CENG 315

Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetiminin bilgisayar mühendisliği ile ilgisi; veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve ilişkisel model; normal formlar ve faydaları; veri tabanları yaratma, altında yatan yöntemler, veri tabanı dilleri; bilgi çekimine ilişkin problem; SQL, kullanımı ve gücü; ağlar üzerindeki bilgi sistemleri, özel sistemler ve uygulamalar; özel problemler, erişim, güvenlik ve tutarlılık; ilgili kanuni ve ahlaki konular.

Öğrenim Çıktıları:

1.Her türlü ilişkisel veritabanı modelini tasarlayabilme yeteneğini kazandırmak.
2.Her türlü ilişkisel veritabanını yaratma yeteneğini kazandırmak.
3.İlişkisel cebir ve SQL dilini iyi seviyede öğretmek.
4.Veritabanlarına normalizasyon aşamalarını uygulayabilme yeteneği kazanmak.
5.Veritabanı koşut zamanlılık yöntemlerini kavrama.
6.Veritabanlarında tutarlılık ve güvenlik sağlama yöntemlerini kavrama.
7.Grup çalışması ile proje yapma ve sunma becerisi kazanma.

Konu
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Yönetim Sistemleri Mimarisi
İlişkisel Model
İlişkisel Veritabanı Dizaynı
İlişkisel Cebir
SQL (Veri İşleme Dili)
SQL (Veri Tanımlama Dili)
Normalizasyon
Tutarlılık ve Güvenlik
Verimli Sorgu Eniyileme
Sunucu ve İstemciler
JDBC
Eşzamanlılık
Dönem Projeleri

Öğretim Elemanı

Doktor Öğretim Üyesi / Bölüm Başkan Yardımcısı