CENG 218

Algoritmaların Analiz ve Tasarımı

Yazılımda algoritmaların rolü, Fonksiyonların büyümesi, reküranslar, olasılık tabanlı analiz ve rastgeleleştirilmiş algoritmalar, dinamik programlama, aç gözlü algoritmalar, ileri veri yapıları, graf algoritmaları, NP-Bütünlük.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Algoritma yaklaşımı ile problemlere çözüm önerebilme.
  2. Verilen bir problem için algoritma tasarım seçeneklerini belirleyebilme.
  3. Uygulamaların karmaşıklıklarını analiz edebilme.
KONU
Genel bakış
Karmaşıklık teorisi
Asimptotik gösterim
Yinelemeler
Dinamik programlama
Analiz , dizayn ve gerçekleştirim
Sınav
Fırsatçı algoritma
Birleştirme
İleri veri yapıları
Çizge algoritmaları
Dizgi eşleştirme
Sıralama
Problem çözme

Öğretim Elemanı

Profesör

Asistan(lar)

Research Assistant Dr.
Diğer İkinci Sınıf Dersleri