CENG 311

Bilgisayar Mimarisi

Prerequisites: CENG 214

Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut arama, ayırma ve işletme. CPU organizasyonu. Devresel ve mikroprogramlı kontrol mimarisi. Aritmetik algoritmalar ve aritmetik işlemci tasarımı. Girdi-Çıktı düzenlemesi. Bellek düzenlemesi, sanal bellekler, ön bellekler ve bunların yönetimi. Makine dili ve assembly dili. Komut yapıları ve adresleme modları. Çeşitli bilgisayar mimarilerinin incelenmesi: Von Neumann, Paralel ve RISC. Performans arttırımı için kullanılan Pipelining ve diğer ileri düzey teknikler. Paralel hesaplamaya, ara bağlantı ağlarına ve çoklu işlemcilere giriş.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı yapabilme.
  2. Mikroişlemci gerçeklemesi ve testi konusunda tecrübe gösterebilme.
  3. Assembly dilinde programlama yapabilme.
Konu
Bilgisayar mimarisine ve temel bilgisayar organizasyonuna giriş
Bilgisayar aritmetiği (Lab: VHDL dilinin temelleri)
MIPS mimarisi ve Assembly (Lab: VHDL programlama ve simülasyon)
Özel ve genel amaçlı veriyolu tasarımı (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 1)
VHDL programlama dili (Lab: Modelsim üzerinde veriyolu implementasyonu – 2)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 1 (Lab: Pabs dahili ünitelerinin implementasyonu)
Pabs mikroişlemcisinin tasarımı – 2 (Lab: Pabs ünitelerinin entegrasyonu ve mikroişlemcinin testi)
Çevre birimlerinin tasarımı, kesme mekanizmaları (Lab: Pabs kesme mekanizması
Pipelining, Pabs Assembly (Lab: Pabs için assembler ve linker
8086 tabanlı bilgisayar tasarımı (Lab: 8086 assembly programlama – 1)
8086 assembly programlama – 1 (Lab: 8086 assembly programlama – 2)
8086 assembly programlama – 2 (Lab: 8086 assembly programlama – 3)
“Segmentation”, “Paging”, Çalışma modları: “real”, “protected”, “virtual”.
Memory organizasyonu (Lab: İşletim sistemi tasarımının temelleri)

Öğretim Elemanı

Profesör / Bölüm Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi