CENG 316

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisinin rolü, yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi, yazılım yaşam döngüsü modelleri, gereksinim analizi, spesisfikasyon, tasarım uygulaması; temel teknikler; bakımın önemi; geliştirme sürecinin her aşamasında kalite; yeniden kullanılabilirliğin faydası; verifikasyon ve validasyon; ölçütlerin kullanımı, ekip oluşturma, insan-bilgisayar arayüzü.

Öğrenim Çıktıları:

  1. Verilen bir proje konusunda gereksinimleri belirleyebilme.
  2. Projedeki fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki farkları ayırt edebilme .
  3. Nesne-tabanlı yaklaşımla tasarım yapabilme.
  4. Proje tanımı yazabilme.
  5. Süreç modelini kullanabilme, uygulayabilme.
KONU
Yazılım mühendisliğine giriş, sürece genel bakış
Süreç modelleri, atik süreç modeli
Yazılım mühendisliği uygulaması, sistem mühendisliği
Gereksinim mühendisliği, analiz modeli
Nesne-tabanlı yaklaşım
Tasarım modeli, tasarım mimarisi
Test strateji ve teknikleri
Bilgisayar destekli yazılım geliştirme araçları
Ürün metrikleri
Proje yönetimi, metriklerin ölçülmesi
Yazılım kalite yönetimi
Biçimsel yöntemler
Proje teknik gözden geçirme toplantıları
Proje sunum ve demoları