CENG 214

Mantık Tasarımı

Bilgisayar mimarisine giriş. Sayı sistemleri. Bool Cebiri. Mantık kapıları ve flip-floplar. Kombinasyonel ve sıralı devre tasarımı. Dizgeler, sayaçlar. Bus Transferi. RAM, ROM üniteleri. Komut işletimi ve devresel kontrol.

Konu
İkili mantık ve Kapılar
Boolean Cebir, Standart Formlar
Harita basitlestirme ve degistirme
NAND, NOR, XOR kapıları ve entegre devreler
Analiz ve tasarım prosedürleri
Aritmetik devreler, dekoder ve enkoder
Multiplekser, standart grafik sembolleri
Latchler ve flip-floplar
Analiz süreci, D flip-floplariyla tasarım, JK flip-floplarıyla tasarım
Yazmaçlar, kaydırma yazmaçları, paralel yüklü kaydırma yazmaçları
Ripple sayacı, senkron ikili sayaç, diğer senkron sayaçlar
RAM, bellek çözümlemesi, hata tespiti ve düzeltme, ROM
PLD, PLA ve PAL
Yazmaç transferi, algoritmik durum makineleri, mikroislemler, bus transferi, islemci unitesi

Instructor(s)

Öğretim Görevlisi

Assistant(s)

Diğer İkinci Sınıf Dersleri