CENG 462

Esnek Hesaplama

Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karışıklık kuramı.

KONU
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Yüksek Düzeyli Mantıklar
Tasarlama
Uzman Dizgeler
Çevre Örnekleme
Özetleme
Esnek Hesaplama
Simgesel Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Anlamsal Ağ
Robot Bilimi