Tarihçe

1992’de kurulmasından bu yana, bölümümüz, bilginin yayılması ve paylaşılmasını, iyi donanımlı mühendisler yetiştirilmesini ve yenilikçiliğin aşılanmasını ilke edinmiştir.

bolum_foto_06

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve ilk olarak yüksek lisans programı açılmıştır. 1999 yılında Gülbahçe-Urla yerleşkesinin açılmasıyla bölüm yeni kampüse taşınmış ve aynı yıl lisans programı açılmıştır. Lisans öğrenci kabul kontenjanı 2017 yılı itibariyle 60’tır. Bölüm, öğrencilerin belirli alanlarda uzmanlaşarak mezun olmalarına imkan sağlayan alan seçme sistemini ders programında uygulamaktadır.

Misyon

Bölümümüz, araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü, sanayi ile işbirliği içinde projelerin gerçekleştirildiği, düşünmeyi, bilgiye ulaşıp kullanmayı bilen, hayat boyu öğrenmeyi şiar edinmiş, etik değerlere bağlı, sosyal sorunlara duyarlı araştırmacılar ve mühendislerin yetişmesine uygun, bir ortam yaratmayı hedeflemektedir.

Vizyon

Bölümümüz, özgür düşünceyi, çağdaş ve evrensel değerleri benimseyen, kurumsal kimliği güçlü, uluslararası saygınlığa sahip bir araştırma ve eğitim kurumu olarak tanınmak için çalışmaktadır.

Akreditasyon
SSS

Üniversiteye giriş sınavı ile doldurulmak üzere belirlenen kontenjan 60’tır. Ayrıca, okul birincileri için 2 ve kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için 18 kontenjan ayrılmıştır.

Çoğunluğu bölümümüz ve Avrupa’daki çeşitli kurumlar arasında imzalanan Erasmus anlaşmaları aracılığı ile olmak üzere, her sene çok sayıda öğrencimiz yurydışın okuma ya da staj yapma imkanı bulmaktadır.

Bölümümüzde ve üniversitemizde eğitim dili İngilizce’dir. Tüm dersler İngilizce işlenmekte ve sınavlar İngilizce yapılmaktadır.

Bölümden Manzaralar