CENG 542

Stratejik Bilgi Çıkarımı

Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları.

Konu
Stratejik Bilgi Çıkarımı
Veri Madenciliğine Giriş
Veri Ambarı Modelleri ve Teknikleri
Veri Hazırlama
Veri Madenciliği Temelleri
Kavram Tanımlama
İlişki Kuralları Madenciliği
İlişki Kuralları Madenciliği
Sınıflandırma ve Kestirim
Sınıflandırma ve Kestirim
Kümeleme Analizi
Kümeleme Analizi
Web Madenciliği
Veri Madenciliği Uygulamaları