CENG 463

Yapay Öğrenmeye Giriş

Otomatik öğrenme konusuna giriş ve değişik uygulama alanlarından örnekler verilmesi. Bayesçi karar kuramı. Gözetimli öğrenme teknikleri. Model seçimi. Boyut Azaltma. Öbekleme. Destek yöney makineleri. Çizgesel modeller. Sinir ağlarına giriş. Pekiştirmeli öğrenme.

Konu
Yapay Öğrenmede Kavramlar
Bayesçi Karar Teoremi
Gözetimli Öğrenmenin Temelleri
Doğrusal Bağlanım
Mantıksal Bağlanım
Model Seçme Prosedürleri
Çok Değişkenli Sınıflandırma, Çok DEğişkenli Bağlanım
Özet ve Sınav
Boyut Azaltma ve Temel Bileşen Analizi
Öbekleme
Doğrusal Ayrım Fonksiyonları
Sinir Ağları
Gözetimli Öğrenme: Parametrik olmayan yaklaşımlar
Yapay Öğrenme Deneylerinin Tasarım ve Analizi