About

CENG 600

Doktora Tezi

Önkoşullar:CENG 111, CENG 112, CENG 113

Doktora derecesi için araştırma yönetimi programı, öğrenci ve fakülte üyesi arasında ayarlanmış. Tez araştırmasını veya tezin yazımını başlamasının ikinci döneminden itibaren her dönem öğrenciler bu dersi alır.