CENG 611

İleri Algoritmaların Tasarım ve Analizi

Ders içeriğinde paralel ve seri algoritmaların karmaşıklık analizlerinin öğretilmesi ve tasarım kuram ve modellerinin çalışılıp, kritik değerlendirmelerinin yapılabilir bir seviyeye öğrencilerin getirilmesi bulunmaktadır.