CENG 516

İleri Programlama Dilleri

Yeni programlama dilleri tasarlamak ve geliştirmek, modern programlama dillerinin var olan özelliklerini incelemek ve kavramak, programlama dili tasarım kararlarının gerçekleştirimler üzerindeki etkisini anlamak.

Konu
Programlama dillerine giriş
Sentaks ve semantik I
Sentaks ve semantik II
Gösterimsel semantik
Yazım teorisi I
Yazım teorisi II
Lambda hesaplama I
Lambda hesaplama II
Fonksiyonlar
Aksiyomatik semantik I
Aksiyomatik semantik II
Program özelliklerini teorik söylemlerle doğrulama
Mantık programlama I
Mantık programlama II