Burak Galip Aslan

Burak Galip Aslan
Öğretim Görevlisi

Dr. Burak Galip Aslan lisans diplomasını 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans diplomasını 2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünden, doktora diplomasını 2010 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. 2000 yılından beri bölümümüzde görev yapmaktadır.

Araştırma alanları karar destek sistemleri, uzman sistemler, öngörü, esnek hesaplama, kullanıcı modelleme ve web tabanlı öğrenme sistemleridir.

 • B.Sc. : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi (2000)
 • M.Sc. : Bilgisayar Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2003)
 • Ph.D. : Bilgisayar Mühendisliği, Ege Üniversitesi (2010)

Makale

 • Çiloğlugil, B., Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum,” Ege Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, pp.266-287, 2017.
 • Aslan, B.G., Öztürk, Ö., İnceoğlu, M.M., “Effect of Bayesian Student Modeling on Academic Achievement in Foreign Language Teaching (University Level English Preparatory School Example),” EDAM Educational Sciences: Theory & Practice, vol.14, no.3, pp.1160-1168, 2014.
 • Aslan, B.G., Öztürk, Ö., İnceoğlu, M.M., “İnternet Üzerinden Yabancı Dil Öğretiminde Bayes Öğrenci Modellemesi Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Üniversite İngilizce Hazırlık Örneği),” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, no.3, pp.1143-1168, 2014.
 • Leloğlu, E., Ayav, T., Aslan, B.G., “A review of cloud deployment models for e-learning systems,” IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN, 2013.
 • Atman, N., İnceoğlu, M.M., Aslan, B.G., “Learning styles diagnosis based on learner behaviors in web based learning,” International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA, 2009.
 • Atman, N., İnceoğlu, M.M., Öğretmen, T., Aslan, B.G., “Felder ve Soloman Öğrenme Biçemi Ölçeği etkin-yansıtıcı ve görsel-sözel boyutlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması-Validity and reliability study of visual-verbal dimensions of ILS,” First International Congress on Turkish Educational Studies, 2009.
 • Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “Machine learning based learner modeling for adaptive web-based learning,” International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA, 2007.
 • Aslan, B.G., İnceoğlu, M.M., “A comparative study on neural network based soccer result prediction,” Intelligent Systems Design and Applications, ISDA, 2007.
 • İnceoğlu, M.M., Aslan, B.G., “Computational sciences learning project for pre-university students,” International Conference on Computational Science, ICCS, 2007.
 • Aslan, B.G., “Heuristic Container Placement Algorithms,” M.S. Thesis, İzmir Institute of Technology, 2003.

Proje bulunamadı.