Güvenilir Akıllı Hesaplama

Çevresel karışıklıklara, kendi sebep olduğu aksaklıklara, insan kullanıcı ve operatörlere ve düşman unsurların olası saldırılarına rağmen; güvenilir bir sistem yasal kullanıcıların ondan tam olarak davranmasını beklediği gibi davranır -başka şekilde değil. Tasarım ve uygulama hatalarından sakınılmalı, varsa bu hatalar giderilmeli ya da en azından göz önünde bulundurulup bir şekilde tolere edilmelidirler. Bu katmanların yalnızca bir kısmını ele almak veya kendileri güvenilir olan bileşenleri biraraya getirmek yeterli değildir. Bu sebeple, güvenilirlik çok-yüzlü ve bütünseldir.
Akıllı bilgi işleme ise algılayan, akıl yürüten, öğrenen ve gerçek dünyada akıllıca davranan sistemleri biraraya getirmeyi amaçlar. Gerçek dünya veri ve süreçleri dinamik ve rasgele olduğundan, akıllı bir sistem büyük hacimli verilerle, kullanıcı tarafından veri üstünde yapılan değişikliklerle ve zarar verici faktörlerin veri dağılımında yaptıkları beklenmedik etkilerle başa çıkabilmelidir. Bu sebeple, bu tarz sistemlerin tasarımları karşılanması zor ölçeklenebilirlik ve sağlamlık gereksinimleri vardır. Tüm bu anlatılanlara paralel olarak, bölümümüz araştırma alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

Bilgisayar Sistemleri

Bu araştırma alanı, paralel sistemler, ağ bağlantılı sistemler, gömülü sistemler ve işletim sistemlerinin geniş alanlarını kapsar. Odak noktası, performans, enerji, güvenilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik ve güvenlik gereksinimlerini dikkate alarak donanım bileşenlerini ve yazılım sistemlerini tasarlamak ve uygulamaktır. Verimli donanım/yazılım sistemleri ve uygulamalarının modellenmesini, tasarımını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini destekleyen metodolojiler, mimariler ve mekanizmalar ana ilgi alanımızdır.

Araştırmamız aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Güvenilir Bileşenler ve SoC (DCSoC), directed by Doç. Dr. Tolga Ayav:
  • SoC and IC Test
  • Model Denetleyicisi Tabanlı Test ve Doğrulama
  • Hataya Dayanıklı Tasarım
  • Yazılım Güvenlik Açığı Tespiti
  • Doğrulama, Doğrulama ve Test Etme
  • Yazılım Güvenilirliği / Fault Tolerance
  • Metrikler, Ölçümler ve Analiz
 • Paralel Sistemler Araştırma Grubu (PARS), yöneten Dr. Öğr. Üyesi Işıl Öz:
  • Çok çekirdekli/GPU mimarileri
  • Paralel sistemlerin performans ve güvenilirlik analizi
  • Paralel yazılım geliştirme
  • Paralel programlama modelleri

Veri Bilimi

Veri Bilimi alanı, yakalama (veri toplama, veri girişi, sinyal alımı, veri çıkarma), düzenleme (veri ambarı, veri temizleme, veri hazırlama, veri işleme, veri güvenliği, veri çıkarma, veri modelleme) üzerine odaklanan geniş bir araştırma alanı panoramasını kapsar), anlama (veri görselleştirme, açıklayıcı, tahmine dayalı analiz, regresyon, metin madenciliği, nitel analiz) ve büyük veriyi (iş zekası, karar verme) uygulama. Hızla büyüyen veri odaklı modern dünyada en umut verici talep üzerine araştırma eksenlerinden biri olarak gelişmeye devam ediyor.

Araştırmamız aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Veri Analitiği Araştırma Grubu (DARG), yöneten Dr. Öğr. Üyesi Selma Tekir
  • Doğal Dil İşleme, Anlambilim
  • Metin Madenciliği
  • Haber Analizi
  • Bilgi Savaşı
 • Veri İşleme Araştırma Grubu (DWorld), yöneten Doç. Dr. Belgin Ergenç
  • Büyük Ölçekli Sorgu Optimizasyonu
  • Bağlantılı Verilerde Birleştirilmiş Sorgu İşleme
  • Dinamik Öğe Seti Madenciliği ve Gizleme
  • Grafik Verilerinde Sık Örüntü Madenciliği
  • Öneri Sistemleri
 • Bilgi Sistemleri Güvenliği Araştırma Grubu (ISSRG), yöneten Dr. Öğr. Üyesi Serap Şahin
  • Veri Analizi ve Bilgi Güvenliği
  • Uygulamalı Kripto Çözümleri – araştırma, tasarım ve uygulama
 • Dr. Burak Galip Aslan
  • Karar Destek Sistemleri
  • Öngörme ve Tahmin
  • Kullanıcı Modelleme
  • Web Tabanlı Öğrenme Sistemleri
 • Dr. Buket Erşahin

