gerçek-Zamanlı çekirdekler – II: POSIX
Hata toleransı (Fault-tolerance)
Donanım/yazılım entegrasyonu, performans analizi ve optimizasyon, test
Laboratuvar çalışması – II (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – III (Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)
Laboratuvar çalışması – IV(Gerçek-zamanlı mikroçekirdek tasarımı)