CENG 318

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi kavramları ve tarihçesi, girdi cihazları ve etkileşim teknikleri, bilgi araçları, kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları, 3B kullanıcı arayüzleri, uyarlanır arayüzler, kullanıcı modellemesi, ses tanıma ve etkileşimli arayüzler, giyilebilir bilgisayarlar, çok kipli arayüzler ve algısal arayüzler.

Öğrenim Çıktıları:

1.İnsan bilgisayar etkileşimi teorisi ve araştırmalarını kavrama.
2.Sistem tasarımının kullanıcı tavır ve davranışları üzerindeki etkisini tanıma.
3.Kullanıcı merkezli tasarım ve değerlendirme süreçlerini tanımlama.
4.Sistemlerin tasarım ve gerçekleştiriminde kullanıcı merkezli tasarım süreçlerini kullanabilme.

Hafta Konu
1 Giriş, insan bilgisayar etkileşiminin tarihçesi.
2 Kolaylık, kullanılabilirlik. Kullanılabilirlik prensipleri.
3 Teknolojinin sınırları. İnsan bilgisayar etkileşiminde yeni teknolojiler.
4 Prototiplendirme teknikleri.
5 Kullanılabilirliğin değerlendirmesi. Kestirimci ve yorumlayıcı değerlendirme.
6 Kullanıcı arayüzü tasarım paradigmaları. Etkileşim tasarımı süreci.
7 Vize sınavı
8 Kullanıcı modellemesi ve kullanıcı profili. Uyarlanır arayüzler.
9 3B kullanıcı arayüzleri, artırılmış gerçeklik.
10 Ses tanıma ve etkileşimli arayüzler.
11 Görü tabanlı, algısal arayüzler.
12 Yaygın hesaplama. İnsan Bilgisayar Etkileşimi geleceğe yönelik öneriler: Yapay zekanın, ağların rolü vs.
13 Proje sunumları.
14 Proje sunumları.