CENG 555

Mikroservis Tabanlı Sistemlerin Analiz ve Tasarımı

Bu ders öğrencilere servis tasarımı ve mühendisliği konusunda bilgi ve uzmanlık kazandırmaktadır. Öğrenciler servis odaklı mimariler ile tasarımı çeviklik, uyumluluk ve maliyet-etkinlik olarak gerçekleştirmeyi öğrenecektir. Özellikle mikroservis tabanlı mimariler ve reaktif sitemler olay odaklı modelleme vurgulanacaktır. Öğrenciler bu bilgileri uygulayacakları bir proje gerçekleştireceklerdir.

Hafta Konu
1 Servis Odaklılık
2 Servis Odaklı Mimari
3 Servis Tasarım Prensipleri, SOM Faydaları
4 Web servislerinin evrimi
5 Programlanabilir Web
6 Kaynak Odaklı Mimari
7 Servislerin Evrimi ve Mikroservisler
8 Alan Odaklı Tasarım
10 Olay Odaklı Modelleme
11 İleri Düzey Olay Odaklı Modelleme Kavramları
12 Olay Odaklı Analiz Yöntemi
13 Reactive Systems
14 Mikroservis Tasarım Örüntüleri
15 İleri düzey kavramlar