Güvenilir Akıllı Hesaplama

Çevresel karışıklıklara, kendi sebep olduğu aksaklıklara, insan kullanıcı ve operatörlere ve düşman unsurların olası saldırılarına rağmen; güvenilir bir sistem yasal kullanıcıların ondan tam olarak davranmasını beklediği gibi davranır -başka şekilde değil. Tasarım ve uygulama hatalarından sakınılmalı, varsa bu hatalar giderilmeli ya da en azından göz önünde bulundurulup bir şekilde tolere edilmelidirler. Bu katmanların yalnızca bir kısmını ele almak veya kendileri güvenilir olan bileşenleri biraraya getirmek yeterli değildir. Bu sebeple, güvenilirlik çok-yüzlü ve bütünseldir.
Akıllı bilgi işleme ise algılayan, akıl yürüten, öğrenen ve gerçek dünyada akıllıca davranan sistemleri biraraya getirmeyi amaçlar. Gerçek dünya veri ve süreçleri dinamik ve rasgele olduğundan, akıllı bir sistem büyük hacimli verilerle, kullanıcı tarafından veri üstünde yapılan değişikliklerle ve zarar verici faktörlerin veri dağılımında yaptıkları beklenmedik etkilerle başa çıkabilmelidir. Bu sebeple, bu tarz sistemlerin tasarımları karşılanması zor ölçeklenebilirlik ve sağlamlık gereksinimleri vardır. Tüm bu anlatılanlara paralel olarak, bölümümüz araştırma alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

Computer Systems

This research area covers the broad areas of parallel systems, networked systems, embedded systems, and operating systems. The focus is to design and implement hardware components and software systems by considering performance, energy, reliability, availability, safety, and security requirements. Methodologies, architectures, and mechanisms that support modeling, design, implementation, and evaluation of efficient hardware/software systems and applications are our main concern.

Our research concentrates on following topics:

 • Dependable Components and SoC (DCSoC), directed by Assoc. Prof. Tolga Ayav:
  • SoC and IC Testing
  • Model Checker based Testing and Verification
  • Fault-tolerant Design
  • Software Vulnerability Detection
  • Validation, Verification, and Testing
  • Software Reliability / Fault Tolerance
  • Metrics, Measurements, and Analysis
 • Parallel Systems Research Group (PARS), directed by Asst. Prof. Işıl Öz:
  • Multicore/GPU architectures
  • Performance and reliability analysis of parallel systems
  • Parallel software development
  • Parallel programming models

Data Science

The field of Data Science covers a wide panorama of research areas focusing on capturing (data acquisition, data entry, signal reception, data extraction), organizing (data warehousing, data cleansing, data staging, data processing, data security, data extraction, data modeling), understanding (data visualization, explanatory, predictive analysis, regression, text mining, qualitative analysis), and applying (business intelligence, decision making) massive data. It continues to evolve as one of the most promising in-demand research axis in fast growing data driven modern world.

Our research concentrates on following topics:

 • Data Analytics Research Group (DARG), directed by Assist. Prof. Selma Tekir
  • Natural Language Processing, Semantics
  • Text Mining
  • News Analysis
  • Information Warfare
 • Data Processing Research Group (DWorld), directed by Assoc. Prof. Belgin Ergenç
  • Large Scale Query Optimization
  • Federated Query Processing on Linked Data
  • Dynamic Itemset Mining and Hiding
  • Frequent Pattern Mining on Graph Data
  • Recommender Systems
 • Information Systems Security Research Group (ISSRG), directed by Assist. Prof. Serap Şahin
  • Data Analysis and Information Security
  • Applied Crypto Solutions – research, design and implementation
 • Dr. Burak Galip Aslan
  • Decision Support Systems
  • Forecasting and Prediction
  • User-Modeling
  • Web-Based Learning Systems
 • Buket Erşahin

Software Engineering

IZTECH Software Engineering Research Group (SERG) targets to disseminate the software engineering domain knowledge on principles, processes, methods and techniques required to engineer and manage the development and evolution of software systems. We lead the advancement of software practice in Turkey, execute state of the art projects together with industry and bring forth experts and scientists in the field through our graduate programs.
Our research is directed mainly towards the following areas:

 • Software Management – Focusing on Quality, Measurement and People-ware
 • Enterprise Modelling – Focusing on Process Modelling and Digitization
 • Reactive Systems – Analysis and Design Approaches for Micro-service Based Architectures
 • Software Reliability – Verification and Validation
 • Test Automation
 • Software Safety and Security
 • Model Driven Software Development

Our research concentrates on following topics:

 • Prof. Onur Demirörs
  • Software Process Improvement
  • Process Models: Methods, Tools, Techniques
  • Business Process Management
  • Software Quality Management
  • Software Measurement
  • Software Project Management
  • Conceptual Modelling
 • Safety, Security and Reliability of Software Systems Group (S2RS2), directed by Assoc. Prof. Tuğkan Tuğlular
  • Validation, Verification, and Testing
  • Software Reliability
  • Model-based Testing
  • Testing of Software Product Lines
  • Software Safety and Security
  • Software Vulnerability Detection
  • Model-Driven software Development
 • Prof. Fevzi Belli

Bilgisayarla Görü

Bilgisayarla görü araştırmaları durağan imgelerdeki ve video akışındaki anlamlı bilgiyi çıkarma amacı ile görsel veriyi inceleme ve anlama üzerine odaklanır. Bilgisayarla görü algoritmalarının çıktıları arasından şöyle örnekler verilebilir: Nesne tespit etme, nesne tanıma, imge ya da videodaki görüntünün 3B modelini oluşturma, imgeye ya da videoya sanal objeler yerleştirme, nesnelerin piksel seviyesinde bölütlenmesi.

Our research concentrates on following topics:

 • Computer Vision Research Group (CVRG), directed by Assoc. Prof. Yalın Baştanlar
  • 3D Reconstruction from Images
  • Visual Object Detection/Classification
  • Omnidirectional Vision
  • Vision for Traffic Analysis
 • Visual Intelligence Research Group (VIRG), directed by Assist. Prof. Mustafa Özuysal
  • Real-time Object Detection and Tracking
  • Large Scale Object Identification
  • Augmented Reality
  • Scene Text Recognition
 • Computer Simulation, Intelligence and Graphics for Biometrics (CSIGB) Lab, directed by Assist. Prof. Nesli Erdogmus
  • Computer Vision for Forensics
  • Biometric Recognition
  • Biometric Security
  • Realistic Biometric Data Generation