CENG 531

İleri Yapay Us

Yapay us yaklaşımları; yüksek düzenli mantık; tasarlama; uzman dizgeler; yapay us dizgelerin çevresi; yapay us dizgelerde esnek hesaplama; simgesel olmayan öğrenme; doğal dil işleme; akıllı aracı; çoklu aracı dizgesi; anlamsal örgü; robot bilimi.

Konu
Giriş
Değişik Yapay Us Yaklaşımları
Hüksek Düzeyli Mantıklar
Planlama
Uzman Sistemler
Çevre Modelleme
Özet
Esnek Hesaplama
Sembolik Olmayan Öğrenme
Doğal Dil İşleme
Akıllı Aracılar
Çok Aracılı Dizgeler
Semantik Web
Robotik