CENG 216

Sayısal Hesaplama

Matris çevrimiyle ilgili sayısal teknikleri içeren uygulamalar ve araştırmalar, lineer denklem sistemleri ve optimizasyon, sonlu fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaşık değer bulma, sayısal diferansiyel ve integrasyon. Bu yöntemlere ilişkin algoritmalar yardımıyla hız, verimlilik ve uygulanabilirliklerinin incelenmesi. Çeşitli nümerik metodların ve kuralların, bilgisayarlardaki programlama dillerinde ve etkin programlama tekniklerinden de yararlanılarak uygulamalarının yapılması.

Konu
Nümerik hesaplama yöntemlerine giriş
Nümerik hesaplamada hatalar
Taylor serisi
Taylor serisi
Sonlu fark hesabı, ileriye ve geriye doğru fark hesapları
Sonlu fark hesabı, merkezi fark hesapları, polinomlar
İçdeğerbiçim ve dışdeğerbiçim
Denklem kökü bulma yöntemleri, Newton yöntemi
Denklem kökü bulma yöntemleri, Secant yöntemi
Eşzamanlı lineer cebirsel denklem çözümleri, temel dizey işlemleri
Dizey evritimi
En küçük kareler eğri uydurma
Fonksiyonel yaklaştırma
Sayısal entegrasyon

Instructor(s)

Doktor Öğretim Üyesi

Assistant(s)

Diğer İkinci Sınıf Dersleri