CENG 323

Proje Yönetimi

Ekonomi ve yöneticilikle ilgili kavramları mühendislik öğrencilerine tanıtmak amacıyla düzenlenmiş bir ders olup para akışı, faiz oranları, geri ödemeler, arz-talep ilişkileri, ürün bedellendirilmesi, vergiler, enflasyon gibi ekonomiyle ilgili; yönetim analizi, iş yönetimi basamakları, iş ağı analizi, CPM/PERT ağları aracılığıyla proje yöneticiliği, optimizasyon, doğrusal programlama ve karar analizi gibi iş dünyası ve yöneticilikle ilgili konuları içerir. Ayrıca bu konulara ilişkin çeşitli yazılımlar kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Proje yöneticisi ve problem analisti için gerekli kişiliksel ve teknik özellikleri ayırt edebilme
  2. Proje yönetiminin ve problem analizinin temel basamaklarını ve risk faktörlerini tanıyabilme
  3. Projenin temel evreleri olan iş analizi, problem analizi, planlama ve denetim evrelerinin ana hatlarını açıklayabilme
  4. Proje yöneticisi için gerekli olabilecek temel ekonomik kavramları tanıyabilme.
  5. Proje planlama, iş analizi ve süreç modelleme araçları kullanarak, iş analizi, problem analizi, proje planlama ve yönetimini gösterebilme
Konu
Proje yönetmine giriş. Proje ve yönetimi nedir? Proje seçimi
Proje takımı, Proje Yöneticisi, Proje Ofisi
Görev listesi, Work Breakdown Structure, Staement of Work, Sorumluluk Çizelgesi
Kaynak Planlaması, Maliyet planlaması
Zaman planı, FAST Yöntemi, Gannt Çizelgesi, İş Ağı Planlaması
İş Ağı Planlaması (devam), Proje Kısaltma Yöntemleri
Ara Sınav
Bilgisayar program tanıtımı (MS Project)
Takım organizasyonu, yönetimi, liderlik
Risk Analiz Yöntemler
Proje Denetimi, Maliyet Denetimi, Kazanılmış Değer Analizi, Değişim Denetimi
Kalite Kontrol
Karar yöntem ve gereçleri
Proje kapatma