CENG 522

İleri Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemler, bilgisayar mühendisliğindeki rolü; özel ve genel amaçlı mikroişlemci tasarımı, mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri;uygulamaya özel entegre devre tasarımına giriş, VHDL.

Konu
Gömülü Sistem Tasarımına Giriş
Sayısal Mantık ve Bilgisayar Mimarisi Kavramlarının Gözden Geçirilmesi
FPGA Tasarımı; VHDL Programlama Dili
Tek ve çok amaçlı Veriyolu Tasarımı
Mikroişlemci Konseptleri ve Tasarımı
Mikrodenetleyicilerle Gömülü Sistem Tasarımı
Gerçek-Zamanlı Çekirdekler
Gerçek-Zamanlı Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Doğrulanması
Veri Toplama ve Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları
Kontrol Sistemleri
Gömülü Yazılım Geliştirme
Dökümantasyon, Yeniden Kullanım, Sürekli Geliştirme
Hata-Tolerans Teknikleri
Güncel Gelişmeler ve Araştırmalar