CENG 381

Stokastik Süreçler

Olasılık uzayı, rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele değişkenler dizisi, yakınsama nosyonları, merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu, stokastik süreçler, durağanlık nosyonları, Poisson süreçleri, Gaussian süreçleri, stokastik süreçlerde dönüşüm, ergodizite, ikinci derece rasgele süreçler, tasvirleme teoremleri, Markov süreçleri, homojen Markov modelleri ve uygulamaları.

KONU
Giriş, Olasılık kavramlarının hızlı olarak hatırlatılması
Olasılık
Şans değişkenleri, parametreler, bereberce değişen değişkenler
Transformasyonlar, Olasılıklara ilişkin eşitsizlikler, Markov, Chebyshev ve tek yönlü eşitsizlikler
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri
Şans değişkenleri, Kesikli şans değişkenleri, Sürekli şans değişkenleri
Sürekli şans değişkenleri, Merkezi Limit Teoremi, Transformasyonlar
Ara sınav
Stokastik Süreçler, Poisson Süreci
Doğum-Ölüm Süreci
Markov Süreci – Markov Zinciri
Kuyruk Teorisi, Giriş, genel kavramlar, performans kriterleri
Kuyruk Teorisi, Little kuralı, M/M/1 kuyruk sistemi
Diğer kuyruk sistemleri