CENG 504

Eniyileme Yöntemleri

Prerequisites:

Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınama-yanılma yöntemleri ve dinamik programlama tanıtılarak özellikle optimal denetim problemlerine uygulanacak. Dinamik programlama yaklaşımından kesikli ve sürekli optimal düzenleyiciler türetilecek. Doğrusal gözlemci ve ayırma teoremleri geri beslemeli denetleyici uygulamaları için geliştirecek.

Konu
Optimizasyona giriş
Matematiksel gözden geçirme I: vektörler ve matrisler
Matematiksel gözden geçirme II: yüksek matematik
Kısıtsız optimizasyon, one-dimensional search
“golden section”, “Fibonacci”, “Newton s method”
gradient arama metotları: “Steepest-descent”, “conjugate-gradient”, En küçük kareler analizi
Kısıtlı optimizasyon
Lineer programlama
Değerlendirme ve gözden geçirme
Derivatif olmayan metotlar, sezgisel optimizasyon metotları
Yapay sinir ağları, benzetimli tavlama yöntemi
Proje sunumları ve tartışmaları I
Proje sunumları ve tartışmaları II
Proje sunumları ve tartışmaları III