CENG 212

Programlama Dilleri Kavramı

Programlama dillerinde imla, mantıksal ve içeriksel yöntemler. Veri saklanması ve kontrolü. Tanımlayıcıların ilintilendirilmesi. Prosedürel tanımlama ve özetleme. Tanımlar, sıralamalar ve eşzamanlı süreçler. Tipler. Formal semantikler. Günümüzde kullanılan programlama dillerinin belli başlı özellikleri.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Farklı programlama paradigmalarına mensup dilleri kullanabilme.
  2. Yeni bir programlama dilini kolaylıkla kullanma becerisi gösterebilme.
  3. Bir programın derleme ve çalışma safhalarını açıklayabilme.
  4. Yüksek seviyeli fonksiyonlar yazabilme.
Konu
Giriş
Programlama dili sözdizimi
İsimler, etki alanları ve bağlantılar
Kontrol akışı yapıları
İterasyon ve özyineleme
Veri tipleri
Altyordamlar ve kontrol soyutlaması
Parametre geçiş yöntemleri
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-1
Veri soyutlaması ve nesne-tabanlı yaklaşım-2
Fonksiyonel programlama-1
Fonksiyonel programlama-2
Mantık Programlama-1
Mantık Programlama-2

Öğretim Elemanı

Doktor Öğretim Üyesi

Asistan(lar)

Diğer İkinci Sınıf Dersleri