Kişiler
Günümüz teknoloji ve ekonomi koşullarında rekabet edebilme ve başarılı olma hedefine yönelik, İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü idari ve akademik personeli güven, işbirliği ve uyum eksenli çalışmaktadır.

Göreceli olarak küçük fakat faal -ve büyüyen- bir kadroya sahip olan bölümümüz öğrencilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı ve onları en ileri bilgilerle donatmayı hedeflerken, araştırmacılarını da yenilikçi ve özgün çalışmalar yaparak bilgisayar biliminin çeşitli alanlarında ilerleme sağlamaları için teşvik etmektedir.