CENG 651

Güvenlik İçin Formal Yöntemler

Biçimsel Yöntemlere Giriş, Önerme ve Betimleme Mantıkları, Program Doğrulama, CSP süreç algebrası, Protokol Doğrulama, Model Denetimi, Otomata ile Sistem Modelleme, Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama, Model Denetimi Algoritmaları, Sembolik Model Denetimi, Soyutlama Yöntemleri, SPIN Model Denetim Aracı.

Konu
Biçimsel Yöntemlere Giriş
Önerme ve Betimleme Mantıkları
Program Doğrulama
Program Doğrulama
CSP süreç algebrası
Protokol Doğrulama
Model Denetimi
Otomata ile Sistem Modelleme
Zamansal Mantık ile Sistem Özellikleri Tanımlama
Model Denetimi Algoritmaları
Model Denetimi Algoritmaları
Sembolik Model Denetimi
Soyutlama Yöntemleri
SPIN Model Denetim Aracı