Tarihçe
1992’de kuruluşundan bu yana bölümümüz kendini bilgiyi yaymaya ve paylaşmaya, yetenekli mühendisler yetiştirmeye ve yeniliklere ilham vermeye adamıştır.
bolum_foto_06

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1992 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte kurulmuş ve Yüksek Lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. 1999 yılında Bölüm, Gülbahçe-Urla’daki yeni yerleşkesine taşınmış ve aynı yıl lisans programı başlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 2014 yılında başlamıştır. Şu anda lisans programına kabul edilen öğrenci sayısı 80’dir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, müfredatında öğrencilerin bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayan ders seçme sistemini kullanmaktadır.

Misyon

Misyonumuz, akademik araştırma faaliyetlerinin ve projelerinin sektörle işbirliği içinde yürütüldüğü bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Bu atmosferde, disiplinli, problem çözme becerisine sahip, iletişim ve organizasyon becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye ve etik değerlere bağlı, toplumsal konulara duyarlı araştırmacı ve mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, özgür düşünceye, çağdaş ve evrensel değerlere sahip çıkan, güçlü kurumsal kimliğe sahip, uluslararası alanda tanınan bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.

Akreditasyon
SSS

Üniversiteye giriş sınavı sonuçları ile başvurulan öğrenci kontenjanı 90+3’tür. Ayrıca kurum içi ve bölümler arası yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Çoğunlukla bölümümüz ile çeşitli Avrupa kurumları arasında imzalanan Erasmus Anlaşmaları sayesinde, her yıl birçok öğrenci yurtdışında eğitim görme veya staj yapma fırsatı bulmaktadır.

Bölümümüzde ve üniversitemizde eğitim dili İngilizce’dir. Tüm kurslarda, ders esnasında ve sınavlarda İngilizce kullanılmaktadır.

Fotoğraflar