CENG 511

İleri Bilgi Kuramı

Prerequisites:

Bu ders, tiplere ait metodları ortaya koyarak başlayacaktır. Ardından çarpıklık oranı kuramı ele alınacaktır. Ayrıca çok sayıda-kullanıcı kanalları ve rastgele parametreli kanallar işlenecektir. Son olarak ilintili kaynak kodlaması kavramı verilecektir.

Konu
Tipler yöntemi
Tipler yöntemi, geniş sapma teoremi
Geniş sapma teoremi, şartlı limit teoremi
Şartlı limit teoremi, ortak ve şartlı tipler
Güçlü karakteristik kümeler
Güçlü karakteristik kümeler, oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması teoremi
Oran sapması fonksiyonu
Çoklu tanımlar
Wyner-Ziv problemi
Slepian-Wolf problemi
Çoklu-erişim kanalı
Çoklu-erişim kanalı