CENG 541

İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel kuramı ve uzantıları: ilişkisel hesap, ilişkisel cebir, üst dereceli normal biçimler; ileri veri taban yönetim dizge kavramları: bütünlük, kurtulma, koşul zamanlı, güvenlik, sorgu eniyileştirme; nesneye dayalı veritabanları; dağıtık veri tabanları, ilgili uygulamalar ve tutanaklar: veri çoklama, veri parçalama, eşgüdümleme, yük dağılımı; koşut veritabanları; çıkarsamalı veritabanları; birleştirilmiş veritabanları ve türdeş/türdeş olmayan.

Konu
İlişkisel Model
Sorgu İşleme
Sorgu Eniyileme
Sorgu Eniyileme
İndeksleme
Indeksleme
Kilitler ve Koşut Zamanlılık
Koşut Zamanlılık Yönetimi
Paralel Verştabanları
Dağıtık Veritabanları
Zamansal Veritabanları
Veri Madenciliği
Veri Küpleri
Arama Motorları