Yazılım Mühendisliği

IZTECH Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (SERG), yazılım sistemlerinin geliştirilmesini ve evrimini tasarlamak ve yönetmek için gereken ilkeler, süreçler, yöntemler ve teknikler hakkında yazılım mühendisliği alan bilgisini yaymayı hedefler. Lisansüstü programlarımızla Türkiye’de yazılım pratiğinin gelişmesine öncülük ediyor, sektörle birlikte son teknoloji projeler yürütüyor ve alanında uzman ve bilim insanları yetiştiriyoruz.
Araştırmamız esas olarak aşağıdaki alanlara yöneliktir:

 • Yazılım Yönetimi – Kalite, Ölçüm ve İnsan Kaynaklarına Odaklanma
 • Kurumsal Modelleme – Süreç Modelleme ve Dijitalleştirmeye Odaklanma
 • Reaktif Sistemler – Mikro Servis Tabanlı Mimariler için Analiz ve Tasarım Yaklaşımları
 • azılım Güvenilirliği – Doğrulama ve Onaylama
 • Test Otomasyonu
 • Yazılım Güvenliği ve Güvenliği
 • Model Odaklı Yazılım Geliştirme

Araştırmamız aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Prof. Onur Demirörs
  • Yazılım Süreci İyileştirme
  • Süreç Modelleri: Yöntemler, Araçlar, Teknikler
  • İş Süreçleri Yönetimi
  • Yazılım Kalite Yönetimi
  • Yazılım Ölçümü
  • Yazılım Proje Yönetimi
  • Kavramsal Modelleme
 • Yazılım Sistemleri Grubunun Emniyet, Güvenlik ve Güvenilirliği (S2RS2), yöneten Doç. Dr. Tuğkan Tuğlular
  • Doğrulama, Onaylama ve Test Etme
  • Yazılım Güvenilirliği
  • Modele Dayalı Test
  • Yazılım Ürün Hatlarının Test Edilmesi
  • Yazılım Emniyeti ve Güvenliği
  • Yazılım Güvenlik Açığı Tespiti
  • Modele Dayalı Yazılım Geliştirme
 • Prof. Fevzi Belli

Bilgisayarla Görü

Bilgisayarla görü araştırmaları durağan imgelerdeki ve video akışındaki anlamlı bilgiyi çıkarma amacı ile görsel veriyi inceleme ve anlama üzerine odaklanır. Bilgisayarla görü algoritmalarının çıktıları arasından şöyle örnekler verilebilir: Nesne tespit etme, nesne tanıma, imge ya da videodaki görüntünün 3B modelini oluşturma, imgeye ya da videoya sanal objeler yerleştirme, nesnelerin piksel seviyesinde bölütlenmesi.

Araştırmamız aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Bilgisayarla Görme Araştırma Grubu (CVRG), yöneten Doç. Dr. Yalın Baştanlar
  • 3D Görüntülerden Yeniden İnşa
  • Görsel Nesne Algılama/Sınıflandırma
  • Çok Yönlü Görüş
  • Trafik Analizi Görüşü
 • Görsel Zeka Araştırma Grubu (VIRG), yöneten Doç. Dr. Mustafa Özuysal
  • Gerçek Zamanlı Nesne Algılama ve İzleme
  • Büyük Ölçekli Nesne Tanımlama
  • Arttırılmış gerçeklik
  • Sahne Metni Tanıma
 • Biyometri için Bilgisayar Simülasyonu, Zeka ve Grafik (CSIGB) Lab, yöneten Dr. Öğr. Üyesi Nesli Erdoğmuş
  • Adli Tıp için Bilgisayarla Görme
  • Biyometrik Tanıma
  • Biyometrik Güvenlik
  • Gerçekçi Biyometrik Veri Üretimi