Yazılım Mühendisliği ve
Veri Bilimi Yüksek Lisansı

Program Hakkında

Yazılım ürünlerinin birçok yeni savunma ve sivil teknolojilerinin ve işletme yeniliklerinin arkasındaki temel etken olması, yazılım üretim, yönetim ve yenilenme bilgisine ülkelerin ve kuruluşların büyük önem vermesine yol açmıştır. Geliştirilmesi talep edilen yazılım sistemlerinin büyüklüğü her geçen gün artmakta, yazılım içeren sistemler farklı alanlarda yaygınlaşmaktadır. Stratejik önemi olan, özgün ya da büyük ölçekli yazılım içeren sistemlerin, belirlenen maliyet ve zamanda bitirilebilen, istenen fonksiyonları yerine getiren, güvenilir ürünler olabilmesi için yazılım mühendisliği alan bilgisinin üretici ve alıcı kuruluşlarda oluşması ve kullanılması gerekmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar her gün devasa büyüklüklerde, farklı türde verinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sosyal medyadaki iletişim kayıtları, DNA’ların içerdikleri bilgi, fizikte atom parçalama deneyleri sonucunda oluşan veriler, güvenlik kameralarından ve sensörlerden elde edilen veriler bu çeşitliliğin küçük bir setidir. Ortaya çıkan bu veri potansiyelinden faydalanmak için verinin etkin ve etkili bir şekilde işlenip birleştirilmesi ve analiz edilerek yararlı bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu gereksinim, veri analizinde uzmanlık kazanma ve olgunlaşma ile karşılanabilir.

Günümüzde gerek yazılım sistemlerinin, gerek büyük veriyi işleyip analiz edecek sistemlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi belirgin gereksinimlerdir ve yakın gelecekte bu disiplinlerdeki alan bilgisine olan talebin hızla artması kaçınılmazdır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere iki alanın bütünleştirildiği bir program oluşturulmuştur. Bu programda özellikle bir alana odaklanma fırsatı, sunulan alan seçmeli dersleri ve yürütülecek dönem projesi ile verilmiştir.

IYTE Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimleri Yüksek Lisans Programı ülkemizde bu alan bilgisini oluşturmaya yönelik ilk programdır. Bu programın başlıca amaçları Türk yazılım ve veri bilimleri pratiğinin geliştirilmesi için önderlik yapmak, yazılım ve veri bilimleri sistemlerinin mühendisliğini destekleyecek prensip, süreç, yöntem ve teknikleri araştırmak, bu alan bilgisini ülke çapında yaygınlaştırmak ve bu konuda uzmanlar, bilim insanları yetiştirmektir. Program aynı zamanda bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmayanların hızla büyüyen yazılım mühendisliği ve veri bilimi alanlarında uzmanlaşmasına olanak sağlayarak bu alanlarda oluşan nitelikli iş gücü talebini karşılamayı hedeflemektedir.

Program İçeriği

Yazılım mühendisliği ve veri bilimleri disiplinlerinin temelini oluşturan Yazılım Mühendisliği bilişim alanının öncü uluslararası meslek örgütleri olan IEEE ve ACM tarafından alanın beş disiplininden biri olarak tanımlanmıştır . Yazılım Mühendisliği lisansüstü müfredat önerisi ortak bir çalışma sonrasında 2004 yılında oluşturulmuştur. Oluşturulan program matematiksel ve fiziksel disiplinler olan, bilgisayar bilimleri ve teknolojileri ile uygulamanın gerçekleştirileceği alanları kapsayan bir program olarak tanımlanmıştır.

Veri bilimi ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar sonucunda ortaya çıkan büyük miktardaki ve çeşitlikteki verinin etkin ve etkili bir şekilde işlenip birleştirilmesi ve analiz edilerek yararlı bilgiye dönüştürülmesinde bilgisayar bilimleri temelini kullanır. Bilgisayar Mühendisliği programı bilgisayar mühendisliği lisans kökenli öğrencileri kabul etmektedir. Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimi programı ise farklı bölümlerden lisanslarını alan öğrencilere de hitap etmektedir.

Program öğrencilerine yazılım mühendisliği için gerekli olan, yazılım ve sistem geliştirme süreç, yöntem, teknik ve ölçümlerini sistematik olarak tanımlama ve kullanma yeteneği kazandıracak aynı zamanda üstveri yaratma ve yorumlama, doğrusal modelleri kümeleme ve bilgi görselleştirme yeteneği kazandıracaktır. Program yazılım yönetimi, gereksinim analizi, yazılım mimarisi ve tasarımı, sınama ve kalite güvencesi, kullanıcı bilgisayar iletişimi veri standartları, veri organizasyonu, istatistiksel analiz ve tahminleme, veri analiz araçları ve veriye dair teknolojiler, davranışlar, politikalar alanlarını kapsamaktadır. Tasarım ve uygulamalar program kapsamında tüm derslerin önemli bir bileşeni olacaktır. Program çerçevesinde öğrenciler tüm bileşenleri uygulayabilecekleri gerçekçi takım projelerinde rol alarak pratik deneyim kazanacaklardır. Program çerçevesinde öğrencilerin veriyi işe yarar bilgiye dönüştürme sürecinin safhalarını yürütecekleri bir proje ile pratik deneyim kazanmaları sağlanacaktır.

Program Yapısı

Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimleri tezsiz yüksek lisans programı on adet üç kredili ders (bu derslerden dördü zorunlu dersler, altısı ise seçmeli dersler), bir kredisiz bitirme projesi ve bir kredisiz lisansüstü seminer dersinden oluşmaktadır. Program gereksinimleri en fazla beş dönem içerisinde tamamlanmak zorundadır (iki dönem içerisinden tamamlanması zorunlu olan bilimsel hazırlık programından sonra üç dönem içerisinde). Programa katılan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerini alırken aynı zamanda zorunlu ve seçmeli dersleri de alabilirler. Programın eğitim dili İngilizce’dir.

