CENG 565

C4I ve Bilgi Savaşları

Kavramlar, Terminoloji, Komuta-Kontrol-İletişim-Bilgisayar ve İstihbarat ( Command-Control-Communications-Computers and Intelligence – C4I ) Yapısı, Hedefler ve Tehditler, Siber Uzayda Saldırı ve Önlemler, Ekonomik – Psikolojik ve İstihbarat Savaşları, Bilgi Savaşları Stratejisi, Siber Uzayda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Siber Terörizm.

Konu
Giriş
Bilgi Savaşları Kavramları
Bilgi ve Savaş: Bir Devrim mi Gerçekleşti?
Savaşın Yeni Yüzü, Sibersavaş: Siber İstihbaratta Olaylar Arasında Bağlantıların Kurulması.
Savaş Sanatı: Sun Zi nin Askeri Yöntemleri
Düşmanını Tanı
Düşmanından Öğrenme
Komünikasyon Kayıtlarından Kurumsal Yapının Çıkarılması
Araçlar ve Yöntemler: Rakip Karar Verme Süreçlerini Etkilemek Üzere Pratik Yaklaşımlar
Komutanın Kırılması: Kurumsal Karar Vermede Görülen Yaygın Aksaklıklar
Yenilginin Yayılması-Parçalanmanın Kendi Kendini Sağlamlaştırması
Dedikodu Önemlidir-Şüphe Sokularak İstikrarın Bozulması
Kristal Küre
Kurumsal Zırh-Saldırılara Karşı Dayanıklı Kurumların Tasarlanması