CENG 391

İmge Anlamaya Giriş

Bu ders temel imge işleme tekniklerini ve imge içeriğinin analiz yöntemlerini konu alır. Ders içeriğinde imgelerin hafızada temsili, basit imge işleme teknikleri, anahtar nokta çıkarım ve betimlemesi, imge eşleme ile temel kamera geometrisi yer almaktadır.

KONU
Giriş
İmge Temsili
Temel İmge İşleme
İmge Piramitleri
Anahtar Nokta Çıkarımı
Anahtar Nokta Betimleme ve Eşleme
Düzlemsel İzdüşüm Geometrisi
Eniyileme Yöntemleri
İmge Eşleme
Optik Akış ve Şablon Takibi
Temel Kamera Geometrisi
Epipolar Geometri
Sık İmge Öznitelikleri
Nesne Kategorisi Tespiti