Başvuru Gereklilikleri

Program güz ve bahar yarıyıllarında başvuru kabul etmektedir. Bu programa başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları, aynı zamanda yazılım geliştirme veya veri analiz alanlarında deneyim sahibi olmaları beklenmektedir. Adayların müfredat programında “required background” başlığı altında tanımlı altyapılarını belgelemeleri gerekmektedir. Gerekli deneyim ve altyapı bilgilerine sahip olmayan adaylar bilimsel hazırlık programından ders alabilecektir.

Programa başvuru ve kabul şartları İYTE’nin Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabul Kuralları ve Yönetmelikleri çerçevesindedir. Başvuru sahipleri akademik birikimlerine, iş tecrübelerine, ALES veya GRE puanlarına, İngilizce yeterlilik düzeylerine (YDS, TOEFL, Proficiency puanlarına) ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nce yapılacak olan mülakatlara göre değerlendirilir. SEDS programı başvurusunda toplam 1250 gün iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirilmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır. Kabul alan öğrencilerin yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir.  Detaylı bilgi için İYTE Lisansüstü Enstitüsü Başvuru Sayfasını inceleyebilirsiniz.

Bilgisayar bilimleri ya da mühendisliği bölümlerinden mezun olmamış adayların endüstriyel deneyimleri olması beklenmektedir. Yazılım Mühendisliği ve Veri Blimleri programına kayıtlı öğrenciler, her yarıyılda kaydoldukları derslerin kredi saat sayısına göre öğretim ücreti ödemektedir. Kredi saat başına öğretim ücreti miktarı her dönem başında belirlenir.

Dersler

Çalışan öğrencilerin katılımını sağlamak için derslerin 16:30’da başlaması planlanmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-posta: seds@iyte.edu.tr
E-posta: altugyigit@iyte.edu.tr
Telefon: +90 232 750 7874

Program Çıktıları

1.Özellikle yazılım mühendisliği ve veri bilimi olmak üzere bilgisayar bilimleri alanlarında yenilikçi fikir ve ürünler üretir.
2.Yazılım mühendisliğindeki ve özellikle veri bilimi alanındaki problemlere yönelik araştırma yöntemlerine karar verir ve bunları uygular. Teorik, deneysel veya uygulamalı araştırma yapabilir.
3.Hem bağımsız hem de çok disiplinli takımlarda takım üyesi veya lider olarak etkin bir şekilde çalışır.
4.Yazılım mühendisliği ve veri bilimi için gerekli olan ilke, süreç, yöntem, teknik ve standartları bilir ve uygular.
5.Yazılım geliştirme ve veri bilimi süreçlerini, yöntemlerini, tekniklerini ve ölçümlerini sistematik olarak tanımlar ve kullanır. Bu süreçleri iyileştirme amacıyla rasyonel ve sistematik değerlendirebilir.
6.Çalışmalarını ve alanındaki gelişmeleri nitel ve nicel verilerle etkin bir şekilde destekleyerek yazılı ve sözlü İngilizce olarak sunar.
7.Akademik kuruluşlarda, sanayide, kamuda ve uluslararası projelerde başarıyla çalışabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

SSS

Zorunlu derslerden bazılarını daha önce alan öğrenciler aldıkları derslerden muaf olurlar; bu ders yerine başka bir seçmeli veya alan seçmeli ders almaları gerekir.

Evet. Hem ilkbahar hem de sonbahar döneminde başvuru yapabilirsiniz.

Hayır, dersler yüz yüze sürdürülmektedir.

Öğrencilerin, bir eğitim dönemi boyunca, akademik danışman ile belirlenen bir konuda deneysel ve/veya teorik bir araştırma konusunu bağımsız olarak araştırma, değerlendirme ve sunma (yazılı ve sözlü olarak) ilgi duydukları bir konuda kuramsal bir çalışma yapması, çalışmasını raporlandırıp sunması beklenmektedir.

Program disiplinler arası olması özelliği ile her bölümden öğrencinin başvurusuna açıktır.

Kredi başına ödenmesi gereken öğrenim ücreti her dönem başında belirlenmektedir.

Hayır, alamazsınız. Sadece diğer tezsiz yüksek lisans programlarından ders alabilirsiniz.

Programı, bilimsel hazırlık derslerini aldığınız dönemler hariç olmak üzere, üç dönemde tamamlamak zorundasınız.

Bilimsel hazırlık dersleri sonrasındaki ilk döneminizde temel dersleri ya da seçmeli dersleri almanızı öneriyoruz.

Yaz dönemlerinde ders açmaya çalışıyoruz. Fakat sistematik olarak her yaz dönemi ders açılamayabiliyor. Bu nedenle ders programınızı yaz döneminde ders açılmayacakmış gibi planlamanızı öneririz.

Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimleri tezsiz yüksek lisans programı on adet üç kredili ders (bu derslerden dördü zorunlu dersler, altısı ise seçmeli dersler), bir kredisiz bitirme projesi ve bir kredisiz lisansüstü seminer dersinden oluşmaktadır. Program gereksinimleri en fazla beş dönem içerisinde tamamlanmak zorundadır (iki dönem içerisinden tamamlanması zorunlu olan bilimsel hazırlık programından sonra üç dönem içerisinde). Programa katılan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerini alırken aynı zamanda zorunlu ve seçmeli dersleri de alabilirler.

Bitirme projesi dersini son döneminizde almalısınız.