CENG 506

Derin Öğrenme

Bu ders derin yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme yöntemlerini ele almaktadır. Ders içeriğinde derin yapay sinir ağlarının geçmişten günümüze gelişimi, temel çalışma prensipleri, konvolüsyonel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma ve imgede nesne tespit ve tanıma konuları yer almaktadır.

KONU
Yapay sinir ağları tarihçesi ve giriş
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – I
Doğrusal yöntemler ile görüntü sınıflandırma – II
Geri yayılım – I
Geri yayılım – II
Yapay sinir ağlarını eğitme I: veri önişleme, ağırlık ilklendirme ve düzenlileştirme, yığın düzgeleme ve yitim fonksiyonları
Yapay sinir ağlarını eğitme II: gradyan doğrulama, eğitim verileri yorum ve takibi, ağırlık güncelleme yöntemleri, hiper parametre eniyileme
Konvolüsyonel sinir ağları – I
Konvolüsyonel sinir ağları – II
Konvolüsyonel sinir ağları ile mekansal yerseme ve nesne tespiti
Konvolüsyonel sinir ağlarınu görselleştirme ve anlama
Yinelgeli sinir ağları
Pratikte konvolüsyonel yapay sinir ağları eğitme: Veri artımı, aktarım öğrenme
Derin yapay sinir ağları kodlama çerçeveleri