CENG 433

İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme

Mimari tasarım ve sunucu bileşenleri, performs ölçümleme, gelişmiş önbellek stratejileri, MySQL ile yatay ölçeklenebilirlik ve yoğun yük kaldırma.

Konu
Play Altyapısına giriş
Dönem Projesi
Internet mimari dizaynına giris ve ucuz donanım ile dayanıklı yapılar kurma .
Yük ve performans testleri
Önbellek stratejileri
Dağıtık data toplama ve queue sistemleri. Dağıtık DNS yapıları
Sunucu ve tarayıcıda performans loglama
Ölçeklenebilir very tabanları için yazılım geliştirme
MySQLi ölçeklendirme
Hadoop
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri
Öngörülemeyen, en yoğun zamanlardaki veya hata durumlarındaki trafiği kaldırma
Gerçek zamanlı yazılım gönderme stratejileri